Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

Bromley, R.G. & Uchman, A., 2003. Trace fossils from the Lower and Middle Jurassic marginal marine deposits of the Sorthat Formation, Bornholm, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark, 52: 185–208.

Bromley, R.G., Uchman, A., Gregory, M. & Martin, A.J. 2003. Hillichnus lobosensis igen. et isp. nov., a complex trace fossil produced by tellinacean bivalves, Paleocene, Monterey, California, U.S.A. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 192: 157–186.

Ford, D. & Golonka, J., 2003. Phanerozoic paleogeography, paleoenvironment and lithofacies maps of the circum-Atlantic margins. Marine and Petroleum Geology, 20: 249–285.

Golonka, J., 2003. Preface. Marine and Petroleum Geology, 20: 207–209.

Golonka, J., Bocharova, N. Y., Ford, D., Edrich, M. E., Bednarczyk, J. & Wildharber, J., 2003. Paleogeographic reconstructions and basins development of the Arctic. Marine and Petroleum Geology, 20: 211–248.

Gradziński, M., 2003. Bacterial influence on speleothem oxygen isotope composition: an example based on cave pisoids from Perlová cave (Slovakia). Geologica Carpathica, 54: 199–204.

Gradziński, M., Górny, A., Pazdur, A. & Pazdur, M.F., 2003. Origin of black coloured laminae in speleothems from the Kraków-Wieluń Upland, Poland. Boreas, 32: 532–542.

Gradziński, R., Baryła, J., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T. & Żurek, S., 2003. Vegetation-controlled modern anastomosing system of the upper Narew River (NE Poland) and its sediments. Sedimentary Geology, 157: 253–276.

Kiessling, W., Flügel, E. & Golonka J., 2003. Patterns of Phanerozoic carbonate platform sedimentation. Lethaia, 36: 195–226.

Krobicki, M. & Uchman, A.,2003. Trace fossil Curvolithus from the Middle Jurassic crinoidal limestones of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Geologica Carpathica, 54: 175–178.

Uchman, A., 2003. Trends in diversity, frequency and complexity of graphoglyptid trace fossils: evolutionary and palaeoenvironmental aspects. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 192: 123–142.

Uchman, A., Mikuláš, R. & Houša, V., 2003. Trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic-Lower Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians, Czech Republic. Geologica Carpathica, 54: 181–187.

 

W czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych:

Andreyeva-Grigirovich, A.S., Oszczypko, N., Savitskaya, N.A., Ślączka, A. & Trofimovich, N.A., 2003. Correlation of Late Badenian salts of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 67–89.

Badura, J., Jamroz, O. & Zuchiewicz, W., 2003. Recent crustal mobility of the Upper Nysa Kłodzka Graben, SW Poland. Acta Montana IRSM AS CR, Prague, Ser. A, 24 (131): 65–71.

Badura, J., Zuchiewicz, W., Górecki, A., Sroka, W. & Przybylski, B., 2003. Morfometria strefy sudeckiego uskoku brzeżnego między Złotym Stokiem a Dobromierzem. Morphometric characteristics of the Sudetic Marginal Fault between Złoty Stok and Dobromierz, SW Poland. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 51: 1048–1057.

Badura, J., Zuchiewicz, W., Górecki, A., Sroka, W., Przybylski, B. & Żyszkowska, M., 2003. Morphotectonic properties of the Sudetic Marginal Fault, SW Poland. Acta Montana IRSM AS CR, Prague, Ser. A, 24 (131): 21–49.

Brud, S.& Worobiec, G., 2003. Wyniki badań makroszczątków roślin z serii witowskiej (południowa Polska). (Results of investigations on plant macroremains found in deposits of the Witów Series (South Poland)). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 51 (5): 392–401.

Brud, S., Zuchiewicz, W. & Rauch, M. 2003. Seria witowska w świetle nowych danych. Przegląd Geologiczny, 51 (11): 931–932.

Gasiński, M. A., Leśniak, T. & Wróbel, A., 2003. Biostratigraphy and palaeoenvironmental Analysis of the Żegocins Marls in the Żegocina Tectonic Window (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 51 (1): 1–9.

Gedl, P., Kaim, A., Boczarowski, A., Kędzierski, M., Smoleń, J., Szczepanik, P., Witkowska, M. & Ziaja, J., 2003. Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych Gnaszyna (Częstochowa) – wyniki wstępne. Tomy Jurajskie 1: 19–27.

Golonka, J., Ślączka, A. & Picha, F., 2003. Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 145–167.

Gradziński, R., Baryła, J., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T. & Żurek, S., 2003. In-channel accretionary macroforms in the modern anastomosing system of the upper Narew River, NE Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 35–53.

Höck, V., Ślączka, A., Gasiński, A. & Bąk, M.B., 2003. The age of the Konradsheim Limestones (Gresten Unit, Austria). Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 148: 169–171.

Jach, R.& Starzec, K., 2003. Glaucony from the condensed Lower-Middle Jurassic deposits of the Križna Unit, Western Tatra Mountains, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 183–192.

