Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Michał Gradziński

prof. dr hab. Michał Gradziński

Stanowisko: Profesor UJ
Funkcje: Prodziekan Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. naukowych i finansowych
Pokój: 2.11
Telefon: 12 664 4364
E-mail: michal.gradzinski@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • sedymentologia skał węglanowych
  • geologia krasu
  • osady mikrobialne

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • geneza martwic wapiennych i trawertynów
  • kras hipogeniczny – geneza, osady

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego: 2019

Doktor habilitowany: 2011, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk o Ziemi: 2000, Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska: Pizoidy jaskiniowe: uwarunkowania genetyczne i środowiskowe ich powstania

Magister geologii: 1992, Uniwersytet Jagiellońsk

Nagrody:
stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych badaczy w 1997 r.
stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego dla
prof. J. Kaźmierczaka
Nagroda 2-stopnia im. Marii Markowicz-Łohinowicz, 2008 r.
Nagroda 1-stopnia im. Marii Markowicz-Łohinowicz, 2011 r.
nagroda zespołowa rektora UJ w latach 1997, 2000, 2004, 2007, 2010, 2012
 
Doświadczenie dydaktyczne:
Promotor 22 prac magisterskich, 9 prac licencjackich
Doktoranci:

mgr Wojciech Wróblewski (doktorat ukończony w 06.2016)
mgr Dorota Podgórska (doktorat ukończony 09.2019)
mgr Magdalena Jelonek
mgr Anna Gądek
mgr Przemysław Sala

Członkostwa w organizacjach naukowych:
Polskie Towarzystwo Geologiczne – członkostwo od 1995 r., skarbnik 1997–2005, członek zarządu od
2005 r.
Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika – członkostwo od 1992 r., sekretarz 1995–2005, członek zarządu od 2005 r.
International Association of Sedimentologists – członkostwo od 2001 r., od 2004 r National Correspondent w Polsce

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych:
Annales Societatis Geologorum Poloniae od 1995 r., od 2012 sekretarz redakcji
Slovenský Kras od 2010 r.
Aragonit od 2009 r.
Sedimentary Geology – członek editorial board od 2013 r.
Facies – członek editorial board od 2013 r.

Organizacja konferencji:
IV Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Kraków, 1995 r.
29. Sympozjum Speleologiczne, Zakopane, 1995 r.
3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association & 3rd International Meeting of IGCP 380, Kraków, 1997 r.
31. Sympozjum Speleologiczne, Ojców, 2004 r.
Climate Change, The Karst Record II, Kraków, 2000 r.
34. Sympozjum Speleologiczne, Kościelisko, 2000 r.
LXXII Zjazd Naukowy PTG, Kraków, 2001 r.
1. Polska Konferencja Sedymentologiczna, Zakopane, 2004 r.
38. Sympozjum Speleologiczne, Zakopane 2004 r.
1. Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 2008 r.
LXXIX Zjazd Naukowy PTG, Bukowina Tatrzańska, 2009 r.
45. Sympozjum Speleologiczne, Ojców 2011 r.
31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, 2015 r
7. Polska Konferencja Sedymentologiczna, Góra św. Anny, 2018 r.
53. Sympozjum Speleologiczne, Szczawnica, 2019 r.

 
Doświadczenie zagraniczne:
stypendium CEEPUS, Eotvos Lorand Univewrsity, Budapeszt, 1996 r., 2001 r.
stypendium CEEPUS, Commenius University, Bratislava, 2002 r.
badania terenowe Słowacja, od 1995 r.
badania terenowe Argentyna, 2010 r.

Szukając brakującego czasu: paleośrodowiskowe znaczenie hiatusów w naciekach jaskiniowych 2019/35/B/ST10/04397
Streszczenie

2017/25/B/ST10/01430; "Uszkodzone nacieki jaskiniowe jako zapis aktywności sejsmicznej w Centralnych Karpatach Zachodnich", Termin realizacji: 2018-2020
Streszczenie

Analiza czynników warunkujących wzrost współczesnych martwic wapiennych na podstawie badań podziemnych i powierzchniowych odcinków wybranych potoków południowej Słowacji, NCN, N N307 600640, 2011–2013,

Wysokiej rozdzielczości rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych późnego glacjału i holocenu na podstawie analiz składu izotopów trwałych i pierwiastków śladowych w profilach martwic wapiennych w przekroju N-S przez Polskę i Słowację, MNiSW, NCN, N N307151538, 2010–2013

Rekonstrukcja rozwoju facjalnego i chronologii wzrostu przedholoceńskich trawertynów w wybranych stanowiskach północnej Słowacji, MNiSW, 2 P04D 032 30, 2006–2009

Studium sedymentologiczne współczesnych trawertynów na przykładach ze Słowacji i Polski, KBN,6 P04D 001 21, 2001–2004

Mikrobialna geneza ziarn obleczonych wzrastających w środowisku jaskiniowym, KBN, P04D 019 14, 1998–2000

Przyczyny zróżnicowania osadów typu mleka wapiennego w jaskiniach Tatr Zachodnich i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, KBN, 0057/P2/93, 1993–1994

Hercman, H., Gąsiorowski, M., Pawlak, J., Błaszczyk, M., Gradziński, M., Matoušková, Š., Zawidzki, P. & Bella, P., 2020. Atmospheric circulation and the differentiation of precipitation sources during the Holocene inferred from five stalagmite records from Demänová Cave System (Central Europe). The Holocene, 30: 834–846.

Wilczyński, J., Krajcarz, M. T., Moskal-del Hoyo, M., Alexandrowicz, W. P., Miękina, B., Pereswiet-Soltan. A. Wertz, K., Lipecki, G., Marciszak, A., Lougas, L., Gradziński, M., Szczepanek, A., Zastawny, A. & Wojenka, M., 2020. Late Glacial and Holocene paleoecology and paleoenvironmental changes in the northern Carpathians foreland: The Żarska Cave (southern Poland) case study. The Holocene, 30: 905–922.

Gradziński, M., Bella, P. & Holúbek, P., 2018. Constructional caves in freshwater limestone: A review of their origin, classification, significance and global occurrence. Earth-Science Reviews, 185: 179–201.

Gradziński, M., Nowak, J., Rachlewicz, G., Siarzewski, W., Strug, K. & Szczuciński, W., 2018. Ice caves in Poland. In: Perşoiu, A. &. Lauritzen, S.-E. (eds), Ice Caves. Elsevier, Amsterdam, pp. 493–510.

Gradziński, M. & Tyc, A., 2017. Hypogene speleogenesis in the karst of Poland – Regional review. In: Klimchouk, A., Palmer, A., De Waele, J., Auler, A. S. & Audra, P. (eds), Hypogene Karst Regions and Caves of the World. Springer, Cham, pp. 349–362.

 

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Gradziński, M., Chmiel, M. J. & Motyka, J., 2012. Formation of calcite by chemolithoautotrophic bacteria – a new hypothesis, based on microcrystalline cave pisoids. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 361–369.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Górny, A. & Przybyszowski, S., 2012. Peculiar calcite speleothems filling fissures in calcareous sandstones and their palaeohydrological and palaeoclimatic significance: an example from the Polish Carpathians. Geological Quarterly, 56: 711–732.

Meres, Š., Aubrecht, R., Gradziński, M. & Sykora, M., 2012. High (ultrahigh) pressure metamorphic terrane rocks as the source of the detrital garnets from the Middle Jurassic sands and sandstones of the Cracow Region (Cracow-Wieluń Upland, Poland). Acta Geologica Polonica, 62: 231–245.

Gradziński, M., Hercman, H., Kicińska, D., Pura, D. & Urban, J., 2011. Ascending speleogenesis of Sokola Hill: a step towards a speleogenetic model of the Polish Jura. Acta Geologica Polonica, 61: 341–365.

Machaniec, E., Jach, R. & Gradziński, M., 2011. Morphotype variation of orthophragminids as a palaeoecological indicator: A case study of Bartonian limestones, Pod Capkami Quarry, Tatra Mts, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 199–205.

Gradziński, M., Chmiel, M. J., Lewandowska, A. & Michalska-Kasperkiewicz, B., 2010. Siliciclastic microstromatolites in a sandstone cave: Role of trapping and binding of detrital partciles in formation of cave deposits. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 303–314.

Hercman, H., Gąsiorowski, M., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2010. The first dating of cave ice from the Tatra Mountains, Poland and its implication to palaeoclimate recionstructions. Geochronometria, 36: 31–38.

Gradziński, M., Motyka, J. & Górny, A., 2009. Artesian origin of a cave developed in an isolated horst: A case study of Smocza Jama (Kraków Upland, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 159–168.

Hercman, H., Gradziński, M. & Bella, P., 2008. Evolution of Brestovská Cave based on U-series dating of speleothems. Geochronometria, 32: 1–12.

Gradziński, M., Hercman, H., Nowak, M. & Bella, P., 2007. Age of black coloured laminae within speleothems from Domica cave and its significance for dating of prehistoric human settlement. Geochronometria, 28: 39–45.

