Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

M

Machalski, M. & Stolarski, J., 2000. Paleofakty (2nd ed.). Wydawnictwo RTW, Warszawa, 143 pp., sygn.. 26 719

McCann, T. (ed.), 2008. The Geology of Central Europe. Volume 1 – Precambrian and Palaeozoic. The Geological Society, London, 748 pp., sygn. 26 339/1

McCann, T. (ed.), 2008. The Geology of Central Europe. Volume 2 – Mesozoic and Cenozoic. The Geological Society, London, 701 pp., sygn. 26 339/2

McIlroy, D. (ed.), 2004. The application of ichnology to palaeoenvironmental and stratigraphic analysis. Geological Society, London, 490 pp., sygn. 26 173

MacKenzie, W. S. & Guilford, C., 1993. Atlas of rock-forming minerals in thin section. Longman Scientific & Technical, Harlow, 98 pp., sygn. 25 520

Macqueen, R. W. & Meinert, L. D. (eds), 2006. Fine wine and terroir: the geosciences perspective. Geological Association of Canada, Toronto, 247 pp., sygn. 26 382

Macioszczyk, A. (ed.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 570 pp., sygn. W 1634

Mahel', M., (ed.), 1974. Tectonics of the Carpathian Balkan Regions: explanations to the tectonic map of the Carpathian-Balkan Regions and their Foreland. Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, 453 pp., sygn. 23 580

Majerowicz, A. & Wierzchołowski, B., 1990. Petrologia skał magmowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 307 pp., sygn. 25 242

Makowski, H. (ed.), 1977. Geologia historyczna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 882 pp., sygn. W 396

Manecki, A. & Muszyński, M. (eds), 2008. Przewodnik do petrografii. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 551 pp. + dysk optyczny (CD-ROM), sygn. W 1799 

Mange, M. A. & Maurer, H. W., 1992. Heavy minerals in colour. Chapman & Hall, London, 147 pp., sygn. 26 539

Mange, M. A. & Wright, D. T. (eds), 2008. Heavy minerals in use. Elsevier, Amsterdam, 1283 pp., (Developments in Sedimentology ; 58), sygn. 26 411

Mannion, A. M., 2001. Zmiany środowiska Ziemi: historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 450 pp., sygn. 25 976

 
Mason, R., 1990. Petrology of the metamorphic rocks (2nd ed.). Unwin Hyman, London, 230 pp., sygn. 25 509
 
Means, W. D., 1976. Stress and Strain: basic Concepts of Continuum Mechanics for Geologists. Springer-Verlag, New York, 339 pp., sygn. 22 716
 

Miall, A. D., 1990. Principles of sedimentary basin analysis (2nd ed.). Springer-Verlag, New York, 668 pp., sygn. 25 922

Miall, A. D., 1997. The Geology of stratigraphic sequences. Springer-Verlag, Berlin, 433 pp., sygn. 25 818

Mierzejewski, M. P. (ed.), 1992. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 176 pp., sygn. 25350

Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 460 pp., sygn. W 1627

Miller, W., III (ed.), 2007. Trace fossils concepts, problems, prospects. Elsevier, Amsterdam, 611 pp., sygn. 26 290

Miyashiro, A., 1975. Metamorphism and metamorphic belts. George Allen & Unwin, London, 492 pp., sygn. 25 768

Mizerski, W. & Orłowski, S., 2005. Geologia historyczna (3th ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 272 pp., sygn.. 27 674

Mizerski, W., 2005. Geologia Polski dla geografów (2nd ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 255 pp., sygn.. 26 266

Mizerski, W., 2005. Geologia dynamiczna dla geografów (4th ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 371 pp., sygn.. 26 264

Mizerski, W., 2014. Geologia dynamiczna (3th ed.). Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 369 pp., sygn. W 1908

Mizerski, W., 2015. Geologia kontynentów (2nd ed.). Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 330 pp., sygn. 27 340

Mizerski, W., 2004. Geologia regionalna kontynentów. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 301 pp., sygn. W 1619

Mizerski, W. (prep.), 2013.Tablice chemiczne (6th ed.). Adamantan, Warszawa, 411 pp., sygn. 27 133

Mizerski, W. & Orłowski, S., 2001. Geologia historyczna dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 252 pp., sygn. W 1559

Mocek, A. (ed.), 2015. Gleboznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 571 pp., sygn. 27 128

Mojski, J. E. (ed.), 1984. Budowa geologiczna Polski. Volume 1 – Stratygrafia. Part 3b. Kenozoik. Czwartorzęd. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 396 pp., sygn. 24 636

Mojski, J. E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie: zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 404 pp., sygn. 26 241

Moore, D. M. & Reynolds, R. C., 1997. X-Ray diffraction and the identification and analysis of clay mineral (2nd ed.). Oxford University Press, Oxford, 378 pp., sygn. 26 443

Moores, E. M. & Fairbridge, R. W. (eds), 1997. Encyclopedia of European and Asian regional geology. Chapman & Hall, London, 804 pp., sygn. 25 986

Moores, E. M. & Twiss, R. J., 1995. Tectonics. W. H. Freeman & Company, New York, 415 pp., sygn. 25 940

Mortimer, Z., 2004. Zarys fizyki Ziemi (2nd ed.). Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 207 pp., sygn. 26 181

Murck, B. W., Skinner, B. J. & Porter, S. C., 1996. Environmental geology. John Wiley & Sons, New Jork, 535 pp., sygn. 26528

Myślińska, E., 2010. Laboratoryjne badania gruntów (2nd ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 277 pp., sygn.. 27 130