"Dotykając Ziemi"

Wystawa „Dotykając  Ziemi" powstała z myślą o przybliżeniu osobom słabo widzącym i niewidomym różnorodności otaczającego nas świata, świata zaklętego w kamieniu pod postacią skamieniałych zwierząt, roślin czy minerałów. Uwięzione jak w „stop klatce" ślady żerowania organizmów na dnie dawnych mórz czy zastygłe formy falowania wody można „prześledzić" dotykiem. Specjalnie skonstruowany przekrój przez wulkan pozwala na poznanie jego budowy geologicznej. 
 
Okazy do kolekcji zostały starannie przygotowane i opisane  w alfabecie Braille'. Wystawa ma charakter mobilny .
 
 

"Dotknij kultury" - 2013

W dniu 7 czerwca 2013 na Dziedzińcu Huta w Collegium Maius braliśmy udział w wydarzeniu „Dotknij Kultury" . Impreza ta to inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz łączenia różnych grup osób, bez względu na niepełnosprawność, wiek, przekonania czy pochodzenie.  Nasze Muzeum, z dużym sukcesem,  zaprezentowało swoją nową kolekcję „Dotykając Ziemi". Spotkała się ona z żywym zainteresowaniem grupy młodzieży z SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, która do woli mogła sobie podotykać wszystkie eksponaty w tym bombę wulkaniczną, skamieniałe drzewo, amonity, piękne kryształy granatów czy ząb mamuta. Wszystkich zwiedzających staraliśmy się "zarazić" naszą pasją do geologii .

Aktywny udział w wystawie, oprócz prowadzących mgr Jolanty Gruzy i dr Ewy Koszowskiej, wzięli studenci Agata Kłakowicz, Gosia Wendorff, Jakub Zygmunt i Kuba Grabowski oraz doktoranci Justyna Kowal-Kasprzyk i Piotr Kowalski. 

1 /image/image_gallery?uuid=7de6495c-427b-4cb2-8876-40f1f208f0c4&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 2 14
2 /image/image_gallery?uuid=2ed74d4e-9b7b-40a6-902c-95679cc8a3b7&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=a8373326-a747-48dd-974e-30027f76e133&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=d3548852-f4a7-476f-802b-da77ed14e9ba&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=c4092557-204c-40b8-998b-6d4867e3d726&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=a15f9c57-16db-4f97-8fb9-73246c989b70&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=a94077de-e675-4441-b785-f419dac2396b&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=97321237-9453-4cad-b682-8e8ac76a611a&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=be0d9c18-543c-4ad1-9308-db4b051d7aa0&groupId=4243866 310 460 Jerzy Sawicz 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=acbc6ff6-ceeb-4546-866a-590e7fed5e52&groupId=4243866 308 460 Jerzy Sawicz 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=98270560-a66d-4d34-b7b3-08f2dbe747a2&groupId=4243866 307 460 Jerzy Sawicz 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=c63917cb-434d-443c-95e0-bb5cdb722f6f&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=d5c326fb-328c-4542-b87b-b9e61c56bbce&groupId=4243866 689 460 Jerzy Sawicz 14 12
1 /image/image_gallery?uuid=062b074d-be2e-4e07-9224-94748481e840&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 2 21
2 /image/image_gallery?uuid=a9eda590-4ec0-4cec-a80d-88e66fb32f05&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=ef76a441-d079-4a06-b322-0c217150813e&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=63a00f83-43d0-44cc-8dc9-e55f479a792c&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=39bdf03c-b1b4-4b11-a624-a92f760a506e&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=3e463a50-f3bd-4f49-a168-1e3fc6c76fb1&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=1c7500cc-6284-4720-ac4d-95e53231d253&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=dc6c8227-d10e-410c-b50a-9b55171fb45b&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=5a67a0a8-37b5-4930-8d2c-5a68243c580d&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=1c022f72-daca-4701-b2b4-fd24be2b5999&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=a9a10229-ceee-421e-9590-6b45144fcfbe&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=a680b3bf-643a-4b4c-beaa-ec79a0d5c74d&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=9b5895c4-8a1c-4f31-bbd4-5b712b248ed2&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=e93c8d80-f3b0-47da-a957-b5c59eb24c24&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=abbaefb8-fcab-40af-b5ef-bbfee5a53d30&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=d2a92b93-c61a-456f-9e00-afdf0b4f25f2&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=f026a116-f10e-4ae7-8ba1-ffdb17e8558b&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=1009475c-ef5f-4f59-9611-78baa00a5da2&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=f9035e15-2e2b-460b-9c31-9c844a276bfd&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=7d8a861f-4923-455d-b157-fd54abe30208&groupId=4243866 1280 850 Wojciech Gruza 21 19