Mrozińska, T., Czerwik-Marcinkowska, J. & Gradziński, M., 2006. A new species of Didymosphenia (Bacillaripohyceae) from the Western Carpathian Mountains of Poland and Slovakia. Nova Hedwigia, 83: 499510.

Motyka, J., Gradziński, M., Bella, P. & Holúbek, P., 2005. Chemistry of waters from selected caves in Slovakia – a reconnaissance study. Environmental Geology, 48: 682–692.

Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Jach. R., 2004. Large microbial-foraminiferal oncoids from condensed Lower-Middle Jurassic deposits: a case study from the Tatra Mountains, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 213: 133–151.

Gradziński, M., 2003. Bacterial influence on speleothem oxygen isotope composition: an example based on cave pisoids from Perlová cave (Slovakia). Geologica Carpathica, 54: 199–204.

Gradziński, M., Górny, A., Pazdur, A. & Pazdur M. F., 2003. Origin of black coloured laminae in speleothems from the Kraków-Wieluń Upland. Boreas, 32: 532–542.

Gradziński, R., Baryła, J., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T. & Żurek, S., 2003. Vegetation-controlled modern anastomosing system of the upper Narew River (NE Poland) and its sediments. Sedimentary Geology, 157: 253–276.

Pazdur, A., Goslar, T., Pawlyta, M., Hercman, H. & Gradziński, M., 1999. Variations of isotopic composition of carbon in the karst environment from Southern Poland, present and past. Radiocarbon, 41: 81–97.

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

Gradziński, M., 2012. Nazewnictwo jaskiniowe – spojrzenie przyrodnika. Prądnik, 22: 115–122.

Gradziński, M., 2010. Przyroda nieozywiona: badanie, udostępnianie, dylematy ochrony – spostrzeżenia na wybranych przykładach. Prądnik, 20: 85–94.

Mrozińska, T., Czerwik-Marcinkowska, J. & Gradziński, M., 2010. Gatunki z rodzaju Didymosphenia (Bacillariophycae), ich migracja i potencjalny wpływ na zbiorowiska glonów Pienin. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 17: 171–177.

Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hercman, H., 2010. Suggestions on the allochthonous origin of terra rossa from Dreveník Hill (Spiš, Slovakia). Slovenský Kras, 48, 2: 5–13.

Gradziński, M., Hercman, H., Kicińska, D., Barczyk, G., Bella, P. & Holúbek, P., 2009. Kras tatrzański – rozwój wiedzy w ostatnich trzydziestu latach. Przegląd Geologiczny, 57: 674–684.

Gradziński, M., 2008. Origin of a unique tree-mould type cave in travertine based on examples from the village of Lúčky (Liptov, Slovakia). Slovenský Kras, 46: 325–331.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E., Holúbek, P., Rajnoga, P., Wróblewski, W. & Kováčová, M., 2008. Facies and age of travertines from Spiš and Liptiov regions (Slovakia) – preliminary results. Slovenský Kras, 46: 31–40.

Gradziński, M., 2007. Kenozoiczne słodkowodne osady węglanowe w Karpatach centralnych – przegląd wybranych zagadnień. Przegląd Geologiczny, 55: 951954.

Gradziński, M., 2007. Przyroda nieożywiona Ojcowskiego Parku Narodowego – istniejące problemy badawcze, zagrożenia, problemy ochrony. Prądnik, 17: 3342.

Fryś, P., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2006. Development of Miętusia Wyżnia Cave, Western Tatra Mountains, Poland. Slovenský Kras, 44: 55–69.

Gradziński, M. & Holúbek, P., 2005. Cottonballs – peculiar speleothems from Zlomísk Cave (Low Tatra Mountains, Slovakia) – pilot results. Slovenský Kras, 43: 187–192.

Motyka, J., Gradziński, M., Różkowski, K. & Górny, A., 2005. Chemistry of cave water in Smocza Jama, city of Kraków, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 189–198.

Gradziński, R., Baryła, J., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T. & Żurek, S., 2003. In-channel accretionary macroforms in the modern anastomosing system of the upper Narew River, NE Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 35–53.

Gradziński, M., Hercman, H., Bella, P., Debaene, G. & Nowicki, P., 2002. Tmavé laminácie v sintrovych nátekoch jaskyne Domica ako indikátor aktivit pravekých ludi. Slovenský Kras, 40: 39–46.

Gradziński, M. & Kicińska, D., 2002. Morphology of Czarna Cave and its significance for the geomorphic evolution of the Kościeliska Valley. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 255–262.

Gradziński, M. & Jach, R., 2001. Jaskinie lawowe – zarys problematyki. Przegląd Geologiczny, 48: 1191–1196.

Gradziński, M., Jach, R. & Stworzewicz, E., 2001. Cementation of Holocene slope breccias in the Długa Valley (the Western Tatra Mts.). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 105–113.

Gradziński, M., Szulc, J., Motyka, J., Stworzewicz, E. & Tyc, A., 2001. Travertine mound and cave in a village of Laski, Silesian-Cracow Upland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 115–123.

Gradziński, R., Baryła, J., Danowski, W., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T. & Żurek, S., 2000. Anastomozing system of the upper Narew river, SE Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 217–229.

Gradziński, M., 1999. Position and age of conglomerates in caves near Kraków (Polish Jura). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 69: 113–124.

Gradziński, M., Rospondek, M. & Szulc, J., 1997. Paleoenvironmental controls and microfacies variability of the flowstone cover from Zvoniva Cave in the Slovakian Karst. Slovak Geological Magazine, 3: 299–313.

Hercman, H., Bella, P., Głazek, J., Gradziński, M., Lauritzen, S.–E., & Løvlie, R., 1997. Uranium-series dating of speleothems from Demänova Ice Cave: A step to age estimation of the Demänova Cave System (the Nízke Tatry Mts., Slovakia). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67: 439–450.

Amirowicz, A., Baryła, J., Dziubek, K. & Gradziński, M., 1995. Jaskinie Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniny – Przyroda i Człowiek, 3: 3–41.

Gradziński, M., Banaś, M. & Uchman, A., 1995. Biogenic origin of manganese flowstones from Jaskinia Czarna Cave, Tatra Mts., Western Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 65: 19–27.

Gradziński, M., Górny, A., Pazdur, A. & Pazdur, M.F., 1998. Geologiczny zapis osadnictwa prehistorycznego w jaskiniach w okolicach Ojcowa. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. W. Szafera, 11: 9–26.

Gradziński, M., 1995. Nacieki z mleka wapiennego w jaskiniach okolic Ojcowa. Prądnik, 9: 7–15.

Gradziński, M., Gradziński, R. & Paszkowski, M., 1995. Dwa poziomy caliche w osadach miocenu w Przegorzałach na terenie Krakowa. Przegląd Geologiczny, 43: 644–646.

Górny, A., Gradziński, M. & Pazdur, M. F., 1994. Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Prądnika). Przegląd Geologiczny, 42: 270–271.

Gradziński, M., Szelerewicz, M. & Górny, A., 1994. Nowe, godne ochrony jaskinie na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Przegląd Geologiczny, 42: 205–208.

Rozdziały w książkach:

Gradziński, M., 2010. Factors controlling growth of modern tufa: results of a field experiment. In: Pedley, H. M. & Rogerson, M. (eds), Tufas and Speleothems: Unravelling the Microbial and Physical Controls. Geological Society Special Publications, 336: 143–191.

Gradziński, M., Gradziński, R. & Jach, R., 2008. Geologia, rzeźba i zjawiska krasowe okolic Ojcowa. In: Klasa, A. & Partyka, J. (eds), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, Przyroda. Wydawnictwo OPN, Ojców, pp. 31–95.

Hercman, H., Bella, P., Gradziński, M., Głazek, J., Nowicki, T. & Sujka, G., 2006. Výsledky rádioizotopového datovania sintrov z Demänovského jaskynného systému v rokach 1995-2005. In: Bella, P. (ed.), Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 5. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, pp. 21–36.

Haviarová, D., Czop, M., Gradziński, M. & Motyka, J., 2006. Chemizmus podzemných vód vybraných jaskýň Demänovskej doliny – predbežne výsledky. In: Bella, P. (ed.), Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 5. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, pp. 144–150.

Szulc, J., Gradziński, M., Lewandowska, A. & Heunisch, C., 2006. The Upper Triassic limestones in Upper Silesia (southern Poland) and their paleoenvironmental context. In: Alonso-Zarza, A. M. & Tanner, L. H. (eds), Paleoenvironmental Record and Applications of Calcretes and Palustrine Carbonates. Geological Society of America, Special Paper, 416: 133–151.

Gradziński, M. & Szelerewicz, M., 2004. Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej – liczba i rozmieszczenie. In: Partyka, J. (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 1. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, ss. 69–82.

