Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz prac magisterskich w latach 1980-1998

WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH WYKONANYCH W INSTYTUCIE NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 1980-1998

ZESTAWIŁ MAREK CIESZKOWSKI

Specjalizacja:
GM - mineralogia, petrografia i geochemia,
GP - paleontologia,
GSP - geologia stratygraficzno-poszukiwawcza;
prom. - promotor

1980

1. BODUCH, Maciej - Serpentynity i intruzje zylowe polnocno-wschodniej czesci masywu Gogolow-Jordanow. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. BORATYN, Jozef - Geochemia siarczkowych utworow krasowych ze zloz cynku i olowiu okolic Olkusza. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

3. KAMYK-LIS, Malgorzata - Jurajskie konkrecje zelaziste polnocnego obrzezenia Rowu Krzeszowickiego. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. KIETLINSKA, Barbara - Analiza facjalna i paleoekologiczna wapieni gornej jury na obszarze pomiedzy Krzeszowicami a Nielepicami. GSP; prom. dr J. Wieczorek

5. LOPUSINSKI, Leopold - Budowa geologiczna okolic Lubomierza. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

6. MICHALIK, Marek - Budowa geologiczna obszaru Mogilany - Światniki Górne - Zbydniowice - Libertów ze szczegolnym uwzglednieniem materialu egzotykowego. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

7. PASZKOWSKI, Mariusz - Budowa geologiczna rejonu Czatkowic. GSP; prom. dr J. Wieczorek

8. SZULC, Joachim - Czwartorzedowe martwice wapienne poludniowej cześci Wyzyny Krakowskiej. GSP; prom. dr J. Wieczorek

9. SZYDLAK, Tadeusz - Egzotyki krystaliczne z piaskowcow ciezkowickich okolic Grodka nad Dunajcem. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

10. ZWIERZCHOWSKA, Bernardetta - Budowa geologiczna obszaru pomiedzy Poreba Wielka a Mszana Gorna. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

1981

1. ILCEWICZ, Danuta - Osady rownin zalewowych rzeki roztokowej i meandrujacej na przedpolu Karpat na przykladzie Soly i Sanu. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

2. KOSZOWSKA, Ewa - Geochemia i krystalochemia chalkozynow z cechsztynskich lupkow miedzionośnych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

3. NITKA, Krystyna - Geochemia serpentynitow okolic Zabkowic Ślaskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. PALKA, Anna Maria - Geochemia metasomatycznych dolomitow kruszconośnych z kopalni Pomorzany kolo Olkusza. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. ROJEWSKA, Alina - Intruzje zylowe okolic Dubia. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

6. WOLSKA, Anna - Diabaz z Niedźwiedziej Gory. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

1982

1. BINKOWSKI, Jerzy - Budowa geologiczna pasma wojczo-pinczowskiego pomiedzy Kikowem a Skotnikami. Mikrofacje utworow jurajskich. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

2. BODZIOCH, Adam - Charakterystyka wapienia muszlowego miedzy Wielka Wsia a Jarugami NE obrzezenia Gor Świetokrzyskich. GSP; prom. dr J. Wieczorek

3. GAPYS, Andrzej - Budowa geologiczna terenu polozonego pomiedzy Pulawami a Wisloczkiem na polnocy, a Moszczancem i Wola Nizna na poludniu. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

4. KOSIARA, Halina - Granity ze zlepiencow staropaleozoicznych okolic Krakowa. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. KOWALSKI, Krzysztof - Porfir z Miekini. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

6. MILKOWSKA, Malgorzata - Budowa geologiczna Buska-Zdroju ze szczegolnym uwzglednieniem mikrofauny kredy gornej. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

7. RZASA, Ewa - Budowa geologiczna obszaru polozonego miedzy Grodkiem nad Dunajcem a Sienna. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

8. SKRZYPCZAK, Jolanta - Geochemia i krystalochemia bornitow z cechsztynskich lupkow miedziono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

9. SZKARADNIK, Elzbieta - Sedymentacja dolnego dewonu Gory Bukowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

10. TYRALA, Jan - Pierwiastki sladowe w weglach krasowych ze zloz olkuskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

1983

1. BOCIANOWSKA, Zofia - Geologia okolic Starych Glin kolo Klucz. GSP; prom. dr J. Wieczorek

2. BODEK, Barbara - Mineraly ilaste glin z wiercen w Gluchowicach. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

3. GROCHOLSKI, Piotr - Geologia okolicy Jaworza. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

4. GRELA, Jacek - Mineraly ciezkie i otoczaki osadow piaszczysto-zwirowych doggeru okolic Krzeszowic. GM; prom. doc. dr hab. inz. M. Krysowska- Iwaszkiewicz

5. HOFFMANN, Mariusz - Stratygrafia jury okolic Mirowa i Podleza. GSP; prom. dr J. Wieczorek

6. KARPINSKA, Lucyna - Mikrofacje i mikrofalna skalek jurajskich Kruhela Wielkiego kolo Przemyśla. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

7. KOSZARSKI, Andrzej - Geologia okolic Krasnej - Godowej ze szczegolnym uwzglednieniem stratygrafi kredy dolnej. GSP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

8. KOWAL, Jolanta - Budowa geologiczna jednostki laskiej w okolicy Roznowa. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

9. KUBICKA, Dorota - Budowa geologiczna jednostki magurskiej i okiennej w rejonie Dabrowy. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

10. KUBIS, Wlodzimierz - Kalcyty kawern krasowych w dolomitach kruszczcono nych zloz cynku i olowiu okolic Olkusza. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

11. MARTINEK, Marek - Budowa geologiczna poludniowych zboczy Bukowicy (Beskid Niski). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

12. NIWINSKA, Malgorzata - Gabra okolic Zabkowic laskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

13. OBERMAJER, Marek - Analiza mikropaleontologiczna wapienia rogowcowego (formacja wapienia pieninskiego) w wybranych profilach w polskiej cze ci Pieninskiego Pasa Skalkowego. GSP; prom. dr M. A. Gasinski

14. OLESZEK, Marta - Dolomityzacja utworow wewnatrzjaskiniowych w skalkach dewonskich i triasowych w zlozach olkuskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

15. PAWLAK, Grzegorz - Budowa geologiczna terenu pomiedzy Jasliskami i Krolikiem Woloskim. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

16. SKRZYPCZAK, Robert - Mineraly ciezkie w skalach staropaleozoicznych z wiercen okolicy Zawiercia. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

17. SMOLKA, Mariusz - Budowa geologiczna polnocnego zbocza Bukowicy miedzy Pulawami a Tokarnia. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

18. SROKA, Kazimierz - Charakterystyka sedymentologiczna osadow klastycznych i towarzyszacych dolomitow zelazistych w nizszej cze ci warstw kro nienskich we wschodniej czesci jednostki slaskiej. GSP; prom. dr inz. M. Wendorff

19. WALAS, Krzysztof - Budowa geologiczna pasma wojczo-pinczowskiego ze szczegolnym uwzglednieniem mikrofacji wapieni litotamniowych. GP; prom. prof. dr hab E. Morycowa

20. WIERZCHOSLAWSKA, Ewa - Mineraly kruszcowe wspolwystepujace z barytem w zlozach olkuskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

1984

1. DUDEK, Krzysztof - Kwarce, granaty i mineraly kruszcowe z cynkono nych lupkow krystalicznych pasma Starej Kamienicy w Gorach Izerskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. DZIADOSZ, Andrzej - Budowa geologiczna jednostki laskiej miedzy Palenica a Siekierczyna. GSP; prom. dr S. Leszczynski

3. FILIP, Elzbieta - Grejzeny okolic Mirska. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. GRUSZCZYK, Irena - Geochemia manganu cechsztynskich skal weglanowych serii zlozowych w kopalniach miedzi na monoklinie przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. JANKOWSKI, Leszek - Zdjecie geologiczne rejonu Czchow - Ruda Kameralna. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

6. KEPSKI, Dariusz - Utwory trzeciorzedowe pomiedzy Zaklikowem i Modliborzycami (poludniowo-zachodnia krawed Wyzyny Lubelskiej i Roztocza Zachodniego). GSP; prom. dr J. Wieczorek

7. NOWACKI, Marek - Geochemia serpentynitu Wzgorz Kielczynskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

8. PUDO, Jaroslaw - Budowa geologiczna rejonu Jasiela (jednostka dukielska). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

9. TARCZYKOWSKA, Hanna - Mineraly osadow terygenicznych towarzyszacych solom kamiennym odslonietym w poprzeczni Barycz i na poziomie VIII Kopalni Soli w Wieliczce. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

10. TRZEPLA, Marek - Jura okolic Rudnik kolo Zawiercia. GSP; prom. dr J. Wieczorek

11. UCHMAN, Alfred - Jura choczanska w rejonie Doliny Kościeliskiej. GSP; prom. dr J. Wieczorek

12. WYZGA, Bartlomiej - Charakterystyka sedymentologiczna utworow dolnego paleozoiku Gor Bardzkich (Sudety). GSP; prom. dr E. Porebska

13. ZARUDZKI, Tadeusz - Zwiry wysokiej terasy ze Zbylitowskiej Gory na tle wspolczesnej sedymentacji Dunajca. GSP; prom. prof. dr hab. K. Klimek

1985

1. BAGINSKI, Stanislaw - Jura wierchowa Rzedow pod Ciemniakiem w Tatrach. GSP; prom. dr J. Wieczorek

2. BIALA, Ewa - Mineraly ilaste glinek grojeckich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

3. BUCZAK, Marek - Serpentynizacja perydotytytow w kopalni Wiry". GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. CHLOPECKA, Anna - Mineraly ilaste zargilizowanych skal wulkanicznych okolic Krakowa. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. DZIDO, Jacek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Jaworzna a Wojakowa. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

6. GRUZA, Zdzislaw - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli ze Skalskiego (formacja margli z Jaworek, grupa Bialej Wody, Pieninski Pas Skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

7. MAGA, Malgorzata - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Stankowa a Dobrociesza. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

8. NGECU MWANIKI, Wilson - Geology of Magura nappe in Rabka and the surrounding area. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

9. PRUS, Wlodzimierz - Budowa geologiczna obszaru Ropica Gorna - Bartne (jednostka magurska). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

10. RADZKI, Piotr - Paleoekologia santonu i dolnego kampanu okolic Krakowa i Wolbromia. GSP; prom. dr J. Wieczorek

11. STANIK, Wieslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Lososina Dolna a Ujanowicami. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

12. SUROWIAK, Jan - Budowa geologiczna okna tektonicznego Ropy - Losia. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

13. SZCZEPANIK, Zbigniew - Charakterystyka mikropaleontologiczna warstw wierzowskich okolic Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

14. TWARDZIK, Wojciech - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na polnoc od Meciny. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

15. WIDZ, Daniel - Budowa geologiczna rejonu Siary-Sekowa-Ropica Gorna. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

1986

1. ADAMCZYK, Zdzislaw - Chalkopiryt w łupkach miedzionośnych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk 

2. BRUD, Stanislaw - Jura zachodniej cześci Kop Soltysich w Tatrach. GSP; prom. dr J. Wieczorek

3. CZACHOR, Pawel - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Krynica a Zegiestowem. GSP; prom. doc. dr hab. inz. N. Oszczypko

4. DACA, Krzysztof - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na poludnie od Siedlec. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

5. DUNAT, Ryszard - Budowa geologiczna polnocnego skrzydla synkliny Bobowej w rejonie Lipnicy Wielkiej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

6. FIJALKOWSKA, Anna - Jura okolic Sobkowa. GSP; prom. dr J. Wieczorek

7. FILIPOWICZ-OBERMAJER, Lidia - Mineralogia i geochemia gornych lupkow istebnianskich w Beskidzie laskim. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska- Iwaszkiewicz

8. GLINIAK, Piotr - Herpetofauna czwartorzedu jaskini Duza Sowa z doliny Kobylanskiej kolo Krakowa. GSP; prom. prof. dr hab. M. Mlynarski

9. KACZANOWSKI, Marek - Analiza sedymentologiczna piaskowcow kliwskich okolic Ustrzyk Dolnych. GSP; prom. dr S. Leszczynski

10. KARGOL, Czeslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Labowa a Roztoka Wielka. GSP; prom. doc. dr hab. inz. N. Oszczypko

11. KISZKA, Grazyna - Badania petrograficzne piaskowcow ciezkowickich jednostki laskiej w profilach: Grodek nad Dunajcem, Bukowiec, Ostrusz kolo Ciezkowic, ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

12. KOPCIOWSKI, Robert - Budowa geologiczna okolic Znamirowice - Witowice Dolne. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

13. KOSTKA, Marta - Geochemia manganu w dolomitach dewonskich okolic Krakowa. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

14. LACHOWSKI, Pawel - Budowa geologiczna obszaru na polnoc od synkliny Bobowej (Karpaty rodkowe). GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

15. LADRA, Barbara - Geochemia zlepiencow z Wie ciszowic na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

16. MACEK, Jerzy - Analiza paleoekologiczna liliowcow i rodowisko sedymentacji krynoidowych utworow formacji wapieni lysanskich i formacji wapienia spiskiego. GP; prom. dr M. A. Gasinski

17. MACIAŚ , Anna - Lyszczyki z zyl pegmatoidowych i ze stref serycytyzacji paleozoicznych skal wulkanicznych gorotworu krakowidow. GM; prom.: doc. dr hab. Cz. Haranczyk