Jaglarz, P.& Szulc, J., 2003. Middle Triassic evolution of the Tatricum sedimentary basin: an attempt of sequence stratigraphy to the Wierchowa Unit in the Polish Tatra Mts. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 169–182.

Kędzierski, M., 2003. Nannoplankton wapienny z czarnych iłów jurajskich: przykład z Marianowa koło Małogoszcza. Tomy Jurajskie, 1: 13–17.

Kołodziej, B., 2003. Scleractinian corals of suborders Pachythecaliina and Rhipidogyrina: discussion on similarities and description of species from Štramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 193–217.

Koszowska, E., Wolska, A., Zuchiewicz, W., Cuong, N.Q. & Pécskay, Z., 2003. Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie: implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych. (Late Tertiary basalts in the Dien Bien Phu Basin, NW Vietnam: some tectonic implications of petrological studies). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 51(10): 841–850.

Leszczyński, S., 2003. Bioturbation structures in the Holovnia Siliceous Marls (Turonian–lower Santonian) in Rybotycze (Polish Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 103–122.

Lewandowska, A.& Rospondek, M., 2003. Geochemistry of Volcanics of the Zalas Area near Kraków, South Poland. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 23: 119–121.

Narkiewicz, K. & Szulc, J., 2003. Problemy migracji fauny konodontowej we wschodniej części basenu germańskiego na tle wahań poziomów morza w środkowym triasie. Przegląd Geologiczny, 51: 255–256.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2003. The Aquitanian marine deposits in the basement of the Polish Western Carpathians and its paleogeographical and paleotectonic implications. Acta Geologica Polonica, 53 (2): 101–122.

Starzec, K.& Koszowska, E., 2003. On the nature of glaucony from selected Oligocene beds of the Polish Flysch Carpathians. Mineralogia Polonica, 34 (2): 67–92.

Stefaniuk, M. & Ślączka, A., 2003. Structural interpretation of semi-detailed magnetotelluric survey in Kamienica Dolna-Gogołów are in the Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 219–231.

Szeliga, W., 2003. Zeolitization of basaltic tuff from the Gracze quarry. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 23: 166–168.

Ślączka, A., 2003. Olistoliths and olistostromes in Flysh Carpathians. Mitteilungen der Öesterreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 148: 292–293.

Tomsia, W., Lewandowska, A. & Ionescu, C., 2003. Talc-tremolite-calcite paragenesis from the contact metamorphosed dolomites (NW Romania). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace specjalne, 23: 172–174.

Uchman, A.& Tchoumatchenco, P., 2003. A mixed assemblage of deep-sea and shelf trace fossils from the Lower Cretaceous (Valanginian) Kamchia Formation in the Troyan region, central Fore-Balkan, Bulgaria. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 27–34.

Waśkowska-Oliwa, A.& Leśniak, T., 2003. Biostratigraphy and palaeoecology of Early Palaeogene deep water foraminiferal assemblages from the Subsilesian Unit in the Żywiec tectonic window (Polish Outer Carpathians). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 51: 11–27.

Wieczorek-Ciurowa, K., Gamrat, K., Fela, K. & Sawłowicz, Z., 2003. Structural and morphological changes in copper hydroxocarbonate-aluminium system induced by mechanical activation. Polish Journal of Chemical Technology, 5: 72–74.

 

Inne publikacje oryginalne:

Birkenmajer, K., Chowaniec, J., Gawęda, A., Golonka, J., Kępińska, B., Krobicki, M., Lefeld J., Michalik, M., Sidorczuk, M., Uchman, A., Tyszka, J. & Wierzbowski, A., 2003. Detailed field geology, geophysics, geothermics guide and itinerary. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume, M–28 (363): 65–95.

Cieszkowski, M., 2003. The Outer Carpathians Thrustbelt. Part 3. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume M–28 (363), 107–110.

Cieszkowski, M., Gedl, E. & Uchman, A., 2003. Field Trip Western Carpathians: Kraków – Lanckorona Castle – Inwałd- Roczyny - Rzyki – Kraków, Stop 3. Zagórnik-Rzyki villages. In: Ber, A. & Alexandrowicz Z. (eds), Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe – International Conference, Cracow, Poland, October 3–4, 2003: Abstracts and Field Trip Guide-Book. Polish Geological Institute, Warsaw, 2003: 86–91.

Gawecka, E., Gorniak, R. & Sawlowicz, Z., 2003. Horizontal calcite-sulphide veins in the dolomitic shale from Polish copper deposit (Kupferschiefer) – an example of petrology-dependent vein formation. In: Eliopoulos et al. (eds), Mineral Exploration and Sustainable Development. Millpress, Rotterdam, pp. 977–980.

Gawęda, A., Lefeld, J., Michalik, M. & Uchman, A., 2003. Inner Carpathians: Tatra Mountains. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume, M–28 (363): 57–63.

Golonka, J.& Lewandowski, M. (eds), 2003. Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume M–28 (363): 1–184.

Golonka, J., 2003. Plate tectonics of the circum-Carpatian area and the ultra deep drilling proposal. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume M–28 (363): 123–125.