Urban, J. & Gradziński, M., 2004. Tradycje i perspektywy ochrony przyrody nieożywionej rezerwatu "Sokole Góry".  In: Partyka, J. (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 1. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, ss. 89–95.

Gradziński, M., 2001. Role of bacteria in the growth of cave pearls. In: Proceedings of the 13th International Congress of Speleology, Brasilia, 205/S1 [CD, 4 pp].

Gradziński, M., Hercman, H., Nowicki, T., Bella, P., 2001. Dark coloured laminae within speleothems as an indicator of the prehistoric man activity: case study from Domica Cave (Slovakia), preliminary results. In: Proceedings of the 13th International Congress of Speleology, Brasilia, 206/S2 [CD, 4 pp.].

Gradziński, M., 2001. Jaskinie Jury Ojcowskiej. In: Lech, J. & Partyka, J. (eds), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, pp. 95–115.

Gradziński, M., 2001. Kras i jaskinie Wyżyny Krakowskiej – zarys problematyki. In: Partyka, J. (ed.), Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, pp. 40–47.

Pazdur, A., Goslar, T., Gradziński, M. & Hercman, H., 1999. Zapis zmian hydrologicznych i klimatycznych w obszarach krasowych Polski południowej na podstawie badań izotopowych. In: Pazdur, A., Bluszcz, A., Stankowski, W. & Starkel, L. (eds), Geochronologia górnego czwartorzędu w świetle datowania radiowęglowego i termoluminescencyjnego. WIND – J. Wojewoda, Wrocław, pp. 157–178.

Hercman, H., Bella, P., Głazek, J., Gradziński, M. & Nowicki, T., 2000.

Rádioizotopové datovanie sintrov z Demänovskej Jaskyne Slobody. In: Bella, P. (ed.), Výskum, Využivanie a Ochrana Jaskýň. Správa Slovenských Jaskýň, Liptovský Mikuláš, pp. 26–35.

Gradziński, R., Soja, R., Baryła, J., Doktor, M., Gmur, D., Kędzior, A., Gradziński, M., Paszkowski, M. & Zieliński, T., 1999. Narew jako przykład rzeki anastomozującej. In: Radwan, S. & Kornijow, R. (eds), Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, pp. 177–182.

Hercman, H., Bella, P., Głazek, J., Gradziński, M., Lauritzen, S.-E., & Løvlie, R., 1998. Rádioizotopové datovanie a paleomagnetizmus sintrov z Demänovskej Ľadovej Jaskyne a geochronológia IV. vývojovej úrovne Demänovského jaskynného systému. In: Bella, P. (ed.) Výskum, Využivanie a Ochrana Jaskýň. Správa Slovenských Jaskýň, Liptovský Mikuláš, pp. 9–15.

Gradziński, M., Rospondek, M. & Szulc, J., 1997. Environmental controls of origin of the annually varved calcite speleothems. In: Jeannin, P.-Y. (ed.), Proceedings of the 12th International Congres of Speleology, vol. 1. International Union of Speleology, Basel, pp. 81–84.

Gradziński, M., Szulc, J. & Smyk, B., 1997. Microbial agents of moonmilk calcification.  In: Jeannin, P.-Y. (ed.), Proceedings of the 12th International Congres of Speleology, vol. 1. International Union of Speleology, Basel, pp. 275–278.

Książki:

Gradziński, R., Gradziński M. & Michalik, S., 1994. Przyroda. Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Kraków, 119 pp.

Inwentarze jaskiń:

Gradziński, M., Michalska, B. i Wawryka, M., 2011. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika. Część Południowo-Wschodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 110 ss.

Gradziński, M., Michalska-Kasperkiewcz, B. & Wawryka, M., 2010. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Prądnika – Część Południowa, Dolina Korzkiewki, Dolina Naramki. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 40 pp.

Gradziński, M., Michalska, B., Wawryka, M. & Szelerewicz, M., 2007. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Góra Koronna, Góra Okopy. Ojców, Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 122 pp.

Gradziński, M., Michalska, B. & Wawryka, M., 2006. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Prądnika, Część Środkowa. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 48 pp.

Gradziński, M., Michalska, B. & Wawryka, M., 2005. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Część Środkowo-Wschodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, 54 pp.

Gradziński, M., Michalska, B. & Wawryka, M., 2004. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Część Północno-Wschodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, 38 pp.

Gradziński, M., Michalska, B., Wawryka, M., 2002. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Część Północna. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, 38 pp.

Gradziński, M., Michalska, B. & Wawryka, M., 2001. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Część Północno-Zachodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 30 pp.

Gradziński, M., Michalska, B. & Wawryka, M., 1999. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Część Środkowo-Zachodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 31 pp.

Gradziński, M., Michalska, B., Szelerewicz, M. & Wawryka, M., 1998. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Część Południowo-Zachodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 54 pp.

Gradziński, M., Michalska, B., Szelerewicz, M. & Wawryka, M., 1997. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Rusztowa Góra. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 44 pp.

Gradziński, M., Michalska, B., Wawryka, M. & Bisek, K., 1996. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Chełmowa Góra. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 70 pp.

Gradziński, M., Wawryka, M., Bisek, K. & Michalska, B., 1995. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Sąspowska, Część Zachodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 60 pp.

Gradziński, M., Górny, A. & Szelerewicz, M., 1995. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Wąwóz Jamki. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 92 pp.

Gradziński, M., Amirowicz, A., Bisek, K. & Wawryka, M., 1994. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Sąspowska, Część Wschodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 134 pp.

Bisek, K., Gradziński, M. & Wawryka, M., 1992. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Wąwóz Koziarnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 52 pp.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych:

Bella, P., Gradziński, M., Hercman, H., Vlček, L. & Ramatowski, P., 2011. Zjawiska krasowe dolnej części Doliny Zimnej Wody Orawskiej (Jaskinia Brestowska) Słowacja. In: Rychliński, T. & Jaglarz, P. (eds), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne. Zakopane, 13-16 października, 2011. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Tatrzańskie Park Narodowy, pp. 50-54.

Gradziński, M., Karda, Ł., Motyka. J., Partyka, J., Sobczyk, K., Stworzewicz, E., Ślusarz, M., Wawryka-Drohobycki, M., Wojenka, M., Wojtal, P. & Zagórski, S., 2011. Sesja terenowa B. Ojców (Muzeum OPN) – Dolina Sąspowska – Jaskinia Ciemna – Góra Koronna – Jaskinia Okopy Wielka Dolna – Wąwóz Smardzowski – Jaskinia Puchacza – Brama Krakowska - Ojców. In: Gradziński, M., Partyka, J. & Urban, J. (eds), Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców, 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, pp. 17–27.

Gradziński, M., Koźlakiewicz, J., Madeyska, T., Motyka, J., Partyka, J., Sobczyk, K., Wawryka-Drohobycki, M. & Wojtal, P., 2011. Sesja terenowa C. Ojców (Muzeum OPN) – Jaskinia Koziarnia – Łykawiec – Wąwóz Stodoliska – Stokowa Skała – Jaskinia Górna w Ogrojcu – Jaskinia Maszycka – Jaskinia Zamieszkała – Ojców. In: Gradziński, M., Partyka, J. & Urban, J. (eds), Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców, 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, pp. 28–37.

Gradziński, M., Partyka, J., Wawryka-Drohobycki, M. & Zagórski, S., 2011. Sesja terenowa A. Ojców (Muzeum OPN) – Dolina Sąspowska – Wąwóz Jamki – Jama Ani – Jaskinia Biała – Jaskinia Zbójecka – Ojców. In: Gradziński, M., Partyka, J. & Urban, J. (eds), Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców, 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, pp. 11–16.

Gradziński, M., Czop, M., Duliński, M., Gąsiorowski, M., Grabowski, J., Hercman, H., Holúbek, P., Kováčova, M., Motyka, J., Mrozińska, T., Pawlak, J., Smosna, P., Sobień, K. & Stworzewicz, E., 2009. Sesja terenowa A6. Trawertyny wokół Tatr. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 26-29.09.2009 r. Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, pp. 134–144.

Machaniec, E., Jach, R., Gradziński, M., Roniewicz, P. & Uchman, A., 2009. Sesja terenowa B2. Eocen tatrzański. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 26-29.09.2009 r. Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, pp. 159–168.

Gradziński, M., Bella, P., Czop, M., Duliński, M., Głazek, J., Haviarová, D., Hercman, H., Holúbek, P., Motyka, J., Mrozińska, T., Rajnoga, P., Stworzewicz, E. & Wróblewski, W., 2008. B5. Trawertyny i kras północnej Słowacji. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, Przewodnik Sesji Terenowych. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 101–119.

Paszkowski, M., Czop, M., Gradziński, M., Letki, S., Lewandowska, A., Leśniak, T. & Motyka, J., 2008. A3. Kamieniołom Czatkowice – utwory karbonu dolnego platformy węglanowej bloku Krakowa – historia geologiczna, kontekst paleogeograficzny i strukturalny; warunki hydrogeologiczne; permski kras kopalny. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, Przewodnik Sesji Terenowych. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 15–26.

