Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Łapcik

dr Piotr Łapcik

Stanowisko: asystent
Pokój: 3.40
Telefon: 12 664 4396
E-mail: piotr.lapcik@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze

 • mechanizmy i procesy sedymentacyjne
 • spływy grawitacyjne
 • sedymentologia głębokomorska
 • analiza facjalna utworów głębokomorskich
 • głębokomorskie heterolity

 

Obecnie realizaowane tematy badawcze:

 • „Środowisko oraz mechanizmy depozycji głębokomorskich facji heterolitów formacji z Ropianki (płaszczowina skolska, polskie Karpaty zewnętrzne)”
 • “Linking sole marks to flow type in mixed sand–mud deep-water depositional systems: the Aberystwyth Grits Group and Borth Mudstone Formation (Wales, UK)”

 

Prowadzone zajęcia:

 • Ćwiczenia terenowe – wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu
 • Kartografia geologiczna – ćwiczenia terenowe
 • Analiza facjalna – ćwiczenia
 • Basin analysis – konwersatorium
 • Geologia dynamiczna – ćwiczenia
 • Geologia historyczna – ćwiczenia
 • Zdobywanie informacji naukowej – infobroker – seminarium

 

Udział w projektach badawczych:

 • IX.2018–VIII.2019 – Stypendysta w grancie NCN DAINA-1 "Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystego"
 • V–VII.2018 – Terenowe badania geologiczne nad morskimi utworami triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej NCN 2016/21/D/ST10/00748
 • VIII. 2017 – Terenowe badania geologiczne w SE Chinach (prowincje Guizhou oraz Quangxi) w ramach grantu NCN MAESTRO-4 Nr UMO-2013/08/AST10 /00717

 

Nagrody:

 • 2019 – nagroda PTG im. Ludwika Zejsznera za pracę opublikowaną w 2017 r. w Annales Societatis Geologorum Poloniae

 

Członkostwa w organizacjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Geologiczne
 • International Association of Sedimentologists

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2020 – beneficjent grantu International Association of Sedimentologists Post-doctoral grant, “Linking sole marks to flow type in mixed sand–mud deep-water depositional systems: the Aberystwyth Grits Group and Borth Mudstone Formation (Wales, UK)”

2019 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (obrona doktorska z wyróżnieniem)

2013 – magister geologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

NCN PRELUDIUM-16 pt. „Środowisko oraz mechanizmy depozycji głębokomorskich facji heterolitów formacji z Ropianki (płaszczowina skolska, polskie Karpaty zewnętrzne)”

International Association of Sedimentologists Post-doctoral grant, “Linking sole marks to flow type in mixed sand–mud deep-water depositional systems: the Aberystwyth Grits Group and Borth Mudstone Formation (Wales, UK)”

więcej o

Ninard, K., Łapcik, P., Uchman, A., Stachacz, M., 2022. 3D sine wave-like geometry of soft sediment deformation structures: Possible record of the Late Pleistocene seismic activity over the Teisseyre-Tornquist Zone. Terra Nova, 34: 54–61.

Łapcik, P., Ninard, K., Uchman, A., 2021. Extra-large grains in Late Glacial – Early Holocene aeolian inland dune deposits of cold climate, European Sand Belt, Poland: An evidence of hurricane-speed frontal winds. Sedimentary Geology, 105847.

Łapcik, P. 2019. Facies anatomy of a progradational submarine channelized lobe complex: semi-quantitative analysis of the Ropianka Formation (Campanian–Paleocene) in Hucisko Jawornickie section, Skole Nappe, Polish Carpathians. Acta Geologica Polonica. 69: 111–141. 

Łapcik, P., 2018. Sedimentary processes and architecture of Upper Cretaceous deep-sea channel deposits: a case from the Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Geologica Carpathica, 69: 71–88. 

Łapcik, P., 2017. Facies heterogeneity of a deep-sea depositional lobe complex: case study from the Słonne section of Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87: 301–324. 

Łapcik, P., Kowal-Kasprzyk, J., Uchman, A., 2016. Deep-sea mass-flow sediments and their exotic blocks from the Ropianka Formation (Campanian-Paleocene) in the Skole Nappe: a case from the Wola Rafałowska section (SE Poland). Geological Quarterly, 60: 301–316. 

więcej o