Golonka, J., Lewandowski, M. & the ODDP Scientific Committee. 2003. Chyżne – ODDP proposed site. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume, M–28 (363): 47–50.

Golonka, J., Lewandowski, M., Picha J. & Ślączka, A., 2003. The West Carpathians – general geology. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume, M–28 (363): 9–12.

Kovač, M., Andreyeva-Grigorovich, A. S., Brzobohaty, R., Fodor, L., Harzhauser, M., Oszczypko, N., Pavelic, D., Rögl, F, Saftic, B., Silva, L. & Stranik, Z., 2003. Karpatian paleogeography, tectonics and eustatic changes. In: Brzobohatý, R., Cicha, I., Kováč, M. & Rögl, F. (eds), The Karpatian- a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Masaryk University, Brno, pp. 49–72.

Krobicki M., Golonka, J. & Aubrecht, N., 2003. Pieniny Klippen Belt: general geology and geodynamic evolution. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume, M–28 (363): 25–34.

Lewandowska, A.& Rospondek, M., 2003. Pierwsze stanowisko występowania thaumsytu Ca[Si(OH)6](CO3)(SO4)*12H2O w Polsce-antyklina Dębnika. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk PAN, 46: 159–161.

Lewandowski, M., Golonka, J., & the ODDP Scientific Committee., 2003. Introduction: Orava deep drilling project (ODDP) – Scientific problems. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume M–28 (363): 99–101.

Michalik, M.& Słaby, E., 2003. Wżar Mt.: Tertiary andesites, contact metamorphism, hydrothermal alteration. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume, M–28 (363): 45–46.

Oszczypko, N.& Golonka, J., 2003. Magura nappe. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds). Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume, M–28 (363): 35–44.

Oszczypko, N., 2004. The Polish Outer Carpathians and their foredeep in the Karpatian. In: Brzobohatý, R., Cicha, I., Kováč, M. & Rögl, F. (eds), The Karpatian- a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Masaryk University, Brno, pp. 93–96.

Oszczypko, N., Golonka, J., Malata, T., Poprawa, P., Słomka, T. & Uchman, A., 2003. Tectono-stratigraphic evolution of the Outer Carpathian basins (Western Carpathians, Poland). In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35 (1): 17–20.

Porębska, E., 2003. Graptolithina. In: Malinowska, L. (ed.), Budowa Geologiczna Polski; Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych – dewon. Polska Agencja Ekonomiczna, Warszawa, pp. 519–530 i 876–877.

Švábenická, L., Ćorić, S., Sergeyevna-Grigorovich, E.H., Halásová, E., Mărunţeanu, M., Nagymarosy, A. & Oszczypko-Clowes. M., 2003. Central Paratethys Karpatian Calcareous Nannofossils.In: Brzobohatý, R., Cicha, I., Kováč, M. & Rögl, F. (eds), The Karpatian- a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Masaryk University, Brno, pp. 151–167.

Ślączka, A., 2003. Budowa geologiczna. In: Górecki, A. et al. (eds), Przyroda Magurskiego Parku Narodowego. Magurski Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński, Krempna – Kraków, pp. 13–19.

Ślączka, A., 2003. Deep structures below the Carpathian overthrust SW from Kraków. Publications of Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, M.–28 (363): 177–179.

Uchman, A., 2003. Geology, geophysics and deep structure of the West Carpathians and their basement: outline of problems. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume, M–28 (363): 7–63.

Uchman, A., 2003. Tatra Mountains: Crystalline basement, Hightatric Unit, Lower Subtatric (Križna) Unit. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume M–28 (363): 75–81.

Urban, J., Ochman, K. & Gradziński, M., 2003. Koncepcja kompleksowej ochrony form krasowych rezerwatu „Sokole Góry". In: Okoń, D. & Tyc, A. (eds), Ochrona Przyrody Nieożywionej. 10. Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych. Smoleń-Złoty Potok, 25–27 września 2002. Materiały Konferencyjne. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Będzin, pp. 29–33.

Zuchiewicz, W., 2003. Wprowadzenie. In: W. Zuchiewicz (ed.), V Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski". Neotektonika a morfotektonika: metody badań. 26–27 września 2003, Kraków, Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, Galicia Tectonic Group, Kraków, p. 5.

Zuchiewicz, W., Cuong, N.Q. & Bluszcz, A., 2003. Czwartorzędowe osady rzeczne i stokowe w strefie uskoku Dien Bien Phu w Wietnamie. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Kraków, 1: 61–65.

Zuchiewicz, W., Rauch, M. & Brud, S., 2003. Zjawiska tektoniczne w obrębie serii witowskiej. In: Brud, S. & Zuchiewicz, W. (eds), Materiały sesji terenowej. Witów 14.06.2003. Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Galicia Tectonic Group, pp. 11–16.

Zuchiewicz, W., Tokarski, A. K., Jarosiński, M. & Márton, E., 2002. Late Miocene to present day structural development of the Polish segment of the Outer Carpathians. In: Cloetingh, S.A.P., Horváth, F., Bada, G. & Lankreijer, A. C. (eds), Neotectonics and Surface Processes: the Pannonian Basin and Alpine/Carpathian System. EGU Stephan Mueller Special Publication Series, 3: 185–202.