18. MADEJA, Joanna - Charakterystyka przeobrazen tufow filipowickich z Kowalskiej Gory. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

19. MALADA, Bozena - Siarczki w zylach barytowych w Boguszowie. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

20. MRAWCZYNSKA-SURMAN, Teresa - Skaly weglanowe jury i kredy okolic Tynca. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

21. MUSIAL-HAC, Jolanta - Charakterystyka paleoekologiczna batonu okolic Ogrodzienca. GSP; prom. dr J. Wieczorek

22. MYRLAK, Feliks Piotr - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli z Macelowej w profilu stratotypowym (formacja margli z Jaworek - grupa Bialej Wody, Pieninski Pas Skalkowy Polski). GP; prom. dr M. A. Gasinski

23. NOWAK, Krystyna - Srebro w cechsztynskich lupkach olowiowono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

24. NOWAK, Marcin - Pegmatyt z Wir. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

25. OSTROWSKI, Romuald - Martwica karniowicka. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

26. PIOTROWICZ, Jadwiga - Geochemia strontu w skalach serii zlozowej kopaln miedzi na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

27. PUDLO, Teresa - Budowa geologiczna antykliny Jankowej i synkliny Wojnarowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

28. PURCHLA, Jan - Budowa polnocnego skrzydla synkliny Bobowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

29. SLOMKA, Krzysztof - Analiza facjalna i paleoekologiczna wapieni skalistych i gabkowych rejonu Chrzanow-Trzebinia. GSP; prom. dr J. Wieczorek

30. SKORUPSKI, Wojciech - Neomorfizm krysztalów dolomitu oraz izomorficzne podstawienia pierwiastków w weglanach olkuskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

31. SZUMERA, Wojciech - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej niedzy Frycowa a Labowa. GSP; prom. doc. dr hab. inz. N. Oszczypko

32. TABOR, Andrzej - Geochemia metawulkanitow i metatufitow starszego paleozoiku srodkowej czesci Gor Kaczawskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

33. TOKARSKI, Waclaw - Budowa geologiczna i stratygrafia obszaru na wschod od Grodka nad Dunajcem. GSP; prom. dr S. Leszczynski

34. TRANTAU, Beata - Mikrofacje wapieni cieszynskich z kamieniolomu w Goleszowie. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

35. TRZECIAK, Robert - Budowa geologiczna rejonu Przeleczy Lupkowskiej (jednostka dukielska). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

36. TYMON, Elzbieta - Opracowanie kartograficzne brzegu Karpat na poludniowy wschod od Wieliczki. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

37. UZNANSKI, Pawel - Piaski z Korzkwi. GM; prom. doc. dr hab. Krysowska- Iwaszkiewicz

38. WILKOŁAWSKI, Marek - Budowa geologiczna okolic Maniowa (jednostka dukielska). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

39. WYLUB, Robert - Zyly syenitowe masywu serpentynitowego Szklar. GM; prom.: doc. dr hab. Cz. Haranczyk

40. ZERGER, Elzbieta - Budowa geologiczna okolic Iwkowej. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

41. ZERGER, Waldemar - Budowa geologiczna okolic Michalczowej. GSP; prom.: dr inz. M. Cieszkowski

1987

1. GRUZA, Jolanta - Analiza mikropaleontologiczna eocenskich margli z Bujakowa. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

2. JARONIK, Robert - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej pomiedzy Skomielna Biala a Rabka-Zaryte. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

3. KANIASTA, Beata - Mikrofauna wapieni cieszynskich w kamieniolomie w Goleszowie. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

4. LAMOT, Malgorzata - Stront w dewonskich dolomitach z Dubia i w zylach weglanowych okolic Krakowa. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. RADCZAK, Andrzej - Mineraly kontaktowe granitoidu klodzko-zlotostockiego w wapieniu dolnokarbonskim struktury bardzkiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

6. ROZEK, Renata - Cynk w cechsztynskich lupkach olowiono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

7. SKUPIEN-KREFT, Danuta - Mineralogia i geochemia opalu z Jordanowa laskiego na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

8. STANISLAWSKA, Barbara - Budowa geologiczna antykliny Jankowej i synkliny Wojnarowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

9. SWIETLIK, Barbara - Analiza mikropaleontologiczna utworow dolnej kredy jednostki pieninskiej w profilu Bialy Dunajec w Szaflarach (pieninski pas skalkowy). GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

10. TOKARSKI, Dariusz - Budowa geologiczna rejonu Barwinka i Zyndranowej w Beskidzie Niskim na S od Dukli. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

11. WILGUSZ, Joanna - Jura wierchowa Doliny Smytniej w Tatrach. GSP; prom. dr J. Wieczorek

1988

1. FILEK, Casimiro - Utwory kontaktowe intruzji porfirow Zele niaka w Gorach Kaczawskich na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. JERWANSKA, Barbara - Charakterystyka geochemiczna i mineralogiczna zyl kwarcowych z Dlugiego Uplazu w Tatrach Zachodnich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

3. JOJKO-RYCMAN, Katarzyna - Turkus z Pustkowia Wilczkowskiego. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. KAJFOSZ, Stanislaw - Geochemia serpentynitow ze Wzgorz Tomicko-Ko mickich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. KLUSEK, Urszula - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa mulowcow nieznickich (formacja margli z Jaworek, grupa Bialej Wody) w profilu Magierowej Skalki - pieninski pas skalkowy Polski. GP; prom. dr M. A. Gasinski

6. LUDZIK, Jolanta - Geochemia ankerytu z kopalni Trzebionka". GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

7. MAREK, Adam - Petrografia ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich grubolawicowych piaskowcow warstw inoceramowych okolic Szczawy. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

8. NIEWOLA-STASZKOWSKI, Witold - Budowa geologiczna rejonu Tokarni (jednostka dukielska). GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

9. PACHCIAREK, Tomasz - Rozwoj litofacjalny tytonskich i dolnokredowych skal jednostki kriznianskiej w Dolinie Kościeliskiej (Tatry Zachodnie). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

10. ROSENGARTEN, Lucjan - Budowa geologiczna rejonu Dabrowka-Stryszow. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

1989

1. BEDNARCZYK, Jolanta - Sedymentacja i geneza struktur gruzlowych weglanowych utworow środkowej i dolnej cześci gornego dewonu w rejonie Debnika. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

2. CHOCYK, Marzena - Charakterystyka mineralogiczna i geochemiczna tufitów z Regulic. GM; prom. doc. dr hab. Czeslaw Haranczyk

3. DZIERZANOWSKA-HERDU , Anna - Clausastraeidae ze zlepiencow grodziskich z Jastrzebiej kolo Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

4. GUJA, Tadeusz - Budowa geologiczna obszaru Lososina Dolna - Tegoborze. GSP; prom.: dr inz. M. Cieszkowski

5. KOŁODZIEJ, Boguslaw - Scleractinia z podrzedu Archaecoeniina w warstwach grodziskich serii podslaskiej z Jastrzebiej kolo Lanckorony. GP; prom.: prof. dr hab. E. Morycowa

6. KOŁODZIEJCZYK, Anna - Otoczaki kwarcowe ze zlepiencow kambryjskich z wiercen w Dolinie Bedkowskiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

7. KRÓL, Katarzyna - Analiza mikrofacjalna egzotykow wapiennych z dolnych lupkow cieszynskich w rejonie wsi Zamarski. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

8. LEWANDOWSKA, Anna - Mineraly strefy przeobrazenia dolomitow dewonskich okolic Dubia. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

9. NESCIERUK, Piotr - Analiza mikropaleontologiczna formacji lupkow z Malinowej (jednostka Grajcarka) w okolicach Szlachtowej. GP; prom. dr M. A. Gasinski

10. PULKOWSKI, Witold - Budowa plaszczowiny magurskiej w strefie rodlowej Poniczanki na poludnie od Rabki. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

11. REMBI , Marek - Geochemia diabazow z formacji zielencowej z Bukowinki k. Radzimowic na Dolnym Slasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

12. SZCZECINSKI, Maciej - Badania petrograficzne piaskowcow ciezkowickich jednostki laskiej antykliny Podzamcza i Barkowki ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

13. WACHCINSKA-SZURDYGA, Halina - Mineralogia i petrografia warstw ropianieckich w rejonie Ropianki - Beskid Dukielski. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

14. WROBLEWSKA, Maria - Analiza mikrofaunistyczna faldu Biecza miedzy Strzeszynem a Raclawicami. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

1990

1. ALEXANDROWICZ, Witold Pawel - Ewolucja czwartorzedowych pokryw rzecznych i stokowych w dolinie Soly miedzy Dolna Rajcza a Zywcem. GSP; prom. doc. dr hab. W. Zuchiewicz

2. BACZKOWSKA, Katarzyna - Srebrono no c galen cechsztynskich lupkow olowiono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

3. BANA , Jaroslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej okolic Przyszowej. GSP; prom. doc. dr hab. inz. N. Oszczypko

4. BARZYK, Waclaw - Analiza sedymentologiczna rogowcow z serii menilitowej w wybranych profilach plaszczowiny skolskiej. GSP; prom. dr S. Leszczynski

5. BAK, Krzysztof - Analiza osadow rodkowej kredy w profilu Stare Bystre" w pieninskim pasie skalkowym. GP; prom. dr M. A. Gasinski

6. GLUSZEK, Arkadiusz - Biostratygrafia osadow formacji Nowej Wsi (Gory Bardzkie) na podstawie fauny otwornicowej. GP; dr inz. A. Toma

7. GZIK, Malgorzata - Charakterystyka mikropaleontologiczna serii radiolarytowej rejonu Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

8.JAMINSKI, Jacek - Cysty kopalnych bruzdnic (Dinoflagellata) z formacji z Pomiedznika w polskiej czesci pieninskiego pasa skalkowego. GSP; prom. dr M.A. Gasinski; dr. H. Leereveld

9. KUKULKA, Wojciech - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej pomiedzy Rabka, Skomielna Biala a Rokicinami. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

10. LATKA, Dariusz - Badania petrograficzne piaskowcow ciezkowickich jednostki laskiej antyklin Bobrki i Iwonicza ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

11. LIGNARSKA, Jolanta

12. MIZIOLEK, Mariusz - Budowa geologiczna i stratygrafia osadow w kotlinie Ropianki (Beskid Niski na S od Dukli). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

13. MUSIAL, Boguslaw - Analiza mikrofauny margli z Jastrzebiej w kredzie jednostki pod laskiej okna Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

14. PIETA, Marek - Analiza zesplow mikrofauny z wybranych odsloniec lupkow formacji ze Skrzypnego ( rodkowa jura pieninskiego pasa skalkowego Polski). GP; prom. dr M. A. Gasinski

15. PORTELA, Nicola - Budowa petrograficzna i wlasności technologiczne pokladow wegla kamiennego III i IV strefy obszaru weglowego Checua-Lenguazaque zaglebia Cundinamarca-Boyaca w Kolumbii. GM; prom. doc. dr hab. inz. K. Matl

16. ROSPONDEK, Mariusz - Wulkanity w otoczakach ze zlepiencow dolnokambryjskich z Doliny Bedkowskiej (otwory wiertnicze WB-58, DB-5). GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

17. SZYMUS , Ewa - Tektonika i sedymentacja utworow okna Zegociny na przedpolu jednostki magurskiej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

18. TYSZKA, Jaroslaw - Stratygrafia i analiza paleo rodowiska depozycji osadow formacji z Podzamcza (bajos, pieninski pas skalkowy Polski). GP; prom. dr M. A. Gasinski

1991

1. ADAMCZYK, Zdzislaw - Chalkopiryt w lupkach miedziono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. BANEK, Anna - Badadnia mineralogiczno-petrograficzne rogowcow z warstw lackich z Koninek, niedaleko Mszany Dolnej. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

3. BARGIEL, Jacek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na polnocnych stokach Lubonia. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

4. CHMIELEWSKA, Agnieszka - Utwory kontaktowe lakkolitu porfirowego w Zalasie. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. DANISZ, Marek - Geologia dolnej cze ci warstw zakopianskich fliszu podhalanskiego pomiedzy Dolina Ku Dziurze i potokiem Chlabowka. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

6. FURTAK, Pawel - Geochemia diabazow w Wie ciszowie na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

7. GIZOWSKA, Katarzyna - Szczegolowa charakterystyka mikopaleontologiczna lupkow grodziskich z Lipnika. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

8. GMUR, Dariusz - Biostratygrafia paleogenu magurskiego w wybranych profilach strefy gorlickiej i sadeckiej na podstawie nannoplanktonu wapiennego. GP; prom. prof. dr hab. inz. N.Oszczypko i dr J. Slezak

9. KLIMEK, Radoslaw - Utwory czwartorzedowe doliny Dunajca miedzy Biskupicami Melsztynskimi a Zglobicami. GSP; prom. doc. dr hab. Witold Zuchiewicz

10. LANGWINSKI, Robert - Geochemiczna charakterystyka arkozy kwaczalskiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

11. LYSEK, Jozef - Mikrofauna i stratygrafia kredy i paleogenu zachodniej cze ci Kotliny Zywieckiej (jednostka pod laska, Karpaty zewnetrzne). GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

12. NIKIEL, Krzysztof - Stratygrafia utworow odslaniajacych sie w oknie tektonicznym Rajbrotu i w jego najblizszym otoczeniu. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

