Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Stachacz

dr Michał Stachacz

Zakład: Zakład Geodynamiki i Geologii Środowiskowej
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 2.38
Telefon: 12 664 4381
E-mail: michal.stachacz@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • paleontologia bezkręgowców
 • ichnologia paleozoiku,
 • stratygrafia,
 • geologia regionalna paleozoiku Gór Świętokrzyskich, Górnego Śląska i rejonu Krakowa

Obecnie realizowane tematy badawcze:

 • ichnologia ordowiku Gór Świętokrzyskich i Andaluzji
 • paleontologia i ichnologia brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego
 • ichnologia pogranicza fran/famen w Górach Świętokrzyskich

Zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy paleontologii – ćwiczenia
  Geologia historyczna – ćwiczenia
  Kurs terenowy w regionie świętokrzyskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doświadczenie zawodowe

Doktor nauk o Ziemi: 2011, UJ

Praca doktorska: Analiza ichnologiczna dolnokambryjskich formacji Gór Świętokrzyskich: formacji łupków Czarnej, formacji piaskowców z Ociesęk i formacji łupków z Kamieńca

Magister geologii: 2005, UJ

2011-2013 - asystent, ING UJ

2013-teraz - adiunkt, ING UJ

Nagrody:
Nagroda Rektora UJ za wybitną rozprawę doktorską

Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości:
2012 historia geologiczna Ziemi, wykłady i ćwiczenia
wybrane zagadnienia z geologii historycznej, seminaria
ćwiczenia terenowe z paleontologii
2005-2012 geologia historyczna, ćwiczenia
2005, 2012 podstawy paleontologii, ćwiczenia
2011 ćwiczenie terenowe z kartografii geologicznej
ćwiczenia terenowe z paleontologii
ćwiczenia terenowe z sedymentologii skał węglanowych
kurs terenowy geologia regionu świętokrzyskiego
2006-2010 kurs terenowy geologia regionu świętokrzyskiego
2005 ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej w rejonie śląsko-krakowskim
2008, Second International Congress on Ichnology (Ichnia 2008);
2013, Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii, XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tyniec, 27-30 września 2013

Doświadczenia międzynarodowe:
2008, Kamieniec Podolski, Ukraina, Polski Kongres Sedymentologiczny, konferencja i sesja terenowa
2012, St John's, Kanada, Międzynarodowy Kongres ichnologiczny, konferencja i sesja terenowa
2012, Granada, Hiszpania, stypendium fundacji Erasmus dla nauczycieli akademickich wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
2013, Granada, Hiszpania, stypendium fundacji Erasmus dla nauczycieli akademickich wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Kierownictwo projektów badawczych

Grant Sonata NCN nr UMO-2016/21/D/ST10/00748 pt,. Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej

NCN 2016/21/D/ST10/00748; Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Termin realizacji: 2017-2019

Streszczenie

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

1. Stachacz, M., Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A. & Reolid, M., 2015. Deep endichnial Cruziana from the Lower-Middle Ordovician of Spain – a unique trace fossil record of trilobitomorph deep burrowing behavior. Ichnos, 22: 12–18.

2. Stachacz, M., 2016. Ichnology of the Cambrian Ociesęki Sandstone Formation (Holy Cross Mountains, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 86: 291–328.

3. Stachacz, M., Uchman, A. & Rodríguez-Tovar, F.J., 2017. Ichnological record of the Frasnian-Famennian boundary interval: Two examples from the Holy Cross Mts (Central Poland). International Journal of Earth Sciences, 106: 157–170.

4. Uchman, A., Stachacz, M., Salamon, K., 2018. Spirolites radwanskii igen. et isp. nov. – a vermetid gastropod etching trace from the middle Miocene rocky coast of the Paratethys, Poland. Journal of Paleontology, 92(5): 883–895.

5. Stachacz, M., Łaska, W., Uchman, A., 2018. Large cruzianid trace fossils in the Ordovician of the peri Baltic area: the case of the Bukówka Formation (Holy Cross Mountains, Poland). Geological Quarterly, 62 (2): 400–414.

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pełny wykaz publikacji

Czasopisma indeksowane na stronie Web of Science:

Stachacz, M., 2012. New finds of Rusophycus from the lower Cambrian Ociesęki Sandstone Formation (Holy Cross Mountains, Poland). Geological Quarterly, 56: 237–248.