 

Monografie:

Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N., Ślączka, A. & Słomka, T., 2003. Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic - earliest Cretaceous). Geological Society, London, Special Publications, 208: 138–158.

 

Abstrakty:

Andreyeva-Grigorovich, A.S., Oszczypko, N., Ślączka, A., Savitskaya, N. & Trofimovich, N.A., 2003. The age of the Badenian salt deposits of the Wieliczka and Kalush areas. In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35: 49–53.

Badura, J., Zuchiewicz, W., Górecki, A. & Przybylski, B. 2003. Morphometry of the Sudetic Marginal Fault. In: Abstracts. The 5th Czech-Polish-Slovak Workshop "On recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas", Ramzová, October 23–25, 2003. Inst. Rock Struct. & Mechanics, Acad. Sci. Czech Rep., Prague, p. 6.

Badura, J., Zuchiewicz, W., Górecki, A. & Przybylski, B. 2003. Sudecki uskok brzeżny w świetle badań morfometrycznych. In: W. Zuchiewicz (ed.), V Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski". Neotektonika a morfotektonika: metody badań. 26–27 września 2003, Kraków, Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, Galicia Tectonic Group, Kraków, pp. 7–14.

Badura, J., Zuchiewicz, W., Górecki, A., Sroka, W., Przybylski, B. & Żyszkowska, M. 2003. The Sudetic Marginal Fault, SW Poland, in the light of morphometric studies. GeoLines, 16: 13–14.

Bąk, K., Bąk, M. & Paul, Z., 2003. Dysoxic to oxic change in oceanic sedimentation across the Cenomanian-Turonian boundary; evidence from flysch basins of the Outer Carpathians. In: Wendler, J. (ed.), Inaugural Workshop of International Geological Correlation Programme, Project 494, Bremen, 16–18.11.2003.

Bąk, M.& Sawłowicz, Z., 2003. Changes from oxic to disoxic conditions in the middle Cretaceous: evidence from radiolarians record. In: Wendler, J. (ed.), Inaugural Workshop of International Geological Correlation Programme, Project 494, Bremen, 16–18.11.2003.

Bochnak, A., Brud, S., Gawlik, A., Godlewski, P. & Worobiec, G., 2003. Unique archaeological and geological site in Witów near Brzesko Nowe (Southern Poland). In: Ber, R. & Alexandrowicz, Z. (eds), Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe. Cracow 3–4 October 2003, Abstracts and Field Trip Guide-Book, pp. 14–15.

Brud, S., 2003. Hipsometria stropu utworów miocenu zachodniej części Kotliny Sandomierskiej na tle wcześniejszych opracowań. In: Haisig, J. & Lewandowski, J. (eds), Plejstocen Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu. X Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski". Rudy, 1–5 września 2003. Państwowy Instytut Geologiczny, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, p. 91.

Brud, S.,2003. Pozycja geologiczna serii witowskiej w świetle nowych badań. In: Brud, S. & Zuchiewicz, W. (eds),Sesja terenowa. Witów, 14 czerwca 2003. Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Galicia Tectonic Group, pp. 1–10.

Brud, S., 2003. Wczesnoczwartorzędowe pokrywy żwirowe brzegu Karpat na wschód od Krakowa. In: Haisig, J. & Lewandowski, J. (eds), Plejstocen Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu. X Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski". Rudy, 1–5 września 2003. Państwowy Instytut Geologiczny, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 41–42.

Brud, S., Jugowiec-Nazarkiewicz, M., Olszewska, B. & Płonczyński, J., 2003. Zespoły mikroskamieniałości późnej kredy Polski północno-wschodniej - ?zapis wydarzeń globalnych. In: IV Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, MIKRO–2003, Kazimierz Dolny, 28–30 maja 2003, p. 14–15.

Brud, S., Zuchiewicz, W. & Rauch, M. 2003. Przejawy młodej tektoniki w obrębie serii witowskiej (zapadlisko przedkarpackie). In: W. Zuchiewicz (ed.), V Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski". Neotektonika a morfotektonika: metody badań, Kraków, 26–27 września 2003. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, Galicia Tectonic Group, Kraków, pp. 15–23.

Bucur, I., Hoffmann, M. & Kołodziej, B., 2003. Late Jurassic benthic algae from Tethyan and epicontinental basins of Poland. In: 8th International Symposium on Fossil Algae, Granada, 18–20 September 2003, Abstracts, p. 13.

Chodyń, R., 2003. Przykład zastosowania cyfrowegomodelu terenu (DEM) w polskich Karpatach zewnętrznych dla obszaru między Dobczycami a Mszaną Górną. In: W. Zuchiewicz (ed.), V Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski". Neotektonika a morfotektonika: metody badań. 26–27 września 2003, Kraków, Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, Galicia Tectonic Group, Kraków, pp. 32–34.

