Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Kasina

dr Monika Kasina

Stanowisko: asystent naukowy
Pokój: 2.38
Telefon: 12 664 4380
E-mail: monika.kasina@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • określenie możliwosci wykorzystania oraz wpływu na środowisko produktów spalania odpadów komunalnych, przemysłowych oraz stałych osadów ściekowych oraz żużli metalurgicznych
  • przyczyny i skutki precypitacji i korozji instalacji w systemach geotermalnych
  • obserwacje interakcji między mierałami a mikroorganizmami przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego
  •  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obecnie Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych,  Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii

01.01.2011 – 31.01.2016  Helmholtz Centre Potsdam GFZ, German Research Centre for  Geosciences; International Centre for Geothermal Research,  Poczdam, Niemcy

04.11.2009 - 31.05.2010  Laboratorium Mikroskopii Skaningowej z Emisją Polową i Mikroanalizy w Instytucie Nauk Geologicznych, Uniwersytet  Jagielloński

Wykształcenie:
2012 Doktor Nauk o Ziemi w dyscyplinie geologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; Instytut Nauk  Geologicznych;  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Skład mineralny i chemiczny żużli  wielkopiecowych i konwertorowych oraz produktów ich  eksperymentalnych przemian

2005  Magister Geologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; Instytut Nauk  Geologicznych;  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tytuł pracy magisterskiej: Diageneza piaskowców krakowskiej serii  piaskowcowej

Stypendia i nagrody:

16.04.2012  Dyplom uznania za wybitną rozprawę doktorską

01.06.2010 - 30.09.2010  Helmholtz Centre Potsdam GFZ, German Research Centre for  Geosciences; International Centre for Geothermal Research,  Poczdam, Niemcy. Marie Curie Research Training Network  GRASP (MRTN. CT-2006-035868).

2009 Nagroda zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy  organizacyjnej od Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

03.06.2009  Małopolskie Stypendium Doktoranckie finansowane z działania 2.6  Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (2009)

2007  Stypendium ufundowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej  FNP na wyjazd na konferencję EGU General Assembly 2007, Wiedeń  Austria

01.03.2007 - 31.03.2007  Miesięczne stypendium CEEPUS II CII-AT-0038-02-0607-M- 10107  na uniwersytecie BABES BOLYAI w Cluj-Napoca, Rumunia

Kursy i szkolenia:

8.07.2015 Polska Bibliografia Naukowa oraz Pol-index w kontekście  obowiązków informacyjnych czasopism naukowych oraz oceny  czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015.  Warszawa, Polska 

27.07.2010 - 30.07.2010 GRASP Summer Training, "CO2 storage in the context  of the global  carbon cycle"; Bremen, Niemcy

27.06.2010 - 30.06.2010  EMU-School 2010: Ion-partitioning in ambient temperature aqueous  systems; From fundamentals to applications in climate proxies and  environmental geochemistry; Oviedo, Hiszpania

23.08.2009 - 02.09.2009  Erasmus Intensive Programme: ADVANCECLAY 2 (2009) "Economic  and Environmental Importance of Clays" (IP 2008–2009); Budapest,  Węgry

10.07.2009 - 22.07.2009  Erasmus Intensive Programme: Advances in the characterization of  industrial minerals. EMU School 2009, Chania, Grecja

05.05.2008 - 07.05.2008  Technologické postupy spracovania prírodných nanomateriálov a ich  význam v priemyslových aplikáciách, Turèianske Teplice, Słowacja

21.01.2008 - 23.01.2008  School on Synchrotron X-ray and IR Methods Focusing on  Environmental Sciences. ANKA Forschungszentrum, Institute for  Synchrotron  Radiation, Karlsruhe, Niemcy

03.09.2007 - 05.09.2007  Vedomostný a technologický transfer v oblasti výskumu a vývoja  prírodných nanomateriálov, Bratysława, Słowacja

Inne:

2014 – obecnie Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

2007 - obecnie  Sekretarz redakcji czasopisma Mineralogia (administracja i obsługa  programu Editorial Manager oraz programu CrossCheck, edycja tekstów)

2007 - obecnie    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin)

2008 European Clay Groups Association (ECGA)

2013 - obecnie European Association of Geochemistry (EAG)

Popiół za spalania osadu ściekowego - potencjalne źródło fosforu?, Termin realizacji: 2018

NCN, UMO-2014/15/B/ST10/04171, Wpływ termicznego przekształcania odpadów na obieg pierwiastków metalicznych w przyrodzie, prof. dr hab. Marek Michalik (kierownik), dr Monika Kasina (wykonawca), mgr Piotr Kowalski (wykonawca), Termin realizacji: 09.07.2015–08.01.2018

Kasina, M., Bock, S., Würdemann, H., Pudlo, D., Picard, A., Lichtschlag, A., März, Ch., Wagenknecht, L., Wehrmann, L.M., Vogt, Ch., Meister, P. (2017): Mineralogical and geochemical analysis of Fe-phases in drill-cores from the Triassic Stuttgart Formation at Ketzin CO2 storage site before CO2 arrival.Environmental Earth Sciences. 76:161. DOI: 10.1007/s12665-017-6460-9

Pellizzari, L., Lienen, T., Kasina, M., Würdemann, H. (2017): Influence of drill mud on the microbial communities of sandstone rocks and well fluids at the Ketzin pilot site for CO2 storage. Environmental Earth Sciences 76(2):77, DOI: 10.1007/s12665-016-6381-z

Kasina M., Kowalski P.R., Michalik M. (2016): Metals Accumulation During Thermal Processing of Sewage Sludge - Characterization of Fly Ash and Air Pollution Control (APC) Residues. Energy Procedia 97, 23-30. doi: 10.1016/j.egypro.2016.10.012.

Würdemann, H., Westphal, A., Kleyböcker, A., Miethling-Graff, R., Teitz, S., Kasina, M., Seibt, A., Wolfgramm, M., Eichinger, F., Lerm, S. (2016): Störungen des Betriebs geothermischer Anlagen durch mikrobielle Stoffwechselprozesse und Erfolg von Gegenmaßnahmen. Grundwasser 21(2), 93–106. DOI 10.1007/s00767-016-0324-1

Kasina, M., Kleyböcker, A., Michalik, M., Würdemann, H. (2015): Extremely fast increase in the organic loading rate during the co-digestion of rapeseed oil and sewage sludge in a CSTR - Characterization of granules formed due to CaO addition to maintain process stability. Water Science and Technology. 72, 1569-1577. DOI: 10.2166/wst.2015.336

więcej o

Papers on the SCI/Scopus lists:

2016

Liebrich, M., Kleyböcker, A., Kasina, M, Miethling-Graff, R., Kassahun, A., Hilke Würdemann. (2016): Process Recovery after CaO Addition Due to Granule Formation in a CSTR Co-Digester—A Tool to Influence the Composition of the Microbial Community and Stabilize the Process?. Microorganisms, 4(1), 17; DOI:10.3390/microorganisms4010017

2015

Kasina, M, Kleyböcker, A., Michalik, M., Würdemann, H. (2015): Extremely fast increase in the organic loading rate during the co-digestion of rapeseed oil and sewage sludge in a CSTR - Characterization of granules formed due to CaO addition to maintain process stability. Water Science and Technology. 72, 1569-1577. DOI: 10.2166/wst.2015.336

Pellizzari, L., Morozova, D., Neumann, D., Kasina, M, Klapperer, S., Würdemann, H. (2015): Comparison of the microbial community composition of pristine rock cores and well fluids Results from Stuttgart and Exter Formations at the Ketzin pilot site for CO2 storage. Submitted to Environmental Earth Sciences

2014

Kleyböcker, A., Lienen, T., Liebrich, M., Kasina, M, Kraume, M., Würdemann, H. (2014): Application of an early warning indicator and CaO to maximize the time–space-yield of a completely mixed waste digester using rape seed oil as co-substrate. Waste Management, 34, 3, 661-668. http://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.11.011

Kasina, M, Kowalski, P. R., Michalik, M. (2014): Mineral carbonation of metallurgical slags. Mineralogia, 45, (1-2), 27-45. DOI: 10.1515/mipo-2015-0002 

Kasina, M, Morozova, D., Michalik, M., Pudlo, D., Wuerdemann, H. (2014): A Impact of gas storage on reservoir rocks - long-term study to investigate the effects on mineral content and fluid chemistry. Energy Procedia, 59, 418-424. DOI: http://doi.org/ 10.1016/ j.egypro.2014.10.397

Würdemann, H., Westphal, A., Lerm, S., Kleyböcker, A., Teitz, S., Kasina, M, Miethling-Graff, R., Seibt, A., Wolfgramm, M. (2014): Influence of microbial metabolic processes on the operational reliability in a geothermal heat store - Results of long-term monitoring at a full scale plant and first studies in a bypass system. Energy Procedia, 59, 412-417. DOI: http://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.10.396

2012

Kleyböcker, A., Liebrich, M., Kasina, M, Kraume, M., Wittmaier, M., Würdemann, H. (2012): Comparison of different procedures to stabilize biogas formation after process failure in a thermophilic waste digestion system: Influence of aggregate formation on process stability. Waste Management, 32, 6, 1122-1130. http://doi.org/ 10.1016/ j.wasman.2012.01.015

Lerm, S., Kleyböcker, A., Miethling-Graff, R., Alawi, M., Kasina, M, Liebrich, M., Würdemann, H. (2012): Archaeal community composition affects the function of anaerobic codigesters in response to organic overload. Waste Management, 32, 3, 389-399. http://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.11.013

Other papers:

2008

Kasina, M, Michalik, M. (2010): Stosowanie żużli - korzyści czy zagrożenia? Aura, 11-13

2007

Kasina M., Michalik M. (2007): Procesy diagenetyczne piaskowców krakowskiej serii piaskowcowej. Współczesne trendy w Naukach o Ziemi, 89-100

Extended abstracts (reviewed):

2012

Liebrich, M., Kleyböcker, A., Kasina, M, Seyfarth, D., Würdemann, H. (2012): Influence of the microbial community and mineral formation on the process performance of biogas production. Venice 2012, Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste

2008

Kasina, M, Mchalik, M. (2008): Experimental study of slag transformation under hydrothermal conditions - preliminary results - IXth International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists - Extended abstracts; 41

2007

Kasina, M, Mchalik, M. (2007): The influence of cooling condition on mineral and chemical composition of fresh slag. Mineralogia Polonica – Special Papers 31, 36-37

2006

Kasina, M, Michalik, M. (2006): Transformation of blast furnace slag used in road construction. Mineralogia Polonica - Special Papers 29, 144-147

Selected conference abstracts:

2016

Kasina, M, Kowalski, P.R., Michalik, M. (2016). Metals accumulations during thermal processing of sewage sludge - characterization of bottom ash and air pollution control (APC) residues. Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-6872, 2016. EGU General Assembly 2016

Kowalski, P.R., Kasina, M, Michalik, M. (2016). Metallic elements fractionation in municipal solid waste incineration residues. Vol. 18, EGU2016-12367, 2016. EGU General Assembly 2016

2015

Kasina M., Halm, H., Lerm, S., Teitz, S., Pudlo, D., Würdemann, H. (2015). Effects of microbiological processes on corrosion in H2 storage – results of laboratory long-term experiments. Goldschmidt conference, Prague 2015

2014

Morozova, D., Kasina, M, Weigt, J., Merten, D., Pudlo, D., Würdemann, H. (2014): Chemical, mineralogical and molecular biological characterization of the rocks and fluids from a natural gas storage deep reservoir as a baseline for the effects of geological hydrogen storage. EGU Assembly, Vienna 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-11725

2013

Würdemann, H., Morozova, D., Lerm, S., Kasina, M, Pellizzari, L., Halm, H., Neumann, D. (2013): Microbial metabolic processes in the deep subsurface – impact on geological energy storage. - Mineralogical Magazine - Goldschmidt Conference Abstracts, 77, 5, 2516

Kasina, M, Morozova, D., Pellizzari, L., Kassahun, A., Würdemann, H. (2013): Experimental study of mineral-microbial interaction to investigate the effects of CO2 storage. - Mineralogical Magazine - Goldschmidt Conference Abstracts, 77, 5, 1435

Kasina, M, Kleyböcker, A., Michalik, M., Liebrich, M., Würdemann, H. (2013): Role of aggregates formed during process stabilization in a production of methane in biogas reactors. - Mineralogical Magazine - Goldschmidt Conference Abstracts, 77, 5, 1434

