dr hab. Michał Skiba

Zakład: Mineralogii, Petrologii i Geochemii
Stanowisko: adiunkt w Zakładzie Mineralogii, Petrologii i Geochemii ING UJ
Pokój: 3.17
Telefon: 12 664 4388
E-mail: michal.skiba@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze

  • Moje zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej mineralogii glinokrzemianów warstwowych. Większość prowadzonych przeze mnie badań wykorzystuje wspólczesne metody analizy instrumentalnej takie jak: dyfraktometria rentgenowska, mikroskopia elektronowa, a także różne metody spektroskopowe.

 

Obecnie realizowane tematy badawcze

  • Przemiany i powstawanie minerałów ilastych w środowiskach geologicznych.
  • Natura dioktaedrycznego wermikulitu
  • Wietrzenie glaukonitu

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Skiba, M., Maj-Szeliga, K., Szymański, W., Błachowski, A., 2014. Weathering of glauconite in soils of temperate climate as exemplified by a Luvisol profile from Góra Puławska, Poland. Geoderma, 235-236: 212-226.

Szymański, W., Skiba, M., Nikorych, V., Kuligiwicz, A., 2014. Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma, 235-236: 396-409.

Szymański, W., Skiba, M., Błachowski, A., 2014. Mineralogy of Fe–Mn nodules in Albeluvisols in the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma,217-218: 102-110.

Skiba, M., 2013. Evolution of dioctahedral vermiculite in geological environments – an experimental approach. Clays and Clay Minerals, 61: 290-302.

Szymański, W., Skiba, M., Skiba, S., 2012. Origin of reversible cementation and brittleness of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Catena, 99: 66–74.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne

Mineralogia WB.ING-11

Metody Badań mineralogicznych – dyfraktometria rentgenowska WB.ING-37

Warszaty Mineralogiczne WB.ING-96

Minerały Ilaste (planownay w roku akademickim 2014-2015) WB.ING-86