13. PAWLIK, Zofia - Facje osadow gornojurajskich okolic Chmielnika i Celin (SW obrzezenie mezozoiczne Gor wietokrzyskich). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

14. RICHTER, Iwona - Badania petrograficzne piaskowcow ciezkowickich jednostki laskiej antykliny Brzanka-Liwocz ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

15. SZNICER, Marek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na W od Gorlic z analiza mikrobiostratygraficzna. GSP; prom. prof. dr hab. A. laczka i prof. dr hab. S. Geroch

16. WARDZAŁA, Wanda - Mikrofacje warstw dolnego i środkowego wapienia muszlowego kamieniołomów: Płaza, Pogorzyce, Żelatowa. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

17. WOJTYNA, Halina - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej okolic Laskowej. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

18. ZARZYCKA, Elzbieta - Analiza mikrofacjalna egzotykow wapiennych z warstw grodziskich jednostki pod laskiej z rejonu Jastrzebiej kolo Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

1992

1. BABECKI, Jaroslaw - Geochemia pirytow i zawierajacych je skal paleozoicznych kopalni barytu Stanislawow" w Gorach Kaczawskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. BAK, Marta - Analiza mikropaleontologiczna osadow albu i cenomanu w wybranych profilach Pieninskiego Pasa Skalkowego w Polsce na podstawie promienic. GP; prom. dr M. A. Gasinski

3. BOTOR, Dariusz - Zespoly mikrofauny w profilu utworow eocenu w Krosnie. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

4. DZIADZIO, Piotr; ROZNIAK, Roman - Dynamika procesow tworzenia polew naciekowych z Jaskin Naciekowej i Psiej w Tatrach Zachodnich w kontek cie uwarunkowan wiekowych i paleo rodowiskowych. GSP; prom. dr J. Szulc

5. GARECKI, Jaroslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej strefy sadeckiej miedzy Nawojowa a Zele nikowa Wielka. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

6. GAWENDA, Piotr - Analiza mulow czwartorzedowych Morza Weddela (Zachodnia Antarktyka). GP; prom. dr M. A. Gasinski i dr Sz. Porebski

7. GRADZINSKI, Michal - Geneza osadow typu mleka wapiennego w jaskiniach Tatr Zachodnich i Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej. GSP; prom. dr J. Szulc

8. JASTRZEBSKA, Danuta - Geochemia dolomitow kruszcono nych w skalach karbonskich okolic Olkusza. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

9. KACZMARCZYK, Jolanta - Analiza facjalna i mikrofacjalna warstw dolnego wapienia muszlowego kamieniolomu Plaza kolo Chrzanowa. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

10. KRZYWIEC, Piotr - Charakterystyka rodowiska sedymentacyjnego osadow miocenskich zapadliska przedkarpackiego na podstawie danych geofizycznych. GSP; prom.: prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

11. LABUZ-WALCZY, Beata - Analiza zespolow mikrofauny profilu lupkow wierzowskich w Straconce, Bielsko-Biala. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

12. MALATA, Tomasz - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Mlynczysk. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

13. MARECKA, Izabela - Charakterystyka osadow dolnomiocenskich z glebokich wiercen w rejonie Suchej Beskidzkiej. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

14. MIAZGA, Janusz - Dokumentacja geologiczna nieczynnego kamieniolomu w Pogorzycach ze szczegolnym uwzglednieniem problemow hydrogeologicznych obszaru bloku Plazy. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

15. OLIWKIEWICZ-MIKLASINSKA, Marzena - Stratygrafia ogniwa lupkow z Mniszka w strefie sadeckiej, plaszczowina magurska. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

16. PLASKOTA, Tadeusz - Mineraly arsenowo-miedziowe ze skal cechsztynskich legnicko-glogowskiego okregu miedziowego. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

17. POLOWIEC, Renata - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej okolic Mlynnego. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

18. ROZNIAK, Roman - patrz: poz. 4. DZIADZIO, Piotr; ROZNIAK Roman

19. RUDAWSKA, Iwona - Granaty ze skal paleozoicznych oslony intruzji granitoidowych krakowidow. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

20. TOPOLSKA, Barbara - Badania petrograficzno-mineralogiczne piaskow bogucickich ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich okolic Wieliczki. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

21. TRELA, Wieslaw - Sedymentacyjne struktury kierunkowe w utworach dolnego wapienia muszlowego rejonu Chrzanow-Jaworzno. GSP; prom. dr J. Szulc

22. WILK-GWIZDOWSKA, Malgorzata - Stratygrafia na podstawie otwornic utworow jednostki pod slaskiej na poludniowym obrzezeniu Wadowic. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

23. WYWIAL, Izabela - Charakterystyka petrograficzna piaskowcow kulmu z wybranych profili wiercen z poludniowo-wschodniej Polski. GM; prom.: dr inz. M. Michalik

1993

1. BANAS , Michal - Procesy niszczenia skalnych surowcow budowlanych Bramy Florianskiej w Krakowie. GM; prom. dr inz. M. Michalik

2. CABAJ, Anna - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Lubomierza. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

3. GEDL, Przemyslaw - Cysty kopalnych bruzdnic (Dinoflagellata) z warstw ostryskich, flisz podhalanski, Karpaty Wewnetrzne. GP; prom. dr M. A. Gasinski i dr H. Leereveld

4. KOZDRA, Tomasz - Mikrofauna otwornicowa kredy opolskiej: interpretacja paleoekologiczna. GP; prom. dr M. A. Gasinski i dr J. Szulc

5. PARCHANSKI, Jacek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Ponic, Rabki-Slone, Olszowki i Poreby Gornej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

6. SZYDLO, Andrzej - Biostratygrafia i paleoekologia ogniwa margli z Pustelni (formacja margli z Jaworek) pieninski pas skalkowy. GP; prom. dr M. A. Gasinski

7. WOJTASZEK, Marek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na poludniowy-wschod od Babiej Gory w rejonie Lipnicy Wielkiej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

8. WOJCIK, Filip - Analiza tafocenozy ze wspolczesnych osadow aluwialnych pod katem paleoekologicznych rekonstrukcji rodowisk fluwialnych na przykladzie zlewni Doliny Bedkowskiej. GSP; prom. dr J. Szulc

1994

1. BARAN, Malgorzata - Mineralogia z elementami geochemii utworow granicznych ordowiku i syluru oraz syluru i dewonu w Zdanowie (Sudety). GM; prom. dr inz. Z. Sawlowicz

2. FIEDEN, Malgorzata - Pierwiastki śladowe w kwarcach zylowych i paragenetycznych mineralach paleozoicznego obrzezenia GZW. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

3. IWANIEC, Malgorzata - Biostratygrafia najmlodszych osadow strefy brzeznej jednostki ślaskiej w okolicach Brzozowa na podstawie nannoplanktonu wapiennego. GP; prom. dr J. Slezak

4. JUGOWIEC, Malgorzata - Biostratygrafia lupkow jasielskich w okolicach Sanoka na podstawie nannoplanktonu wapiennego. GP; prom. dr J. Slezak

5. KEDZIERSKI, Mariusz - Nannoplankton wapienny turonu i koniaku okolic Opola - biostratygrafia, analiza paleośrodowiska. GSP; prom. dr J. Szulc i dr J. Slezak

6. KIETLINSKA, Beata - Mineraly ciezkie z sylurskich szaroglazow zawiercianskich. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

7. KOBYLECKA, Anna - Diageneza piaskowcow fliszowych w wierceniu Ku mina 1 na tle przeobrazen skal ilastych. GM; prom. prof. dr hab. J. Srodon

8. KUBIK, Barbara - Geochemia i mineralogia diabazow z wiercen w Dolinie Bedkowskiej. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

9. KULIG, Edyta - Petrografia i mineralogia utworow gornego czerwonego spagowca w kopalni Konrad" w niecce polnocnosudeckiej. GM; prom. dr inz. M. Michalik

10. LASKOWICZ, Rafal - Analiza biostratygraficzna i rodowisko sedymentacji formacji z Kapu nicy w profilu w Kosarzyskach, jednostka niedzicka - Pieninski Pas Skalkowy. GP; prom. dr M. A. Gasinski

11. MACHANIEC, Elzbieta - The model of growth of Nummulitidae based on biometrical analyses of the selected species. GP; prom. dr M. A. Gasinski i prof. dr L. Hottinger

12. MARCINIEC, Pawel - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Raby Wyznej i Harkabuza. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

13. MARCZYK, Marta - Mineraly krzemianowe w skalach retu i warstw gogolinskich okolic Chrzanowa. GM; prom. dr inz. M. Michalik

14. MACZKA, Mirona - Porownanie rozwoju facjalnego utworow paleogenu podmenilitowego synkliny Palesnicy - Jastrzebiej oraz obszaru przylegajacego od polnocy do nasuniecia czchowskiego. GSP; prom. prof. dr hab. A. laczka

15. MICHALSKA, Beata - Skamienialo ci ladowe utworow paleogenu jednostki dukielskiej w okolicy Komanczy. GSP; prom. dr A. Uchman

16. OSTAPIŃSKA, Joanna - Zylowa mineralizacja weglanowa w kopalni rud Zn-Pb Trzebionka". GM; prom. dr inz. Z. Sawłowicz

17. OTOLIŃSKA, Malgorzata - Analiza cyrkonow i mineralow nieprze roczystych z otworow wiertniczych Paszowa 1 i Cisowa IG-1. GM; prom. dr inz. M. Michalik

18. PISIEWICZ, Tomasz - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Wierchomla Wielka a Zlockiem. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

19. PYC-KAPLITA. Agnieszka - Petrografia i mineralogia permskich utworow klastycznych na granicy czerwonego spagowca i cechsztynu w Iwinach, niecka polnocnosudecka. GM; prom. dr inz. M. Michalik

20. SALA, Robert - Geochemia zelaza, manganu i strontu wapieni kambryjskich okolic Wojcieszowa. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

21. SKRZYPEK, Jaroslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny laskiej okolic Czchowa. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

22. WOLDANSKA, Beata - Charakterystyka petrograficzna i mineralogiczna granitoidow oraz enklaw skal metamorficznych z kotla Czarnego Stawu Gasienicowego w Tatrach Wysokich. GM; prom. dr inz. M. Michalik

1995

1. BAJOREK, Michal - Geochemia i mineralogia wapieni turbidytowych z gornokredowych warstw z Kaniny (plaszczowina magurska). GM; prom. dr inz. Z. Sawłowicz

2. BOMBA, Wieslaw - Budowa geologiczna strefy krynickiej plaszczowiny magurskiej na poludniowym stoku Prehyby. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

3. DUDEK, Teresa - Petrologia ksenolitow ultramaficznych z wybranych wystapien bazaltoidow na Dolnym lasku. GM; prom. dr inz. M. Michalik

4. ELZBIECIAK, Anna - Budowa geologiczna plaszczowiny laskiej w rejonie Kaczyny i Ponikwi ze szczegolnym uwzglednieniem granicy warstw lgockich i godulskich. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

5. KAPERA, Anna - Lupki grafitowe z Tatr Zachodnich. GM; prom. dr inz. M. Michalik

6. KAROLCZUK, Monika - Analiza mikropaleontologiczna warstwy lupku z Altany i ogniwa margli z Pustelni (jednostka czorsztynska, pieninski pas skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

7. KĘDZIOR, Artur - Analiza mikropaleontologiczna osadow koniaku i santonu w profilu Zabierzow. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

8. LANKOF, Leszek - Substancja organiczna i jej zwiazek z mineralizacja kruszcowa na przykladzie zloza Zn-Pb kopalni Trzebionka". GM; prom. dr inz. Z. Sawlowicz

9. LUCIŃSKA, Anna - Petrologia trzeciorzedowych bazaltoidow z wybranych wystapien na Dolnym lasku. GM; prom. dr inz. M. Michalik

10. NASUR, Farag - Petrological and geochemical characteristics of Palaeozoic porphyric intrusions (andesites) in Dubie and Zalas quarries. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

11. OSZCZYPKO, Marta - Nannoplankton wapienny margli globigerinowych z Leluchowa (formacja malcowska, plaszczowina magurska). GP; prom. dr J. Slezak

12. PYRGIES, Wojciech - Zmiany kontaktowe andezytow pieninskich i skal oslony. GM; prom. dr inz. M. Michalik

13. SERAFIN, Izabela - Charakterystyka sedymentologiczna wybranych profili formacji beloweskiej (strefa sadecka, plaszczowina magurska). GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

14. TOMALIK, Marek - Mineraly krzemianowe w skalach retu i warstw gogolinskich okolic Olkusza. GM; prom. dr inz. M. Michalik

15. URBANIEC, Andrzej - Mikrofacje i skamienialo ci utworow wapienia muszlowego kamieniolomu Stare Gliny k/Klucz. GP; prom. prof. dr hab. E Morycowa

16. WAJDA, Witold - Zastosowanie komputerowo wspomaganej analizy zawartosci ziem rzadkich w probkach geologicznych. GM; prom. dr inz. Z. Sawlowicz

17. WAWRZYK, Piotr - Studium migmatytow z wyspy Goryczkowej (Tatry). GM; prom. dr inz. M. Michalik

18. WDOWIARZ-KOWALCZYK, Agata - Krzemiany warstwowe w skalach weglanowych w obrebie cial rudnych i ich otoczenia w lasko-krakowskich zlozach rud cynku i olowiu. GM; prom. dr inz. M. Michalik

