Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Jaglarz

dr Piotr Jaglarz

Stanowisko:  adiunkt
Pokój: 3.40
Telefon: 12 664 4395
E-mail: piotr.jaglarz@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Sedymentacja i diageneza osadów węglanowych
 • Ewolucja obszaru alpejsko-karpackiego w triasie
 • Kartografia geologiczna
 • Badania terenowe: Polska, Słowacja (Tatry, Karpaty centralne), północna Litwa

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Środowiska sedymentacji i diageneza osadów triasu tatrzańskiego
  Sedymentacja i diageneza osadów węglanowych franu (północna Litwa)
  Basen sedymentacyjny osadów dewonu środkowego i górnego obszaru śląsko-krakowskiego

Obecnie prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Technologie Informacyjne (WGG.ING-10-IO)
 • Sedymentologia (WGG.ING-13-IO)
 • Pracownia Magisterska I (WGG.ING-122-IIO)
 • Geologia (WG.IG-0105-DL)
 • Pracownia Magisterska II (WGG.ING-127-IIO)
 • Kartografia Geologiczna – ćwiczenia terenowe (WGG.ING-17-IO)
 • Kartografia Geologiczna (WGG.ING-16-IO)
 • Ćwiczenia terenowe – wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu (WGG.ING-52-IF)
 • Ćwiczenia terenowe – wybrane zagadnienia z sedymentologii (WGG.ING-81-IIF)
 • Ćwiczenia terenowe – Tatry i Pieniny (WGG.ING-43-IIO)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Doktor Nauk o Ziemi: 2008, Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska: Ewolucja basenu Tatricum od późnego oleneku do noryku w Tatrach Polskich

 • Magister geologii: 2000, Uniwersytet Jagielloński

Nagrody:

2015 - nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora UJ, 2015

2012, 2010 – Nagrody zespołowe III stopnia JM Rektora UJ

2009 – Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UJ

2008 – Nagroda Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitną rozprawę doktorską

2008 – Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora UJ

2004 – Nagroda naukowa im. Stanisława Bruda przyznana przez Radę Instytutu Nauk Geologicznych UJ

 • Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości

Ćwiczenia:

Kartografia geologiczna (WB.ING-C03a): rok akad. 2011/12 – 2012/13

Sedymentologia (WB.ING-B06): rok akad. 2009/10 – 2012/13

Sedymentologia (WB.IB-OP-113): rok akad. 2010/11 – 2011/12

Kartowanie geologiczne (WB.IB-OP-069): rok akad. 2008/09

Geologia (WB.IG-02zG): rok akad. 2004/05 – 2007/08

Ćwiczenia terenowe:

Kartografia geologiczna – ćwiczenia terenowe (WB.ING-C11): rok akad. 2011/12 – 2012/13

Terenowy kurs kartowania geologicznego (WB.IB-OP-118): rok akad. 2007/08 – 2011/12

Terenowe metody badań przyrodniczych (WB.IG-0113-DL): rok akad. 2008/09, 2011/12

Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej (region śląsko-krakowski) (WB.ING-nA07): rok akad. 2001/02, 2003/04 − 2004/05, 2006/07 – 2010/11

Ćwiczenia terenowe – Tatry i Pieniny (WB.ING-nD03z): rok akad. 2004/05 – 2009/10

Geologia Karpat Centralnych (Słowacja, Rumunia) – kurs terenowy (WB.ING-R81): rok akad. 2009/10

Członkostwa w organizacjach naukowych:

- od 2002 − członkostwo w Polskim Towarzystwie Geologicznym; Skarbnik Zarządu Oddziału Krakowskiego od roku 2008

- od 2003 − członkostwo w International Association of Sedimentologists (IAS)

 • Organizacja konferencji:

- 2015 - organizacja konferencji 31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków 22-25 June 2015

- 2011 – Komitet Organizacyjny Tatrzańskich Warsztatów Geologicznych, Zakopane, 13–16 października, 2011

- 2009 – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego LXXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27–30 września, 2009

- 2008 – Komitet Organizacyjny Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego, Kraków, 26–28 czerwca, 2008

- 2004 – Komitet Organicacyjny Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS, Zakopane, 21–24 czerwca 2004

Doświadczenie zagraniczne:

- 2004 – stypendium CEEPUS, 1–30 czerwca 2004, Katedra Geologii i Paleontologii, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Komenského, Bratysława, Słowacja

2006−2007 − Obszar alimentacyjny utworów klastycznych triasu górnego serii wierchowej w Tatrach Zachodnich − stypendium PTG im. Krzysztofa Beresa

2005−2006 − Late Olenekian−Anisian development of the Tatricum Basin in the Tatra Mts. (Southern Poland) − IAS Postgraduade Grant Scheme, 2nd session, 2004

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2018. Solution-collapse breccias in the upper Olenekian-Ladinian succession, Tatra Mts., Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 88: 303-319.

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2017. An evidence of tectonic activity in the Triassic of the Western Tethys: a case study from the carbonate succession in the Tatra Mountains (S Poland). Carbonates and Evaporites, 32: 103-116.

Jaglarz, P., 2014. Skały klastyczne i węglanowe triasu górnego (karnik − noryk). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 58−64.

Rychliński, T., Jaglarz, P., Uchman, A. & Vainorius, J., 2014. Unusually well preserved casts of halite crystals: A case from the Upper Frasnian of northern Lithuania. Sedimentary Geology, 308: 44−52.

Szczygieł, J., Borowska,U. & Jaglarz, P., 2014. Geological structure of the Ciemniak Massif on the basis of data from the Mała Cave in Mułowa (Western Tatra Mts.). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 62: 349−355

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Rychliński, T. Jaglarz, P. Uchman, A. & Vainorius, J., 2014. Unusually well preserved casts of halite crystals: A case from the Upper Frasnian of northern Lithuania. Sedimentary Geology, 308: 44-52.

Jaglarz, P., 2010. Facies and sedimentary environment of the carbonate-dominated Carpathian Keuper from the Tatricum domain: results from the Dolina Smytnia valley (Tatra Mts, Southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 147−161.

Jaglarz, P. & Uchman, A., 2010. A hypersaline ichnoassemblage from the Middle Triassic carbonate ramp of the Tatricum domain in the Tatra Mountains, Southern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 292: 71−81.

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

Szczygieł, J., Borowska,U. & Jaglarz, P., 2014. Geological structure of the Ciemniak Massif on the basis of data from the Mała Cave in Mułowa (Western Tatra Mts.). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 62: 349−355

Rychliński, T., Ivanova, D.K, Jaglarz, P. & Bucur, I.I., 2013. Benthic foraminifera and calcareous algae from the Anisian−Norian succession in the Tatras (Poland and Slovakia): New data from High-Tatric and Krížna units. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, 58: 21−43.

Jaglarz, P., 2012. Multi-stage dolomtization in the Lower−Middle Triassic succession of the High-Tatric series (Western Tatra Mts., Poland). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 60: 284−293.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2010. Remarks on nomenclature of the Triassic carbonate rocks from the Tatra Mts. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 58: 327−334.

Jaglarz, P. & Szulc, J. 2003. Middle Triassic evolution of the Tatricum sedimentary basin: an attempt of sequence stratigraphy to the Wierchowa Unit in the Polish Tatra Mts. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 169−182.

Mapy, książki, rozdziały w książkach:

Jaglarz, P., 2014.Skały klastyczne i węglanowe triasu górnego (karnik − noryk). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 58−64.

Jaglarz, P.& Hryniewicz, K., 2014. Skały węglanowe triasu dolnego (olenek górny). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 42−48.

Jaglarz, P. & Hryniewicz, K., 2014. Skały węglanowe triasu środkowego. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 49−57.

Jaglarz, P., Gaździcki, A. & Michalík, J., 2014. Skały klastyczne i węglanowe triasu górnego (retyk). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 65−73

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2010. Sedimentation of the Triassic sequence in Tatricum and Fatricum basins (Tatra Mts.). (In Polish, English summary). In: Kotarba, A. (ed.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, tom I, Nauki o Ziemi. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, pp. 131−136.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych:

Rychliński, T., Jaglarz, P. & Borowska, U., 2011. Serie osadowe (trias, dolna jura, dolna kreda) jednostki wierchowej i kriżniańskiej Tatr. (In Polish). In: Rychliński, T. & Jaglarz, P. (eds), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, 13-16 października 2011, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Tatrzański Park Narodowy, Kraków, pp. 5−19.

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2009. Sesja terenowa B5. Trias Tatricum i Fatricum. (In Polish). In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Materiały konferencyjne, 27-30 września 2009 r., Bukowina Tatrzańska. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, pp. 190−202.

Jaglarz, P., 2005. Skrajna Turnia Mt – Boczań Hill. In: Leszczyński, S. (ed.), Structure and evolution of orogens: the Polish Western Carpathians and Sudetes. Summer school. Part I. The Polish Western Carpathians and their foreland. 4-9 July 2005, Kraków-Zakopane-Ustroń, pp. 45−47.

Jaglarz, P., 2004. Field session C. Middle Triassic evolution of the Tatricum Basin in the Kominiarski Wierch Massif (Iwaniacki Stream Valley – Kominiarski Wierch Mount). (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów - Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS. Geologia Tatr: Ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Materiały konferencyjne: Przewodnik sesji terenowych, 21-24 czerwiec 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 47−53.

Doniesienia konferencyjne:

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2014. Seismogenic soft sediment deformation structures in the upper Olenekian−Anisian succession from the Tatra Mts. (southern Poland). Buletini i Shkencave Gjeologjike - Special Issue, 2, p. 286.

Rychliński, T. Jaglarz, P. Uchman, A. & Vainorius, J., 2014. Formation mechanism of haloturbation structures: examples from the Upper Devonian Stipinai Fm. (Main Devonian Field, Lithuania). Buletini i Shkencave Gjeologjike - Special Issue, 2, p. 295

Szczygieł, J., Borowska, U. & Jaglarz, P., 2012. Nowe dane geologiczne z jaskini Małej w Mułowej, Tatry Zachodnie. (In Polish). In: Andraszek, A. & Grabowski, J. (eds), II Polski Kongres Geologiczny, 17-19.09.2012, Warszawa. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, p. 86.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2010. Sedymentacja triasu w basenach Tatricum i Fatricum w Tatrach. (In Polish). In: Łój, M & Staszowska, T. (eds), IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 14-16 października 2010, Zakopane.Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Kraków, Kraków, p. 73.

Uchman, A & Jaglarz, P., 2010. Trace fossils in the Middle Triassic hypersaline carbonates of the Tatra Mountains, Poland. Latin American Symposium on Ichnology, 30th Octobre-7th November 2010, São Leopoldo, Brasil, p. 63.

Jaglarz, P., 2009. Dolomity i dolomityzacja w sukcesji triasu dolnego i środkowego serii wierchowej. (In Polish). In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Materiały konferencyjne, 27-30 września 2009 r., Bukowina Tatrzańska. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p. 209.

Jaglarz, P. & Warchoł, M., 2009. Facies and depositional environment of the Tomanová Formation (Tatra Mts., Poland). In: Haczewski, G. (ed.), Abstracts and field guide. 6th Annual Conference of SEPM-CES Sediment 2009, 24-25 June, 2009, Kraków. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 129.

Jaglarz, P., 2008. Środowisko sedymentacji utworów serii wierchowej między późnym olenekiem i ladynem w Tatrach Zachodnich. (In Polish). In: Haczewski, G. (ed.), Abstrakty: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008, Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 40.