Stachacz, M., 2012. Ichnology of Czarna Shale Formation (Cambrian, Holy Cross Mountains, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 105–120.

Pozostałe czasopisma recenzowane:

Stachacz, M., 2007. Uwagi o weku osadów miocenu środkowego okolic Szydłowa (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich). Przegląd Geologiczny, 55:168-174.

Sulej, T., Niedźwiedzki, G., Niedźwiedzki, R., Surmik, D. & Stachacz, M., 2011. Nowy zespół kręgowców z marginalno-morskich i lądowych osadów dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku. Przegląd Geologiczny, 59: 426-430.

Dulai, A. & Stachacz, M., 2011. New Middle Miocene Argyrotheca (Brachiopoda; Megathyrididae) species from the Central Paratethys. Bulletin of Hungarian Geological Society, 141/3: 283–291, Budapest.

Mapy, książki, rozdziały w książkach:

Przewodniki wycieczek konferencyjnych:

Stachacz, M., Jurkowska, A. & Machaniec, E., Sesja terenowa A, Górna kreda niecki miechowskiej i miocen północnej części zapadliska przedkarpackiego. In: Kędzierski, M. i Kołodziej, B. (eds.), XXII

Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii", Tyniec, 27–30.09.2013, Materiały Konferencyjne, Polskie Towarzystwo  Geologiczne, Kraków, s. 20–21.

Abstrakty konferencyjne:

Stachacz M. 2004. Sarmackie wapienie mikrobialno-serpulowe z południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. W: Kędzierski M., Leszczyński S., Uchman A. (red.) Geologia Tatr – ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Polska konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów 21-24.06. 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

Stachacz M. 2005. Micropalaeontoligical analysis of Middle Miocene sediments in Szydłów area (northern part of the Carpathian Foredeep). W: Oliwkiewicz – Miklasińska, Tyszka M. (red.) - 5th Micropalaeontoligical Workshop Mikro 2005, 8-10.06.2005, Szymbark. ING PAN, Kraków.

Stachacz M. 2006. Interpretacja paleoekologiczna osadów miocenu środkowego pomiędzy Szydłowem a Brzezinami, W: Wysocka A., Jasionowski M. (red.) Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich - materiały II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej Pokos2. Zwierzyniec, 20-23.06.2006. Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, Grodzisk Mazowiecki.

Stachacz M. 2008. Analiza ichnologiczna dolnokambryjskich piaskowców z rejonu Ociesęk. W: Haczewski G. (red.) Abstrakty. Pierwszy Polski kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, s. 110. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

Stachacz M. 2008. Ichnological analysis of the Lower Cambrian Ociesęki Sandstone Formation (Holy Cross Mts., Central Poland). W: Uchman A. (red.) The Second International Congress of Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008, Abstract Book and Intra Congress Field Trip Guidebook: p. 119. Polish Geological Institute.

Stachacz M. & Uchman A. 2012. Ichnological Record of the Frasnian-Famennian Boundary interval in the Kowala Quarry (Holy Cross Mountains, Poland), Abstract Book, Ichnia 2012, The 3rd International Congress on Ichnology, 9-24 August, 2012, Memorial University of Newfoundland, St. John's, Canada: 81.

Stachacz, M. & Filipiak, K. 2013. Problem redeponowanej malakofauny w osadach sarmatu na przykładzie odsłonięcia w Zreczu Małym koło Chmielnika. In: Kędzierski, M. i Kołodziej, B. (ed.), XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii", Tyniec, 27–30.09.2013, Materiały Konferencyjne, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, s. 20–21.

Rodríguez-Tovar, F.J , Stachacz, M., Uchman, A. & Reolid Pérez, M. 2013. Dolnoordowickie płytkomorskie skamieniałości śladowe z profilu Aldeaquemada, Sierra Morena, południowa Hiszpania. In: Kędzierski, M. i Kołodziej, B. (ed.), XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii", Tyniec, 27–30.09.2013, Materiały Konferencyjne, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, s. 20–21.

Inne:

publikacje na zaprzyjaźnionym blogu: http://kalcyt.blogspot.com/