Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2020-21

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2019-20

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2018-19

Instrukcja edycji pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich  i magisterskich w Archiwum Prac

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej

Karta pracy magisterskiej

Wybór promotora pracy magisterskiej III rok

Opinia promotora pracy magisterskiej

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym - 1

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym - 2

Formularz dla absolwentów

Instrukcja zgłaszania obrony pracy magisterskiej