Zaproszenie

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

         

Początki nauk geologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają drugiej połowy XVIII wieku. Mimo tak długiej tradycji i wielkich osiągnięć, czas komunizmu zapisał niechlubną kartę
w historii nauk geologicznych w naszej Alma Mater. Decyzją władz stalinowskich studia geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim zostały zawieszone w 1951 roku.

 Szczęśliwie dla nas wszystkich, dzięki zaangażowaniu prof. Mariana Książkiewicza i grupy Jego uczniów, po kilku latach starań, uzyskano zgodę na przywrócenie studiów geologicznych
w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 października 1975 roku rozpoczęły się zajęcia dla pierwszego roku reaktywowanych studiów na specjalnościach: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza oraz mineralogia i geochemia. Od tego czasu Instytut Nauk Geologicznych, z siedzibą przy ul. Oleandry 2a, wykształcił prawie 800 magistrów geologii.

Dla uczczenia 40-lecia reaktywacji studiów geologicznych w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość, która zaplanowana została na dzień 13 listopada 2015 roku. Część oficjalna nt. „Nauki geologiczne w ING UJ wczoraj, dziś i jutro" rozpocznie się o godz. 10.00 w Audytorium Maximum UJ i będzie trwała, z dłuższą przerwą kawową, do około 13-tej. Natomiast nieoficjalne, choć niemniej ważne, spotkanie towarzyskie – Bal Absolwenta – będzie miało miejsce w Klubie Rotunda  od godz. 19.00 do rana dnia następnego.

Oprócz znakomitej atmosfery chcielibyśmy zapewnić dobrą muzykę, świetny bufet a także pamiątkowe drobiazgi. Względy organizacyjne wymagają także określenia, z odpowiednim wyprzedzeniem, liczby uczestników planowanych wydarzeń. W związku z tym, będziemy bardzo wdzięczni za terminową deklarację uczestnictwa, którą należy przesłać na adres wskazany na załączonym formularzu. Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu zdjęć, dokumentujących różne wydarzenia z okresu studiów, to bardzo prosimy o przysłanie ich wraz z krótką informacją, dotyczącą miejsca, daty i nazwiska osób widocznych na fotografii. W związku z planami wydawniczymi, będziemy bardzo zobowiązani za możliwie szybkie udostępnienie tych zdjęć w formie elektronicznej lub przesłanie pocztą i wyrażenie zgody na ich publikację.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

W imieniu organizatorów

Dyrektor ING UJ

Joachim Szulc

Program uroczystości

Program uroczystości z okazji 40-lecia reaktywacji studiów geologicznych w ING UJ, które odbędą się w dniu 13 listopada 2015 

 

Od godz. 9.00 do 13.00 - Rejestracja w Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 33

Od godz. 10.00 do godz. 13.00 uroczysta sesja w Auli Dużej „A" Audytorium Maximum:

o godz. 10.00

Powitanie zaproszonych gości

(Dziekan Wydziału BiNoZ UJ, dr hab. Małgorzata Kruczek)

Nauki geologiczne w ING UJ wczoraj, dziś i jutro"

(Ref.: Dyrektor ING UJ, Kierownicy Zakładów ING, Senior Budowy nowej siedziby ING)

ok. godz. 11.00

Przerwa kawowa i kuluarowe spotkania towarzyskie

ok. godz. 12.00

Wspomnienia i refleksje Absolwentów oraz byłych i obecnych nauczycieli akademickich ING UJ

ok. godz.13.00

Zakończenie sesji (Dyr. ING UJ)

o godz. 14.00

Uroczysta Msza św. w Kolegiacie Akademickiej św. Anny, w intencji wszystkich żyjących i zmarłych nauczycieli akademickich, pracowników, absolwentów i studentów Instytutu Nauk Geologicznych UJ

od godz. 17.30 do godz. 19.00

Rejestracja na I piętrze budynku ING UJ, ul. Oleandry 2a

od godz. 19.00

Bal Absolwenta w  Klubie „Rotunda", ul. Oleandry 1

 

W ramach wspomnień i w oczekiwaniu na rozpoczęcie balu zapraszamy Szanownych Absolwentów do nieformalnych odwiedzin ING, ul. Oleandry 2a, gdzie od godz. 15.30 w sali 104 na I piętrze będzie przygotowany drobny poczęstunek. 

Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Joachim SZULC