dr hab. Michał Gradziński

Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska
Stanowisko: 
Pokój: 2.11
Telefon: 12 664 4364
E-mail: michal.gradzinski@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze

  • sedymentologia skał węglanowych
  • geologia krasu
  • osady mikrobialne

Obecnie realizowane tematy badawcze

  • geneza martwic wapiennych i trawertynów
  • kras hipogeniczny – geneza, osady

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Gradziński, M., Hercman, H., Pereswiet-Soltan, A., Zelinka, J. & Jelonek, M., 2016. Radiocarbon dating of fossil bats from Dobšina Ice Cave (Slovakia) and potential palaeoclimatic implications. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 86: 341–350.

Jach, R., Gradziński, M. & Hercman, H., 2016. New data on pre-Eocene karst in the Tatra Mountains, Central Carpathians, Poland. Geological Quarterly, 60: 291–300.

Gradziński, M., Hercman, H. & Staniszewski, K., 2014. Middle Pleistocene carbonate-cemented colluvium in southern Poland: Its depositional processes, diagenesis and regional palaeoenvironmental significance. Sedimentary Geology, 306: 24–35.

Gradziński, M., Wróblewski, W., Duliński, M. & Hercman, H., 2014. Earthquake-affected development of a travertine ridge. Sedimentology, 61: 238–263.

Gradziński, M., Hercman, H., Jaśkiewicz, M. & Szczurek, S., 2013. Holocene tufa in the Slovak Karst: facies, sedimentary environments and depositional history. Geological Quarterly, 57: 769–788.

 

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2013/14)