Stopnie i tytuły

Procedury, wymagane dokumenty oraz inne informacje dotyczące uzyskiwania stopni i tytułów naukowych w Instytucie Nauk Geologicznych UJ.