Gradziński, M., Jach, R., Myczyński, R., Tyszka, J. & Uchamn, A., 2006. Stop B3.12 – Huciański Klin Crest: late early Toarcian-Aalenian red limestones and marlstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B. A., Pieńkowski, G. & Uchman, A., 2006. Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 110–111.

Gradziński, M., 2004. Morfologia i geneza jaskini Dziura. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07-10.2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, pp. 18–20.

Gradziński, M., Jach, R., Tyszka, J. & Uchman, A., 2004. Punkt B-6. Huciański Klin. Czerwone wapienie toraku środkowego. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 42–44.

Gradziński, M. & Motyka, J., 2004. Ružbachy – źródła i współczesne trawertyny. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07-10.2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, pp. 26–28.

Gradziński, M. & Partyka, J., 2004. Jaskinia Nietoperzowa. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 100–101.

Gradziński, M. & Partyka, J., 2004. Skałka Grodzisko (Skałka 502) w Jerzmanowicach. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 102–103.

Gradziński, M. & Partyka, J., 2004. Dolina Prądnika i Sąspowska. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 137–140.

Gradziński, M. & Partyka, J., 2004. Jaskinia Ciemna. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 140–142.

Gradziński, M. & Partyka, J., 2004. Jaskinia Łokietka. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 142–144.

Motyka, J., Gradziński, M. & Jach, R., 2004. Skład chemiczny wód w Dolinie ku Dziurze. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07-10.2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, pp. 20–21.

Tyc, A. & Gradziński, M., 2004. Laski – kopuła trawertynowa i jaskinia. In: Partyka, J. & Tyc, A. (eds), Od Złotego Potoku do Ojcowa. Szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 105–106.

Partyka, J., Gradziński, M. & Kwiatek-Sołtys, A., 2002. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowskiej. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 44 pp.

Gradziński, M., Szulc, J., Motyka, J., Stworzewicz, E. & Tyc, A., 2001. Stop A1 – Laski koło Olkusza – Rozwój holoceńskiej kopuły trawertynowej. In: Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 12-15 września 2001 Kraków. Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 13–17.

Bella, P., Bosak, P., Głazek, J., Gradziński, M., Hercman, H., Kadlec, J., Nowicki, T. & Pruner, P., 2000. Age and development of the Demänova cave System (the Nízke Tatry Mts.). In: Climate Changes – The Karst Record II. Guidebook of Post-Conference Excersion. Kraków, pp. 22–26.

Gradziński, M. & Szulc, J., 2000. Recent speleothems of microbial origin. In: Gradziński, M. (ed.), Guidebook & Abstracts. Climate Changes, The Karst Record II. Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences, Institute of Geological Sciences Jagiellonian University, Kraków, pp. 5–7.

Gradziński, M., Motyka, J., Szulc, J. & Tyc, A., 1999. Stanowisko martwicy wapiennej i jaskinia w Laskach. In: Tyc, A. (ed.), Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna PTP, Jeziorowice, pp. 26–28.

Gradziński, M., Kowalski, S., Partyka, J. & Szulc, J., 1997. Sesja terenowa 1A, Ojców (Muzeumj OPN) – Jaskinia Ciemna – Krakowska Brama – Jaskinia Łokietka – Jaskinia Złodziejska – Ojców. In: Baryła, J. & Gradziński, M. (eds), Materiały 31. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna PTP, Ojców, pp. 5–12.

Gradziński, M. & Szulc, J., 1997. Recent microbial speleothems ("moonmilk" deposits). In: 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association & 3rd International Meeting of IGCP 380, Cracow, Poland, Guidebook & Abstracts. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow, pp. 38–39.

Gradziński, M. & Szulc, J., 1997. Stop 4. Złodziejska Cave (Jaskinia Złodziejska) Cracow Upland, Recent moonmilk deposits. In: 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association & 3rd International Meeting of IGCP 380, Cracow, Poland., Guidebook & Abstracts. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow, p. 43.

Felisiak., I., Gradziński, M., Paszkowski, M. & Szulc, J., 1995. Sesja terenowa 2. Sedymentacja utworów krasowych, pedogenicznych i przyźródłowych Wyżyny Krakowskiej. In: Doktor, M., Głuszek, A., Gmur, D. & Slomka, T. (eds), IV Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Materiały Konferencyjne. Sekcja Sedymentologiczna PTG, Kraków, pp. 23–33.

Doniesienia konferencyjne:

Gradziński, M., Hercman, H., Jaśkiewicz, M. & Szczurek, S., 2012. Holocene tufa in Slovak Karst: facies and sedimentary environments. In: 29th IAS Meeting of Sedimentology. Schladming. Abstract Book, p. 291.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Górny, A. & Przybyszowski, S., 2012. Kalcytowe speleotemy z kamieniołomu w Klęczanach (Karpaty fliszowe): geneza, wiek i znaczenie. In: Szulc, J. & Wróblewski, W. (eds), Materiały 46. Sympozjum Speleologicznego.  Góra Świętej Anny, 19–21.10.2012 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 44.

Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J. & Czop, M., 2012. Diurnal variations in CO2 degassing and their importance for tufa deposition: A case from Slovak Karst (southern Slovakia), In. Józsa, S., Reháková, D., Vojtko, R. (eds), ESSEWECA Conference Abstact book, Bratislava 6-7.12.2012, p. 57.

Wroblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J. & Czop, M., 2012. Diurnal variations in CO2 degassing and their importance for tufa deposition: A case from Slovak Karst (southern Slovakia). In: 29th IAS Meeting of Sedimentology. Schladming. Abstract Book, p. 303.

Bella, P., Hercman, H., Gradziński, M., Pruner, P., Kadlec, J., Bosák, P., Głazek, J., Gąsiorowski, M. & Nowicki, T., 2011. Geochronológia vývoja jaskynných úrovní v Demänovskej Doline, Nízke Tatry. Aragonit, 16: 64–68.

Gradziński, M., 2011. Nazewnictwo jaskiniowe – spojrzenie przyrodnika. In: Gradziński, M., Partyka, J. & Urban, J. (eds), Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców, 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, pp. 59-60.

Gradziński, M., 2011. Wiek i geneza jaskiń Ojcowa. In: Gradziński, M., Partyka, J. & Urban, J. (eds), Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców, 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 59.

Gradziński, M., 2011. Wspomnienie o Mariuszu Szelerewiczu (18.11.1946–10.03.2011). In: Gradziński, M., Partyka, J. & Urban, J. (eds), Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców, 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 58.

Gradziński, M., Duliński, M., Grabowski, J., Hercman, H., Holúbek, P., Kováčová, M., Rajnoga, P. Sobień, K., Stworzewicz, E. & Wróblewski, W., 2011. Travertine buildups in northern Slovakia – tectonic and climatic controls of their growth. In: 28th Meeting of Sedimentology, 5th-8th July 2011, Zaragoza, Spain, Abstracts. p. 117.

Gradziński, M., Lewandowska, A., Paszkowski, M., Duliński, M., Nawrocki, J. & Żywiecki, M., 2011. Peculiar carbonates of Permian hydrothermal karst in Kraków region, Southern Poland. In: 14th Bathurst Meeting of Carbonate Sedimentologists, 12-14 July 2011, University of Bristol, University of Bristol, p. 26.

Gradziński, M., Michalska-Kasperkiewicz, B. & Wawryka-Drohobycki, M., 2011. Jaskinie ojcowskie – liczba i rozmieszczenie w świetle zakończonych prac inwentaryzacyjnych. In: Gradziński, M., Partyka, J. & Urban, J. (eds), Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców, 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, pp. 63-65.

Hercman, H., Gąsiorowski, M., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2011. Dating of cave ice from the Tatra Mountains (Poland, Western Carpathians) and its palaeoclimatic significance. In: Climate Changes – the Karst Record (KR6) University of Birmingham 26-29th June 2011. p. 58.

Hercman, H., Gąsiorowski, M., Gradziński, M. & Pawlak, J., 2011. Isotopic and climatic parameters of environment versus isotopic composition of travertine in northern Slovakia – a case study from Vysne Ruzbachy. In: Climate Changes – the Karst Record (KR6) University of Birmingham 26-29th June 2011. p. 65.

Wróblewski, W. & Gradziński, M., 2011. The significance of surface and subsurface processes in modern tufa growth: concepts and preliminary results. In: Climate Changes – the Karst Record (KR6) University of Birmingham 26-29th June 2011. p. 139.

Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hercman, H., 2011. Detrital origin of terra rossa soils from Dreveník travertine complex (Northern Slovakia). In: 28th Meeting of Sedimentology, 5th-8th July 2011, Zaragoza, Spain, Abstracts. p. 335.

Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J. & Czop, M., 2011. Wpływ ewolucji wód w systemach krasowych na wytrącanie się współczesnych martwic wapiennych – wstępne wyniki badań.. In: Gradziński, M., Partyka, J. & Urban, J. (eds), Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców, 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 108.

