Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Michał Skiba, prof. UJ

dr hab. Michał Skiba, prof. UJ

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 3.17 
Telefon: 12 664 4388  
E-mail:   michal.skiba@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Moje zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej mineralogii glinokrzemianów warstwowych. Większość prowadzonych przeze mnie badań wykorzystuje wspólczesne metody analizy instrumentalnej takie jak: dyfraktometria rentgenowska, mikroskopia elektronowa, a także różne metody spektroskopowe.

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Przemiany i powstawanie minerałów ilastych w środowiskach geologicznych.
 • Natura dioktaedrycznego wermikulitu
 • Wietrzenie glaukonitu

Zajęcia dydaktyczne

 • Mineralogia WB.ING-11
 • Metody Badań mineralogicznych - dyfraktometria rentgenowska WB.ING-37
 • Warszaty Mineralogiczne WB.ING-96
 • Minerały Ilaste (planownay w roku akademickim 2014-2015) WB.ING-86

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Doktor habilitowany: 2014, Universytet Jagielloński
 • Doktor nauk o Ziemi: 2003, Uniwersytet Jagielloński
 • Praca doktorska: „Mineralogiczno-geochemiczne aspekty procesu bielicowania w glebach rozwiniętych na skałach krystalicznych w Tatrach"
 • Magister geologii: 1999, Uniwersytet Jagielloński
 • Praca magisterska: „Minerały krzemianowe w skałach węglanowych Triasu Jednostki Kriżniańskiej na przykładzie próbek z Doliny Jaworzynki w Tatrach"
 • Doświadczenie zagraniczne:
  • 1/8/2006 –31/7/2007
   Desert Research Institute, Reno NV, postdoctoral fellow
  • 1/9/2008-22/12/2008
   Geology Department, Indiana University,Bloomington IN, visiting researcher

 

 

Doktoranci:

mgr Marta Kisiel - roboczy temat pracy doktorskiej: "Przemiany wermikulitu dioktaedrycznego w osadach morskich na etapie wczesnej diagenezy"

mgr Magdalena Skoneczna - roboczy temat pracy doktorskiej: "Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego"

1. Projekt badawczy KBN nr 6 PO4G 057 19 „Mineralogiczno-Geochemiczne wskaźniki zanieczyszczenia atmosfery w Tatrach", 2000-2001 kierownik projektu;

2. Projekt badawczy KBN nr 3 PO4D 026 23 „Przemiany minerałów pierwotnych skał krystalicznych w procesach glebotwórczych na przykładzie bielic tatrzańskich (Orthic Podzols)", 2002 – 2003 kierownik projektu;

3. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 2P04G 117 27 "Geneza drobnokrystalicznej miki (illitu) z gleb bielicowych Tatr, na przykładzie profili wykształconych na przełęczy Krzyżne", 2004 – 2006 kierownik projektu;

4. Projekt badawczy NCN nr N N 305 379238 „Mechanizmy powstawania i ewolucji wermikulitu dioktaedrycznego w środowiskach geologicznych – studium eksperymentalne", 2010 – 2013 kierownik projektu;

5. 2016/23/B/ST10/02000 "Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego", Termin realizacji: 2017-2020
Streszczenie

6. "Interakcja cezu z dioktaedrycznymi pęczniejącymi krzemianami warstwowymi o wysokim ładunku pakietu", Termin realizacji: 2018-2020
Streszczenie

Skiba, M., Maj-Szeliga, K., Szymański, W., Błachowski, A., 2014. Weathering of glauconite in soils of temperate climate as exemplified by a Luvisol profile from Góra Puławska, Poland. Geoderma, 235-236: 212-226.

Szymański, W., Skiba, M., Nikorych, V., Kuligiwicz, A., 2014. Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma, 235-236: 396-409.

Szymański, W., Skiba, M., Błachowski, A., 2014. Mineralogy of Fe–Mn nodules in Albeluvisols in the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma,217-218: 102-110.

Skiba, M., 2013. Evolution of dioctahedral vermiculite in geological environments – an experimental approach. Clays and Clay Minerals, 61: 290-302.

Szymański, W., Skiba, M., Skiba, S., 2012. Origin of reversible cementation and brittleness of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Catena, 99: 66–74.

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Skiba, M., Maj-Szeliga, K., Szymański, W., Błachowski, A., 2014. Weathering of glauconite in soils of temperate climate as exemplified by a Luvisol profile from Góra Puławska, Poland. Geoderma, 235-236: 212-226.

Szymański, W., Skiba, M., Nikorych, V., Kuligiwicz, A., 2014. Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma, 235-236: 396-409.

Drozd, D., Szczubiałka, K., Skiba, M., Kepczynski, M., Nowakowska, M., 2014. Porphyrin-nanoclay phoosensitizers for visible light induced oxidation of phenol in aqueous media. The Journal of Physical Chemistry, 118: 9196-9202.

Drewik, M., Skiba, M., Szymański, W., Żyła, M., 2014. Mineral composition vs. soil forming processes in loess soils — a case study from Kraków (Southern Poland). Catena, 119: 166-173.

