Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan na rok akademicki 2019/20

Plan kierunku Geologia - studia pierwszego stopnia, I rok studiów w roku ak. 2019/20

Plan kierunku Geologia - studia pierwszego stopnia, II rok studiów w roku ak. 2019/20

Plan kierunku Geologia - studia pierwszego stopnia, III rok studiów w roku ak. 2019/20

Katalog kursów do wyboru, studia pierwszego stopnia, GEOLOGIA ING UJ, rok ak. 2019/20

Uchwały Senatu UJ

Program studiów pierwszego stopnia dla studentów zaczynających studia od roku akademickiego 2019/20 (zał. nr 110 do uchwały Senatu UJ nr 50/VI/2019 z dnia 26 .06.2019)

Uchwały Rady Wydziału Geografii i Geologii

Kursy obowiązkowe studia I-go stopinia dla studentów zaczynających studia od roku akademickiego 2018/19 (Uchwała nr 34 z dnia 26.06.2018)

Kursy obowiązkowe studia I-go stopinia dla studentów zaczynających studia od roku akademickiego 2017/18 (Uchwała nr 8 z dnia 27.06.2017)

Kursy fakultatywne studia I-go stopinia dla studentów zaczynających studia od roku akademickiego 2017/18 (Uchwała nr 7 z dnia 27.06.2017)

Uchwały Rady Wydziału BiNOZ

Plan kursów obowiązkowych, obowiązujący studentów zaczynających studia w 2015 i 2016 roku

Plan kursów obowiązkowych, obowiązujący studentów zaczynających studia w 2014 roku

Plan kursów obowiązkowych, obowiązujący studentów zaczynających studia w 2013 roku

Plan kursów obowiązkowych, obowiązujący studentów zaczynających studia w 2012 roku

Plan kursów fakultatywnych 1 rok

Plan kursów fakultatywnych 2 i 3 rok

Aneksy

2013_03_19 Kryteria zaliczenia 1 roku oraz wpisu 50 punktowego na 2 rok studiów

2013_10_22 Geologia I stopnia Przedmioty sekwencyjne

2013-06_25 Uchwała Indywidualny tok studiów 25.06.2013 r.