Wróblewski, W., Gradziński, M., Motyka, J., Czop, M. & Zelinka, J., 2011. The importance of cave microclimate in present-day tufa precipitation: A case study from Slovak Karst. Aragonit, 16: 62.

Gradziński, M., 2010. Growth of modern tufa: experimental approach. In: 18th International Sedimentological Congress – Mendoza, Argentina, Abstracts, p. 401.

Gradziński, M., 2010. Przyroda nieożywiona – badanie, udostępnianie, problemy ochrony. In: Partyka, J. (ed.), Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania. Streszczenia referatów i posterów. Ojcowski Park Narodowy, ojców, p. 24.

Gradziński, M., 2010. Wzrost współczesnych martwic wapiennych w świetle badań eksperymentalnych. In: Rotnicka, J. Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J. (eds), POKOS'4. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. p. 59.

Gradziński, M., Czop, M., Duliński, M., Motyka, J. & Wróblewski, W., 2010. Rozwój epikrasu warunkowany dostawą endogennego CO2. In: In: Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła 8–10.10.2010 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 41.

Hercman, H., Gąsiorowski, M., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2010. Wiek lodu z Jaskini Lodowej w Ciemniaku w świetle wyników datowania radiowęglowego. In: Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła 8–10.10.2010 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 45.

Machaniec, E., Jach, R., Borecka, A. & Gradziński, M., 2010. Czynniki warunkujące sedymentację eocenu tatrzańskiego. In: Rotnicka, J. Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J. (eds), POKOS'4. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. p. 57.

Ślusarz, M., Gradziński, M., Stachowicz-Rybka, R. & Stworzewicz, E. 2010. Holoceńskie martwice wapienne Doliny Sąspowskiej. In: Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła 8–10.10.2010 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 64.

Aubrecht, R., Méres, Š., Gradziński, M. & Sýkora, M., 2009. Mysterious high-pyrope detritic garnets in the Middle Jurassic clastics of the Cracow region. Geologia, Kwartalnik AGH, 35: 9–15.

Gradziński, M., Czop, M., Duliński, M., Motyka, J., Czerwik-Marcinkowska, J. & Mrozińska, T., 2009. Czynniki warunkujące wzrost współczesnych martwic wapiennych na przykładzie z Karwowa. In: Zieliński, A. (ed.), V Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne. Znane fakty – nowe interpretacje. Instytut Geografii UJK, Kielce, p. 31.

Gradziński, M., Czop, M., Duliński, M., Motyka, J., Czerwik-Marcinkowska, J. & Mrozińska, T., 2009. Współczesna martwica wapienna w Karwowie (Wyżyna Sandomierska) i czynniki warunkujące jej wzrost. In: Szelerewicz, M., Urban, J. & Dobrowolski, R. (eds), Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego. Zamość, 16-18.10.2009 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 53.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Żywiecki, M. & Baryła, J., 2009. Cave development influenced by hydrocarbon oxidation: An example from the Polish Tatra Mts. In: White, W. B. (ed.), 15th International Congress of Speleology, Kerville, Texas, USA, 19-26 July 2009, Proceedings. International Union of Speleology, p. 1511.

Jach, R., Machaniec, E. & Gradziński, M., 2009. Eocene transgressive deposits in the Polish Tatra Mountains: Preliminary results. In: Pascucci, V. & Andreucci, S. (eds), 27th IAS Meeting, 20-23 September 2009 Alghero – Italy. Abstract Book. Editrice Democratica Sarda, Sassari, p. 218.

Wróblewski, W., Gradziński, M., Hercman, H., 2009. Uwagi o zjawiskach krasowych budowli trawertynowej Dreveník (Spisz, Słowacja). In: Szelerewicz, M., Urban, J. & Dobrowolski, R. (eds), Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego. Zamość, 16-18.10.2009 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 85.

Aubrecht, R., Méres, Š., Gradziński, M. & Sýkora, M., 2009. Mysterious high-pyrope detritic garnets in the Middle Jurassic clastics of the Cracow region. Geologia, Kwartalnik AGH, 35: 9–15.

Gradziński, M., Czop, M., Duliński, M., Motyka, J., Czerwik-Marcinkowska, J. & Mrozińska, T., 2009. Czynniki warunkujące wzrost współczesnych martwic wapiennych na przykładzie z Karwowa. In: Zieliński, A. (ed.), V Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne. Znane fakty – nowe interpretacje. Instytut Geografii UJK, Kielce, p. 31.

Gradziński, M., Czop, M., Duliński, M., Motyka, J., Czerwik-Marcinkowska, J. & Mrozińska, T., 2009. Współczesna martwica wapienna w Karwowie (Wyżyna Sandomierska) i czynniki warunkujące jej wzrost. In: Szelerewicz, M., Urban, J. & Dobrowolski, R. (eds), Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego. Zamość, 16-18.10.2009 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 53.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Żywiecki, M. & Baryła, J., 2009. Cave development influenced by hydrocarbon oxidation: An example from the Polish Tatra Mts. In: White, W. B. (ed.), 15th International Congress of Speleology, Kerville, Texas, USA, 19-26 July 2009, Proceedings. International Union of Speleology, p. 1511.

Jach, R., Machaniec, E. & Gradziński, M., 2009. Eocene transgressive deposits in the Polish Tatra Mountains: Preliminary results. In: Pascucci, V. & Andreucci, S. (eds), 27th IAS Meeting, 20-23 September 2009 Alghero – Italy. Abstract Book. Editrice Democratica Sarda, Sassari, p. 218.

Wróblewski, W., Gradziński, M., Hercman, H., 2009. Uwagi o zjawiskach krasowych budowli trawertynowej Dreveník (Spisz, Słowacja). In: Szelerewicz, M., Urban, J. & Dobrowolski, R. (eds), Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego. Zamość, 16-18.10.2009 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 85.

Gradziński, M., 2008. Factors controlling growth of modern tufas: results of field experiments carried out in Slovakia and Poland. In: Tufas, Speleothems and Stromatolites Workshop Abstracts, Univeristy of Hull, p. 9.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E., Rajnoga, P., Wróblewski, W. & Holúbek, P., 2008. Czynniki warunkujące wzrost trawertynów zasilanych wodami głębokiego krążenia. In: Wojewoda, J. (ed.), Baseny Śródgórskie. Kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 16-21.09.2008. WIND Wrocław, p. 7.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E., Rajnoga, P., Wróblewski, W. & Holúbek, P., 2008. Are travertines a reliable palaeoclimatic proxy? In: The Fifth International Conference Climate Change: The Karst Records, June 2-5, 2008. Abstract Volume. Southwest University, Chongqing, China, pp. 92–93.

Gradziński, M., Lewandowska, A., Paszkowski, M., Żywiecki, M., Nawrocki, J., Duliński, M., Krygier, J. & Litwinowicz, R., 2008. Facje permskich krasowych osadów obszaru krakowskiego – wstępne wyniki badań. In: Haczewski, G. (ed.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 33–34.

Stworzewicz, E. & Gradziński, M., 2008. Malacological analysis as a tool in palaeoenvironmental reconstruction of Slovak travertine. In: Congress of the European Malacological Societies, 2-6 September 2008. Azores. pp. 84–85.

Lewandowska A., Paszkowski, M., Gradziński, M., Duliński, M., Nawrocki, J. & Żywiecki, M.: 2008' The sediments of Permian hydrothermal karst in Kraków region, Southern Poland. In: 61st Turkish Geological Congress, Ankara, Abstracts.

Aubrecht, R., Méres, S., Gradziński, M. & Sýkora, M., 2007. Provenance of detritic garnets in the Middle Jurassic clastic sediments of the Cracow region. Mineralogia Polonica, Special Papers, 31: 4752.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Żywiecki, M. & Baryła, J., 2007. Cave development influence by hydrocarbon oxidation. Aragonit, 12: 129.

Gradziński, M., Duliński, M., Motyka, J., Czop, M. & Mrozińska, T., 2007. Growth of calcite rafts in a cold water spring. In: 13thBathurst Meeting of Carbonate Sedimentologists. 16-18 July 2007. Abstract Book. University of East Anglia, Norwich, p. 72.

Gradziński, M., Lewandowska, A., Paszkowski, M., Duliński, M., Żywiecki, M., Nawrocki, J., Krygier, J. & Litwinowicz, R., 2007. Permski wulkanogeniczny kras antykliny Dębnika – wstępne wyniki badań. In: Stefaniak, K., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 41. Sympozjum Speleologicznego, Kletno 18-21.10.2007 r. Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika, Kraków, p. 51.

Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Żywiecki, M. & Baryła, J., 2006. Utlenianie węglowodorów czynnikiem warunkującym rozwój zjawisk krasowych. In: Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 40. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika, Keraków, p. 29.

