Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan na rok akademicki 2019/20

Plan kierunku Geologia - studia drugiego stopnia, I rok w roku ak. 2019/20

Plan kierunku Geologia - studia drugiego stopnia, II rok studiów w roku ak. 2019/20

Katalog kursów do wyboru, studia drugiego stopnia, GEOLOGIA ING UJ, rok ak. 2019/20 

Uchwały Senatu UJ

Program studiów drugiego stopnia dla studentów zaczynających studia od roku akademickiego 2019/20 (zał. nr 111 do uchwały Senatu UJ nr 50/VI/2019 z dnia 26 .06.2019)

Uchwały Rady Wydziału Geografii i Geologii

Kursy obowiązkowe studia II-go stopnia dla studentów zaczynających studia od roku akademickiego 2017/18 i 2018/19 (Uchwała nr 8 z dnia 27.06.2017)

Kursy fakultatywne studia II-go stopnia dla studentów zaczynających studia od roku akademickiego 2018/19 (Uchwała nr 34 z dnia 26.06.2018)

Kursy fakultatywne studia II-go stopnia dla studentów zaczynających studia od roku akademickiego 2017/18 (Uchwała nr 7 z dnia 27.06.2017)

Uchwały Rady Wydziału BiNOZ

Plan kursów obowiązkowych II stopień, obowiązujący zaczynających studia w 2015 roku 

Plan kursów obowiązkowych II stopień, obowiązujący zaczynających studia w 2014 roku

Plan kursów obowiązkowych II stopień, obowiązujący zaczynających studia w 2013 roku

Plan kursów obowiązkowych II stopień, obowiązujący zaczynających studia w 2012 roku

Plan kursów fakultatywnych II stopień

Uzupełnienia programowe II stopień

Dotyczy studentów, którzy nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku geologia.

Geologia II stopnia Uzupełnienia programowej dla kandydatów po innych kierunkach

2013-06_25 Uchwała Indywidualny tok studiów 25.06.2013 r.