Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

L

Labus, M. & Labus, K., 2012. Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej (3th ed.). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 199 pp., sygn. 27 515

Leeder, M. R., 1999. Sedimentology and sedimentary basins: from turbulence to tectonics. Blackwell Science, Oxford, 592 pp., sygn. 25 899

Lefeld, J. & Gaździcki, A. (eds), 1997. Przewodnik 68 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zakopane, 2-4 października 1997. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Warszawa, 208 pp., sygn. 26960

Lefeld, J., Gaździcki, A., Iwanow, A., Krajewski, K. & Wójcik, K., 1985. Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units of the Tatra Mountains. Studia Geologica Polonica, 84: 1 – 93, sygn.  24 684

Lehmann, U. & Hillmer, G., 1991. Bezkręgowce kopalne (2nd ed.). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 406 pp., sygn. W 1854

Lemoine, M. (ed.), 1978. Geological atlas of Alpine Europe and adjoining Alpine areas. Elsevier, Amsterdam, 584 pp., sygn. 22 115

Leszczyński, S., 2011-2015. Sedymentologia: materiał osadowy, procesy sedymentacyjne i ich produkty: treści wykładów kursu sedymentologii w Uniwersytecie Jagiellońskim [niepublikowane materiały wykładu sedymentologii w ING UJ], Kraków

Leszczyński, S., 2011-2015. Środowiska sedymentacyjne i ich osady: treści wykładów dla studentów geologii w Uniwersytecie Jagiellońskim [niepublikowane materiały wykładu sedymentologii w ING UJ], Kraków

Libes, S. M., 1992. An Introduction to Marine Biogeochemistry. J. Wiley & Sons, New York, 734 pp., sygn. 25 664

Lindner, L. (ed.), 1992. Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia. Wydawnictwo PAE, Warszawa, 683 pp., sygn. 25 387

Loeblich, A. R. & Tappan, H., 1988. Foraminiferal genera and their classification. [Volume 1] – [Tekst].  Van Nostrand Reinhold, New York, 970 pp.,  sygn. 25 106

Loeblich, A. R. & Tappan, H., 1988. Foraminiferal genera and their classification. [Volume 2] – Plates. Van Nostrand Reinhold, New York, 1059 pp., sygn. 25 107

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J. & Rhind, D. W., 2006. GIS: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 519 pp., sygn. W 1654

Lumsden, G. I. (ed.), 1994. Geology and the Environment in Western Europe. Clarendon Press, Oxford, 325 pp., sygn. 25 668