19. ZACHARSKI, Jaroslaw - Stratygrafia i sedymentologia wapienia muszlowego polnocno-wschodniego obrzezenia Gor Świetokrzyskich. GSP; prom. dr J. Szulc

1996

1. BABINSKA, Joanna - Parametry mineralne molibdenitow w trzonie Krakowidow. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

2. BAJKOWSKI, Grzegorz - Porownanie rozwoju facjalnego warstw istebnianskich z okolic Lipnicy Murowanej, Czchowa i Pale nicy. GSP; prom. dr S. Leszczynski

3. DEGENHARDT, Joanna - Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidow Tatr Wysokich w rejonie Doliny Panszczycy. GM; prom. dr inz. M. Michalik

4. DUNCZYK, Lucyna - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w Krynicy i jej okolicy. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

5. GIENIEC, Jolanta - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Frycowa a Skladzistem. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

6. GIZA, Marek - Standardowy opis rdzenia wiertniczego dla celow interpretacji komputerowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

7. GLOMB, Malgorzata - Charakterystyka petrograficzna egzotykow z utworow karbonu Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego. GM; prom. dr inz. M. Michalik

8. GODLEWSKI, Piotr - Utwory wyzszej cze ci jury dolnej jednostki kriznianskiej w jednostce Bobrowca w Tatrach Polskich. GSP; prom. dr hab. A. Uchman

9. KĘDZIERSKI, Jaroslaw - Konodonty utworow weglanowych rodkowego triasu niecki polnocno-sudeckiej: stratygrafia i analiza paleo rodowiska. GSP; prom. dr J. Szulc

10. KŁOSOWSKA, Bogumila - Albian and Cenomanian microfauna from the Kosarzyska section, Niedzica succession, Polish part of the Pieniny Klippen Belt. GP; prom. dr M. A. Gasinski

11. KOWALSKA, Sylwia - Mineraly pomagmowe w permskich bazaltoidach z Dolnego Slaska. GM; prom. dr inz. M. Michalik

12. MISIARZ, Piotr - Pierwiastki ladowe w arsenopirytach z zyl kruszcowych paleozoiku Zawiercia. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

13. MORDAL, Magdalena - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli z Pustelni w kamieniolomie w Rogo niku (pieninski pas skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

14. OKOŃ, Elzbieta - Sedymentacja radiolarytow serii reglowej dolnej (kriznianskiej) w polskiej cze ci jednostki Bobrowca w Tatrach. GSP; prom. dr hab. A. Uchman

15. POLAK, Andrzej - Kontakt plaszczowiny laskiej z plaszczowina magurska w rejonie Skrzydlnej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

16. RABIASZ, Marek - Budowa geologiczna jednostki kriznianskiej w gornej cze ci Doliny Lejowej w Tatrach Zachodnich. GSP; prom. dr hab. A. Uchman

17. ROJEK, Marta - Porownanie tanatocenoz rodowisk dysaerobowych warstw gogolinskich i terebratulowych wapienia muszlowego Slaska Opolskiego. GSP; prom. dr J. Szulc

18. RYBA, Jerzy - Sole w Baryczy na tle rozwoju zloza solnego Wieliczki i Baryczy. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

19. SZAREK, Renata - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli ze Skalskiego w kamieniolomie Szaflary-Wapiennik (pieninski pas skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

20. ZACHUN, Monika - Porownanie mineralow ciezkich z arenitow i egzotykow serii piaskowcowej (GZW). GM; prom. dr inz. M. Michalik

1997

1. BRANDYS, Joanna - Stratygrafia mikropaleontologiczna kredy piszacej (mastrychtu) w Kornicy kolo Bialej Podlaskiej na podstawie malzoraczkow. GP; prom. dr M. A. Gasinski

2. GALINSKA, Jolanta - Szczatki ssakow plejstocenskich z kamieniolomu Zygmuntowka kolo Kielc. GP; prom. prof. dr hab. H. Kubiak

3. GEDL, Elzbieta - Biostratygrafia i paleoekologia warstw spaskich z okolic Rybotycz na podstawie kopalnych Dinoflagellata. GP; prom. dr M. A. Gasinski

4. GRYGLAK, Aneta - Otwornice aglutynujace rodkowego i po nego eocenu okolic Biecza (polskie Karpaty fliszowe). GP; prom. dr M. A. Gasinski

5. GRZYBEK, Beata - Uwarunkowania rodowiskowe rozwoju bioherm koralowych wapienia muszlowego Slaska Opolskiego. GSP; prom. dr J. Szulc

6. ILNICKI, Sebastian - Zdjecie geologiczne potoku Grabowka na poludnie od Lazow kolo Bochni. GSP; prom. dr S. Leszczynski

7. JACH, Renata - Zdjecie geologiczne okolic Alwernia-Brodla-Zalas. GSP; prom. prof. dr S.Dzulynski i dr J. Szulc

8. JAWORSKI, Michal - Rekonstrukcja rodowiska sedymentacyjnego utworow rodkowego triasu jednostki wierchowej w Dolinie Litworowej w Tatrach Zachodnich. GSP; prom. dr J. Szulc

9. KMIECIAK, Mariusz - Wyksztalcenie utworow czwartorzedowych na Wyzynie Miechowskiej w rejonie Dzialoszyc - Kazimierzy Wielkiej - Wislicy. GSP; prom. doc. dr hab. W. Zuchiewicz

10. KOPYSC, Agata - Zapis cyklu glacjalno-interglacjalnego w osadach rzecznych i stokowych w dolinie Skawy miedzy Osielcem a winna Poreba. GSP; prom. doc. dr hab. W. Zuchiewicz

11. KOSTOGRYS, Piotr - Studium mineralogiczne zeolitow z bazaltow trzeciorzedowych Dolnego laska. GM; prom. dr inz. M. Michalik

12. KRAINSKA, Katarzyna - Budowa geologiczna autochtonu wierchowego w Tatrach Zachodnich na stokach Kominow Tylkowych. GSP; prom. dr hab. A. Uchman

13. KUDLATY, Ewa - Oddzialywanie zanieczyszczonej atmosfery na piaskowce zabytkowych budowli Krakowa. GM; prom. dr inz. M. Michalik

14. LANG (CZUSZ), Joanna - rodowisko sedymentacji i diagenezy utworow triasu rodkowego jednostki kriznianskiej w rejonie Suchego Wierchu. GSP; prom. dr J. Szulc

15. MARKIEWICZ, Joanna - Charakterystyka sedymentacji utworow miocenu autochtonicznego w rejonie Husowa. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

16. MYSTKOWSKI, Krzysztof - Badanie rozkladu grubo ci krystalitow smektytu metoda rentgenograficzna. GM; prom. prof dr hab. J. Srodon

17. NAWIESNiAK, Anna - Dolomity kruszcono ne paragenetyczne z barytem z triasu Zawiercia. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

18. OWCZAREK, Sabina - Biostratygrafia dolnego paleogenu (granica paleocen- eocen) faldu Wisloka Wielkiego - Przyslupia - Wielkiego Jasla w profilu w Majdanie (kolo Cisnej). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka i dr M. Kaminski

19. PLUTA, Slawomir - Budowa geologiczna jednostki dukielskiej w okolicy Woli Michowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

20. SALATA, Dorota - Mineraly zyl hydrotermalnych z dewonskich skal weglanowych Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska

21. SKUBLICKI, Lukasz - Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidow Doliny Pieciu Stawow Polskich w Tatrach Wysokich. GM; prom. dr inz. M. Michalik

22. STACHOWICZ, Renata - Wyksztalcenie i geneza podmenilitowych margli globigerinowych w profilach Turnicy, Leszczawie Gornej i Obarzymiu w wietle analizy litofacji i palinofacji. GSP; prom. dr S. Leszczynski i mgr P. Gedl

23. SZAFRANIEC, Krzysztof - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli ze Skalskiego w odslonieciu w polnocnej cze ci grzbietu Bukowin kolo potoku Skalski (pieninski pas skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

24. SZUSZKIEWICZ, Adam - Allochtoniczna barwa mineralow grupy kwarcu. GM; prom. prof. dr hab. M. Sachanbinski

25. TABOR, Malgorzata - Biostratygrafia po nej kredy i wczesnego paleogenu rejonu Szczawy plaszczowiny magurskiej na podstawie mikrofauny otwornicowej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

26. TATOJ, Beata - Budowa geologiczna polnocnej cze ci rejonu Cieszyna. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

27. WASKOWSKA-OLIWA, Anna - Stratygrafia i sedymentacja utworow po nego paleocenu i wczesnego eocenu plaszczowiny magurskiej w rejonie Suchej Beskidzkiej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

28. ZABORSKI, Marcel - Przeobrazenia metasomatyczne w strefie przyskarnowej w dewonskich skalach weglanowych Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska

1998

1. BRYZEK-MEJBAUM, Lucyna - Analiza subsydencji w wybranych otworach rodkowej cze ci zapadliska przedkarpackiego. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

2. GADZALA, Magdalena - Uwarunkowania rodowiskowe tworzenia sie polew naciekowych jaskini Lokietka w Ojcowie - studium sedymentologiczne. GSP; prom. dr J. Szulc

3. GEBALSKA, Joanna - Budowa geologiczna okolic Bukowca i Wolkowyi. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

4. GOWIN, Katarzyna - Budowa geologiczna okolic Baligrodu. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

5. JAWORSKA, Jolanta - Charakterystyka sedymentologiczna autochtonicznych osadow miocenu w rejonie Bielowicka. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

6. KRUCZEK, Piotr - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Polrzeczek, na zachod i poludnie od Mogielicy. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

7. KRUPA, Anna - Wyksztalcenie i geneza podmenilitowych magli globigerinowych w profilach Dolzyca i Darow w wietle analizy litofacji i zespolow otwornicowych. GSP; prom. dr hab. S. Leszczynski i mgr E. Malata

8. MACHURA, Jolanta - Graptolity rodzaju Pristiograptus - taksonomia i biostratygrafia (wiercenie Lebork IG-5, platforma wschodnioeuropejska). GP; prom. dr E. Porebska

9. PILITOWSKA, Agnieszka - Graptolity rodzaju Monograptus z poźnego ludfordu (ludlow, sylur) - taksonomia i biostratygrafia (wiercenie Lebork IG-1, synekliza perybaltycka). GP; prom. dr E. Porebska

10. POSTROZNY, Dariusz - Stratygrafia utworow kredowych jednostki ?dukielskiej w rejonie Kleczan, Rajbrotu i Skrzydlnej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

11. PRZYBYLO, Bozena - Budowa geologiczna jednostki dukielskiej na zachod od Wielkiej Rawki. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

12. SAPOTA, Tomasz - Mineraly ciezkie z czarnych metaskal z Doliny Bedkowskiej. GM; prom. dr E. Koszowska

13. SERDECZNA, Renata - Budowa geologiczna okolic Woli Gorzanskiej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

14. USYK, Malgorzata - Wyksztalcenie i geneza podmenilitowych margli globigerinowych w dolinie Strwiaza w okolicy Kro cienka w wietle analizy litofacji i palinofacji. GSP; prom. dr hab. S. Leszczynski i mgr P. Gedl

15. WNEK, Krzysztof - Krzemiany w halitach ze zloza w Bochni. GM; prom. dr inz. M. Michalik

16. WOCH, Elzbieta - Profil palinologiczny zloza wegla brunatnego z okolic Legnicy. GP; prom. prof. dr hab. L. Stuchlik

17. WOJCIECHOWICZ, Agnieszka - Graptolity po nego wenloku i wczesnego ludlowu z profilu Zdanowa w Gorach Bardzkich (Sudety). GP; prom. dr E. Porębska

Wykaz prac magisterskich w latach 1999-2003

WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH WYKONANYCH W INSTYTUCIE NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 1999 - 2003

 

Zestawiła Weronika Habas


Specjalizacja: 
GM - mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna, 
GP - stratygraficzno-paleontologiczna, 
GS - geodynamiczno-stratygraficzna. 
prom. - promotor

1999

 1. BOGACZ, Paweł - Natura zabarwienia form konkrecyjnych w osadach białego spągowca w złożu miedzi kopalni Rudna na monoklinie przedsudeckiej. GM; prom. dr inż. Z. Sawłowicz.

 2. CHAMERA, Piotr - Budowa geologiczna centralnego synklinorium karpackiego między Solinką a Wetlinką. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 3. CHODYŃ, Rafał - Budowa geologiczna brzeżnej strefy płaszczowiny magurskiej w rejonie Mutnego. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 4. ĆWIRZEŃ, Ireneusz - Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w Beskidzie Śląskim miedzy Wisłą a Istebną. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 5. DERKOWSKI, Arkadiusz - Minerały ilaste i substancje węgliste z krasowych osadów wewnętrznych olkuskich złóż Zn-Pb. GM; prom. dr inż. M. Michalik

 6. GRABOWSKI, Witold - Litofacje i skamieniałości warstw hieroglifowych w wybranych profilach jednostki magurskiej pomiędzy Łętownią i Zawoją. GS; prom. dr hab. A. Uchman.

 7. GUMULAK, Krzysztof - Litostratygrafia i sedymentacja formacji magurskiej w kamieniołomie piaskowca - Osielec koło Jordanowa. GS; prom. doc. dr hab. Sz. Porębski.