Chodyń, R., Cieszkowski, M. & Polak, A., 2003. - Olistolites and clasts of the Cretaceous carbonate rocks within the Paleocene turbidites (NW zone of the Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003, Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 29.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Polak, A., Rajchel, J. & Ślączka, A., 2003. Olistostroms in the deep water flysch deposits in the Polish outer Carpathians. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 30.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Rajchel, J., & Ślączka, A., 2003. Paleogene organogenic and organodetreital limestones as an indication of the tectonic evolution of the Western Outer Carpathians. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 31.

Ciurej, A. & Bąk, M., 2003. Promienice z warstw lgockich środkowych i górnych w jednostce śląskiej Karpat fliszowych. In: J. Smoleń, E. Gaździcka & J. Paruch-Kulczycka (eds), IV Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne MIKRO–2003, Kazimierz Dolny, 28–30 maja 2003, pp. 15–17.

Dudek, T. & Jach, R., 2003. Clay minerals from shales associated with Jurassic manganese-bearing carbonates, Tatra Mts, Poland; the pilot results. In: Euroclay, Modena, June 22–26 2003, pp. 87–88.

Duliński, M., Gradziński, M. & Motyka, J., 2003. Factors controlling deposition of modern travertines in the Lučki site (Slovakia) - general remarks. In: 12th Bathurst Meeting International Conference of Carbonate Sedimentologists. Durham, 8th–10th July 2003. University of Durham, p. 31.

Gasiński, M. A., Tshakreen, S.O. & Jerzykiewicz, T. 2003. Biostratygrafia i paleoekologia osadów późnej kredy w zachodniej części basenu syrtyjskiego (Libia). In: IV Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne MIKRO–2003, Kazimierz Dolny, 28–30 maja 2003, pp. 19–20.

Gedl, E., Kołodziej, B. & Uchman, A., 2003. Wiek i mikrofacje wapieni „typu murańskiego" z formacji margli z Kościeliskiej (fm), Tatry – wyniki wstępne. In: IV Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne MIKRO–2003, Kazimierz Dolny, 28–30 maja 2003, pp. 23–24.

Golonka, J.& Picha, F. J., 2003. The Carpathians: Geology and Hydrocarbon Resources. In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35: 14–16.

Golonka, J.& Ślączka, A., 2003. Geodynamic evolution stages and climate changes in the Outer Carpathians. In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35: 11–14.

Golonka, J., 2003. The Outer Carpathians basins geodynamic reconstructions: problems and pitfalls. In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35: 7–9.

Golonka, J., Cieszkowski, M., Rajchel, J., & Ślączka, A., 2003. Paleogeography of the Paleogene carbonate platforms within the Northern Outer Carpathian realms. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 66.

Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N. & Słomka, T., 2003 Triassic-Jurassic stages of the Carthian bsins development. In: Michalik, J. (ed.) IGCP 458: Triassic/Jurassic Boudary Events. Third Field Workshop. Stará Lesná, Slovakia, Tatra Mountains October 11–15th, pp. 25–26.

Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N. & Słomka, T., 2003. Early stages of the Carpathian basins development. In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35 (1): 4–6.

Golonka, J., Lewandowski, M., Słaby, E., Cieszkowski, M., Michalik, M., Oszczypko, N., Ślączka, A., Uchman, A., Górka, A., Krobicki, M., Potfaj, M., Chowaniec, J., Żelaźniewicz, A. & Gawęda, A., 2003. Neotektonika polskich Karpat a problematyka głębokiego wiercenia na Orawie. In: W. Zuchiewicz (ed.), V Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski". Neotektonika a morfotektonika: metody badań, Kraków, 26–27 września 2003. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, Galicia Tectonic Group, Kraków, pp: 42–43.

Golonka, J., Lewandowski, M., Żelaźniewicz, A. & the Orava Deep Drilling Project Scientific Committee, 2003. European suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project. GeoLines, 16:32–34.

Golonka, J., Matyszkiewicz, J. & Wilczyńska, A., 2003. Girvanella limestones and the occurrence of Girvanella minuta Wethered in the Upper Jurassic-Early Cretaceous of the Carpathian foreland. In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35: 9–11.

Golonka, J., Oszczypko, N., Jędrzejowska-Tyczkowska, H., Misiarz, P., Matyszkiewicz, J., & Olszewska, B., 2003. Jurassic Plate Tectonics and Paleogeography of the Tethyan and Peri-Tethyan Realm in Poland and adjacent areas. In: Proceedings of the AAPG International Conference & Exhibition, Barcelona, 21–24 September 2003, Electronical issue (CD ROM): 1–6.

Golonka, J., Oszczypko, N., Jędrzejowska-Tyczkowska, H., Misiarz, P., Matyszkiewicz, J., & Olszewska, B., 2003. Upper Jurassic-Lower Cretaceous carbonate sediments in the Carpathian foreland in Poland. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 65.

Golonka, J., Oszczypko, N., Malata, T., Poprawa, P., Krobicki, M. & Słomka, T. 2003. Geodynamic evolution stages in the Outer Carpathians. GeoLines, 16: 31–33.

