Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Matysik

dr Michał Matysik

Stanowisko: asystent naukowy
Pokój: 2.21.0
Telefon: 12 664 4376
E-mail: michal.matysik@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

Sedymentologia, stratygrafia sekwencji, cyklostratygrafia, tektonika syndepozycyjna, diageneza, geochemia skał osadowych, współczesne środowiska sedymentacyjne i diagenetyczne, charakteryzacja skał zbiornikowych

Obecnie realizowane tematy badawcze:

Historia depozycyjna i diagenetyczna morskich utworów triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Polski
Geneza żył hydrotermalnych, dolomitu kruszconośnego oraz złóż cynku i ołowiu regionu śląsko-krakowskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2020–dziś, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych UJ
2018–dziś, kierownik jednoosobowej firmy geologicznej ‘Michał Matysik Geoconsulting’, Kraków
2017–2020, postdok, Instytut Nauk Geologicznych UJ
2016–2017, postdok i pracownik naukowy, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania
2014–2016, postdok, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania
2013, postdok, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arabia Saudyjska

 

2017–2020 – współwykonawca (postdok) projektu badawczego pt. „Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej” (2016/21/D/ST10/00748) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Sonata, kierownik projektu: dr Michał Stachacz

2014–2017 – główny wykonawca (postdok i pracownik naukowy) projektu pt „Upper Paleozoic enhanced porosity and permeability by karstification in the North Sea and Barents Sea Basins” finansowanego przez norweską firmę naftową Lundin Energy AS, opiekunowie: prof. Lars Stemmerik, prof. Snorre Olaussen

2013 – główny wykonawca (postdoc) projektu pt. „Outcrop and laboratory investigations of microbial carbonate deposits of Devonian Qasr Member from Northwestern Saudi Arabia” finansowanego przez saudyjską firmę naftową Saudi Aramco, kierownik projektu: dr Khalid Al-Ramadan

2010–2012 – grant promotorski pt. „Geneza cykli depozycyjnych wysokiej częstotliwości w osadach wapienia muszlowego Polski południowej” (N307 119938) finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, promotor: prof. dr. hab. Joachim Szulc

 

Stachacz, M. & Matysik, M., 2020. Early Middle Triassic (Anisian) trace fossils, ichnofabrics, and substrate types from the southeastern Germanic Basin (Wellenkalk facies) of Upper Silesia, southern Poland: implications for biotic recovery following the Permian/Triassic mass extinction. Global and Planetary Change, 194: 103290

Matysik, M. & Szulc, J., 2019.Shallow-marine carbonate sedimentation in a tectonically mobile basin, the Muschelkalk (Middle Triassic) of Upper Silesia (southern Poland). Marine and Petroleum Geology, 107: 99–115

Matysik, M., 2019. High-frequency depositional cycles in the Muschelkalk (Middle Triassic) of southern Poland: Origin and implications for Germanic Basin astrochronological scales. Sedimentary Geology, 383: 159–180

Jewuła, K., Matysik, M., Paszkowski, M. & Szulc, J., 2019. The Late Triassic development of playa–gilgai environments from Upper Silesia, southern Poland. Sedimentary Geology, 379: 25–45

Matysik, M., Stemmerik, L., Olaussen, S. & Brunstad, H., 2017. Diagenesis of spiculites and carbonates in a Permian temperate ramp succession, Tempelfjorden Group, Spitsbergen, Arctic Norway. Sedimentology, 65: 745–774

 

więcej o

Matysik, M., Stemmerik, L., Olaussen, S., Rameil, N., Gianotten, I.P. & Brunstad, H., 2021. Cherts, spiculites, and collapse breccias – Porosity generation in upper Permian reservoir rocks, Gohta discovery, Loppa High, south-western Barents Sea. Marine and Petroleum Geology, 128: 105043.

Antczak, M., Ruciński, M. R., Stachacz, M., Matysik, M. & Król, J.J., 2020. Diversity of vertebrate remains from the Lower Gogolin Beds (Anisian) of southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 90: 419–433.

Bucur, I. I. & Matysik, M., 2020. Dasycladalean green algae and associated foraminifers in Middle Triassic (Lower and Middle Muschelkalk) carbonates of the south-eastern Germanic Basin (Upper Silesia, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 90: 391–407.

Stachacz, M. & Matysik, M., 2020. Early Middle Triassic (Anisian) trace fossils, ichnofabrics, and substrate types from the southeastern Germanic Basin (Wellenkalk facies) of Upper Silesia, southern Poland: implications for biotic recovery following the Permian/Triassic mass extinction. Global and Planetary Change, 194: 103290.

Matysik, M. & Szulc, J., 2019. Shallow-marine carbonate sedimentation in a tectonically mobile basin, the Muschelkalk (Middle Triassic) of Upper Silesia (southern Poland). Marine and Petroleum Geology, 107: 99–115.

Matysik, M., 2019. High-frequency depositional cycles in the Muschelkalk (Middle Triassic) of southern Poland: Origin and implications for Germanic Basin astrochronological scales. Sedimentary Geology, 383: 159–180.

Jewuła, K., Matysik, M., Paszkowski, M. & Szulc, J., 2019. The Late Triassic development of playa–gilgai environments from Upper Silesia, southern Poland. Sedimentary Geology, 379: 25–45

Matysik, M., Stemmerik, L., Olaussen, S. & Brunstad, H., 2017. Diagenesis of spiculites and carbonates in a Permian temperate ramp succession, Tempelfjorden Group, Spitsbergen, Arctic Norway. Sedimentology, 65: 745–774.

Matysik, M., 2016. Facies types and depositional environments of a morphologically diverse carbonate platform: a case study from the Muschelkalk (Middle Triassic) of Upper Silesia, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 86: 119–164.

Matysik, M. & Surmik, D., 2016. Warunki depozycji szczątków kręgowców w osadach środowisk okołopływowych dolnego wapienia muszlowego (anizyku) w kopalni „Stare Gliny” koło Olkusza. Przegląd Geologiczny, 64: 495–503.

Matysik, M., Al-Ramadan, K. & Riding, R., 2015. Composition and morphology of Early Devonian microbial and metazoan patch reefs: Qasr Member of the Jauf Formation, Northwestern Saudi Arabia. Journal of Sedimentary Research, 85: 45–61.

Matysik, M., 2014. Sedimentology of the "ore-bearing dolomite" of the Kraków-Silesia region (Middle Triassic, southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 81–112.

Matysik, M., 2010. Reefal environments and sedimentary processes of the Anisian Karchowice

więcej o

W roku akademickim 2020/2021

  • Geologia dla kierunku geografia i gosp. przestrzenna (ćwiczenia)
  • Geologia historyczna (wykład)
  • Wybrane zagadnienia  z sedymentologii (ćwiczenia terenowe)
  • Paleoklimatologia (wykład)
  • The Earth-Life system evolution through the time (ćwiczenia)

W poprzednich latach

  • Geologia historyczna (ćwiczenia)
  • Geologia okolic Krakowa (praktyki terenowe)
  • Sedymentologia węglanów i ewaporatów (wykład i ćwiczenia)