 8. GUZIK, Agnieszka - Szczątki ssaków plejstoceńskich ze stanowiska Torki koło Przemyśla. GP; prom. prof. dr hab. H. Kubiak.

 9. HADAŁA, Sławomir - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w rejonie Łopusznej i Ustrzyka. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 10. JAROSZ, Monika - Petrografia i geochemia porfirów lakolitu zalaskiego. GM; prom. dr E. Koszowska.

 11. KUROWSKI, Grzegorz - Charakterystyka petrograficzno-geochemiczna wybranych dajek ryodacytów z Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska

 12. PIECH, Renata - Górnojurajska fauna koralowa z obszaru Staniewice - Niziny w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa.

 13. SERWAN, Izabela.- Szczątki kręgowców ze stanowiska Radłów koło Tarnowa. GP; prom. prof. dr hab. H. Kubiak.

 14. SIEMKO, Agnieszka - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Nowym Targiem, Waksmundem a Szlembarkiem. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 15. SKIBA, Michał - Minerały krzemianowe w węglanowych skałach triasu jednostki kriznianskiej na przykładzie profilu Doliny Jaworzynki w Tatrach. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 16. SŁOWAKIEWICZ, Mirosław - Późnodewońskie i wczesnokarbońskie skolekodonty Pomorza Zachodniego i rejonu Krakowa. GP; prom. prof. dr hab. H. Szaniawski

 17. WOJCIECHOWSKI, Roman - Nannoplankton warstw malcowskich między Nowym Targiem a Falsztynem. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 18. WÓJCIK, Patrycja - Automorficzne i kolomorficzne precypitaty siarczków cynku ze złóż olkuskich. GM; prom. prof. dr hab. W. Żabiński .

2000 

 1. BOGACZYK, Katarzyna - Studium porównawcze minerałów ilastych z górnych i dolnych łupków graptolitowych oraz łupków zielonych Gór Bardzkich. GM; prom. dr E. Koszowska.

 2. BRNIAK, Elżbieta - Stratygrafia konodontowa i środowisko sedymentacyjne osadów wapienia muszlowego obszaru chrzanowsko-krzeszowickiego. GS; prom. dr J. Szulc.

 3. CZARNIK, Przemysław - Budowa geologiczna południowej części centralnego synklinorium karpackiego na obszarze między Solinką a G.Durną. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 4. DURMAN, Maciej- Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidów Tatr Wysokich w rejonie kotła Morskiego Oka. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 5. GRZEBYK, Justyna - Studium porównawcze konkrecji fosforytonośnych z łupków i radiolarytów Gór Bardzkich. GM; prom. dr E. Koszowska.

 6. GUT, Ewa - Facje i sedymentogeneza warstw magurskich rejonu Baczyn - Zembrzyce. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 7. GZYL, Grzegorz - Geologia strefy pogranicza depresji Świebodzic i metamorfiku Gór Kaczawskich. GS; prom. dr hab. Sz. Porębski.

 8. JAGLARZ, Piotr, PISZCZEK, Gracjan - Środowiska sedymentacji i diagenezy utworów triasu w masywie Kominów Tylkowych. GS; prom. dr J. Szulc.

 9. KAMIEŃSKA, Iwona - Charakterystyka meneralogiczno-petrograficzna granitoidów z rejonu Czarnego Stawu pod Rysami w Tatrach Wysokich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 10. KAWA Wacław - Zmienność mineralogiczno-geochemiczna skał krzemionkowych Górnej Jury Pienińskiego Pasa Skałkowego w potoku Szeligowy. GM; prom. dr inż. Z. Sawłowicz.

 11. KOZIOŁ Tomasz - Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne południowo-zachodniej częśći Podhala. GS; prom. prof. dr hab. N. Oszczypko.

 12. ŁODZIŃSKI, Marek - Monacyty z piaskowców warstw libiąskich z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i ich pochodzenie. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 13. ŁUSZCZ, Małgorzata - Wykształcenie i geneza utworów przełomu eocenu i oligocenu ze szczególnym uwzględnieniem podmenilitowych margli globigerynowych w świetle analizy litofacji i palinofacji w Komańczy. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński oraz dr P. Gedl.

 14. MORAWSKA, Ewa - Budowa geologiczna jednostek grupy przedmagurskiej w oknie tektonicznym Mszany Dolnej pomiędzy Olszówką a Mszaną Dolną. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 15. PASTERNAK, Grzegorz - Geneza piaskowców białego spągowca monokliny przedsudeckiej w świetle analizy facji ze szczególnym uwzględnieniem struktur bioturbacyjnych w wybranych profilach serii złożowej kopalni Polkowice - Sieroszowice. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 16. PIOTROWSKI, Mariusz - Mikrofauna późnej kredy jednostki podśląskiej Strefy Żegocińskiej w profilu Pluskawka. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 17. RYBKA, Wojciech - Seria grybowska w oknie tektonicznym Szczawy i porównanie jej z podobnymi utworami w oknie tektonicznym Mszany Dolnej. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 18. STAŃCZYK, Agnieszka - Wapnistość utworów warstw hieroglifowych środkowych w profilu Żubracze. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 19. STRUZIK, Aneta - Określenie warunków depozycji diagenezy łupków graptolitowych wenloku i ludlowu z wiercenie Wola Obszańska- 10 koło Rzeszowa na podstawie badań geochemicznych. GM; prom. dr inż. Z. Sawłowicz.

 20. URBANIEC, Marta.- Budowa geologiczna obszaru Opatkowice, Mogilany, Świątniki Górne, Wróblowice. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 21. WIECHOCZEK, Ewa - Wykształcenie i geneza podmenilitowych margli globigerynowych w profilu Krościenko - Granica nad Strwiążem w świetle analizy litofacji i mikrofacji otwornicowych. GS; prom. dr hab. S. Lesczyński i mgr E. Malata.

 22. WYLEŻOŁ, Beata - Występowanie tura (Bos primigenius Bojanus 1827) w Polsce południowo-zachodniej. GP; prom. prof. dr. hab. H. Kubiak

 23. ZAKRZEWSKA, Barbara - Akritarchy górnego ludfordu wiercenia Lębork IG - 1. GS; prom. prof. E. Turnau, dr E. Porębska.

2001

 1. BĄK, Jakub - Mikrofauna i sedymentacja górnych łupków cieszyńskich c Cisownicy koło Goleszowa. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 2. CEBULA, Sylwester - Zdarzenie lundgreni w profilu Wola Obszańska 10 (Masyw Małopolski). GS; prom. dr E. Porębska.

 3. CHRZESZCZYK-GIZIŃSKA, Anna, SUPERSON, Agata - Środowiska sedymentacji kajpru karpackiego jednostki Kriżniańskiej Tatr Zachodnich i Tatr Bielskich. pro. dr hab. J. Szulc.

 4. GAWĘCKA, Ewa - Minerały akcesoryczne i biotyty w wybranych dajkach ryodacytowych z Zawiercia. GM;prom. dr E. Koszowska.

 5. GÓRNIAK, Rafał - Węglanowa mineralizacja żyłowa w łupku miedzionośnym kopalni Lubin (rejon wschodni). GM; prom. dr inż. Z. Sawłowicz.

 6. JACHER, Katarzyna - Tlenki Fe-Ti oraz minerały maficzne w granitoidach Tatr Wysokich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 7. KARCZ, Przemysław - Analiza paleoekologiczna środowiska depozycji czarnych łupków ogniwa z Magierowej w profilu stratotypowym (cenoman/turon), Pieniński Pas Skałkowy Polski. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 8. KIEBAŁA, Aneta - Charakterystyka zespołów minerałów ciężkich z aluwiów potoków w Tatrach Zachodnich. GM; prom. dr inż. M. Michalik

 9. KOWAL, Danuta - Procesy diagenetyczne w arenitach arkozy Kwaczalskiej warstw libiąskich z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 10. LEMAŃSKA, Anna - Biostratygrafia utworów jednostki podśląskiej i śląskiej w strefie kontaktu tektonicznego w profilu Pluskawka koło Żegociny. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński, dr inż. T. Leśniak.

 11. MENDUCKI, Piotr - Facje i geneza utworów formacji a Wiśniówki na przykładzie profilu w kamieniołomie Wiśniówka Duża (Góry Świetokrzyskie). GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 12. PALUCHNIAK, Adam - Analiza wtórnych krzemianów warstwowych z granitoidów Tatr Wysokich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 13. PIWOWARCZYK, Katarzyna - Minerały fosforanowe w granitoidach Tatr Wysokich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 14. POPCZYK, Rafał - Minerały akcesoryczne w granitoidach tatrzańskich. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 15. RYCHLIŃSKI, Tomasz - Studium sedymentologiczne utworów środkowego triasu Tatr Bielskich. (Słowacja). GS; prom. dr hab. J. Szulc.

 16. STARZEC, Krzysztof - Facje utworów z pogranicza eocenu i oligocenu okolic Folusza ze szczególnym uwzględnieniem analizy glaukonitu.prom. S. Leszczyński i dr E. Koszowska.

 17. SZCZEPANIK, Patrycja - Minerały akcesoryczne i biotyty w porfirach z Zalasu.GM; prom. dr E. Koszowska.

 18. SZELIGA, Wojciech - Zmiany kontaktowe i hydrotermalne w andezytach Pienińskich z Jarmuty. GM; prom. dr inż. M. Michalik.

 19. WRÓBEL, Anna - Biostratygrafia i analiza paleoekologiczna margli Żegociny. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński, dr inż. T. Leśniak.

2002

 1. BRZOZOWSKA, Joanna - Rozwój osadów mioceńskich na obszarze pomiędzy Stawianami a Sędziejowicami. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

 2. BUJAK, Grzegorz - Budowa geologiczna obszaru na południe od Jaworek; potoki Sztolnia i Krupianka. GS; prom. dr inż. J. Golonka.

 3. GĘBORYS, Joanna - Akritarchy górnego wenloku ((homer) otworu wiertniczego Bartoszyce IG1 (platforma wschodnioeuropejska). GS; prom. dr E. Porębska i dr M. Masiak.

 4. KADŁUCZKA, Mateusz, KAWALA, Leszek - Rozwój warstw lgockich na przykładzie trzech profili w Kozach, Rzykach i Rabie k. Baligrodu. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka

 5. KLICH, Rafał - Procesy diagenetyczne w utworach czerwonego spągowca w Niecce Śródsudeckiej. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

 6. KORZYCKA-ŻMUDZKA, Monika Analiza mikropaleontologiczna utworów górnej kredy w Dolinie Białej Wody w pienińskim poasie skałkowym Polski. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 7. MISIURA, Krzysztof - Minerały strefy hydrotermalnej argilityzacji w granodiorycie z Pilicy. GM; prom. dr A. Wolska.

 8. NAWOJOWSKA, Agata - Budowa geologiczna obszaru na południowy - zachód od Bochni. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 9. NOWACZYK, Marzena - Tektonika i sedymentacja złoża solnego w Bochni. prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 10. SKROK-STOPYRA, Monika- Budowa geologiczna obszaru w zlewni Potoku Sopotnickiego (Szczawnica Wyżna). GS; prom. dr iż. J. Golonka..

 11. SMOLAK, Wawrzyniec - Petrologia tufu filipowickiego z Kowalskiej Góry. GM; prom. dr hab. inż. M.Michalik.

 12. STRAŻ, Damian - Analiza mikropaleontologiczna facji piaskowców i zlepieńców z Rybia w profilu stratotypowym jednostki podśląskiej. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 13. ŚCIGA, Anna - Środowisko sedymentacji warstw bardziańskich i prągowieckich w wawozie Prągowiec w Górach Świetokrzyskich ( wenlok-ludlow, sylur). GS; prom. dr E. Porębska.

 14. WILCZYŃSKA, Aleksandra - Litostratygrafia utworów górnojurajskich Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na podstawie badań laboratoryjnych i profilowań sejsmicznych. GS; prom. dr inż. J. Golonka.

 15. WITKOWSKA, Magdalena - Skarny z utworów staropaleozoicznych z otworu RK-5 z Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska.

 16. ZDECHLIKIEWICZ, Paweł - Charakterystyka otoczaków skał magmowych ze zlepieńców kambryjskich z Doliny Będkowskiej. GM; prom. dr E. Koszowska.

 17. ZGŁĘBICKA, Małgorzata - Górnojurajska fauna koralowa z obszaru Staniewice - Niziny w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. GP; prom. prof. dr hab. E. Roniewicz, prof. dr hab. E. Morycowa.

2003

 1. ANIŚKO, Monika - Biostratygrafia graptoloitowa warstw bardzińskich i prągowieckich (górny wenlok, sylur) z wąwozu Prągowiec (Góry Świętokrzyskie). GS; prom. dr E. Porębska.

 2. BAŁYS, Maciej - Ichnologia i sedymentacja warstw grodziskich w wybranych profilach Beskidu Śląśkiego i Beskidu Małego. GS; prom. prof. dr hab. A. Uchman.

 3. BEDNARZ, Małgorzata - Miejsce labiryntodontów z rodzaju Metoposaurus we wczesnej ewolucji płazów. GP; prom. prof. dr hab. J. Dzik, dr hab. M. A. Gasiński.

