Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

K

Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), 2004. Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21-24 czerwca 2004 r. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, 77 pp., sygn. KON

Klimaszewski, M., 1978. Geomorfologia (5th ed.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1098 pp., sygn. 21 961

Kolasa, K. & Ślączka, A., 1987. Sól Wieliczki. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, [32] pp., sygn. 26 885

Kotański, Z., 1987. Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 331 pp., sygn. 24 935

Koziar, J., 1989. Kompas geologiczny: technika i analiza pomiarów. Part 3. Ćwiczenia z geologii dynamicznej (5th ed.). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 163 pp., sygn. W 1461

Kozłowski, A., Leach, D. L. & Viets, J. G., 1996. Genetic characteristics of fluid inclusions in sphalerite from the Silesian-Cracow ores, Poland. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 154: 73-84, sygn. 25 718

Kozłowski, K. & Łapot, W., 1989. Petrografia skał osadowych. Uniwersytet Śląski, Katowice, 307 pp., sygn. W 1425

Krzywiec, P., Morawski, W. & Twarogowski, J., 2004. Aktualny stan wykorzystania i ocena przydatności metod geofizycznych do badań osadów kenozoicznych. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 181: 13-36, sygn. 26 219

Książkiewicz, M., 1979, Geologia dynamiczna (5th ed.). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 707 pp., sygn. 22 912

Książkiewicz, M., 1972. Karpaty. In: Pożaryski, W. (ed.), Budowa geologiczna Polski. Volume 4 – Tektonika. Part 3. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 228 pp., sygn. 20 004

Kutek, J. & Wierzbowski, A., 1979. Lower to Middle Tithonian ammonite succession at Rogoźnik in the Pieniny Klippen Belt. Acta Geologica Polonica, 29 (2): 195 – 205, sygn. 24 465

Kuzak, R. & Żaba, J., 2011. Podstawy geologii strukturalnej: struktury fałdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 205 pp., sygn. 26 532

Kužvart, M. & Böhmer, M., 1978. Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Academia, Prague, 431 pp., sygn. 22 103