Budowa budynku Instytutu Nauk Geologicznych (ING)

Senior Budowy nowej siedziby ING UJ

dr Beata Dziubińska

 

Wieloletni program „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" został ustanowiony 23 maja 2001 r. (Dz. U. nr 67 poz. 677 z dnia 29.06.2001). Zgodnie z załącznikiem nr 12 do ustawy budżetowej na 2009 r. wartość kosztorysowa programu wynosiła 855 571 tys. zł z tego środki budżetu państwa 624 762 tys. zł. Okres realizacji programu ustalony ustawą był na lata 2001 - 2010.

3 kwietnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (Dz. U. nr 79 poz. 664 z dnia 28.05.2009 r.), która ustaliła nową wartość tego programu na kwotę 962 500 tys. zł z tego środki budżetu państwa 946 543 tys. zł. Ustawa ta zmieniła termin realizacji programu wydłużając go do roku 2015.

 

Szacowana wielkość nowego budynku ING UJ, określona w Programie Funkcjonalno-Użytkowym to:

Przyszła lokalizacja nowego budynku ING UJ na III Kampusie

Powierzchnia użytkowa – 3651 m2
w tym:
sale wykładowe – 144 m2
laboratoria dydaktyczne – 440 m2
laboratoria badawcze – 680 m2
suma powierzchni użytkowej netto - 4851m2

powierzchnia całkowita: 5809 m2

kubatura – 23 389 m3

Nowy budynek ING UJ będzie wyposażony w system BMS, szeroko stosowany na III Kampusie. Natomiast po raz pierwszy, w nowobudowanym obiekcie UJ, zostaną zastosowane instalacje fotowoltaiczne (dachowo-fasadowa) i gruntowe pompy ciepła.

Budynek, w którym kształceni będą przyszli geolodzy ogrzewany będzie wyłącznie ciepłem Ziemi, natomiast energia będzie w dużej mierze pozyskiwana ze Słońca. Ekologicznego wizerunku nowego budynku ING UJ dopełni przewidziany zielony dach, odzwierciedlający naturalne środowisko Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Lokalizacja nowego budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ

 

Wizualizacja wyglądu

Koncepcja wyglądu elewacji nowego budynku

 

 

Fotorelacja z budowy

Więcej zdjęć i relacji z "pierwszej ręki" znajdziecie na naszym fanpage'u.

Filmy