 4. BIELECKI, Łukasz - Budowa geologiczna brzeżnej strefy płaszczowiny magurskiej w rejonie Folusza. GS; prom. dr hab. inż. N. Oszczypko.

 5. BOCHENEK, Katarzyna - Synsedymentacyjna dynamika wód porowych w utworach badeńskich w środkowej części zapadliska przedkarpackiego pomiędzy Krakowem a Tarnowem. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

 6. CHRUSTEK, Monika - Budowa geologiczna strefy krynickiej na obszarze między Dunajcem a górą Marszałek. GS; prom. dr hab. inż. J. Golonka.

 7. CIUREJ, Agnieszka - Biostratygrafia i analiza mikrofacjalna warstw lgockich środkowych i górnych w profilu Pasma Barnasiówki, jednostki śląskiej.GP; prom. dr M. Bąk.

 8. GLIŃSKI, Jarosław - Budowa geologiczna brzeżnej strefy płaszczowiny śląskiej między Grybowem a Posadową. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 9. GÓRA, Sławomir - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Kudłoniem a Jaworzyną Kamienicką. GS; prom. dr hab. inż.. M. Cieszkowski.

 10. GÓRCZYK, Weronika - Budowa geologiczna strefy żegocińskiej pomiędzy Kamionną a Nowym Rybiem. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 11. GUMOŚ, Marcin - Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w dorzeczu Wieprzówki koło Andrychowa. GS; prom. dr hab. inż. M.Cieszkowski.

 12. HARLAK, Wioletta - Studium porównawcze czarnych łupków syluru kratonu wschodnioeuropejskiego, masywu małopolskiego, Gór Świętokrzyskich i Gór Bardzkich. GS; prom. dr hab. E. Porębska.

 13. JACKOWSKI, Paweł - Duże otwornice rurkowate Polskich Karpat Zewnętrznych w aspektach paleośrodowiskowych. GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.

 14. JAMKA, Marek - Budowa płaszczowiny magurskiej w okolicy Krośnicy.GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 15. JANECZKO, Agnieszka - Budowa geologiczna obszaru pomiędzy Górą Dzwonkówką a Dunajcem. GS; prom. dr hab. J. Golonka.

 16. JĘDRSZCZYK, Iwona - Biostratygrafia i litostratygrafia warstw z Kaniny w okolicach Szczawy w N-E części Gorców. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 17. KUBERSKI, Krzysztof - Studium biotytów z granodiorytów z Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska.

 18. KWIECIEŃ, Olga - Osady tła depozycyjnego a drobnoziarniste osady resedymentowane warstw magurskich strefy Siar płaszczowiny magurskiej w rejonie Myślenic. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

 19. PATERAK, Katarzyna - Przeobrażenia hydrotermalne skał węglanowych z Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska.

 20. PAWLUSZEK, Jolanta - Budowa geologiczna i sedymentacja miocenu w rejonie Pińczowa. GS; prom. prof. dr hab. A. Ślączka.

 21. PĘKALA, Marek - Seladonit i inne produkty hydrotermalnych przeobrażeń dolnopermskich wulkanitów z rejonu Lubiechowej (Niecka Północnosudecka. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

 22. SKALSKI, Grzegorz - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w rejonie Łętowego i Lubomierza. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

 23. STACHYRAK, Filip - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w okolicy Grywałdu z uwzględnieniem kontaktu strefy krynickiej i Pienińskiego Pasa Skałkowego. GS; prom. dr inż. J. Golonka.

 24. TOMSIA, Wojciech - Mineralogia przeobrażonych kontaktowo dolomitów triasowych z okolic Budureasa (NW Rumunia). GM; prom. dr A. Lewandowska.

 25. ZAGRODZKI, Olgierd - Paleobatymetryczny model górnosenońskich osadów turbidytowych w okolicach Jeziora Rożnowskiego. GP: prom. dr hab. M. A. Gasiński.

Wykaz prac magisterskich w latach 2004-2005

WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH WYKONANYCH W INSTYTUCIE NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 2004-2005

 

Zestawiła Weronika Habas


Specjalizacja: 
GM - mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna, 
GP - stratygraficzno-paleontologiczna, 
GS - geodynamiczno-stratygraficzna. 
prom. - promotor

 
2004


1.BUDZYŃ, Rafał – Mineralizacja kruszcowa w skałach paleozoicznych z otworu RK-2
 z Zawiewrcia. GM; prom. dr E. Koszowska.
 
2.FORMA, Andrzej – Morfotektonika Gorców. GS; prom. prof. dr hab. W. Zuchiewicz.

3.GUGULSKI, Marek – Przemiany pierwotnych minerałów fosforanowych granitoidów Tatr Wysokich. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

4.KIECOŃ, Marcin – Facje, geneza i rozwój sedymentacji utworów formacji kopienieckiej pomiędzy doliną Białego i Strążyską w Tatrach. GS; prom. dr hab.
S. Leszczczyński.

5.PIÓRO, Katarzyna – Biostratygrafia utworów ogniwa z Trawnego (pieniński pas skałkowy). GP; prom. dr hab. M. A. Gasiński.
      
6.PRZEJCZOWSKA, Anna – Sejsmostratygrafia utworów górnojurajskich rejonu Ogrodzieńca. GS; prom. dr hab. inż. J. Golonka.

7.SURUŁO, Monika – Palinofacje wybranej sekwencji osadów fliszowych spągowej części formacji magurskiej w podjednostce raczańskiej w rejonie Tenczyna. GS;
prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski, dr P. Gedl.

8.ŚMIETANKA, Katarzyna – Charakterystyka petrograficzna i mineralogiczna granitu z Bugaja. GM; prom. dr hab. M. Michalik.

9.TŁUCZEK, Dorota – Pozycja geologiczna paleogeńskich wapieni organogenicznych oraz zlepieńców i piaskowców organodetrycznych rejonu Lipnika. ( Pieniny na południe od Szczawnicy- kartowanie detaliczne, mikrofacje, aspekt). GS; prom. dr hab. inż. J. Golonka.

10.WARCHOŁ, Michał – Architektura systemu depozycyjnego warstw magurskich strefy Siar  między Szymbarkiem i Foluszem. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

11.WILK,  Piotr – Budowa geologiczna Góry Kotoń. GS; prom. dr inż. J. Golonka.

12.ZYCH, Beata – Tlenki Fe i Ti w wybranych bazaltoidach Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

13.Żukowski, Wojciech – Studium mineralogiczno-geochemiczne hydroksyapatytów z neolitycznych kości ludzkich ze stanowiska w Szarbi Zwierzynieckiej.  GM; prom. dr E.  Koszowska.2005


1.BANASIK, Monika – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na północ od Babiej Góry w okolicach Zawoi Policzne. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

2.BOGDAN, Izabela – Palinspastyczne odwzorcowanie kierunków paleotransportu we wschodniej części polskich Karpat fliszowych.GS; prom. dr hab. J. Golonka.

3.DYMON, Katarzyna – Najmłodsze dewońskie graptolity w profilu Żdanowa w Górach Bardzkich – paleontologia i biostratygrafia. GS; prom. dr E. Porębska.

4.HAJNAS, Adam – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południe od Mędralowej. Beskid Wysoki – Słowacja. GS; prom. dr hab. inż. J. Golonka.

5.HOJNOWSKI, Michał – Budowa geologiczna jednostki zgłobickiej w obszarze Sufczyn-Wojnicz. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

6.GAŁĄZKA, Zygmunt Beniamin – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południe od Jaworzynki i Koniakowa. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

7.GRABKA, Monika – Paleontologiczna i paleoekologiczna analiza tzw. „warstwy trylobitowej" z górnego wenloku Gór Świętokrzyskich (wąwóz Prągowiec). GS: prom. dr E. Porębska.

8.JACEK, Michał – Petrologia skał wulkanicznych występujących w postaci otoczaków w zlepieńcu dolnopermskim okolic Krzeszowic. GM: prom. dr A. Lewandowska.

9.KASINA, Monika – Diageneza piaskowców krakowskiej serii piaskowcowej. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik. 

10.KICA, Barbara –  Mineralogia przeobrażonych skał węglanowych dewonu i karbonu z Dębnika i doliny Szklarki. GM; prom. dr A. Lewandowska.

11.KRÓL, Wiesława – Analiza skamieniałości śladowych i struktur bioturbacyjnych w wybranych profilach dolnej i środkowej jury jednostki kriżniańskiej w rejonie Kop Sołtysich. GS; prom. prof. dr hab. A. Uchman. 

12.KUDLIK, Marcin – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południowo-wschodnich stokach Babiej Góry w rejonie Lipnicy Wielkiej. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

13.MARKOWICZ, Urszula – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej rejonu Łosie – Klimkówka. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

14.MROCZKO, Aneta – Analiza sekwencji stratygraficznych utworów autochtonicznych miocemu w południowej częśći zapadliska przedkarpackiego w aspekcie poszukiwania złóż gazu ziemnego. GS; prom. dr hab inż. J. Golonka, prof. AGH.

15.NIESIOŁOWSKA, Ewa – Biostratygrafia osadów górnej kredy jednostki niedzickiej rejonu Homola (poska część pienińskiego pasa skałkowego). SP; prom. prof. dr hab. M. A. Gasiński. 

16.OLSZEWSKI, M.  – Składniki akcesoryczne i stopy wewnętrzne w ksenolitach górnopłaszczowych z wystąpień bazaltoidów na Dolnym Śląsku. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

17.PANCZAR, Joanna – Ichnologia i sedymentacja margli krzemionkowych serii skolskiej w rejonie Szczepanowic. GS; prom. dr hab. S. Leszczyński.

18.PAWLOS, Beata – Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na południowy-wschód od Babiej Góry w rejonie Lipnicy Małej. GS; prom. dr hab. inż. M. Cieszkowski.

19.PRZYBYŁOWICZ, Sebastian – Lito– i biostratygrafia warstw zakopiańskich w rejonie Kościeliska (Niecka Podhalańska). SP; prom. dr M. Oszczypko-Clowes.

20.ROGOZIŃSKI, Bartosz – Budowa geologiczna i pozycja tektoniczna płata półwyspu Łużnej oraz satelitarny obraz obszaru badań. GS; prom. prof. dr hab. inż. N. Oszczypko. 

21.ROGÓŻ, Anna – Rozproszona mineralizacja kruszcowa w utworach staropaleozoicznych z Doliny Będkowskiej. GM; dr E. Koszowska.

22.SOBCZAK, Łukasz – Analiza paleośrodowiska na podstawie badań nanoplanktonu wapiennego górnego batonu, keloweju oraz dolnego oksfordu z profilu kamieniołomu cementowni „Wiek" w Ogrodzieńcu. GS; prom. dr M. Kędzierski.

23.STACHACZ, Michał – Osady miocenu środkowego w rejonie Szydłowa i Brzeziń: – facje, paleoekologia, tafonomia. SP; prom. dr B. Kołodziej. 

24.SWADŹBA, Ewa – Piaskowce z organodetrytycznym materiałem węglanowym w młodszym paleogenie strefy przedmagurskiej  (w rejonie na N od Nowego Sącza). GS; prom. M. Cieszkowski.

25.WARZECHA, Monika – Charakterystyka petrograficzna andezytó pienińskich. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

26.WOŁKOWICZ, Tomasz – Profil geologiczny rzeki Soły) obrzeżenie okna tektonicznego Żywca). SP; prom. prof. dr hab. inż. J. Golonka. 

27.ZIĘBA, Mariusz – Wybrane aspekty mineralogii i geochemii oraz geneza tzw. blendy skorupowej z kopalni Zn-Pb „Pomorzany". GM; prom. dr hab. inż. Z. Sawłowicz. 

28.ZIMNY, Konrad – Węglany i inne wtórne minerały zawierające Ca w granitoidach tatrzańskich. GM; prom. dr hab. inż. M. Michalik.

Wykaz prac doktorskich w latach 1962-1999

WYKAZ PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU NAUK GEOLOGICZNYCH WYKONANYCH W UNIWERSYTECIE JAGIELLONSKIM W LATACH 1962-1999

ZESTAWIŁ ALFRED UCHMAN

Spis niniejszy jest kontynuacja analogicznego spisu obejmujacego lata 1871-1962, sporzadzonego przez S. Czarnieckiego (1964). 

