Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład SiAP wyodrębnił się z Zakładu Geologii Dynamicznej w 2010 r. ze względu na specyfikę badań grona pracowników dotyczących w głównej mierze sedymentologii oraz interpretacji środowiska sedymentacji. 

Obecnie w Zakładzie prowadzi się badania skupiające się na sedymentologii skał silikoklastycznych, węglanowych (w tym węglanów słodkowodnych), a ponadto procesów i osadów krasowych oraz badania ichnologiczne (skamieniałości śladowych). Znaczna część opracowań naukowych dotyczy także interpretacji różnorodnych środowisk kopalnych, począwszy od środowisk pelagiczno-hemipelagicznych poprzez płytkowodne rampy węglanowe, osady plażowe, po środowiska kontynentalne (jeziora, rzeki czy jaskinie). 

Głównym terenem badań Zakładu pozostają Karpaty, zarówno zewnętrzne (fliszowe), jak i wewnętrzne (m.in. Tatry), ale także zapadlisko przedkarpackie, monoklina śląsko-krakowska, synklinorium północosudeckie czy niecka opolska.

Pracownicy: