Laboratorium geochemii organicznej

Opiekunem pracowni jest dr hab. Mariusz Rospondek, (e-mail: m.rospondek@uj.edu.pl, pokój 3.37), a pracownikiem technicznym jest mgr Małgorzata Wendorff (e-mail: malgorzata.wendorff@uj.edu.pl, pokój 2.30).

Pomieszczenie: 3.31; poziom 3

W pracowni prowadzone są prace badawcze jak również odbywają się w nich zajęcia dydaktyczne w ramach wybranych kursów (Geochemia ropy naftowej, Paliwa kopalne).
W laboratorium można prowadzić badania substancji organicznej z próbek geologicznych oraz osadów współczesnych analizując jej skład grupowy lub molekularny ze szczególnym uwzględnieniem biomarkerów; dostępne spektrum analityczne pracowni obejmuje:


1.    Ekstrakcję cieczą fazy stałej, w tym przyspieszoną ekstrakcję ciśnieniową (np. wyodrębnianie bituminów);
2.    Rozdziały ekstraktów na standardowe frakcje przy wykorzystaniu technik chromatograficznych (chromatografii kolumnowej / cienkowarstwowej);
3.    Chemiczną degradację kerogenu (hydroliza kwasowa, zasadowa) oraz derywatyzację;
4.    Analizę poszczególnych związków przy użyciu chromatografii gazowej (GC) z detekcją FID (umożliwiającą precyzyjne analizy ilościowe) oraz FPD (umożliwiającą selektywną identyfikację organicznych związków siarki).

Wyposażenie laboratorium stanowią:
•    Chromatograf gazowy Agilent 7890 wyposażony w kolumny typu DB-5 lub DB-35
•    Dionex ASE 350 Accelerated Solvent Extractor firmy Fischer Thermo Scientific
•    Aparaty Soxhlet’a
•    Kolumny chromatograficzne
•    Ewaporatory rotacyjne próżniowe IKA
•    Wyparki strumieniem gazu inertnego, np. azotu
•    Wirówka laboratoryjna Sigma 4-5 L
•    Mieszadła magnetyczne
•    Suszarki i wiele innego pomocniczego sprzętu laboratoryjnego