Oznaczenia: 
DU - data uchwaly o nadaniu stopnia doktora nauk przyrodniczych, 
DZ - data zatwierdzenia, 
DP - data promocji, P - promotor

* GRADZINSKI, Ryszard - Rozwoj krasu w wapieniach gornej jury poludniowej czesci Wyzyny Krakowskiej. DU: 13. 03. 1963 r., DP: 21. 06. 1963 r., P: prof. dr hab. Marian Ksiazkiewicz

* LOZINSKI, Jan - Mineraly okruchowe w piaskowcach fliszowych Pieninskiego Pasa Skalkowego i obszarow sasiadujacych. DU: 24. 06. 1964 r., DP: 19. 11. 1964 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* JEDNOROWSKA, Antonina - Zespoly otwornicowe w zewnetrznych strefach jednostki magurskiej i ich znaczenie stratygraficzne. DU: 24. 06. 1964 r., DP: 19. 11. 1964 r., P: prof. dr hab. Franciszek Bieda

* KRYSOWSKA, Maria - Mineraly ciezkie w utworach miocenskich obszaru slasko- krakowskiego. DU: 29. 10. 1964 r., DP: 3. 06. 1965 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* FEDOROWSKI, Jerzy - Dolno-permskie Tetracorallia z okolic Fjordu Horsund, West Spitsbergen. DU: 8. 03. 1963 r., DP: 25. 11. 1965 r., P: prof. dr hab. M. Rozkowska

* TURNAU, Elzbieta - Wiek i pochodzenie wegli karbonskich we fliszu Karpat zewnetrznych. DU: 25. 10. 1966 r., DP: 9. 02. 1967 r., P: doc. dr Jadwiga Dyakowska

* JASIONOWICZ, Jan Wladyslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny skolskiej na poludnie od Ropczyc. DU: 18. 12. 1965 r., DP: 9. 02. 1967 r., P: prof. dr hab. Marian Ksiazkiewicz

* ALEXANDROWICZ, Zofia - Kry kredowe w Wolinskim Parku Narodowym i w jego otoczeniu. DU: 12. 06. 1968 r., DP: 11. 05. 1967 r., P: prof. dr Wilhelm Krach

* SIMPSON, Frank - O sedymentacji srodkowego eocenu serii magurskiej w polskich Karpatach Zachodnich. DU: 12. 06. 1968 r., DP: 26. 07. 1968 r., P: prof. dr hab. Marian Ksiazkiewicz

* PIEKARSKA, Ewa - Charakterystyka petrograficzna piaskowcow lgockich w rejonie Weglowki i Grabownicy. DU: ?, DP: 10. 06. 1969 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* PROCHAZKA, Karol - Wplyw wysadow solnych na zasolenie skal nadkladu i wod studziennych na Nizu Polskim. DU: ?, DP: 10. 06. 1969 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* MORGIEL, Janina - Wyksztalcenie facjalne i mikrofauna warstw inoceramowych jednostki skolskiej. DU: 12. 12. 1969r., DP: 3. 12. 1970 r., P: prof. dr hab. Franciszek Bieda

* HANCZKE, Teresa - Mineralogia i petrografia soli cechsztynskich kopalni "Klodawa". DU: 17. 06. 1967 r., DP: 3. 12. 1970 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* SZYMAKOWSKA, Franciszka - Budowa geologiczna jednostki slaskiej i podslaskiej miedzy Wola Brzostecka-Baczalowka od polnocnego zachodu a Weglowka od poludniowego wschodu. DU: 20. 06. 1970 r., DP: 18. 02. 1971 r., P: prof. dr hab. Marian Ksiazkiewicz

* JAWOROWSKI, Andrzej - Geochemia pierwiastkow grupy zelaza w strefie wietrzenia skal zasadowych i ultrazasadowych poludniowo-zachodniej i poludniowej Polski. DU: 17. 11. 1970 r., DP: 27. 05. 1971 r., P: doc. dr hab. Wojciech Narebski

* MAHMOOD, Ahmed - Petrology of the sub-Beskidian Teschenite rock-series from the Polish Carpathians. DU: 3. 12. 1971 r., DP: 27. 04. 1972 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* ROSZEK, Halina Maria - Petrografia zloza siarki w Piasecznie. DU: 5. 03. 1975 r., DP: 16. 10. 1975 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* JAKUBOWSKI, Zbigniew - Sedymentacja zwirow w dolnej jurze zachodniego obrzezenia Gor Swietokrzyskich i monokliny slasko-krakowskiej. DU: 25. 02. 1976 r., DP: 25. 03. 1976 r., P: doc. dr hab. Rafal Unrug

* MALIK, Kazimiera - Sedymentacja zlepiencow warstw grodziskich i ich mikrofacje. DU: 17. 01. 1979 r., DP: 25. 03. 1976 r., P: doc. dr hab. Elzbieta Morycowa

* LESZCZYNSKI, Stanislaw - Sedymentacja piaskowcow ciezkowickich jednostki slaskiej w Karpatach. DU: 21. 03. 1979 r., DP: 31. 05. 1979 r., P: doc. dr hab. Andrzej Slaczka

* WENDORFF, Marek - Ilo ciowa analiza sedymentacji warstw krosnienskich miedzy Wislokiem a Sanem. DU: 2. 05. 1979 r., DP: 28. 06. 1979 r., P: prof. dr hab. Rafal Unrug

* POREBSKI, Szczepan - Sedymentacja utworow gornego dewonu depresji Swiebodzic. DU: 28. 06. 1979 r., DP: 29. 11. 1979 r., P: doc. dr hab. Andrzej Radomski

* GASINSKI, Marian Adam - Otwornice albu i cenomanu warstw z Trawnego (pieninski pas skalkowy). DU: 22. 10. 1980 r., DP: 30. 10. 1980 r., P: doc. dr hab. Stanislaw Geroch

* PREDEL, Andrzej - Kopalne chomiki (Cricetinae, Rodentia) pliocenu i czwartorzedu Polski. DU: 24. 06. 1981 r., DP: 22. 10. 1981 r., P: doc. dr hab. Lucjan Szych, wz. doc. dr hab. Stanislaw Geroch

* ZUCHIEWICZ, Witold - Mlode ruchy tektoniczne a rzezba srodkowej czesci dorzecza Dunajca. DU: 24. 06. 1981 r., DP: 22. 10. 1981 r., P: prof. dr hab. Andrzej Slaczka

* HELIASZ, Zygmunt - Geneza wapieni gornej jury w rejonie czestochowskim Jury Polskiej w oparciu o analize mikrofacjalna i geochemiczna. DU: 20. 02. 1983 r., DP: 7. 07. 1983 r., P: prof. dr hab. Elzbieta Morycowa

* MICHALIK, Marek - Mineralogia ilow witriolowych z niecki bytomskiej. DU: 20. 11. 1985 r., DP: 24. 04. 1984 r., P: doc. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* SAWLOWICZ, Zbigniew - Wplyw substancji organicznej na okruszcowanie lupku miedzionosnego (smolacego) z monokliny przedsudeckiej. DU: 17. 06. 1987 r., DP: 12. 11. 1987 r., P: doc. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* KOLASA, Krystyna - Geologia wielickiego zloza soli w rejonie muzeum. DU: 30. 11. 1988 r., DP: 29. 06. 1989 r., P: prof. dr hab. Andrzej Slaczka

* SLEZAK, Janusz - Biostratygrafia warstw krośnieńskich na podstawie profili jednostki skolskiej w oparciu o nannoplankton wapienny. DU: 19. 12. 1990 r., DP: 31. 01. 1991 r., P: prof. dr hab. Andrzej Radomski

* UCHMAN, Alfred - Skamienialosci śladowe w strefie krynickiej i bystrzyckiej plaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty zewnetrzne). DU: 20. 06. 1990 r., DP: 31. 01. 1991 r., P: doc. dr hab. inz. Nestor Oszczypko

* WOLSKA, Anna - Przeobrazenia hydrotermalne intruzji granodiorytowych z obszaru slasko- Krakowskiego. DU: 9. 12. 1991 r., DZ: 22. 01. 1992 r., DP: 25. 06. 1992 r., P: doc. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* KOSZOWSKA, Ewa - Mineralogia utworow skarnowych w skalach dewonskich w okolicach Zawiercia i warunki fizyko-chemiczne ich genezy. DU: 29. 09. 1992 r., DZ: 21. 10. 1992 r., DP: 26. 11. 1992 r., P: doc. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* KRÓL, Katarzyna - Rozwoj sedymentacji utworow gornej jury przedgorza Karpat w rejonie Slupiec-Pacanow na podstawie analizy mikrofacjalnej. DU: 19. 12. 1997 r., DZ: xx. xx. 1998 r., DP: 1. 06. 1998 r., P: prof. dr. hab. Elzbieta Morycowa

* KOŁODZIEJ, Boguslaw - Scleractinia z wapieni egzotykowych typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych. DU: 21. 01. 1997 r., DZ: xx. xx. 1997 r., DP: 1. 06. 1998 r., P: prof. dr hab. Elzbieta Morycowa

* BĄK, Krzysztof - Stratygrafia i paleoekologia osadow ogniwa margli z Macelowej i ogniwa margli z Pustelni w polskiej cze ci pieninskiego pasa skalkowego. DU: 13. 05. 1996 r., DZ: 22. 05. 1996 r., DP: 19. 11. 1996 r., P: prof. dr hab. Andrzej Radomski

* BĄK, Marta - Radiolarian assemblages and radiolarian biozonation of the Cretaceous deposits of the Polish part of the Pieniny Klippen Belt. DU: 6. 03. 1998 r., DZ: 16. 03. 1998 r., DP: 1. 06. 1998 r., P: prof. dr hab. Elzbieta Morycowa

* ROSPONDEK, Mariusz - Organiczne zwiazki siarki, pochodne tiofenu, w cechsztynskim lupku miedzionosnym z monokliny przedsudeckiej. DU: 23. 11. 1998 r., DZ: 15. 12. 1998 r., DP: ., P: prof. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* LEWANDOWSKA, Anna - Mineralogia skarnów magnezowych grzbietu Dębnika. DU: 17. 06. 1999 r., DZ: 29.06. 1999 r., DP: 17. 11. 2000 r., P: prof. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk i prof. dr hab. Witold Zabinski

* RDZANEK, Kazimierz - Ichnoskamieniałości bezkręgowców pstrego piaskowca doliny Świlśliny w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. DU: 8. 12. 1999 r., DZ. 14. 12. 1999 r., DP: 17. 11. 2000 r., P: dr hab. Alfred Uchman

* OSZCZYPKO-CLOWES, Marta - Wiek i rozwój najmłodszych osadów w środkowej części płaszczowiny magurskiej w świetle badań nannoplanktonu wapiennego (polskie Karpaty fliszowe), DU: , DZ:, DP:, P: prof. dr hab. Andrzej Ślączka

* KOSZARSKI, Andrzej - P: prof. dr hab. Andrzej Ślączka

* MALATA, Ewa - Interpretacja biostratygraficzna zespołów małych otwornic w środkowej części płaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty zewnętrzne), DU: , DZ: , DP: , P: prof. dr hab. inż. Nestor Oszczypko

* MACHANIEC, Elżbieta - DP: 13.12.2002 r., P: dr hab. M. Adam Gasiński

* KĘDZIERSKI, Mariusz - Stratygrafia i paleobiogeografia osadów kredy opolskiej i dolnych warstw idzikowskich na podstawie nannoplanktonu wapiennego. DU: 10. 06. 2002 r., DZ: 18. 06. 2002 r., DP: 13. 12. 2002 r., P: prof. dr hab. Andrzej Radomski

* WAŚKOWSKA-OLIWA, Anna - Analiza zespołów małych otwornic z osadów mastrychtu i dolnego paleogenu jednostki podśląskiej w oknach tektonicznych Żywca i strefy lanckorońsko-żegocińskiej, DU: , DZ: , DP: 13.12.2002 r., P: dr hab. Marek Cieszkowski

Wykaz prac doktorskich po roku 1999

WYKAZ PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU NAUK GEOLOGICZNYCH WYKONANYCH W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W LATACH 1999 - 2006

zestawiła
Weronika Habas

 


Rdzanek, Kazimierz - Ichnoskamieniałości bezkręgowców pstrego piaskowca doliny Świślany w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. 1999. Pomotor dr hab. A. Uchman.

Gradziński, Michał - Pizoidy jaskiniowe: uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ich 
powstania. 2000. Promotor: prof. dr hab. A. Radomski.

Oszczypko-Clowes, Marta. - Wiek i rozwój najmłodszych osadów w środkowej części płaszczowiny magurskiej w świetle badań nanoplanktonu wapiennego (polskie Karpaty fliszowe). 2000. Promotor prof. dr hab. A. Ślączka.

Koszarski, Andrzej - Budowa geologiczna płaszczowiny jasielskiej na SW od Jasła. 2001. Promotor: prof. dr hab. A. Ślączka.

Malata, Ewa - Interpretacja biostratygraficzna zespołów małych otwornic w środkowej części płaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty zewnętrzne). 2001. Pomotor: prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

Waśkowska-Oliwa, Anna - Analiza zespołów małych otwornic z osadów mastrychtu i dolnego paleogenu jednostki podśląskiej w oknach tektonicznych Żywca i strefy lanckorońsko-żegocińskiej. 2001. Promotor: dr hab. inż. M. Cieszkowski.

Brud, Stanisław. Ewolucja paleogeograficzna zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w późnym neogenie i wczesnym czwartorzędzie. 2002. Promotor: prof. dr hab. W. Zuchiewicz.

Kędzierski, Mariusz - Stratygrafia i paleobiogeografia osadów kredy opolskiej i dolnych warstw idzikowskich na podstawie nannoplanktonu wapiennego. 2002. Promotor: prof. dr hab. A. Radomski.

Machaniec, Elżbieta - Analiza mikropaleontologiczna górnokredowych margli węglowieckich jednostki podśląskiej w polskich Karpatach Zewnętrznych . 2002. Promotor: dr hab. M. A. Gasiński.

Derkowski, Arkadiusz - Synteza zeolitów z popiołów lotnych jako potencjalne zastosowanie mineralnych surowców odpadowych. 2003. Promotor: dr hab. M. Michalik.

Dziubińska, Beata - Zmiana paleośrodowiska w basenie dukielskim na przełomie kredy i trzeciorzędu w świetle badań mineralogiczno-geochemicznym. 2003. Promotor: prof. dr hab. A. Ślączka.

