Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Pracownia komputerowa/kartografii geologicznej i pracownia komputerowa dla studentów (1.24 i 1.28)

W pracowni nr 1.24 znajduje 16 stanowisk komputerowych. Pracownia przewidziana jest do prowadzenia ćwiczeń m.in. w ramach kursów: Podstawy kartografii, topografii i teledetekcji; Technologie informacyjne; Metody komputerowe w geologii; Kartografia geologiczna; GIS w geologii.

W aneksie 1.28 znajdują się 4 stanowiska przeznaczone do własnej pracy studentów poza zajęciami. W razie potrzeby istnieje możliwość połączenia obu pomieszczeń w jedną, 20-stanowiskową pracownię.

Na komputerach zainstalowano szereg programów pozwalających na kompleksową obróbkę i analizę danych, m.in. Microsoft Office, Corel Draw, ArcGis Desktop, ArcGis Pro, Global Mapper, QGis, Rockworks, Visual Modflow, Statistica.