O sympozjum

Pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. dr hab. Marka Bojarskiego

Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Geologii PAN w Warszawie

Česká Speleologiczná Společnost

Sekcja Speleologiczna „Niedźwiedzie"

Řehak - Speleo

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Sekcja Grotołazów Wrocław

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Krzysztof Stefaniak

Urszula Ratajczak

Michał Gąsiorowski

Anna Jędruch

Szymon Kostka

Anna Haczek

Marek Markowski

Josef Řehak

Stanislav Řehak

Dariusz Data

Elżbieta Dumnicka

Michał Gradziński

Helena Hercman

Wojciech Wróblewski