Wojciech Kupka

obrona pracy magisterskiej - 2015, promotor: prof.dr hab. Alfred Uchman

Nie myślałem, że moje życie związanie będzie z geologią – nie żałuję.
Od zawsze interesowałem się przyrodą, jak ona funkcjonuje i jej historią powstawania. Dlatego zacząłem studia na kierunku biologia-geografia. Jednym z kursów była geologia….no i wtedy
się zaczęło. Szczególnie ćwiczenia zaszczepiły we mnie bakcyla geologii (dzięki Karol J.), na tyle że już na tym etapie studiów zdecydowałem o przeniesieniu się na II stopień do ING. Fakt, w związku z różnicą programową musiałem nadrobić wiele obszernych przedmiotów i zajęć terenowych z I stopnia geologii, ale dla chcącego nic trudnego. Również nowi koledzy chętnie służyli pomocą.
Intensywne 2 lata magisterium minęły bardzo szybko. W ING spodobało mi się indywidualne podejście do studenta i chęć pomocy z każdej strony. Niejednokrotnie jako nowy w instytucie szukałem takiej pomocy i zawsze ją otrzymywałem. Oczywiście jednym z największych atutów są zajęcia terenowe, gdzie można było poczuć geologie na własnych rękach (nie raz w nogach). Zajęcia te pozwalały na wykorzystanie zdobytej wiedzy na wykładach w praktyce, również umożliwiały szeroko pojętą integrację. Miło wspominam zajęcia w starym budynku, gdzie na każdym kroku odczuwało się historię ING UJ. Jednocześnie żałuję, że nie zdążyłem mieć zajęć w nowej siedzibie. Praktyki w naszym muzeum pozwoliły mi na zapoznanie się z okazami z całego świata m.in. z niesamowitymi kolekcjami prof. Książkiewicza, czy prof. Dżułyńskiego.
Prace magisterską pisałem pod okiem prof. dr hab. Alfreda Uchmana i obroniłem ją w październiku 2015 r. Dotyczyła charakterystyki utworów fluwioglacjalnych obecnych na Pogórzu Dynowskim. Kilkadziesiąt otworów odwierconych tzw. „ręczniakiem” (na zdjęciu) oraz szczegółowy opis w formie tekstowej/graficznej miał wielki wpływ na otrzymanie pierwszej pracy w geologii.
Po studiach rozpocząłem staż, a później pracę w jednej z krakowskich firm zajmujących się geotechniką. Jak wspomniałem wcześniej, doświadczanie zdobyte podczas badań do pracy magisterskiej i obróbka wyników miała decydujący wpływ na otrzymanie tej posady, ze względu na podobny tryb postępowania. Zdobyłem w niej umiejętności wykonywania prac i robót geologicznych w terenie oraz ich dokumentowanie (opinie geotechniczne, projekty robót geologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierska). Dzięki temu doświadczeniu ubiegam się o uprawnienia geologiczne kategorii XIII. Praca ta umożliwiła mi poznanie budowy głównie czwartorzędowej w dużej części naszego kraju.
Aktualnie pracuję jako specjalista w Ministerstwie Środowiska. W Departamencie Nadzoru Geologicznego odpowiedzialny jestem merytorycznie za zadania prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy. W tej pracy m. in. kształcę się w znajomości Prawa Górniczego i Geologicznego oraz w stosowaniu jego w praktyce.
Studia w ING UJ są niesamowitym czasem, z którego mam wielu znajomych oraz niezapomniane wspomnienia. Ukończenie tych studiów daje możliwość rozwoju: niezależnie od tego, czy wybiera się ścieżkę kontynuowania nauki czy ścieżkę kariery w pracy.
Mam nadzieje, że moim następnym krokiem w pogłębianiu wiedzy geologicznej będzie III stopień studiów. Trzymajcie kciuki!

Wojtek Kupka