dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol

Zakład: Geodynamiki i Geologii Środowiskowej
Stanowisko: Adiunkt w Zakładzie Geodynamiki i Geologii Środowiskowej
Pokój: 3.38
Telefon: 12 664 4394
E-mail: p.wojcik-tabol@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania badawcze

 • Analiza paleośrodowiska depozycji i proweniencja materiału detrytycznego w osadach bogatych w materię organiczną na podstawie wskaźników petrologicznych i geochemicznych
 • Geneza konkrecji manganowych
 • Mineralogiczne i geochemiczne dowody impaktu

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Analiza paleośrodowiska depozycji i proweniencja materiału detrytycznego w osadach bogatych w materię organiczną w Karpatach zewnętrznych
  - sukcesje dolnokredowe płaszczowiny śląskiej, podśląskiej i skolskiej oraz jednostki Grajcarka
  – osady oligoceńskie serii grybowskiej

 

Doświadczenie zawodowe

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat


Grabowski, J., Lakova, I., Petrova, S., Stoykova, K., Ivanova, D., Wójcik-Tabol, P.,  Sobień, K., Schnabl, P. 2016. Palaeomagnetism and integrated stratigraphy of the Upper Berriasian hemipelagic succession in Barlya section Western Balkan, Bulgaria.-implications for lithogenic input and palaeoredox variations. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology. 461: 156-177. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.08.018.


Gasiński, A., Ślączka, A., Wessely G., Wójcik-Tabol, P. 2016. Albian microfossils in the calcarenite limestone from Dopplerhütte and Tulbingerkogel quarries (Northern Zone of the Rhenodanubian Flysch Zone, eastern Austria). Austrian Journal of Earth Science, 109/2. DOI: 10.17738/ajes.2016.0011  

Oszczypko-Clowes, M., Wójcik-Tabol, P. and Płoszaj M. 2015. The source areas of the Grybów sub-basin in the light of micropaleontological, mineralogical and geochemical provenance analysis (Outer Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 66 (6): 515—534. doi: 10.1515/geoca-2015-0042.
 

Wójcik-Tabol, P., 2015. Depositional redox conditions of the Grybów Succession (Oligocene, Polish Carpathians) in the light of petrological and geochemical indices. Geological Quarterly, 59 (4): 603–614. DOI: 10.7306/gq.1240


Wójcik-Tabol, P. & Ślączka, A., 2015. Are Early Cretaceous environmental changes recorded in deposits of the western part of the Silesian Nappe - A geochemical approach. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 417: 293–308. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.10.040

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne

 • Podstawy mineralogii i petrografii WB.IB.M-OP-017,
 • Geologia dynamiczna WB.ING-4,
 • Podstawy mineralogii i petrografii WB.IB.M-OP-017,
 • Pracownia specjalizacyjna WB.IB-OP-P4g/z,
 • Pracownia specjalizacyjna WB.IB-OP-P5g/z
 • Ćwiczenia terenowe - Tatry i Pieniny WB.ING-43