Nikorych, V.A., Szymański, W., Polchyna, S.M., Skiba, M., 2014. Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine. Catena, 119: 154-165.

Szymański, W., Skiba, M., Błachowski, A., 2014. Mineralogy of Fe–Mn nodules in Albeluvisols in the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma,217-218: 102-110.

Skiba, M., 2013. Evolution of dioctahedral vermiculite in geological environments – an experimental approach. Clays and Clay Minerals, 61: 290-302.

Szymański W., Skiba, M. 2013. Distribution, Morphology, and Chemical Composition of Fe-Mn Nodules in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Pedosphere, 23, 445-454.

Drozd, D., Szczubiałka, K., Łapok, Ł., Skiba, M., Patel, H., Gorunc, S.M., Nowakowska, M., 2012. Visible light induced photosensitized degradation of Acid Orange 7 in the suspension of bentonite intercalated with perfluoroalkyl perfluoro phthalocyanine zinc complex. Applied Catalysis B: Environmental 125: 35–40.

Szymański, W., Skiba, M., Skiba, S., 2012. Origin of reversible cementation and brittleness of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Catena  99: 66–74.

Moosmüller, H., Engelbrecht, J., Skiba, M., Frey, G., Chakrabarty, R. K., Arnott, W.P., 2012. Single Scattering Albedo of Fine Mineral Dust Aerosols Controlled by Iron Concentration. Journal of Geophysical Research – Atmospheres, 117: D11210, doi:10.1029/2011JD016909

Uzarowicz, Ł., Skiba, S., Skiba, M., Šegvić, B., 2011. Clay-mineral formation in soils developed in the weathering zone of pyrite-bearing schists: a case study from the abandoned pyrite mine in Wieściszowice, Lower Silesia, SW Poland. Clays and Clay Minerals. 59, 581–594.

Budzyń, B., Dunkley, D.J., Kusiak, M.A., Poprawa, P., Malata, T., Skiba, M., Paszkowski, M., 2011. SHRIMP U-Pb zircon chronology of the Polish Western Outer Carpathians source areas. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 161–171.

Szymański, W., Skiba, M., Skiba, S., 2011. Fragipan horizon degradation and bleached tongues formation in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma, 167‑168: 340–350

Szarłowicz, K., Reczyński, W., Gołaś, J., Kościelniak, P., Skiba, M., Kubica, B., 2011. Sorption of 137Cs and Pb on sediment samples from a drinking water reservoir. Polish Journal of Environmental Studies 5: 1305-1312.

Skiba, M., Szczerba, M., Skiba, S., Bish, D.L. Grybos, M., 2011. The nature of interlayering in clays from a podzol (spodosol) from the Tatra Mountains, Poland. Geoderma, 160: 425-433.

Grybos, M., Michot, L.J., Skiba, M., Billard, P., Mustin, C., 2010. Dissolution of anisotropic colloidal mineral particles: Evidence for basal surface reactivity of nontronite. Journal of Colloid and Interface Science, 343: 433–438.

Szczerba, M., Środoń, J., Skiba, M., Derkowski A., 2010. One dimensional structure of exfoliated polymer-layered silicate nanocomposites: a polivynylpyrrolidone (PVP) case study. Applied Clay Science, 47: 235–241.

Skiba, M., 2007. Clay mineral formation during podzolisation in an alpine environment of the Tatra Mountains, Poland. Clays and Clay Minerals 55: 529-545.

Kubica, B., Kwiatek, W.M., Stobiński, M., Skiba, S., Skiba, M., Gołaś, J., Kubica, M., Tuteja-Krysa, M., Wrona, A., Misiak, R., Krzan, Z., 2007. Concentrations of 137Cs, 40K Radionuclides and Some Heavy Metals in Soil Samples of Chochołowska Valley from Tatra National Park. Polish Journal of Environmental Studies, 16: 723-729.

Kubica, B., Skiba, M., Skiba, S., Gołaś, J., Kubica, M., Stobiński, M., Tuteja-Krysa, M., 2005. Dislocation of the 137Cs and 40K radionuclides In the podzol profiles of the Tatra Mountains soils (South Poland). Journal of Radioanalythical and Nuclear Chemistry. 266: 3-9.

Gołaś, J., Kubica, B. Reczyński, W., Kwiatek, W.M., Jakubowska, M., Skiba, M., M. Stobiński, M., Dutkiewicz, E. M., Posmyk, G., K.W. Jones, K.W., Olko, M., Górecki J.,- 2005. Preliminary studies of  Sediments  from the Dobczyce  drinking water reservoir. Polish Journal of Environmental Studies,  14: 577-584.

Artykuły recenzowane w innych czasopismach

Skiba, S., Szymański, W., Skiba, M., Winnicki, T., 2010. Gleby zbiorowisk olszy zielonej Pulmonario-Alnetum viridis w Karpatach Wschodnih (Bieszczady i Czarnohora). Roczniki Bieszczadzkie, 18: 192-204.

