Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia preparatyki skał - pokój 0.14.0

Opiekunem pracowni jest dr Wojciech Wróblewski, (email: wojciech.wroblewski@uj.edu.pl, pokój 2.21 ), a opiekunem technicznym jest Krzysztof Podsiadło

Regulamin pracowni sedymentologicznej preparatyki skał (0.14.0) obowiązujący w dniach 25.05–30.09.2020 r.
kliknij aby pobrać

Pracownia sedymentologiczna preparatyki skał mieści się na parterze w pok. 0.14.0.

W pracowni dokonuje się wstępnej preparatyki skał tj. oczyszczania, defragmentacji, selekcji skał do dalszych analiz.

W pracowni znajdują się zlewy z odstojnikami, stoły do preparatyki okazów, kowadło, myjka wysokociśnieniowa STIHL.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Pracownia analityczna - pokój 0.14.2

Opiekunem pracowni jest dr Renata Jach, (email: renata.jach@uj.edu.pl, pokój 2.21), a opiekunem technicznym jest mgr Katarzyna Maj-Szeliga.

Pracownia sedymentologiczna mieści się na parterze w pok. 0.14.2.

Pracownia sedymentologiczna
Prowadzone badania:
•    Analiza zawartości CaCO3 w skałach/glebach metodą objętościową Scheiblera
•    Analiza składu granulometrycznego. Zakres pomiaru wielkości cząstek od wielkości nano- do milimetrów (0,01 - 3500µm). Posiadane przystawki umożliwiają badania dyspersji cieczowych (przystawka Hydro EV) jak i suchych proszków (przystawka Aero S).
Wyposażenie pracowni:
•    Kalcymetr pięciostanowiskowy firmy Eijkelkamp
•    Laserowy analizator wielkości cząstek Mastersizer 3000 firmy Malvern.
•    Dygestorium firmy Koettermann
•    Waga analityczna Vibra HT
•    Płuczka ultradźwiękowa firmy EMAG
•    Suszarka firmy Pol Eko SLW 115 STD
•    Wirówka Hettich EBA 200
•    Dejonizator firmy Polwater

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron