Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol

Zakład: Geodynamiki i Geologii Środowiskowej
Stanowisko: Adiunkt w Zakładzie Geodynamiki i Geologii Środowiskowej
Pokój: 3,38
Telefon: 12 664 4394
E-mail:  p.wojcik-tabol@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Analiza paleośrodowiska depozycji i proweniencja materiału detrytycznego w osadach bogatych w materię organiczną na podstawie wskaźników petrologicznych i geochemicznych
 • Geneza konkrecji manganowych
 • Mineralogiczne i geochemiczne dowody impaktu

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Analiza paleośrodowiska depozycji i proweniencja materiału detrytycznego w osadach bogatych w materię organiczną w Karpatach zewnętrznych
 • – sukcesje dolnokredowe płaszczowiny śląskiej, podśląskiej i skolskiej oraz jednostki Grajcarka
 • – osady oligoceńskie serii grybowskiej

Zajęcia dydaktyczne

 • Podstawy mineralogii i petrografii WB.IB.M-OP-017,
 • Geologia dynamiczna WB.ING-4,
 • Podstawy mineralogii i petrografii WB.IB.M-OP-017,
 • Pracownia specjalizacyjna WB.IB-OP-P4g/z,
 • Pracownia specjalizacyjna WB.IB-OP-P5g/z
 • Ćwiczenia terenowe - Tatry i Pieniny WB.ING-43

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doświadczenie zawodowe

 • Doktor nauk o Ziemi: 2004 r., Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych
 • Praca doktorska:
  Paleośrodowisko depozycji i warunki wczesnej diagenezy kredowych osadów deficytu tlenowego w polskiej części pienińskiego pasa skałkowego w świetle badań mineralogiczno – geochemicznych.
 • Magister geologii: 1999 r., Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych
 • Nagrody:
  - Grant im. W. Davida Wimana Amerykańskiej Asocjacji Geologów Naftowych (AAPG) w 2003 roku
  - Nagroda Zespołowa II stopnia (dwukrotnie: w 2006 i 2007 r.)
  - nagroda Rektora w uznaniu osiągnięć w pracy organizacyjnej
  - Nagroda naukowa im. H. Świdzińskiego w 2007 roku za pracę opublikowaną w periodyku Geological Quarterly
 • Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości:
  - Mineralogia (ćwiczenia dla studentów kierunków: Geologia i Biologia-Geologia, spec. Ochrona Przyrody)
  - Petrologia (ćwiczenia dla studentów kierunku Biologia-Geologia, spec. Ochrona Przyrody)
  - Geologia (ćwiczenia dla studentów kierunku Geologia i Biologia-Geologia, spec. Ochrona Przyrody)
  - Geologia (wykłady dla studentów kierunku Geografia)
  - Zajęcia terenowe w zakresie geologii okolic Krakowa, Karpat Zewnętrznych oraz Pienin

   

 • Promotor 4 prac magisterskich.

Kierownictwo projektów badawczych

 1. Nr N N307 531038, Rekonstrukcja środowiska depozycji oligoceńskich łupków bitumicznych sukcesji grybowskiej (seria okienna, Karpaty zewnętrzne) na podstawie wskaźników mineralogiczno-geochemicznych. Realizacja zakończona w 2013 r.
 2. Nr 2 PO 4D 080 29, Czarne łupki wieku „sródkredowego" w jednostce śląskiej, podśląskiej i skolskiej Karpat fliszowych i w pienińskim pasie skałkowym a epizody globalnej anoksji (OAEs). Badania mineralogiczno – geochemiczne. Realizacja zakończona w 2008 r.
 3. Nr 6 P04D 048 19, Paleośrodowisko depozycji kredowych ciemnych osadów ( formacje z Kapuśnicy i z Jaworek w pienińskim pasie skałkowym Polski) w świetle wybranych parametrów geochemicznych. Realizacja zakończona w 2003 r.
 4. Nr 3 P04D 027 22, Tło geochemiczne osadów deficytu tlenowego na granicy cenoman/turon w pienińskim pasie skałkowym Polski. Realizacja zakończona w 2001 r.

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Grabowski, J., Lakova, I., Petrova, S., Stoykova, K., Ivanova, D., Wójcik-Tabol, P.,  Sobień, K., Schnabl, P. 2016. Palaeomagnetism and integrated stratigraphy of the Upper Berriasian hemipelagic succession in Barlya section Western Balkan, Bulgaria.-implications for lithogenic input and palaeoredox variations. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology. 461: 156-177. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.08.018.

Gasiński, A., Ślączka, A., Wessely G., Wójcik-Tabol, P. 2016. Albian microfossils in the calcarenite limestone from Dopplerhütte and Tulbingerkogel quarries (Northern Zone of the Rhenodanubian Flysch Zone, eastern Austria). Austrian Journal of Earth Science, 109/2. DOI: 10.17738/ajes.2016.0011  

Oszczypko-Clowes, M., Wójcik-Tabol, P. and Płoszaj M. 2015. The source areas of the Grybów sub-basin in the light of micropaleontological, mineralogical and geochemical provenance analysis (Outer Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 66 (6): 515—534. doi: 10.1515/geoca-2015-0042.
 

Wójcik-Tabol, P., 2015. Depositional redox conditions of the Grybów Succession (Oligocene, Polish Carpathians) in the light of petrological and geochemical indices. Geological Quarterly, 59 (4): 603–614. DOI: 10.7306/gq.1240

Wójcik-Tabol, P. & Ślączka, A., 2015. Are Early Cretaceous environmental changes recorded in deposits of the western part of the Silesian Nappe - A geochemical approach. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 417: 293–308. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.10.040

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pełny wykaz publikacji

2016

Publikacje z listy filadelfijskiej

Grabowski, J., Lakova, I., Petrova, S., Stoykova, K., Ivanova, D., Wójcik-Tabol, P.,  Sobień, K., Schnabl, P. 2016. Palaeomagnetism and integrated stratigraphy of the Upper Berriasian hemipelagic succession in Barlya section Western Balkan, Bulgaria.-implications for lithogenic input and palaeoredox variations. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology. 461: 156-177. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.08.018.

Gasiński, A., Ślączka, A., Wessely G., Wójcik-Tabol, P. 2016. Albian microfossils in the calcarenite limestone from Dopplerhütte and Tulbingerkogel quarries (Northern Zone of the Rhenodanubian Flysch Zone, eastern Austria). Austrian Journal of Earth Science, 109/2. DOI: 10.17738/ajes.2016.0011  

Cieszkowski, M., Waśkowska, A., Kowal-Kasprzyk, J., Golonka, J., Słomka, T., Ślączka, A., Wójcik-Tabol, P., Chodyń, R. 2016. The Upper Cretaceous Ostravice Sandstone in the Polish sector of the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians. Geologica Carpathica, 67 (2): 147–164. doi: 10.1515/geoca-2016-0010

Publikacje popularno-naukowe

Wójcik-Tabol, P. 2016. Diament i węgiel - różne oblicza skarbu. Biuletyn SUTW, 47: 7–11. Nowy Sącz.

2015

Publikacje z listy filadelfijskiej

Oszczypko-Clowes, M., Wójcik-Tabol, P. and Płoszaj M. 2015. The source areas of the Grybów sub-basin in the light of micropaleontological, mineralogical and geochemical provenance analysis (Outer Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 66 (6): 515—534. doi: 10.1515/geoca-2015-0042.

Wójcik-Tabol, P., 2015. Depositional redox conditions of the Grybów Succession (Oligocene, Polish Carpathians) in the light of petrological and geochemical indices. Geological Quarterly, 59 (4): 603–614. DOI: 10.7306/gq.1240

Kacprzak, A., Szymański, W., Wójcik-Tabol, P., 2015. The role of flysch sandstones in forming the properties of cover deposits and soils – examples from the Carpathians. Zeitschrift für Geomorphologie, 59, 1: 227–245.  DOI: 10.1127/zfg_suppl/2015/S-00182 (15 pkt, 1.103 IF 5)

Wójcik-Tabol, P. & Ślączka, A., 2015. Are Early Cretaceous environmental changes recorded in deposits of the western part of the Silesian Nappe - A geochemical approach. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 417: 293–308. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.10.040

Publikacje popularno-naukowe

Wójcik-Tabol, P. 2015.  Superwulkan pod Neapolem – Europa spowita pyłem wulkanicznym. Biuletyn SUTW, 46: 6–8. Nowy Sącz.

Wójcik-Tabol, P. 2015.  Raj, czy Smocza Jama – słowo o jaskiniach. Biuletyn SUTW, 44: 6–10. Nowy Sącz.

Wójcik-Tabol, P. 2015. Poszukiwania złota w Beskidzie Sądeckim, czyli gorączka złota po polsku. Biuletyn SUTW, 43: 5–8. Nowy Sącz.

2013

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Michalík J., Lintnerová O., Wójcik-Tabol P., Gaździcki A., Grabowski J., Golej M., Šimo V., Zahradníková B., 2013. Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the colonization history of marine biota in the Fatric Unit, Western Carpathians. Geologica Carpathica, 64, 1: 39–62

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. & Ślączka, A. 2013. Próba porównania warunków środowiskowych ciemnych łupków dolnokredowych z jednostek śląskiej i renodunajskiej. V Konferencja Sedymentologiczna POKOS 5'2013. Głębokomorska sedymentacja fliszowa,  Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich. Żywiec

2012

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko, N. 2012. Trace geochemistry of the Early to Late Cretaceous deposits of the Grajcarek thrust-sheets – a palaeoenviromental approach (Małe Pieniny Mts., Pieniny Klippen Belt, Poland): reply. Geological Quarterly, 56 (3): 573–576

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko, N. 2012. Trace element geochemistry of the Early to Late Cretaceous deposits of the Grajcarek thrust sheets - a paleoenvironmental approach (Małe Pieniny Mts., Pieniny Klippen Belt, Poland). Geological Quarterly, 56 (1): 169–186

Artykuły recenzowane w innych czasopismach

Wójcik-Tabol P. 2012. Poszukiwany świadek naoczny impaktu - kwarc wstrząsowy. Przegląd Gelogiczny, 60: 263–266.

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko-Clowes, M. 2012. The Oligocene anoxia recorded in deposits of the Ropa and Grybów Tectonic Windows (Grybów Nappe, Western Carpathians, Poland) - nannoplankton and geochemical studies. Józsa Š., Reháková D. & Vojtko R. (Eds.): Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. 8th Conference 2012, Abstract Book, Bratislava: 56.

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko-Clowes, M. 2012. Nannoplankton and geochemical studies of the Oligocene deposits from the Ropa tectonic window (Grybów Nappe, Western Carpathians, Poland). Kotarba, M.J. & Wróbel, M. (Eds.): 2nd International Conference "Alpine-Petrol 2012". Book of Programme and Abstracts, Kraków: 99–100.

Kacprzak, A., Drewnik, M., Szymański, W. & Wójcik-Tabol, P. 2012. Mikroscpic analyses as a tool to infer the genesis and evolution of soils formed from slope materials in the Carpathhian Foothills (southern Poland). 4th International Congress EUROSOIL 2012

Gasiński, M. A., Uchman, A. & Wójcik-Tabol, P. 2012. The "last minutes" of foraminiferids before the latest Cretaceous-Paleocene extinction: an example from the Polish Carpathians. 34th International Geological Congress 2012, Brisbane.

2011

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. & Michalik, J. 2011. Charakterystyka geochemiczna utworów granicy trias-jura jednostki kriżniańskiej w Tatrach Bielskich. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, 13–16.10.2011 Zakopane

Kacprzak, A., Maj-Szeliga, K., Wójcik-Tabol, P. & Żyła, M. 2011. Soil parent materials in the Wieliczka Foothills in the light of coarse fragments petrography in the catena of Góra Lanckorońska. In: Drewnik, M., Kacprzak, A. & Szymański, W. (ed): Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce. Wyd. Uniwersytet Jagielloński, IGiGP: 77

Kacprzak, A., Maj-Szeliga, K., Skiba, M., Szymański, W., Wójcik-Tabol, P. & Żyła, M. 2011. The application of selected geological methods to identify discontinuities within soil profiles  on the example of Góra Lanckorońska (Wieliczka Foothills). Program and Abstracts. 28th Congress of the Polish Society of Soil Science. Toruń, 5–8.09.2011

2010

Artykuły recenzowane w innych czasopismach

Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko, N. 2010. Relationship between the ?Cretaceous "black shales"; and Cretaceous Oceanic Red Beds of the Grajcarek Succession-a geochemical approach (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians, Poland). Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Proceedings XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA 2010), 100: 249–258.

Kacprzak, A., Klimek, M., Wójcik-Tabol, P. & Żyła, M., 2010. Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie). Prace Geograficzne, 123: 83–98.

Doniesienia konferencyjne

Kosakowski, P. & Wójcik-Tabol, P. 2010. Geochemical evaluation of the Verovice Shales in the western part of the Carpathians. Geologica Balcanica, Abstarct Volume, XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA 2010): 205.

2009

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Wójcik-Tabol, P. & Ślączka, A. 2009. Provenance of siliciclastic and organic material based on geochemical indices in the Albian-Turonian sediments – preliminary studies from Lanckorona Area in the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Polon., 79: 53–66

Doniesienia konferencyjne

Kędzierski, M., Machaniec, E., Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A. & Wójcik-Tabol, P. 2009. Palaeontological and mineralogical studies of the Cenomanian-Turonian interval in the Nowe Rybie section, Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians. Abstract Book, 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Banská Bystrica, 2009.

