Wystawy czasowe

W niezwykłym świecie kryształów

05 sierpnia w naszym  Muzeum została otwarta wystawa czasowa „W niezwykłym świecie kryształów".

Powstała ona z okazji Międzynarodowego Roku Krystalografii i Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krystalografia (od greckich słów κρύσταλλος krystallos – „lód", które później zaczęło oznaczać także kryształ górski i inne kryształy, oraz γράφω grapho – „piszę") – to dział nauki zajmujący się opisem, klasyfikacją i badaniem kryształów, krystalitów oraz substancji o strukturze częściowo uporządkowanej.

Od ponad 100 lat dzięki promieniom Roentgena jesteśmy w stanie poznawać i badać  skomplikowany świat substancji składających się z kryształów. Rezultaty badań krystalograficznych pozwalają zrozumieć zjawiska chemiczne i fizyczne wykorzystywane w takich naukach jak chemia, farmacja , medycyna, biologia, elektronika, technologia czy  nauki o żywności . To dzięki nim poznano m.in. strukturę DNA i proces powstawania białka, zrozumiano jak produkować nowe skuteczne leki i zaawansowane materiały dla współczesnej techniki takie jak kompozyty czy biomateriały. Krystalografia ma też swój udział w badaniu obiektów dziedzictwa kulturowego i jego zabezpieczaniu dla przyszłych pokoleń.

Wystawa powstała we współpracy naszego Muzeum  z Wydziałem Chemii UJ i dzięki uprzejmości osób które udostępniły swoje prywatne kolekcje : dr. hab Zofii Kaszowskiej (ASP) – kolekcja mineralnych pigmentów oraz prof. Jerzemu Bartke – kolekcja znaczków pocztowych o tematyce krystalograficznej.

Zapraszamy do zwiedzania

Jolanta Gruza

1 /image/image_gallery?uuid=091e17cf-e8d8-4d35-a0c3-c27a897e4b8d&groupId=4243866 910 120 Wojciech Gruza 2 2