Golonka, J., Oszczypko, N., Malata, T., Poprawa, P., Krobicki, M., Słomka, T. & Uchman, A., 2003. Plate tectonic evolution stages of the Outer Carpathian basins (Western Carpathians, Poland). Proceedings of the AAPG International Conference & Exhibition, Barcelona, 21–24 September 2003, Electronical issue (CD ROM): 1–6.

Götz, A.E., Feist-Burkhardt, S., Török, A. &Szulc, J., 2003. Correlation of Middle Triassic (Anisian) third order depositional sequences of the germanic and tethyan realm by means of palynofacies signatures. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 71.

Gradziński, M., Duliński, M. & Motyka, J., 2003. Czynniki warunkujące powstanie i rozwój jaskini we wsi Lúkči (Słowacja). In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 37. Sympozjum Speleologicznego. Wojcieszów, 24–26 października 2003. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 45.

Gradziński, M., Duliński, M., Motyka, J., Mrozińska,-Broda, T., Chmiel, M.J., Czerwik-Marcinkowska, J. & Lewandowska, A., 2003. Deposition of modern travertines in Slovakia and Poland - preliminary results. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 72.

Gradziński, M., Heunisch, C., Lewandowska, A. & Szulc, J., 2003. Facies, age and origin of Woźniki limestone - the Upper Triassic spring fed continental deposits. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 73.

Hoffmann, M. & Gradziński, M., 2003. Zmienność facjalna utworów keloweju obszaru krakowskiego - efekt zróżnicowanej morfologii podłoża czy tektoniki synsedymentacyjnej? Tomy Jurajskie, 1: 118–119.

Jach, R., 2003. Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich. Tomy Jurajskie, 1: 113–114.

Jach, R., Dudek, T. & Barski, M., 2003. Toarcian manganese- bearing deposits in the Kri1na Unit (Tatra Mts., Poland). A record of submarine hydrothermal activity. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 87.

Jach, R., Dudek, T. & Barski, M., 2003. Toarckie osady manganowe jednostki kriżniańskiej (Polskie Tatry Zachodnie): zapis podmorskiej aktywności hydrotermalnej. Tomy Jurajskie, 1: 114–115.

Jach, R., Kędzierski, M. & Tyszka, J., 2003. Wiek i środowisko depozycji osadów dysoksyczno-anoksycznych dolnej jury z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie). Przegląd Geologiczny, 51: 261.

Kołodziej, B.& Marcopoulou-Diacantoni, A., 2003. Late Eocene-Oligocene corals from Evros (Thrace Basin, NE Greece). In: 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, Abstracts. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz. 3–7 August 2003, Graz, 7: 44.

Kołodziej, B., 2003. Encrusting and intergrowth symbioses between Stylosmilia corallina and calcified sponges (Late Jurassic). In: 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, Abstracts. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 3–7 August 2003. Graz, 7: 42.

Kołodziej, B., 2003. Late Jurassic chaetetids: A review and a case study from the Holy Cross Mts., Poland. In: 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, Abstracts. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 3–7 August 2003. Graz, 7: 44.

Kołodziej, B., 2003. Similarities of Pachythecaliina and Rhipidogyrina (Scleractinia): Phylogenetic relationships or convergence? In: 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, Abstracts. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 3–7 August 2003. Graz, 7: 43.

Krobicki, M. & Golonka, J., 2003. Onset of the Pangea breakup marked by the migration of the early Jurassic bivalves Stara Lesna. In: Michalik, J. (ed.), IGCP 458: Triassic/Jurassic Boudary Events. Third Field Workshop. Stará Lesná, Slovakia, Tatra Mountains October 11–15th, pp. 23–24.

Krobicki, M., Aubrecht, N. & Golonka, J., 2003. Pieniny Klippen Belt. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds). Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume M–28 (363): 133–134.

Ladenberger, A., Kiebała, A. &Michalik, M., 2003.Heavy mineral assemblage from recent stream alluvia in the Tatra Mts. In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35 (1): 68–70.

Leszczyński, S., 2003. Distribution of coarse clastics of the lower—middle Eocene of the outer part of the Magura Nappe (Polish Carpathians): a record of basin evolution or sedimentation development. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 107.

Leszczyński, S., 2003. Sedimentation development and its control in a remnant basin: a case study from the Magura Nappe of the Polish Carpathians. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 108.

Machaniec, E.& Malata, E., 2003. Paleodepth indications of the Late Cretaceous foraminiferal assemblages of the Subsilesian and Fore-Magura units (Polish Outer Western Carpathians). In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 113.

Morycowa, E.& Szulc, J., 2003. Remarks on Middle Triassic (Anisian) scleractinian corals from the Northern Peri-Tethyan realm (Cracow-Silesian Region, Poland). In: 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, Abstracts. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 7: 71.

Mrozińska-Broda, T., Czerwik-Marcinkowska, J. & Gradziński, M., 2003. Sinice i glony środowisk krenicznych na terenie Polski i Słowacji. In: XXII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Glony a stan biologii wód. Zagrożenie czy sprzymierzeńcy?" Olsztyn-Mierki, 15–18 maja 2003, Olsztyn, p. 147.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2003. The origin and evolution of the Eocene-Early Oligocene Magura Sandstone deep-sea fan (Magura nappe, Western Carpathians, Poland). In: Vlahovic, I (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology-Opatija 2003, Abstract Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 144.

