dr hab. Marta Oszczypko-Clowes

Zakład: Paleozoologii
Stanowisko: adiunkt w Zakładzie Paleozoologii ING UJ
Pokój: 3.14
Telefon: 12 664 4385
E-mail: m.oszczypko-clowes@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze

  • mikropaleontologia, stratygrafia, geologia regionalna Karpat zewnętrznych oraz zapadliska przedkarpackiego.

 

Obecnie realizowane tematy badawcze

  • Paleogeografia i ewolucja tektoniczna pasma orogenicznego Karpat jego zapadliska przedgórskiego oraz ich relacja do obszarów otaczających

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Oszczypko-Clowes, M., Wójcik-Tabol, P. & Ploszaj, M. 2015. Source areas of the Grybów sub-basin: micropaleontological, mineralogical and geochemical provenance analysis (Outer Western Carpathians, Poland).Geologica Carpathica, 66: 515–534.

Oszczypko, N., Ślączka, A., Oszczypko-Clowes, M., 2015. Where was the Magura Ocean?  Acta Geologica Polonica, 65: 319–344.

Oszczypko, N. & Oszczypko-Clowes, M., 2014. Geological structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt to the east of the Dunajec River – a new approach (Western Outer Carpathians, Poland). Geological Quarterly, 58: 737–758.

Oszczypko-Clowes, M. 2012. Reworked nannofossils from the youngest flysch deposits in the Magura Nappe (Outer Western Carpathians, Poland) – A case study. Geologica Carpathica, 63: 407–421.

Oszczypko, N. & Oszczypko-Clowes, M., 2012. Stages of development in the Polish Carpathian Foredeep basin. Central European Journal of Geosciences, 4: 138–162.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Doktoranci

  • mgr Dominika Lelek 
  • mgr Agata Kczmarek