Skiba, S., Szymański, W., Pozniak, S., Skiba, M., 2008. Soils of the Charnokhora Mts.(Ukraine). Agrochimija i Gruntoznawstwo Kharkiw, 69: 147-151.

Szymański ,W., Skiba, S., Skiba, M., Żyła, M., 2008: Fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothils. Agrochimija i Gruntoznawstwo Kharkiw, 69.152-156.

Skiba, S., Szymański, W., Pozniak, S., Skiba, M., 2008: Pokrywa glebowa południowo-wschodniej części Czarnohory (Ukraina). Roczniki. Bieszczadzkie, 16: 289-300.

Uzarowicz, L., Skiba, S., Skiba, M., Michalik, M., 2008. Mineral transformations in soils on spoil heaps of an abandoned pyrite mine in Wiesciszowice (Rudawy Janowickie Mts., Lower Slesia, Poland). Polish Journal of Soil Sciecne, 41:  183-193.

Skiba, S., Skiba, M. 2008. Properties of the desert soils of the Mhamid area. Prace Geograficzne, 118: 43-49.

Skiba, M., Skiba, S., 2005. Chemical and Minaralogical Index of Podzolisation of the Granite Regolith Soils. Polish Journal of Soil Science, 38: 153-162.

Skiba, S., Kubica, B., Skiba, M., Stobiński ,M., 2005. Content of the Gamma Radionuclides of the 137Cs and 40K in the Soils of the Tatra Mts (Poland) and Czernokhora Mts (Ukraine). Polish Journal of Soil Science 38: 119-126.

Skiba, S., Skiba, M., Pozniak, S., 2005. Gleby Północno-zachodnioej części Czarnohory, Karpaty Wschodnie , Ukraina. [Soils of the north-western part of the Czarnohora Mts., Eastern  Carpathians, Ukraine – in Polish with English abstract)]. Roczniki Bieszczadzkie, 13: 311-324.

Skiba, S., Kubica, B., Skiba, M., 2005. Zawartość gamma radionuklidów 137 Cs i 40K w glebach północno-zachodniej części Czarnohory, Karpaty wschodnie, Ukraina. (Content of the gamma radionuclides of  137 Cs and  40K in the soils of north –western part of the  Czarnohora Mts., Eastern  Carpathians, Ukraine– in Polish with English abstract). Roczniki Bieszczadzkie, 13: 325-332.

Gołaś, J., Kubica, B., Reczyński, W., Kwiatek, W. M., Skiba, M., Stobiński, M., Dutkiewicz, E. M., Posmyk, G., Jones, K. W., Olko, M., Górecki, J., Glebowa, L., 2004. Preliminary study of elemental and radionuclides composition in sediment samples from Dobczyce water reservoir. The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN reports, 1938/C 12pp.

Skiba, M., 2001. The origin of kaolinite from the Tatra Mts. Podzols. Mineralogia Polonica, 32: 67-77.

Kacprzak, A., Skiba, M., 2000: Uziarnienie i skład mineralny jako wskaźnik genezy utworów macierzystych gleb w katenie stokowej Małej Rawki (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie, 9: 169-181.

Rozszerzone abstrakty

Moosmüller, H., Engelbrecht, J. P., Skiba, M., Frey, G., Chakrabarty, R. K., and Arnott, W. P. 2012.  Single Scattering Albedo of Fine Mineral Dust Aerosols Controlled by Iron Concentration.  Proceedings of the Aerosol and Atmospheric Optics: Visibility and Air Pollution Specialty Conference, Air & Waste Management Association, Whitefish, MT, September 24-28.

Michalik, M., Ladenberger, A., Skiba, M., Warzecha, M., Zych, B., 2005. Mineralogical characteristics of the Pieniny andesites. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 333-336.

Krobicki, M., Budzyń, B., Golonka, J., Kruglov, S., Malata, T., Michalik, M., Oszczypko, N., Skiba, M., Słaby, E., Słomka, T., Zych, B., 2005. Petrography nad mineralogy of the Late Jurassic – Early Creataceous volcanic rocks in the Ukrainian part of the Carpathians. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 323-328.

Skiba, M., 2005. Mineralogical Characterisation of one podzol developed on moraine in the Tatra Mts., Poland Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 356-358.

Skiba, M., 2002. Transformation of primary minerals of crystalline rocks during podzolisation process (Tatra Mts., Poland), Geologica Carpathica, 53: special issue (CD only).

Skiba, M., 2000. Mineral Composition of the podzols from the Tatra Mts. Mineralogical Society of Poland – Special Papers,17: 240-242

Skiba, M., Michalik, M., 2000. Origin of silicate minerals in Triassic carbonate rocks from the Krížna Unit in the Tatra Mts. Slovak Geological Magazine, 6: 253-255.

Skiba, M., Michalik, M., 1999. Origin of non-carbonate components in Triassic carbonate rocks from the Krizna unit in Tatra Mts. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 14: 122-124.

więcej o