Jaglarz, P. & Kusiak, M.A., 2008. Minerały ciężkie klastycznych osadów górnego triasu jednostki wierchowej w Tatrach Polskich – wyniki wstępne. (In Polish). In: Haczewski, G. (ed.), Abstrakty: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008, Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 40.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2008. Przejawy synsedymentacyjnej tektoniki w utworach triasu Tatr. (In Polish). In: Haczewski, G. (ed.), Abstrakty: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008, Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 40−41.

Jaglarz, P. & Uchman, A., 2008. Salinity-controlled ichnoassemblages from the Middle Triassic of the High-Tatric Unit (Tatra Mts., Poland). In: Uchman, A. (ed.), Abstracts Book: The Second International Congress on Ichnology. Ichnia 2008, August 29th-September 8th 2008, Cracow, Poland. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 57−58.

Rychliński, T., Jaglarz, P., Bucur, I.I., Hagdorn, H. & Ivanova, D., 2008. New palaeontological data from the Triassic of the Tatra Mts. In: Pisera, A. et al. (eds), Abstracts: 9th Paleontological Conference, October 10th-11th 2008, Warsaw, Poland. Polish Academy of Sciences, Institute of Paleobiology, Warszawa, pp. 80−82.

Jaglarz, P., 2006. Facies diversity of the High-Tatric Keuper in the Western Tatra Mts. (S Poland). Geoscientific Colloquium Reports. Geological Society of Poland, Cracow Division, pp. 15−18.

Jaglarz, P., 2006. Wykształcenie facjalne utworów kajpru serii wierchowej w Tatrach Zachodnich. (In Polish). In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), Abstrakty: II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2. IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów. Materiały konferencyjne, 20-23.06.2006, Zwierzyniec. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 129.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2005. Emersion-related features in the Triassic of the High-Tatric and Križna units (Tatra Mts., S Poland). (In Polish). Przegląd Geologiczny, 53: 880−881.

Jaglarz, P. & Szulc, J., 2004. Palaeoenvironmental reconstruction of the sedimentary Tatricum Basin in Late Triassic on the base the Smytnia Valley section (Western Tatra Mts., southern Poland). Abstracts: ESSE WECA Conference (Paleogeographical, Paleoecological, Paleoclimatical Development of Central Europe), Decembre 3rd-4th, 2004, Bratislava, Slovakia. (electronic version)

Jaglarz, P. & Szulc, J., 2004. Rozwój i stratygrafia sekwencyjna basenu Tatricum w triasie na podstawie masywu Kominiarskiego Wierchu (Tatry Zachodnie, Polska). (In Polish). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów - Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS. Geologia Tatr: Ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Materiały konferencyjne: Streszczenia referatów i posterów, 21-24 June 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 93.

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2004. Horyzonty paleokrasu w utworach środkowego triasu Tatr Zachodnich w Polsce oraz Tatr Bielskich na Słowacji. (In Polish). In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38 Sympozjum Speleologicznego, Zakopane 7-10 października 2004. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 70.

Rychliński, T., Jaglarz, P. & Szulc, J., 2004. Middle Triassic palaeokarst horizons and associated fabrics in the Tatricum Unit (Western Tatra Mts., southern Poland) and the Fatricum Unit (Belanske Tatra Mts., northern Slovakia). Abstracts: ESSE WECA Conference (Paleogeographical, Paleoecological, Paleoclimatical Development of Central Europe), Decembre 3rd-4th, 2004, Bratislava, Slovakia. (electronic version)

Jaglarz, P., 2002. Paleokras w utworach środkowego triasu serii wierchowej i kriżniańskiej Tatr Polskich. (In Polish). In: Gradziński, M., Szelerewicz, M., Urban, J. (eds), Materiały 36 Sympozjum Speleologicznego, Pińczów 25-27 października 2002.Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 40.

Jaglarz P., 2002. Sedimentary and diagenetic environments of the Triassic from the Kominy Tylkowe Massif (Tatricum Unit, Tatra Mts., Poland). In: Michalík et al. Abstract Book: The 3rd ESSE WECA Conference (Paleogeographical, Paleoecological, Paleoclimatical Development of Central Europe), June 5-7th, 2002, Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 84.

więcej o