Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdjęcia oraz opracowanie: Waldemar Obcowski

Szuflada 1 - SKAŁY MAGMOWE - FELZYCZNE, GRANITOIDY

 

 

Szuflada 2 - SKAŁY MAGMOWE - FELZYCZNE, GRANITOIDY

 

 

 

Szuflada 3 - SKAŁY MAGMOWE - FELZYCZNE, GRANITOIDY

 

 

Szuflada 4 - SKAŁY MAGMOWE, PUMEKSY, SCORIE

 

   

 

Szuflada 5 - SKAŁY MAGMOWE, PUMEKSY, SCORIE

 

 

Szuflada 6 - SKAŁY MAGMOWE - FELZYCZNE, RYOLITOIDY

 

   

 

Szuflada 7 - SKAŁY MAGMOWE - POŚREDNIE, DIORYTOIDY I ANDEZYTOIDY

 

 

 

Szuflada 8 - SKAŁY MAGMOWE - POŚREDNIE, SJENITOIDY

 

     

 

Szuflada 9 - SKAŁY MAGMOWE - POŚREDNIE, TRACHITOIDY

 

   

 

Szuflada 10 - SKAŁY MAGMOWE - MAFICZNE, GABROIDY

 

 

Szuflada 11 - SKAŁY MAGMOWE - MAFICZNE, GABROIDY

 

     

 

Szuflada 12 - SKAŁY MAGMOWE - MAFICZNE, BAZALTOIDY

 

   

 

Szuflada 13 - SKAŁY MAGMOWE - MAFICZNE, MELAFIRY

 

 

Szuflada 14 - SKAŁY MAGMOWE - ULTRAMAFICZNE, LEUCYTYTY, PIROKSENITY

 

     

 

Szuflada 15 - SKAŁY MAGMOWE - MAFICZNE, SKAŁY TYPU ŻYŁOWEGO

 

 

 

Szuflada 16 - SKAŁY MAGMOWE - FELZYCZNE PEGMATYTY, SKAŁY TYPU ŻYŁOWEGO

 

 

Szuflada 17 - SKAŁY MAGMOWE - FELZYCZNE PEGMATYTY, SKAŁY TYPU ŻYŁOWEGO

 

     

 

Szuflada 18 - SKAŁY MAGMOWE - FELZYCZNE, APLITY, SKAŁY TYPU ŻYŁOWEGO

 

     

 

Szuflada 19 - SKAŁY MAGMOWE, STRUKTURY I TEKSTURY

 

   

 

Szuflada 20 - SKAŁY MAGMOWE, STRUKTURY I TEKSTURY

 

     

 

Szuflada 21 - SKAŁY MAGMOWE, STRUKTURY I TEKSTURY

 

 

 

Szuflada 22 - SKAŁY PIROKLASTYCZNE, PYŁY, POPIOŁY, PIASKI WULKANICZNE

 

     

 

Szuflada 23 - SKAŁY PIROKLASTYCZNE, TUFY, TUFITY, BREKCJE

 

 

 

Szuflada 24 - SKAŁY PIROKLASTYCZNE , INNE

 

 

 

Szuflada 25 - SKAŁY METAMORFICZNE, ŁUPKI METAMORFICZNE

 

     

 

Szuflada 26 - SKAŁY METAMORFICZNE, ŁUPKI METAMORFICZNE

 

   

 

Szuflada 27 - SKAŁY METAMORFICZNE, ŁUPKI METAMORFICZNE

javascript:void(0)
   

 

Szuflada 28 - SKAŁY METAMORFICZNE, FYLLITY

 

   

 

Szuflada 29 - SKAŁY METAMORFICZNE, KWARCYTY

 

     

 

Szuflada 30 - SKAŁY METAMORFICZNE, MARMURY

 

     

 

Szuflada 31 - SKAŁY METAMORFICZNE, GNEJSY

 

     

 

Szuflada 32 - SKAŁY METAMORFICZNE, GNEJSY

 

     

 

Szuflada 33 - SKAŁY METAMORFICZNE, GNEJSY

 

     

 

Szuflada 34 - SKAŁY METAMORFICZNE, SERPENTYNITY, EKLOGITY

 

 

 

 