Gradziński, M., Duliński, M., Motyka, J., Mrozińska, T., 2006. Growth of calcite rafts in a cold water spring: the role of algae and water chemistry. In: Abstracts 17th International Sedimentological Congress, Fukuoka, Japan, p. 262.

Duliński, M., Gradziński, M. & Motyka, J., 2005. Factors controlling the isotopic composition of the modern travertines in the village of Lúčky (Slovakia). In: Özkul, M., Yagiz, S. & Jones, B. (eds), Proceedings of 1st International Symposium on Travertine. Pamukkale Universitym, Denizli, p. 208.

Głazek, J., Gradziński, M., Hercman, H, & Kicińska, D., 2005. XIV Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w Grecji. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, Starbienino, 07-09.10.2005 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 28.

Gradziński, M., 2005. Biogenic versus abiogenic controls on the growth of the modern travertines in Slovakia and Poland: results of field experiments. In: Özkul, M., Yagiz, S. & Jones, B. (eds), Proceedings of 1st International Symposium on Travertine. Pamukkale Universitym, Denizli, p. 207.

Gradziński, M., 2005. Biological influence on growth of the modern travertines: results of field experiments carried out in Slovakia and Poland. In: 24th IAS Meeting of Sedimentology. Scenic Sedimentology, Muscat, 10-13 January 2005. p. 68.

Gradziński, M. & Holúbek, P., 2005. Unusual subaqueous speleothems from Zlomísk Cave (Low Tatra Mountains, Slovakia). In: 14th International Congress of Speleology, Final Programme & Abstract Book. Athens, pp. 154–155.

Hercman, H., Bella, P., Gradziński, M., Kicińska, D. & Sujka, G., 2005. Depozycja osadów w dolnych poziomach jaskiń Demianowskich w świetle datowań metodą uranowo-torową. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, Starbienino, 07-09.10.2005 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 29.

Motyka, J., Gradziński, M., Różkowski, K. & Górny, A., 2005. Chemistry of cave water from cave in the urban area: A case of Smocza Jama cave, city of Kraków, Poland. In: 14th International Congress of Speleology, Final Programme & Abstract Book. Athens, pp. 112–113.

Mrozińska, T., Czerwik, J. & Gradziński, M., 2005. Expansion of the genus Didymopshenia (Bacillariophyceae) along the Dunajec River towards the Pieniny Mountains. In: Toxic Cyanobacteria. XXIV International Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society, Krynica Morska, May 19-22, 2005, p. 102.

Mrozińska, T., Czerwik, J. & Gradziński, M., 2005. Gatunki tatrzańskie z rodzaju Didymosphenia (Bacillariophyceae) ich migracja i potencjalny wpływ na algoflorę Pienin. In: Długookresowe zmiany w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Zakres zmian, ich tempo oraz mechanizmy. Instytut Botaniki im. W. Szafera, p. 1.

Pura, D., Gradziński, M., Kicińska, D. & Urban, J., 2005. Uwagi o genezie jaskiń zachodniej części Gór Sokolich. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, Starbienino, 07-09.10.2005 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 40.

Baryła, J., Gradziński, M., Duliński, M. & Hercman, H., 2004. Geneza i rozwój jaskiń w Dolinie ku Dziurze na podstawie obserwacji z Dziury Wyżniej. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07-10.2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 36.

Fryś, P., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2004. Nowe dane dotyczące genezy Jaskini Miętusiej Wyżniej. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38. Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07-10.2004. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 40.

Gradziński, M., Duliński, M., Motyka, J., Mrozińska-Broda, T., Chmiel, M. J., Czerwik-Marcinkowska, J. & Lewandowska, A., 2004. Factors controlling deposition of modern travertines in Slovakia and Poland. In: Korpás. L. (ed.), Climatic and tectonic controls on travertine formation: the case of the Pannonian Basin. p. 223.

Gradziński, M., Lewandowska, A., Heunisch, C. & Szulc, J., 2004. Wapień woźnicki – węglanowe utwory triasu górnego – zróżnicowanie facjalne, wiek, geneza. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 88.

Gradziński, M. & Mrozińska-Broda, T., 2004. Role of Vaucheria (Xanthophyceae) in deposition of modern travertines: pilot results. In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 135.

Gradziński, M. & Szelerewicz, M., 2004. Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej – liczba i rozmieszczenie. In: Partyka, J. & Tyc, A. (ed.), Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Złoty Potok – Ojców, p. 8.

Hoffmann, M. & Gradziński, M., 2004. Facies variation in Callovian deposits of the Kraków region (southern Poland) as an effect of basement topography and synsedimentary tectonic activity. In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P. (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 144.

Urban, J. & Gradziński, M., 2004. Tradycje i perspektywy ochrony przyrody nieożywionej rezerwatu "Sokole Góry".  In: Partyka, J. & Tyc, A. (ed.), Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Złoty Potok - Ojców, p. 24.

Duliński, M., Gradziński, M. & Motyka. J., 2003. Factors controlling deposition of modern travertines in the Lúčki site (Slovakia) – general remarks. In: 12th Bathurst Meeting International Conference of Carbonate Sedimentologists 8th-10th July 2003, Durham. University of Durham, p. 31.

Gradziński, M., Duliński, M. & Motyka, J., 2003. Czynniki warunkujące powstanie i rozwój jaskini we wsi Lúčki (Słowacja). In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 37. Sympozjum Speleologicznego. Wojcieszów, 24-26.10.2003. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 45.

Gradziński, M., Duliński, M., Motyka, J., Mrozińska-Broda, T., Chmiel, M. J., Czerwik-Marcinkowska, J. & Lewandowska, A., 2003. Deposition of modern travertines in Slovakia and Poland – preliminary results. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003, Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 72.

Gradziński, M., Heunisch, C., Lewandowska, A., Szulc, J., 2003. Facies, age and origin of Woźniki limestone – the Upper Triassic spring fed continental deposits. In: Vlahović, I. (ed.), 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003, Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 73.

Hoffmann, M. & Gradziński, M., 2003. Zmienność facjalna utworów keloweju obszaru krakowskiego – efekt zróżnicowanej morfologii podłoża czy tektoniki synsedymentacyjnej? Tomy Jurajskie, 1: 118–119.

Urban, J., Ochman, K. & Gradziński, M., 2003. Koncepcja kompleksowej ochrony form krasowych rezerwatu Sokole Góry. In: Okoń, D. & Tyc, A. (eds), Ochrona Przyrody Nieożywionej. 10. Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych. Smoleń-Złoty Potok 25-27.09.2002. Materiały Konferencyjne. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin, pp. 29–33.

Gradziński, M., 2002. Wpływ mikroorganizmów na powstanie współczesnych pizoidów jaskiniowych. In: Klimek, K. & Kocel, K. (eds), Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 41–44.

Gradziński, M. & Hoffmann, M., 2002. Ferruginous ooids and crusts in Middle Jurassic deposits, Kraków region, Poland. In: Martire, L. (ed.), 6th International Symposium on the Jurassic System, Mondello, September 16-19, 2002. Abstract and Program.International Subcommission on Jurassic Stratigraphy, pp. 80–81.

Gradziński, M., Lewandowska, A. & Szulc, J., 2002. Późnotriasowe procesy krasowe na obszarze Wyżyny Śląskiej w świetle najnowszych badań Wapienia Woźnickiego. In: Gradziński, M., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego Pińczów, 25-27.10. 2002. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 35.

Gradziński, M., Lewandowska, A. & Szulc, J., 2002. The upper Triassic continental limestones in Upper Silesia (southern Poland) and their paleoenvironmental context. In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Paleogeographical Paleoecological Paleoclimatical Development of Central Europe. Abstract Book. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 82–83.

Gradziński, M. & Motyka, J., 2002. Współczesne fitogeniczne żłobki krasowe w Dolinie Racławki (Wyżyna Krakowska) – wstępne wyniki badań. In: Gradziński, M., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 36. Sympozjum Speleologicznego Pińczów, 25-27.10. 2002. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 34.

Gradziński, R., Baryła, J., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T. & Żurek, S., 2002. Wpływ roślinności na procesy fluwialne w anastomozującym systemie górnej Narwi. In: Klimek, K. & Kocel, K. (eds), Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 37–40.

Gradziński, M., 2001. Cave pisoids as bacterial subterranean oncoids. In: 21st IAS Meeting of Sedimentology, Davos 3-5 September 2001, p. 178.

Gradziński, M., Chmiel, M. J. & Michalska, B., 2001. Powstanie i rozwój detrytycznych polew naciekowych w Jaskini w Sopotni Wielkiej (Beskid Żywiecki). In: Gradziński, M., Mleczek, T., Pukowski, J., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa, 26-28.10.2001. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 20.

Gradziński, M. & Hercman, H., 2001. Kras i jaskinie płaskowyżu Chapada Diamantina, (Brazylia). In: Gradziński, M., Mleczek, T., Pukowski, J., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa, 26-28.10.2001. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 21.