Gedl, Elżbieta - Biostratygrafia i paleoekologia warstw wierzchowskich i lgockich jednostki śląskiej polskich Karpat fliszowych na zachód od Raby w świetle badań palinologicznych. 2003. Promotor: prof. dr hab. A. Uchman.

Jach, Renata - Rozwój facjalny utworów jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich. 2003. Promotor: prof. dr hab. A. Uchman.

Salata, Dorota - Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna frakcji ciężkiej górnokredowo-paleoceńskich piaskowców środkowej części płaszczowiny magurskiej. 2003. Promotor: prof. dr hab. inż. N. Oszczypko.

Skiba, Michał - Mineralogiczno-geochemiczne aspekty procesu bielicowania w glebach rozwiniętych na skałach krystalicznych w Tatrach. 2003. Promotor: dr hab. M. Michalik.

Wójcik -Tabol, Patrycja  (2004) – Środowisko depozycji i warunki wczesnej diagenezy kredowych osadów bogatych w materię organiczną w polskiej części Pienińskiego Pasa  Skałkowego w świetle badań mineralogiczno-geochemicznych. Promotor: dr hab. M. A. Gasiński.

Duńczyk, Lucyna (2005) – Modelowanie odpływu podziemnego w wybranych zlewniach Beskidu Śląskiego i Gorców. Promotor: dr hab. inż. Nestor Oszczypko. 

Misiarz,  Piotr (2005) – Późnojurajskie struktury biohermalne między Groblą–Dąbrową Tarnowską  i Tarnowem w świetle badań sejsmicznych  (Zapadlisko Przedkarpackie). Promotor: prof. dr hab. inż. N. Oszczypko. 

Chodyń, Rafał (2006) – Litostratygrafia i tektonika płaszczowiny śląskiej na obszarze depresji Szczyrzyca. Promotor: dr hab. inż. M. Cieszkowski.

Wykaz habilitacji

WYKAZ PRAC HABILITACYJNYCH Z ZAKRESU NAUK GEOLOGICZNYCH WYKONANYCH W UNIWERSYTECIE JAGIELLONSKIM W LATACH 1962-1999

ZESTAWIL ALFRED UCHMAN

Spis niniejszy jest kontynuacja analogicznego spisu obejmujacego lata 1871-1962, sporzadzonego przez S. Czarnieckiego (1964).

Oznaczenia: 
DU - data uchwaly o nadaniu stopnia doktora habilitowanego; 
DZ - data zatwierdzenia przez urzedy centralne

* NAREBSKI, Wojciech. 1965. Petrochemia law puklistych Gor Kaczawskich i niektore ogolne problemy petrogenezy spilitow. Prace Muzeum Ziemi, 7: 69-205. DU: 31. 03. 1965 r., DZ: 26. 10. 1970 r.

* GEROCH, Stanislaw. 1966. Male otwornice dolnej kredy serii slaskiej w polskich Karpatach. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 35: 413-480. DU: 8. 03. 1967 r., DZ: 22. 06. 1967 r.

* UNRUG, Rafal. 1968. Kordyliera slaska jako obszar rodlowy materialu klastycznego piaskowcow fliszowych Beskidu Slaskiego i Beskidu Wysokiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 38: 81-164. DU: 11. 11 1968 r., DZ: 31. 05. 1969 r.

* GRADZINSKI, Ryszard. 1970. Sedimentation of dinosaur-bearing Upper Cretaceous deposits of the Nemeget Basin, Gobi Desert. Palaeontologia Polonica, 21: 147-229. DU: 21. 12. 1968 r., DZ: 31. 05. 1969 r.

* RADOMSKI, Andrzej. 1968. Poziomy nannoplanktonu wapiennego w paleogenie polskich Karpat zachodnich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 38(3): 545-595. DU: 28. 11. 1969 r., DZ: xx. xx. 1969 r.

* SLACZKA, Andrzej. 1971. Budowa geologiczna jednostki dukielskiej. Prace Instytutu Geologicznego, 1: 1-63. DU: 29. 05. 1970 r., DZ: 16. 02. 1971 r.

* KWIATKOWSKI, Stanislaw. 1972. Sedymentacja gipsow miocenskich poludniowej Polski. Prace Muzeum Ziemi, 19: 2-93. DU: 13. 10. 1970 r., DZ: 28. 05. 1971 r.

* MORYCOWA, Elzbieta. 1971. Hexacorallia et Octocorallia Cretace inferieur du Rarau (Carpathes Orientales roumaines). Acta Geologica Polonica, 16(1-2): 1-149. DU: 3. 05. 1971 r., DZ: 24. 02. 1972 r.

* JERZYKIEWICZ, Tomasz. 1971. A flysch/littoral succesion in the Sudetic Upper Cretaceous. Acta Geologica Polonica, 21: 165-199. DU: 10. 12. 1971 r., DZ: 9. 06. 1972 r.

* KRYSOWSKA-IWASZKIEWICZ, Maria. 1974. Studium mineralogiczno-petrograficzne kenozoicznych utworow ladowych Wyzyny Krakowskiej. Prace Mineralogiczne, Oddzial PAN w Krakowie, 35: 7-72. DU: 28. 05. 1974 r., DZ: 28. 10. 1974 r.

* JEDNOROWSKA, Antonina. 1975. Zespoly malych otwornic w paleocenie polskich Karpat Zachodnich. Studia Geologica Polonica, 47: 3-103. DU: 24. 03. 1975 r. DZ: 5. 07. 1976 r.

* GASIOROWSKI, Stanislaw. 1973. Les Rhyncholites. Geobios, 6(3): 163-197. DU: 2. 04. 1975 r., DZ: . . . . . . . .

* JUNOSZA-SZANIAWSKI, Herbert. 1975. Skolekodonty i konodonty z wiercen Nizu Polski, oraz skolekodonty mezozoiczne Polski. (1) Szaniawski, H. 1969. Conodonts of the Upper Permian of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 14(2): 325-341. (2) Szaniawski, H. 1970. Jaw apparatuses of the Ordovician and Silurian Polychaetes from the Mielnik borehole. Ibidem, 15(4): 445-478. (3) Szaniawski, H. 1971. News species of Upper Cambrian conodonts from Poland. Ibidem, 16(4): 401-413. (4) Szaniawski, H. & Wrona, R. 1973. Polychaete jaw apparatuses and scolecodonts from the Upper Devonian of Poland. Ibidem, 18(3): 233-267. (5) Szaniawski, H. 1974. Some Mesozoic scolecodonts congeneric with recent forms. Ibidem, 19(2): 179-199. (6) Szaniawski, H. 1975. Skolekodonty i konodonty z obszaru Polski i problemy ich systematyki. Przeglad Geologiczny, 4: 584-592. DU: 28. 11. 1975 r., DZ: 29. 11. 1976 r.

* TEISSEYRE, Andrzej Karol. 1975. Sedymentacja i paleogeografia kulmu starszego w zachodniej czesci niecki rodsudeckiej. Geologica Sudetica, 9: 5-135. DU: 2. 04. 1976 r. DZ: .

* TURNAU, Elzbieta. 1979. Korelacja utworow gornego dewomu i karbonu Pomorza Zachodniego w oparciu o badania miosporowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 49(3-4): 231-269. DU: 7. 12. 1979 r. DZ: 28. 04. 1980 r.

* KAZMIERCZAK, Jozef. 1982. The biology and evolutionary significance of Devonian Volvocaeans and their Precambrian relatives. (1) Kazmierczak, J. 1975. Colonial Volvocales (Chlorophyta) from the Upper Devonian of Poland and their palaeoenvironmental significance. Acta Palaeontologica Polonica, 20(1): 73-85. (2) Kazmierczak, J. 1975. Volvocacean nature of some Palaeozoic non-radiosphaerid calcispheres and parathuramminid Foraminifera". Ibidem, 20(2): 245-258. (3) Kazmierczak, J. 1976. Devonian and modern relatives of the Precambrian Eosphaera: possible significance for the early eukaryotes. Lethaia, 9(1): 39-50. (4) Kazmierczak, J. 1979. The eucaryotic nature of Eosphaera-like ferriferous structures from the Precambrian Gunflint Iron Formation, Canada: A comparative study. Precambrian Research, 9: 1-22. (5). Kazmierczak, J. 19. . . The biology and evolutionary significance of Devonian Volvocaeans and their Precambrian relatives. Acta Palaeontologica Polonica, 26(1): 299-337. DU: 28. 06. 1982 r. DZ: . . . . . . .

* ZYTKO, Kazimierz. 1982. The Atlantic, the Indian Ocean and main linear fracture zones of the post-Variscian Europe. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 52(1/4): 3-38. DU: 23. 11. 1982 r. DZ: . . . . . . . . . . . . .

* DUDZIAK, Jozef. 1984. Stratygrafia osadow gornokredowych i paleogenskich pieninskiego pasa skalkowego i jego otoczenia na podstawie nannoplanktonu wapiennego. DU: 30. 10. 1984 r., DZ: 25. 03. 1985 r.

* BUKOWY Stanislaw. 1984. Struktury waryscyjskie regionu slasko-krakowskiego. Prace Nauk. Uniw. l. 691: 1-75, Katowice. DU: 28. 05. 1985 r., DZ: .

* TOKARSKI, Antoni K. 1987. (1) Tokarski, A. 1981. Structural events in the South Shetland Islands (Antarctica). I. The Polonez Cove Formation (Pliocene). Studia Geologica Polonica, 72: 89-95. (2) Tokarski, A. 1984. Structural events in the South Shetland Islands (Antarctica). II. Tertiary volcanism and sediments south of Ezcurra Fault, King George Island. Ibidem, 79: 1931-1962. (3) Tokarski, A. 1987. Structural events in the South Shetland Islands (Antarctica). III. Barton-Horst, King George Island. Ibidem, 90: 7-38. DU: 2. 06. 1987 r., DZ: 30. 01. 1989 r.

* ZUCHIEWICZ, Witold. 1987. Evolution of the eastern Beski Niski Mts. and morphotectonics of the Polish Carpathians. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 13(3-4): 1- 167. DU: 12. 01. 1988 r., DZ: 26. 06. 1989 r.

* NOWINSKI, Aleksander. 1991. Late Carboniferous to early Permian Tabulata from Spitsbergen (Poznopaleozoiczne Tabulata Spitsbergenu). Palaeontologia Polonica, 51: 3-74. DU: 15. 05. 1990 r. DZ: . . . . . . . . . . . . . . . .

* CIESZKOWSKI, Marek. 1992. Strefa Michalczowej - nowa jednostka strefy przedmagurskiej w zachodnich Karpatach fliszowych i jej geologiczne otoczenie. Zeszyty Naukowe AGH, kwart. Geologia, 18 (1-2): 1-125. DU: 9. 03. 1993 r., DZ: .

* KRZYSZKOWSKI, Dariusz. 1994. (1) Krzyszkowski, D. 1991. The Middle Pleistocene polyinterglacial Czyzow Formation in the Kleszczow Graben (Central Poland): stratigraphy and palaeogeography. Folia Quaternaria, 61-62: 5-58. (2) Krzyszkowski, D. 1991. Pleistocene non-glacial rhytmites in the Belchatow outcrop (Kleszczow Graben, central Poland): their genesis and palaeogeographic significance. Ibidem: 59-74. (3) Krzyszkowski, D. 1991. Stratigraphy, sedimentology and ecology of the lacustrine deposits of the Ferdynadovian Interglacial in the Belchatow outcrop, Kleszczow Graben, Central Poland. Ibidem: 145-178. (4) Krzyszkowski, D. 1991. Extra-channel muddy sedimentation and soil formation during the Middle Pleistocene Czyzow Interstadial with examples from the Belchatow outcrop, Kleszczow Graben, Central Poland. Ibidem: 179-214. (5) Krzyszkowski, D. 1991. Pleistocene sedimentation in anastomosing river system: examples from the Czyzow Formation, Kleszczow Graben, Central Poland. Ibidem: 229-254. (6) Krzyszkowski, D. 1991. Middle Pleistocene stratigraphy of Poland: a review. Proceedings of the Geologists' Association, 102: 201-215. DU: 1. 03. 1994 r., DZ: .

* UCHMAN, Alfred. 1995. Taxonomy and palaeoecology of flysch trace fossils: The Marnoso-arenacea Formation and associated facies (Miocene, Northern Apennines, Italy). Beringeria, 15: 3-115. Wurzburg. DU: 9. 01. 1996 r., DZ: 20. 06. 1996 r.

* GASINSKI, Adam. 1998. Campanian-Maastrichtian palaeoecology and palaeobiogeography of the Andrychow Klippes, Outer Carpathians. Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow, 90 pp. DU: 23. 06. 1998 r., DZ: 21. 11. 1998 r.

* LESZCZYNSKI, Stanislaw. 1998. Origin of lithological variation in the sequence of the Sub-Menilite Globigerina Marl of the Polish Carpathians. (1) Leszczynski, S. 1996. Origin of lithological variation in the sequence of the Sub-Menilite Globigerina Marl at Znamirowice (Eocene-Oligocene transition, Polish Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 245-267. (2) Leszczynski, S. 1997. Origin of the Sub-Menilite Globigerina Marl (Eocene-Oligocene transition) in the Polish Outer Carpathians. Ibidem, 67: 367-427. DU: 3. 11. 1998 r., DZ: 29. 03. 1999 r.