Kasina, M, Morozova, D., Pellizzari, L., Würdemann, H. (2013): Mineral-microbial interaction in long term experiments with sandstones and reservoir fluids exposed to CO2 Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-11144, 2013 EGU

2012

Kasina, M, Michalik, M. (2012): Characterization of convertor slag in terms of slag instability. European Mineralogical Conference Vol. 1, EMC2012-402

2011

Kasina, M, Kleyböcker, A., Morozova, D., Liebrich, M., Wandrey, M., Würdemann, H. (2011): Microbial influence on mineral creation in carbon capture and storage (CCS) procedures. Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-13345, 2011. EGU General Assembly 2011

Kasina, M, Meister, P., Wandrey, M., Würdemann, H. (2011): Microbial induced changes of mineral composition in a CO2 storage site, Ketzin, Germany. Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-14089, 2011 EGU General Assembly 2011

Pellizzari, L., Kasina, M, Morozova, D., Würdemann H. (2011): Mineral-microbe interaction in the natural gas reservoir (Altmark, North Germany) exposed to CO2. CLEAN Final Conference 17th – 18th May 2011, German Research Centre for Geosciences – Potsdam, 39

Kasina, M, Pellizzari, L., Morozova, D., Würdemann, H. (2011): Mineralmicrobe interaction in the natural gas reservoir (Altmark, North Germany) exposed to CO2. Mineralogia Special Papers, 38, 110

2010

Kasina, M, Michalik., M. (2010): The potential role of metallurgical slags in CO2 sequestration – EMU school Oviedo

Kasina, M, Michalik, M. (2010): Carbonation of iron metallurgy slags as a method of CO2 sequestration – IMA2010

Kasina, M, Michalik, M. (2010): Chemical and mineral composition of steel slag – reasons of slag instability – IMA2010

Kasina M., Morozova D, Wandrey M, Let D., Würdemann H. 2010. SEM - EDS study of reservoir sandstones and sediments from bottom of the injection well Ktzi 201 – preliminary results. International Meeting 6-8 September 2010: GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam/ Geosciences, Potsdam/Germany

2009

Kasina M., Michalik M., Kajdas B. (2009): Experimental study of slag stability under different geochemical conditions. Geochimica Cosmochimica Acta, 73, 13, A624, Suppl.

Kasina M., Michalik M., Kajdas B. (2009): Mineral and chemical composition of slags –mobilization of elements. Mineralogia Special Papers, 35, 92

Kajdas B., Michalik M., Kasina M. (2009): Grus origin in Karkonosze granite. Geochimica Cosmochimica Acta, 73, 13, A614, Suppl.

Kajdas B., Michalik M., Kasina M. (2009): Variety of alterations in gruses from Miłków, Karkonosze Mts. Mineralogia Special Papers, 35, 88

2008

Kasina, M, Michalik, M. (2008): Experimental study of blast furnace slag hydrothermal transformation - preliminary study. Mieralogia, Special Papers 32, 85-86

Kasina, M, Michalik, M. (2008): Experimental study of steel production slag hydrothermal transformation – preliminary study. Mieralogia, Special Papers, 32, 87

Zych-Habel, B., Kasina, M, Michalik, M. (2008): Fe-Ti oxides in the Tertiary volcanic rocks from the Lower Silesia (SW Poland) - Mieralogia, Special Papers. 32, 177

Kasina M., Michalik M., Zych-Habel B. (2008): Morphological diversity of digenetic kaolinite in Cracow Sandstone Series sandstones (Upper Silesia Coal Basin); Mineralogia, Special Papers 33

Kasina, M (2008): Charakterystyka chemiczna i skład mineralny żużli konwertorowych. II Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2008. Nowe trendy w Naukach o Ziemi, 109 

2007

Kasina M., Michalik M., 2007. Mineralogical composition of fresh slag. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 03643, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-03643. European Geosciences Union 2007

Kasina M., Michalik M., 2007. Kaolinization processes in sandstones of the Cracow Sandstones Series (Upper Silesia Coal Basin). Mineralogia Polonica – Special Papers 30, 36

więcej o