Gradziński, M., Hercman, H, Nowicki, T. & Bella, P., 2001. Ciemno zabarwione laminy w naciekach jako wskaźnik aktywności człowieka pradziejowego na przykładzie Jaskini Domica – wstępne wyniki badań. In: Gradziński, M., Mleczek, T., Pukowski, J., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa, 26-28.10.2001. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 22.

Gradziński, M., Hercman, H., Nowicki, T., Bella, P., 2001. Dark coloured laminae within speleothems as an indicator of the prehistoric man activity: case study from Domica Cave (Slovakia), preliminary results. In: Proceedings of the 13th International Congress of Speleology, Brasilia, 206/S2 [CD, 4 pp.].

Gradziński, M. & Jach, R., 2001. Jaskinie lawowe – powstanie, rozwój, osady wewnętrzne. In: Gradziński, M., Mleczek, T., Pukowski, J., Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa, 26-28.10.2001. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Kraków, p. 23.

Gradziński, M., Jach, R. & Stworzewicz, E., 2001. Brekcje zboczowe z Doliny Długiej, Tatry Zachodnie: wiek i warunki powstania. In: Pokrywy stokowe jako zapis zmian klimatycznych w późnym vistulianie i holocenie. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 15–17.

Gradziński, M., Lewandowska, A. & Szulc, J., 2001. Wapień woźnicki – węglanowe utwory przełomu triasu i jury – problemy genezy i wieku. In: Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego Jurassica, II Spotkanie, Starachowice 27-29.09.2001. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p. 13.

Lewandowska, A., Gradziński, M. & Szulc, J., 2001. Noncarbonate components of Woźniki limestone, preliminary results. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 19: 109–111.

Gradziński, M., 2000. Bacterial influence on the speleothems oxygen isotope signals: an example based on cave pisoids. In: Gradziński, M. (ed.), Climate Changes, the Karst Record II. Guidebook & Abstracts. Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences, Institute of Geological Sciences Jagiellonian University, Kraków, pp. 5–7.

Gradziński, M., Jach, R. & Stworzewicz, E., 2000. Nowe stanowisko czwartorzędowych brekcji zboczowych w Tatrach. In: Baryła, J., Gradziński, M., & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 34. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Kraków, p. 36.

Gradziński, M. & Kicińska, D., 2000. Nowe poglądy dotyczące genezy Jaskini Czarnej. In: Baryła, J., Gradziński, M., & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 34. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Kraków, p. 37.

Gradziński, M., Rospondek, M. & Szulc, J., 2000. Microfacies variability of speleothems as palaeoclimatic indicator. In: Gradziński, M. (ed.), Climate Changes, the Karst Record II. Guidebook & Abstracts. Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences, Institute of Geological Sciences Jagiellonian University, Kraków, pp. 63–65.

Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Jach, R., 2000. Mikrobialno otwornicowe makroonkoidy w skondensowanych utworach przełomu jury dolnej i środkowej, jednostka kriżniańska, Tatry Polskie. In: Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego – Jurassica, I Spotkanie, Wiktorowo 28-29.09.2000. Polskie Towarzystwo Geologiczne, p. 9.

Gradziński, R., Baryła, J., Danowski, W., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T. & Żurek, S., 2000. Holoceński system anastomozujący w południkowym odcinku górnej Narwi. In: Transformacja dolin rzecznych w holocenie, strefowość i piętrowość zjawiska. Uniwersytet  Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, pp. 35–39.

Gradziński, M., 1999. Czy perły jaskiniowe są mikrobialnymi onkoidami? In: Tyc, A. (ed.), Materiały 33. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna PTP, Jeziorowice, pp. 47–48.

Gradziński, M., 1999. Role of microorganisms in cave pearls formation. Journal of Conference Abstracts, 11th Bathurst Meeting, 4: 924.

Gradziński, M., 1998. Jaskinie okolic Ojcowa. In: Materiały XVII-tej Szkoły Speleologicznej. Ojców, 16-20.02.1998. Katedra Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec, pp. 16–18.

Gradziński, M., 1998. Pedogeniczne komponenty w osadach jaskiń okolic Krakowa – charakterystyka, pochodzenie, wiek. In: Szynkiewicz, A. (ed.), Materiały 32. Sympozjum Speleologicznego. Kamień Śląski, 23-25.10.1998. Polskie Towarzystwo Przyrodników, Kamień Śląski, pp.44–45.

Gradziński, M., Górny, A. & Motyka, J., 1998. Smocza Jama w Krakowie – speleogeneza w warunkach artezyjskich. In: Materiały XVII-tej Szkoły Speleologicznej. Ojców, 16-20.02.1998. Katedra Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec, p. 52.

Gradziński, M., Rospondek, M. & Szulc, J., 1998. Mikrofacje nacieków jaskiniowych narzędziem rekonstrukcji paleośrodowiska. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 61: 116–119.

Gradziński, M., Tyszka, J. & Uchman, A., 1998. Foraminifers as an oncoid constructor: Case study from the Lower/Middle Jurassic of the Tatra Mts. (Poland). In: International Symposium on Foraminifera, Forams`98, Mexico, Proceedings of the Meeting. Sociedad Mexicana de Paleontologia, Mexico, Monterrey, p. 41.

Gradziński, M., Tyszka, J. & Uchman, A., 1998. Mikrobialno-otwornicowe onkoidy z osadów dolnej/środkowej jury (jednostka kriżniańska, Tatry Polskie). Przegląd Geologiczny,  46: 43–44.

Gradziński, M., Tyszka, J. & Uchman, A., 1998. Paleośrodowiskowe aspekty rozwoju mikrobialno-otwornicowych onkoidów (dolna/środkowa jura, jednostka krizniańska, Tatry). In: Wojewoda, J. (ed.), Ekologiczne aspekty sedymentologii. Materiały VII Krajowego Spotkania Sedymentologów. Wojcieszów, 2-4 lipca 1998. WIND, Wrocław, p. 2.

Gradziński, M., Tyszka, J., & Uchman, A., 1998. Large oncoids from Lower/Middle Jurassic carbonates, Tatra Mountains, southern Poland. In: Clemmensen, L. B. (ed.), Abstract Volume, 19th European Regional Meeting on Sedimentology, Copenhagen, 24-26 August, 1999, Copenhagen, p. 100.

Hercman, H., Bella, P., Głazek, J., Gradziński, M., Lauritzen, S.-E., & Løvlie, R., 1998. Próba rekonstrukcji rozwoju Demenovskiego Systemu Jaskiniowego (Niżne Tatry, Słowacja) w oparciu o izotopowy wiek nacieków jaskiniowych. In: Materiały XVII-tej Szkoły Speleologicznej. Ojców, 16-20.02.1998. Katedra Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec, p. 25–26.

Hercman, H., Bella, P., Głazek, J., Gradziński, M., Lauritzen, S.-E., & Løvlie, R., 1998. Rozwój Demenowskiego Systemu Jaskiniowego (Niżne Tatry, Słowacja) w świetle wyników datowań nacieków jaskiniowych. In: VI Konferencja "Metody Chronologii Bezwzględnej" Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. Streszczenia. Instytut Fizyki, Politechnika Śląska, Gliwice, p. 37

Głazek, J. & Gradziński, M., 1997. XII Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w La Chaux de Fonds (Szwajcaria 1997). In: Baryła, J. & Gradziński, M. (eds), Materiały 31. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna PTP, Ojców, p. 47.

Gradziński, M., 1997. Cave pearls – microbial subterranean oncoids – preliminary report. In: 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association & 3rd International Meeting of IGCP 380, Cracow, Poland, Guidebook & Abstracts. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow, p. 69.

Gradziński, M., 1997. Kras i jaskinie Wyżyny Krakowskiej. In: Baryła, J. & Gradziński, M. (eds), Materiały 31. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna PTP, Ojców, pp. 5–12.

Gradziński, M., 1997. Polish caving 1993-1996. In: Jeannin, P.-Y. (ed.), Proceedings of the 12th International Congres of Speleology, vol. 4. International Union of Speleology, Basel, pp. 91–92.

Gradziński, M., Górny, A., Pazdur, A. & Pazdur, M. F., 1997. Zapis osadnictwa prehistorycznego w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. In: Baryła, J. & Gradziński, M. (eds), Materiały 31. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna PTP, Ojców, p. 50.

Gradziński, M., Kołodziej, B., Löser, H. & Szulc, J., 1997. Ferruginous microbialites of the Upper Cenomanian transgressive sequence from Saxony, Germany. In: 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association & 3rd International Meeting of IGCP 380, Cracow, Poland, Guidebook & Abstracts. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow, p. 70

Gradziński, M. & Michalska, B., 1997. Kras i jaskinie Sardynii. In: Baryła, J. & Gradziński, M. (eds), Materiały 31. Sympozjum Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna PTP, Ojców, p. 51.

