Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Łapcik

dr Piotr Łapcik

Zakład: Zakład Geodynamiki i Geologii Środowiskowej
Stanowisko: asystent
Pokój: 3.40
Telefon: 12 664 4396
E-mail: piotr.lapcik@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Sedymentacja głębokomorska, sedymentologia

Obecnie realizaowane tematy badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doświadczenie zawodowe

2019 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (obrona doktorska z wyróżnieniem)

2013 – magister geologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

IX.2018–VIII.2019 – Stypendysta w grancie NCN DAINA-1 "Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystego"

V–VII.2018 – Terenowe badania geologiczne nad morskimi utworami triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej NCN 2016/21/D/ST10/00748

VIII. 2017 – Terenowe badania geologiczne w SE Chinach (prowincje Guizhou oraz Quangxi) w ramach grantu NCN MAESTRO-4 Nr UMO-2013/08/AST10 /00717

 

Nagrody:

2019 – nagroda PTG im. Ludwika Zejsznera za pracę opublikowaną w 2017 r. w Annales Societatis Geologorum Poloniae

 

Członkostwa w organizacjach naukowych:

Polskie Towarzystwo Geologiczne

International Association of Sedimentologists

Kierownictwo projektów badawczych

NCN PRELUDIUM-16 pt. „Środowisko oraz mechanizmy depozycji głębokomorskich facji heterolitów formacji z Ropianki (płaszczowina skolska, polskie Karpaty zewnętrzne)”

Spis wybranych publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pełny spis publikacji

1. Łapcik, P. 2019. Facies anatomy of a progradational submarine channelized lobe complex: semi-quantitative analysis of the Ropianka Formation (Campanian–Paleocene) in Hucisko Jawornickie section, Skole Nappe, Polish Carpathians. Acta Geologica Polonica.

2. Łapcik, P., 2018. Sedimentary processes and architecture of Upper Cretaceous deep-sea channel deposits: a case from the Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Geologica Carpathica, 69: 71–88.

3. Łapcik, P., 2017. Facies heterogeneity of a deep-sea depositional lobe complex: case study from the Słonne section of Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87: 301–324.

4. Łapcik, P., Kowal-Kasprzyk, J., Uchman, A., 2016. Deep-sea mass-flow sediments and their exotic blocks from the Ropianka Formation (Campanian-Paleocene) in the Skole Nappe: a case from the Wola Rafałowska section (SE Poland). Geological Quarterly, 60: 301–316.