Oszczypko, N., Golonka, J., Malata, T., Poprawa, P., Krobicki, M. & Słomka, T., 2003. Late Jurassic-Early Miocene evolution of the Outer Carpathians: a quantitative approach In: Vlahovic, I. (ed.) 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstract Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 143

Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M. & Salata, D., 2003. Origin an position of Magura Basin source areas (Western Carpathians, Poland). In: The Fourth Stephan Muller Conference of the European Geosciences Union: Geodynamic and tectonic evolution of the Carpathian Arc and its foreland. Southern Carpathians, Romania, Abstract book, pp. 96–97.

Oszczypko-Clowes M., 2003. The Rupelian paleogeography of the Magura basin (Polish Outer Carpathians)-traces of Paratethys. In: Vlahovic, I (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology-Opatija 2003, Abstract Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 144.

Paul, Z., Golonka, J., Wójcik, A., & Khudoley., A., 2003. The Iapetus Ocean, Rheic Ocean and Avalonian Terranes in Central Asia. GeoLines, 16: 79–80.

Paul, Z., Khudoley, A., Golonka, J., & Wójcik, A., 2003. Avalonian terranes between Europe and central Asia. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds). Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume M–28 (363): 155–156.

Paul, Z., Wójcik, A., Golonka, J. & Khudoley, A., 2003 Geologia a neotektonika Południowogobijskiego Ajmaku (Mongolia). In: Zuchiewicz, W. (ed.), V Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski". Neotektonika a morfotektonika: metody badań, Kraków, 26–27 września 2003. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, Galicia Tectonic Group, Kraków, pp. 60–62.

Pavlishina, P., Malata, E. & Wagreich, M., 2003. Deep-marine red beds of Late Albian-Early Cenomanian age in the Rhenodanubian Flysch (Austria). Abstracts of IGCP Project 494 (Dysoxic to oxic change in ocean sedimentation during the middle Cretaceous (Tethyan Realm) Bremen, Germany, November 17 – 18, 2003.

Poprawa, P., Malata, T., Oszczypko, N., Słomka, T., Golonka, J. & Paszowski, M., 2003. Tectonic activity of the Western Outer Carpathian's source areas as recorded by sediment deposition rates and assemblages of "exotic" pebbles. The Fourth Stephan Muller Conference of the European Geosciences Union: Geodynamic and tectonic evolution of the Carpathian Arc and its foreland, Southern Carpathians, Romania, Abstract book, pp. 98–99.

Rajchel, J., Golonka, J., Cieszkowski, M. & Ślączka, A., 2003. Neogene carbonate platform in in the Outer Carpathians, Poland: paleogeography and geodynamic settings. In: Vlahovic, I. (ed.) 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstract Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 169.

Scott, R., Sanders, D., Malata, E. & Wagreich, M., 2003. Santonian (Upper Cretaceous) CORBs, Tiefenbach, Austria. In: Abstracts of IGCP 463 (Upper Cretaceous Oceanic Red BEds: Response to Ocean/Climate Global Change) Workshop, Bartin, Turkey August 18–23, 2003, pp. 13–16.

Skiba, M., 2003. Evolution of Mineral Composition of Podzols Developed on Granitoids in the Tatra Mts (Poland). In: Euroclay, Modena, June 22–26 2003, p. 258.

Skiba, S., Drewnik, M. & Skiba, M., 2003: Soils of the Sorkapland (Spitzbergen, Svalbard). The functioning of Polar Ecosystems as viewed against Global Environmental Changes, pp. 245–249.

Ślączka, A., Golonka, J., Cieszkowski, M. & Rajchel J., 2003. Organogenic limestones in the flysch deposits in the Polish Eastern Outer Carpathians. In: Vlahovic, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstract Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 197.

Ślączka, A., Golonka, J., Cieszkowski, M. & Rajchel, J., 2003. Geodynamic evolution of the Late Cretaceous - Paleogene basins and ridges in the Western Outer Carpathians. . In: Vlahovic, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. Abstract Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 198.

Starzec, K.& Jach, R., 2003. Glaucony in the Lower Jurassic deposits of the Kri1na Unit (Tatra Mts., Poland). Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 1, Szeged, p. 96.

Starzec, K., 2003. Glaucony in flysch deposits at the front of the Magura Nappe near Folusz (Polish Outer Carpathians). In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35: 42–45.

Szczepanik, P., 2003. Pirytyzacja szczątków organicznych w środkowojurajskich osadach wyrobiska cegielni „Ogrodzieniec". Tomy Jurajskie, 1: 117–118.

Szeliga,W.& Michalik, M., 2003. Contact metamorphism and hydrothermal alterations around andesite intrusion of the Jarmuta hill, Pieniny (Poland). In: XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Mineralia Slovaca - Post-Congress Proceedings, 35: 31–35.