Gradziński, M., Rospondek, M. & Szulc, J., 1997. Sedimentation of the annually varved calcite speleothems. In: 18th IAS Regional European Meeting of Sedimentology, Heidelberg, Abstracts. Institute of Geology and Palaeontology Ruprecht-Karls-University, Heidelberg, pp. 146–147.

Gradziński, M., Tyszka, J. & Uchman, A., 1997. Microbial-foraminiferal oncoids from the Lower/Middle Jurassic of the Tatra Mts. Poland. In: 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association & 3rd International Meeting of IGCP 380, Cracow, Poland, Guidebook & Abstracts. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow, pp. 38–39.

Hercman, H., Bella, P., Gradziński, M., Głazek, J. & Lauritzen, S-E., 1997. The antiquity of the famous Demianovska Caves (Slovakia). In: Jeannin, P.-Y. (ed.), Proceedings of the 12th International Congres of Speleology, vol. 1. International Union of Speleology, Basel, pp. 85–86.

Pazdur, A., Pazdur, M. F., Goslar, T., Pawlyta, M., Hercman, H. & Gradziński, M., 1997. Variations in the carbon isotopic composition in the karst environment from southern Poland: present and past. In: 16th International Radiocarbon Conference, June 16-20 1997. Book of Abstracts. Groningen, p. 147.

Gradziński, M., Górny, A., & Motyka, J., 1996. Wpływ ascenzyjnych przepływów na powstanie jaskini Smocza Jama. In: Urban, J. (ed.), XXX Sympozjum Sekcji Speleologicznej PTP – Materiały Konferencyjne, Sekcja Speleologiczna PTP, Kielce-Bocheniec, p. 16.

Gradziński, M., Górny, A., Pazdur, A. & Pazdur, M. F., 1996. Origin of black coloured laminae in speleothems from Cracow-Wieluń Upland. In: Lauritzen, S.-E. (ed.), Climate Change. The Karst Record, Karst Water Institute Special Publications, 2, University of Bergen, Bergen, pp. 46.

Gradziński, M., Kołodziej, B., Löser, H. & Szulc, J., 1996. Cenomanian ferruginous microbialites from Saxony, Germany. In: Fifth International Cretaceous Symposium, Abstract Volume. Freiberg Univeristy of Mining and Technology, Freiberg, p. 121.

Gradziński, M., Kołodziej, B., Löser, H. & Szulc, J., 1996. Mikrobiality żelaziste z cenomanu Saksonii. In: Karnkowski, P. H. (ed.), V Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Materiały Konferencyjne, Instytut Geologii Podstawowej UW, Sekcja Sedymentologiczna PTG, Warszawa,  p. 98.

Gradziński, M., Rospondek, M. & Szulc, J., 1996. Microfacies types of calcite speleothem: hydrodynamical and chemical controls of their origin. In: Lauritzen, S.-E. (ed.), Climate Change – The Karst Record, Karst Water Institute Special Publications, 2, University of Bergen, Bergen, pp. 45.

Gradziński, M., Rospondek, M. & Szulc, J., 1996. Mikrofacje nacieków jaskiniowych – możliwości i ograniczenia ich zastosowania do rekonstrukcji paleośrodowiska. In: Urban, J. (ed.), XXX Sympozjum Sekcji Speleologicznej PTP – Materiały Konferencyjne, Sekcja Speleologiczna PTP, Kielce-Bocheniec, p. 17.

Hercman, H., Bella, P., Głazek, J., Gradziński, M. & Lauritzen, S.-E., 1996.

Rádioizotopové datovanie sintrov z Demänovského jaskynného Systému. Časť I: Demänovská Ľadová jaskyňa. In: Sprístupnené Jaskyne – Výskum – Ochrana – Využ Výskum, Využivanie a Ochrana Jaskýň. Správa Slovenských Jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 8.

Hercman, H., Bella, P., Głazek, J., Gradziński, M. & Lauritzen, S.-E., 1996. Izotopowe datowanie nacieków z Demianowskiego Systemu jaskiniowego – Część I – Demianowska jaskinia Lodowa. In: Urban, J. (ed.), XXX Sympozjum Sekcji Speleologicznej PTP – Materiały Konferencyjne, Sekcja Speleologiczna PTP, Kielce-Bocheniec, p. 25.

Gradziński, M., 1995. Bacterial origin of needle-fibre calcite. Terra Abstracts, Terra Nova, 7: 235.

Gradziński, M., Banaś, M. & Uchman, A., 1995. Geneza manganowych nacieków z Jaskini Czarnej. In: Banaś, M. (ed.), XXIX Sympozjum Sekcji Speoleologicznej PTP, Materiały Sympozjalne, Sekcja Speleologiczna PTP, Zakopane, pp. 8–9.

Gradziński, M., Pazdur, A., Pazdur, M. F. & Górny, A., 1995. Geneza czarno zabarwionych lamin w stalagmitach z Jaskini Ciemnej. In: Doktor, M., Głuszek, A., Gmur, D. & Słomka, T. (eds), IV Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Materiały Konferencyjne. Sekcja Sedymentologiczna PTG, Kraków, pp. 128–129.

Gradziński, M., Pazdur, A., Pazdur, M. F. & Górny, A., 1995. Sedymentologiczna analiza stalagmitu z Jaskini Wiernej. In: Doktor, M., Głuszek, A., Gmur, D. & Słomka, T. (eds), IV Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Materiały Konferencyjne. Sekcja Sedymentologiczna PTG, Kraków, pp.  74–75.

Gradziński, M., Pazdur, A., Pazdur, M. F. & Górny, A., 1995. Zapis osadnictwa pradziejowego w stalagmitach z Jaskini Ciemnej. In: V Konferencja "Metody Chronologii Bezwzględniej" Streszczenia, Gliwice - Rudy, p. 87.

Amirowicz, A., Baryła, J., Dziubek, K., Gradziński, M., 1994. Jaskinie Pienińskiego Parku Narodowego. In: Badania Naukowe w Pieninach`94, Przewodnik po Sesji Posterowej. Pieniński Park Narodowy, Krościenko, p. 5.

Gradziński, M., Szulc, J., Pazdur, A., Pazdur, M. F. & Smyk, B., 1994. Geneza osadów typu mleka wapiennego. In: III Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Sosnowiec, 1994, Przewodnik Konferencji. Sekcja Sedymentologiczna PTG, Sosnowiec, pp. 97–99.

Gradziński, M., Szulc, J., Dziadzio, P., Różniak, R., Smyk, B., 1992. Moonmilk – origin, microbiology, diagenesis – selected examples from Southern Poland. In: Jena 13th IAS Regional Meeting, Jena 1992, Abstracts, Friedrich Schiller Universitat, Jena, pp. 51–52.

Inne publikacje:

Gradziński, M., 2010. Zapomniana jaskinia w Tatrach Zachodnich. Jaskinie, 60: 28.

Gradziński, M. & Kicińska, D., 2009. Caves in Poland. In: Gradziński, M., Kicińska D. & Szelerewicz, M. (eds), Polish Caving 2005-2009. KTJ PZA, Kraków, pp. 4–6.

Gradziński, M., 2005. Caves in Poland. In: Gradziński, M., Haczewski, G. & Szelerewicz, M. (eds), Polish Caving 2001-2005.KTJ PZA, Kraków, pp. 4–6.

Gradziński, M., Kicińska, D. & Nowicki, T., 2005. Jaskinie tatrzańskie – spojrzenie geologa. Tatry, 11: 46–48.

Gradziński, M., 2001. Caves in Poland. In: Dulęba, J., Gradziński, M., Szelerewicz, M. & Amirowicz, A. (eds), Polish Caving 1997-2001. Caving Commission of the Polish Mountaineering Association, Warszawa, pp. 3–5.

Gradziński, M., 1998. Lamprechtsofen – najhlbšia jaskyňa na svete. Spravodaj SSS, 29, 3: 63.

Gradziński, M., 1998. Lamprechtsofen now the deepest cave in the world. National Speleological Society News, 56: 208.

Gradziński, M., 1995. J. Grodzicki (red.) – Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego t. 1 – Jaskinie Doliny Chochołowskiej i dolinek reglowych. PTPNoZ, Warszawa, 1991, s. 200, 1 plansza zał.; t. 2 – Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Kościeliskiej, PTPNoZ, Warszawa, 1993, s. 194, 1 mapa zał.; t. 3 – Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Kościeliskiej. PTPNoZ, Warszawa, 1994, s. 165 – 3 plansza zał. [Recenzja]. Przegląd Geologiczny, 43: 700–702.

Gradziński, M. & Kardaś, R., 1995. Sympozjum – Kras tatrzański, Zakopane,

20-22.10.1995. Przegląd Geologiczny, 43: 1077.

Gradziński, M. & Leszczyński, S., 1995. IV krajowe spotkanie sedymentologów Kraków, 26-28.06.1995. Przegląd Geologiczny, 43: 803–804.

Uchman, A., Baryła, J. & Gradziński, M., 1991. Nowe jaskinie w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 47: 64–69.

więcej o