2008

Mapy, książki, rozdziały w książkach

Buła, Z. & Habryn, R., red. 2008. Atlas geologiczno-strukturalny podłoża paleozoicznego Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

Doniesienia konferencyjne

Oszczypko, N. & Wójcik-Tabol, P. 2008. Comparison of the ?Cretaceous "black shales" and CORB in the Grajcarek thrust-sheets basing on geochemical features (Magura Nappe, Poland). Mineralia Slovaca, ESSE WECA 2008.

Wójcik-Tabol, P. 2008. Inorganic geochemical records of local palaeoenvironmental variability in the Jaworki Formation (Upper Cretaceous) of the Niedzica Succession, Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians). Studia Geologica Polonica, 131: 269-280.

Wójcik-Tabol, P. 2008. Trace elements and mineral assemblage as palaeoenvironmental markers in the Cenomanian/Turonian Magierowa Member (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians). Studia Geologica Polonica, 131: 247–268.

2006

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Wójcik-Tabol, P. 2006. Organic carbon accumulation events in the mid-Cretaceous rocks of the Pieniny Klippen Belt (Polish Carpathians) - a petrological and geochemical approach. Geological Quarterly, 50, 4: 419–437.

Doniesienia konferencyjne

Niesiołowska, E. & Wójcik-Tabol, P. 2006. Development of the Cenomanian black shales through the Niedzica Succession (Polish part of the Pieniny Klippen Belt) – geochemical and foraminiferal approaches. Abstract Book of CBGA.

Niesiołowska, E. & Wójcik-Tabol, P. 2006. Foraminiferal biostratigraphy and inorganic geochemistry of the upper Cretaceous deposits of the Homole area (Polish Pieniny Klippen Belt). Abstract Book, Czech, Slovak and Polish Seminar on Paleontology, Brno, 2006.

2005

Doniesienia konferencyjne

Wójcik–Tabol, P. 2005. Inorganic geochemistry and foraminiferal association – palaeoredox indicators. Example of the Cenomanian Touronian Boundary anoxic event in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland), Mineralia Slovaca, 37, 3: 485.

Machaniec, E., Zapałowicz-Bilan, B., Gedl, E. & Wójcik–Tabol, P. 2005. Foraminifera, dinocysts and mineralogical analysis of Upper Cretaceous marls from the Gołcza outcrop - Cracow area. Abstract Book, Czech, Slovak and Polish Seminar on Paleontology, Olomouc, 2005.

2004

Doniesienia konferencyjne

Wójcik–Tabol P. 2004. Ciemne osady z potoku Grajcarek (Jaworki, pieniński pas skałkowy) – charakterystyka petrologiczna i wiek. Materiały Konferencyjne Polsko-Słowacko-Czeskiej Konferencji Mikropaleontologicznej, Bratysława 2004.

2003

Doniesienia konferencyjne

Pióro, K. & Wójcik–Tabol, P. 2003. Biostratygrafia i geochemia osadów wieku albskiego ogniwa z Trawnego, Potok Pasieczny (Pieniński Pas Skałkowy). Materiały konferencyjne, IV Ogólnopolskich Warsztatów Mikropaleontologicznych MIKRO 2003: 38-39.

Wójcik-Tabol, P. 2003. Cenomanian – Turonian Boundary Events in Polish part of the Pieniny Klippen Belt in the light of gochemical data. Acta Mineralogica-Petrographica, Absract Series 1: 113, Szeged.

Wójcik–Tabol, P. 2003. Comparison of two anoxic events in the Cretaceous Pieniny Basin in the light of organic and inorganic geochemical data. Book of Abstracts of 21 IMOG, I: 199.

Wójcik–Tabol, P. 2003. Reflectance of dispersed organic matter particles in shales of the Magierowa Member in the Pieniny Klippen Belt compared with clay crystallinity and isotopic data. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 22: 236–239.

2002

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. 2002. Mineralogical comparison of dark sediments from lower courses of Sztolnia and Krupianka creeks (Pieniny Klippen Belt, Poland), Abstract Book  ESSE-WECA: 103–104, Bratysława

Wójcik-Tabol, P. 2002. Pyrite in Mid–Cretaceous black shales in the Pieniny Klippen Belt (Polish Carpathians), Zbornik abstraktov, Herlany 2002: 37, Koszyce.

2001

Doniesienia konferencyjne

Wójcik-Tabol, P. 2001. Cenomanian-Turonian Boundary in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland)-Sedymentological Studies. Geolines, 13: 123–125.

2000

Doniesienia konferencyjne

Wójcik, P. 2000. Mineralogical - geochemical investigations of ZnS minerals from the Olkusz mine. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 17: 78–80.

Wójcik, P. & Gasinski, M. A. 2000. Cenomanian–Turonian boundary event (CTBE) in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland). Slovak Geological Magazine, 6, 2-3: 229–230.