Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

S

Sabins, F. F., 1997. Remote sensing: principles and interpretation (3th ed.). W. H. Freeman and Company, New York, 494 pp., sygn. 25 929

Sass-Gustkiewicz, M., Dzulynski, S. & Ridge, J. D., 1982. The emplacement of Zinc-Lead sulfide ores in the Upper Silesian District - a contribution to the understanding of Mississippi Valley-type deposits. Economic Geology, 77 (2): 392-412,  sygn. ndb.

Selley, R. C., 1998. Elements of petroleum geology (2nd ed.). Academic Press, San Diego, 470 pp., sygn. 26 562

Serra, O., 2008. Well logging handbook. Éditions Technip, Paris, 609 pp., sygn. 26 482

Scholle, P. A., Bebout, D. G. & Moore, C. H. (eds), 1983. Carbonate depositional environments. The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, 708 pp., sygn. 25 868

Schopf, J. W., 2006. Kolebka życia: o narodzinach i najstarszych śladach życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 310 pp., sygn. 26 267

Schopf, T. J. M., 1987. Paleoceanografia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 269 pp., sygn. 24 904

Schulz, H. D. & Zabel, M. (eds), 2000. Marine geochemistry. Springer-Verlag, Berlin, 455 pp., sygn. 25 909

Schulze, D. J., 2004. An Atlas of Minerals in Thin Section. Oxford University Press, Oxford, CD-ROM, sygn. A22/CD-ROM

Skompski, S. & Żylińska, A. (ed.), 2006. Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 211 pp., sygn. 26 969

Stanley, S. M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 705 pp., sygn. 25 987

Storti, F., Holdsworth, R. E. & Salvini, F. (eds), 2003. Intraplate strike-slip deformation belts. The Geological Society, London, 234 pp., sygn. 26 365

Stupnicka, E. & Stempień-Sałek, M., 2016. Geologia regionalna Polski (4th ed.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 339 pp., sygn. 27 589

Stupnicka, E., 1978. Zarys geologii regionalnej świata. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 323 pp., sygn. 22 279

Summerhayes, C. P. & Thorpe, S. A., 1996. Oceanography: an illustrated guide. Manson Publishing, London, 352 pp., sygn. 25 709

Swan, A. R. H. & Sandilands, M., 1996. Introduction to geological data analysis. Blackwell Science, Oxford, 446 pp., sygn. 25 702

Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1: 50 000, ark. Czarny Dunajec, ark. Kraków wraz z objaśnieniami, ark. Mszana Dolna, ark. Mszana Górna, ark. Myślenice (tylko objaśnienia), ark. Nowy Sącz, ark. Nowy Targ, ark. Szczawnica-Krościenko, ark. Wieliczka

Ślączka, A. & Kamiński, M. A., 1998. A Guidebook to excursions in the Polish flysch Carpathians. Grzybowski Foundation, Kraków, 171 pp., sygn. 25 809

Ślączka, A. & Oszczypko, N., 2002. Paleogeography of the Badenian Salt Basin (Carpathian Foredeep, Poland and Ukraine). Geologica Carpathica, 53: 17-119