Szuflada 35 - SKAŁY METAMORFICZNE, AMFIBOLITY, ZIELEŃCE

   

 

 

Szuflada 36 - SKAŁY METAMORFICZNE, GRANULITY, MIGMATYTY

 

 

Szuflada 37 - SKAŁY OSADOWE, SKAŁY KRZEMIONKOWE

 

 

Szuflada 38 - SKAŁY OSADOWE, SKAŁY KRZEMIONKOWE

 

 

 

Szuflada 39 - SKAŁY OSADOWE, SKAŁY KRZEMIONKOWE

 

     

 

Szuflada 40 - SKAŁY OSADOWE, EWAPORATY

 

   

 

Szuflada 41 - SKAŁY OSADOWE, EWAPORATY

 

 

Szuflada 42 - SKAŁY WĘGLANOWE, STRUKTURY SKAŁ WĘGLANOWYCH

   

 

Szuflada 43 - SKAŁY WĘGLANOWE, DOLOMITY

     

 

Szuflada 44 - SKAŁY WĘGLANOWE, DOLOMITY, SYDERYTY

 
       

 

Szuflada 45 - SKAŁY WĘGLANOWE, MARGLE

     

 

Szuflada 46 - SKAŁY WĘGLANOWE, SŁODKOWODNE WĘGLANY

 

 

Szuflada 47 - SKAŁY WĘGLANOWE, SŁODKOWODNE WĘGLANY

     

 

Szuflada 48 - SKAŁY WĘGLANOWE, MUDSTONE

   

 

Szuflada 49 - SKAŁY WĘGLANOWE, WACKESTONE

 

Szuflada 50 - SKAŁY WĘGLANOWE, PACKSTONE

 

Szuflada 51 - SKAŁY WĘGLANOWE, PACKSTONE

   

 

Szuflada 52 - SKAŁY WĘGLANOWE, GRAINSTONE

     

 

Szuflada 53 - SKAŁY WĘGLANOWE, BOUNDSTONE

   

 

Szuflada 54 - SKAŁY WĘGLANOWE, BOUNDSTONE

 

Szuflada 55 - SKAŁY WĘGLANOWE, SKŁADNIKI SKAŁ WĘGLANOWYCH

   

 

Szuflada 56 - SKAŁY WĘGLANOWE, SKŁADNIKI SKAŁ WĘGLANOWYCH

   

 

Szuflada 57 - SKAŁY WĘGLANOWE, SKŁADNIKI SKAŁ WĘGLANOWYCH

   

 

Szuflada 58 - SKAŁY WĘGLANOWE, SKŁADNIKI SKAŁ WĘGLANOWYCH

 

 

Szuflada 59 - SKAŁY OKRUCHOWE - PSEFITY I PSAMITY, SKAŁY OKRUCHOWE LUŹNE

 

 

Szuflada 60 - SKAŁY OKRUCHOWE - PSEFITY I PSAMITY, SKAŁY OKRUCHOWE LUŹNE

 

Szuflada 61 - SKAŁY OSADOWE - PELITY, SKAŁY ILASTE

 

 

Szuflada 62 - SKAŁY OKRUCHOWE - ALEURYTY, LESSY

 

Szuflada 63 - SKAŁY OKRUCHOWE - ALEURYTY, MUŁOWCE

 

 

Szuflada 64 - SKAŁY OKRUCHOWE - PSAMITY, PIASKOWCE

     

 

Szuflada 65 - SKAŁY OKRUCHOWE - PSAMITY, PIASKOWCE

     

 

Szuflada 66 - SKAŁY OKRUCHOWE - PSAMITY, PIASKOWCE ŻELAZISTE

   

 

Szuflada 67 - SKAŁY OKRUCHOWE - PSAMITY, ARKOZY, SZAROGŁAZY

 

 

Szuflada 68 - SKAŁY OKRUCHOWE - PSEFITY, ZLEPIEŃCE

 

 

Szuflada 69 - SKAŁY OKRUCHOWE - PSEFITY, ZLEPIEŃCE

 

 

Szuflada 70 - SKAŁY OKRUCHOWE - PSEFITY, BREKCJE

 

Szuflada 71 - SKAŁY OSADOWE, WĘGLE

   

 

Szuflada 72 - SKAŁY OSADOWE, WĘGLE