MIKRO 2011 MIKRO 2011

 

 
Mikro- i nanoskamieniałości w basenach Karpat MIKRO-2011
Ósme Warsztaty Mikropaleontologiczne

Kraków, 27.06 – 30.06.2011
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mikropaleontologów oraz sympatyków nauk mikropaleontologicznych do wzięcia udziału w "MIKRO-2011", które połączą dwa naukowe wydarzenia Ósme Warsztaty Mikropaleontologiczne oraz doroczne obrady TMS Foram/Nannofossil Group, dając możliwość uczestnictwa w obu spotkaniach. Tematem przewodnim „MIKRO-2011" będzie „Zintegrowany zapis mikroskamieniałości ze środowisk oceanicznych oraz mórz epikontynentalnych", jednak tematyka sesji jest otwarta - zapraszamy do zgłaszania prezentacji o tematyce mikropaleontologicznej z zakresu systematyki, tafonomii, stratygrafii i paleoekologii.
 

Patronat honorowy „MIKRO-2011"


Prof. dr hab. Marian Adam Gasiński – Prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - dziekan WGGiOŚ AGH
Prof. dr hab. Joachim Szulc – Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet organizacyjny „MIKRO-2011"

Przewodniczący:
Dr Anna Waśkowska (AGH)
Dr Marta Bąk (ING UJ)
Dr hab. Mike Kamiński (Prezes Fundacji im. J. Grzybowskiego)
Dr Michal Kucera (President for the TMS)
Dr Kate Darling (TMS Foram group)
Dr Tom Dunkley Jones (TMS Nannofossil group)

Sekretarze:
Lic. Magdalena Lorenc-Drelicharz (ING UJ)
Dr Agnieszka Ciurej (ING PAN)

Członkowie:
Dr hab. Krzysztof Bąk (UP Kraków)
Dr Ramona Bălc (BBU)
Dr hab. inż. Marek Cieszkowski (ING UJ)
Dr hab. inż. Jan Golonka (AGH)
Dr hab. Jarosław Tyszka (ING PAN)

Kontakt „MIKRO-2011" 
sekretarz Magdalena Lorenc-Drelicharz