Szulc, J., 2003. Lofer cycles: More Tectonics than Milankovitch. In: Abstract Booklet of STS/IGCP Meeting.467. Triassic geochronology and cyclostratigraphy. St. Christina, Dolomites, September 2003, pp. 36–37

Szulc, J., 2003. Sponge-microbial stromatolites and coral-sponge reefs recovery in the Triassic of the Western Tethys and northern Peri-Tethys basins. In: 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz, Abstracts. Berichte des Institutes für Geologie und Paläontologie der Karl-Franzens-Universität Graz, 7: 108.

Uchman, A.& Bromley, R., 2003. Ichnofabric of Lower-Middle Jurassic marginal marine deposits of the Sorthat Formation, Bornholm, Denmark. In: International Ichnofabric Workshop VII. Basel, 14th–16th July 2003. p. 56.

Uchman, A.& Bromley, R., 2003. Beachrock ichnofabric of Roman age from Rhodos, Greece. In: International Ichnofabric Workshop VII. Basel, 14th–16th July 2003. p. 55.

Uchman, A., 2003. Complex flysch ichnofabric from the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysh Carpathians. In: International Ichnofabric Workshop VII. Basel, 14th–16th July 2003. p. 54.

Uchman, A., 2003. Mesozoic of the Tatra Mountains (Inner Carpathians). In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds). Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume M–28 (363): 183–184.

Zuchiewicz, W.& Cuong, N.Q. 2003. Morphometric indices in a study of recent strike-slip faulting in Northern Vietnam. In: Chudzikiewicz, L. & Świerczewska, A. (eds), VI Karpackie Warsztaty Tektoniczne - sesja zimowa, Kraków, 28.02–1.03.2003, Galicia T. Group, ING PAN, Kraków, pp. 44–45.

Zuchiewicz, W.& Cuong, N.Q. 2003. Morphotectonic properties of young active strike-slip faults in Northern Vietnam. GeoLines, 16: 118.

Zuchiewicz, W.& Cuong, N.Q. 2003. Strefa uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie w świetle badań morfotektonicznych. In: Zuchiewicz, W. (ed.), V Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski". Neotektonika a morfotektonika: metody badań. 26–27 września 2003, Kraków, Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, Galicia Tectonic Group, Kraków, pp. 73–84.

Zuchiewicz, W.& Oszczypko, N., 2003. Morphology of the Magura floor thrust surface and recent mobility of the Outer West Carpathians in Poland. In: Ioane, D. (ed.), Abstracts Book. The Fourth Stephan Müller Conference of the European Geosciences Union "Geodynamic and tectonic evolution of the Carpathian arc and its foreland: Environmental tectonics and continental topography", Retezat Mts. - Southern Carpathians, Romania, May 31 - June 05, 2003, Bucharest, p. 43.

Zuchiewicz, W., 2003. Neotectonics of the Outer West Carpathians from geomorphological perspective. Geomorphologia Slovaca, 3 (1): 81–82.

Zuchiewicz, W., 2003. Quaternary tectonics of the Polish Outer Carpathians from geomorphological perspective. In: Ioane, D. (ed.), Abstracts Book. The Fourth Stephan Müller Conference of the European Geosciences Union "Geodynamic and tectonic evolution of the Carpathian arc and its foreland: Environmental tectonics and continental topography", Retezat Mts. - Southern Carpathians, Romania, May 31 - June 05, 2003, Bucharest, pp. 43–44.

 

Inne:

Golonka, J. (ed.), 2003. Thematic set on paleogeographic reconstruction and hydrocarbon basins: Atlantic, Caribbean, South America, Middle East, Russian Far East, Arctic. Marine and Petroleum Geology, 20: 1–398.

Świerczewska, A., Tokarski, A. & Zuchiewicz, W., 2003. Nagroda imienia Bohdana Świderskiego. Przegląd Geologiczny, 51 (10): 817.

Świerczewska, A., Tokarski, A. K. & Zuchiewicz, W., 2003. VI Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Kraków, 28.02.-01.03.2003. Przegląd Geologiczny, 51 (5): 370–371 + 439.

Uchman, A., 2003. Palaeoenvironmental and evolutionary problems of deep-sea trace fossils. In: McIlroy, D. (ed.), The Lyell Meeting 2003, Application of Ichnology to Palaeoenvironmental and Stratigraphic Analysis, February 24th 2003, Burlington House, London. Abstract Volume. [No pagination].

Zuchiewicz, W.(ed.) 2003. V Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski". Neotektonika a morfotektonika: metody badań. 26–27 września 2003, Kraków, Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, Galicia Tectonic Group, Kraków, pp. 1–90.

Zuchiewicz, W., 2003. Dziesięciolecie Folia Quaternaria jako pisma Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności. Przegląd Geologiczny, 51 (5): 371.

Zuchiewicz, W., 2003. Neotectonics of Poland. Neotektonika Polski (bibliography/bibliografia) (publikacja internetowa, Internet publication). http://www2.uj.edu.pl/ING/neotectonics/index.html

Zuchiewicz, W., 2003. Neotektonika a morfotektonika: metody badań - V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski - Kraków, 26–27.09.2003. Przegląd Geologiczny, 51 (12): 1005.