Laureaci Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych - 2017/2018

Kinga Borek

Jestem studentką I roku specjalizacji minerlogiczno-petrologiczno-geochemcznej. Po otrzymaniu wykształcenia inżynierskiego na AGH w Krakowie w ramach kolejnego etapu edukacji postanowiłam wyręczyć Roberta Lewandowskiego i zostać „transferem roku” wybierając studia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ który z dumą reprezentuje.
Ku mojej radości spotkałam się nie tylko z ciepłym przyjęciem studentów i pracowników naukowych, ale także w ciągu kilku pierwszych miesięcy otrzymałam liczne szanse wykorzystania mojego zapału, głodu nowej wiedzy i umiejętności. Od początku studiów magisterskich mam bowiem niezwykłą przyjemność rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę pod naukową opieką prof. dr hab. Marka Michalika. Jest to dla mnie doskonała okazja by nie tylko zgłębiać wiedzę z zakresu klasycznej geologii, ale również z racji rozległych zainteresowań badawczych Profesora, poznawać metody i problematykę dziedzin pokrewnych. Moja dotychczasowa współpraca z Profesorem Michalikiem zaowocowała już między innymi wystąpieniem na międzynarodowej konferencji i przygotowaniem mojego pierwszego artykułu naukowego.
Tematyką projektu, który prowadzę w ramach pracy magisterskiej i na realizację którego przeznaczę otrzymane stypendium jest badanie występowania ”technoskamianiałości” we współczesnych osadach w kontekście stratygrafii antropocenu.
Poza zdobywaniem wiedzy i nowych przyjaciół praktykuje niskobudżetowe podróżowanie i modne sporty nieekstremalne. Moim naukowym idolem ze względu na niezłomny charakter, interdyscyplinarne spojrzenie i prawdziwe serce do nauki jest natomiast wybitny polski uczony, a mój przodek, Benedykt Dybowski.