Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szczegółowe informacje dot. projektu:

kliknij tutaj

StartUJ!

Nasz projekt ma na celu zorganizowanie i przeprowadzenie działań mających na celu kształcenie:

  • kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętności pracy w grupie, interpersonalnych, z zakresu prawa pracy (tzw. miękkich);
  • kompetencji zawodowych;
  • kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Wszystko to robimy aby zwiększyć szanse na rynku pracy 300 uczestników/uczestniczek projektu, którymi będą studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia z 4 Wydziałów UJ: Chemii; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Biologii i Nauk o Ziemi oraz Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób studiujących na wybranych kierunkach z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych.

Główne zadania w projekcie to:

  1. realizacja zajęć warsztatowych kształtujących kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętności pracy w grupie; interpersonalne, i z zakresu prawa pracy;
  2. realizacja certyfikowanych szkoleń i specjalistycznych zajęć warsztatowych kształtujących kompetencje zawodowe;
  3. realizacja zajęć warsztatowych i zadań praktycznych w formie projektowej kształtujących kompetencje z zakresu przedsiębiorczości (również we współpracy z podmiotami zagranicznymi);
  4. realizacja wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych.

Projekt realizowany będzie dla uczestników kończących studia w jednym z trzech kolejnych lat akademickich: 2016/17, 2017/18 i 2018/19.

Szczegółowe informacje dot. projektu:

kliknij tutaj