Plan studiów II stopnia - kierunek "Geologia" - rok 2014/2015

Student podejmując studia  II stopnia na kierunku GEOLOGIA wybiera ścieżkę kształcenia w zakresie jednej z trzech specjalizacji:

· mineralogiczno – petrologiczno – geochemicznej ( MPG)

· geologiczno - poszukiwawcznej (GP )

· stratygraficzno-mikropaleontologicznej (SM)

 

Archiwum - Plany studiów Archiwum - Plany studiów

2013-2014

I stopień

Plan kursów do wyboru dla 2 i 3 roku studiów pierwszego stopnia

 

Objaśnienia skrótów:

 • Forma zaliczenia
  • Z - zaliczenie
  • ZO - zaliczenie z oceną
  • E - egzamin
 • Semestr
  • R - kurs roczny
  • Z - semestr zimowy
  • L - semestr letni

 

II stopień

Student podejmując studia  II stopnia na kierunku GEOLOGIA wybiera ścieżkę kształcenia w zakresie jednej z trzech specjalizacji:

· mineralogiczno – petrologiczno – geochemicznej ( MPG)

· geologiczno - poszukiwawcznej (GP )

· stratygraficzno-mikropaleontologicznej (SM)

 

Plan kursów do wyboru dla studiów drugiego stopnia

 

Objaśnienia skrótów:

 • Forma zaliczenia
  • Z - zaliczenie
  • ZO - zaliczenie z oceną
  • E - egzamin
 • Semestr
  • R - kurs roczny
  • Z - semestr zimowy
  • L - semestr letni

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007