Granty

Obecnie realizowane granty:

 

1.

Temat: Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej

Numer projektu: NCN 2016/21/D/ST10/00748

dr Michał Stachacz

Termin realizacji: 2017-2019

Kwota: 264 550 PLN

Streszczenie

 

2.

Temat: Wieloaspektowa analiza minerałów ciężkich jako narzędzie badań pochodzenia osadów fliszowych i charakterystyki obszarów źródłowych na przykładzie piaskowców z utworów górnej kredy i oligocenu płaszczowiny skolskiej (polskie Karpaty fliszowe)

Numer projektu: NCN 2013/09/B/ST10/00591

dr Dorota Salata (kierownik), prof. dr hab. Alfred Uchman (wykonawca)

Termin realizacji: 04.03.2014–3.03.2017

Kwota: 292 049 PLN

Streszczenie

 

3.

Temat: Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu

umer projektu: NCN nr UMO-2014/15/B/ST10/04229

dr hab. Mariusz Kędzierski (kierownik), dr hab. Stanisław Leszczyński, prof. UJ (wykonawca), mgr Rafał Damaziak (wykonawca), mgr Lucyna Bobrek (wykonawca)

Termin realizacji: 10.08.2015–09.08.2018

Kwota: 371 055 PLN

Streszczenie

 

4.

Temat: Wpływ termicznego przekształcania odpadów na obieg pierwiastków metalicznych w przyrodzie

Numer projektu: NCN, UMO-2014/15/B/ST10/04171

prof. dr hab. Marek Michalik (kierownik), dr Monika Kasina (wykonawca), mgr Piotr Kowalski (wykonawca)

Termin realizacji: 09.07.2015–08.01.2018

Kwota: 689 648 PLN