Pracownia szlifierska

Pracownia wyposażona jest w sprzęt do cięcia i szlifowania preparatów marki Logitech, piłę marki Gölz oraz polerkę Struers Labopol.
Podstawowym urządzeniem jest Logitech PM-5 z głowicą PLJ2, do szlifowania i polerowania próbek skalnych i płytek cienkich. Urządzenie to wyposażone jest monitor kontroli płaskości i zestaw cyfrowych mikrometrów, kontrolujący elektronicznie płaskość i grubość preparatów. Taki zestaw umożliwia jednoczesne wykonywanie 6 standardowych płytek cienkich (48x28 mm) o żądanej grubości. Standardowa grubość preparatu do obserwacji w optycznym mikroskopie polaryzacyjnym to 20-30 mikrometrów, w zależności od rodzaju skały. Urządzenie do dociskania próbek skalnych (bonding jig marki Logitech), przyklejanych do szkiełka, gwarantuje poprawne mierzenie grubości preparatu.

Preparaty do obserwacji w mikroskopie optycznym, doszlifowane na urządzeniu PM-5 do żądanej grubości mogą być następnie przykryte szkiełkiem nakrywkowym, podobnie jak preparaty biologiczne. Przykrycie próbki skalnej szkiełkiem uniemożliwia jednak jej analizę w skanningowym mikroskopie elektronowym oraz inne analizy chemiczne. Do tego typu obserwacji wykonuje się preparaty niezakryte, o powierzchni polerowanej „neutralnym” chemicznie pyłem diamentowym o gradacji 1 mikrometra.

Pracownia szlifierska wyposażona jest również w komorę próżniową, umożliwiającą impregnacje a następnie wykonywanie płytek cienkich z porowatych a nawet luźnych materiałów, jak gleba czy piasek. Impregnacja próbek znacznie wydłuża cykl wykonywania preparatu, ze względu na czas wiązania żywicy epoksydowej. Próbki masywne, nie wymagające impregnacji pozwalaja natomiast wykonać płytki cienkie w bardzo krótkim czasie.