Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ

Stanowisko: Profesor UJ
Funkcje: Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ ds. studenckich
Pokój: 3.14
Telefon: 12 664 4385
E-mail: m.oszczypko-clowes@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

  • mikropaleontologia, stratygrafia, geologia regionalna Karpat zewnętrznych oraz zapadliska przedkarpackiego.

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • Paleogeografia i ewolucja tektoniczna pasma orogenicznego Karpat jego zapadliska przedgórskiego oraz ich relacja do obszarów otaczających

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktor habilitowany: Uniwersytet Jagielloński ,2012
Doktor nauk o Ziemi: Uniwersytet Jagielloński ,2000

Praca doktorska: Wiek i rozwój najmłodszych osadów w środkowej części płaszczowiny magurskiej w świetle badań nanoplanktonu wapiennego (polskie Karpaty fliszowe)

Magister geologii: Uniwersytet Jagielloński ,1995

Nagrody:

1991 - brązowa odznaka "Primus inter Pares";

1993 - grant im. Marilyn Atwater Amerykańskiej Asocjacji Geologów Naftowych (AAPG);

1999 - Stypendium Krajowe dla Młodych Naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;

2001 - Nagroda Zespołowa I stopnia dla nauczycieli Akademickich;

2002 - Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera Polskiego Towarzystwa Geologicznego

2004 – stypendium Rektorskiego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2004/2005.

Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości, jakie kursy w jakich latach Od roku 2000 prowadziłam następujące zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia z geologii fizycznej, mikropaleontologii, podstaw paleontologii oraz kartowania geologicznego, warsztaty z geologii dynamicznej. W zakresie moich obowiązków dydaktycznych znajdują się również wykłady (podstawy paleontologii) oraz zajęcia terenowe - ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej.

Promotor 7 prac magisterskich, 15 prac licencjackich.

Członkostwa w organizacjach naukowych, sprawowane funkcje, lata:

American Association of Petroleum Geologists (AAPG) 1993-2000

Polskie Towarzystwo Geologiczne (PTG) od 1995

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych, lata:

Organizacja konferencji:

Doświadczenie zagraniczne:

1993-94 - program TEMPUS (JEP 3656/93) - 10 miesięcy na Uniwersytecie w Keele (Wielka Brytania);

1996 - program TEMPUS (JEP 07518/94) - 3 miesiące w Instytucie Geologiczno-Paleontologicznym Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy);

1996-1998 -Projekt Badawczy KBN nr 6P04D02511

"Nanoplankton wapienny margli globigerinowych płaszczowiny magurskiej".

2001 – 2004 Projekt Badawczy KBN nr 6P04D05521
„Wiek i rozwój najmłodszych osadów serii okiennej w płaszczowinie magurskiej (zewnętrzne Karpaty zachodnie)".

WSPÓŁUDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH JAKO GŁÓWNY WYKONAWCA:

1996-2000 Projekt celowy KBN/NFOŚ nr. 9T12B00896C/2971

1998-2000 Projekt Badawczego KBN nr 6PO4D 05115
„Wiek i rozwój najmłodszych osadów płaszczowiny magurskiej". Grant promotorki, którego byłam jedynym wykonawcą.

2001-2003 Projektu Badawczego KBN nr 6P04D 04019
„Analiza subsydencji basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego".

2005 -2008 Projekt Badawczego MNiSW nr 2 P04D 002 28
„Charakterystyka obszarów źródłowych basenu pienińskiego pasa skałkowego i południowej części basenu magurskiego w późnej kredzie i paleogenie w świetle analizy mineralogicznej i geochemicznej egzotyków skał krystalicznych".

2006 -2008 Projekt celowy MNiSW i PGPN S.A. nr 03764/C.T12-6/2005
„Struktura, ewolucja i potencjał naftowy frontu orogenu karpackiego i jego podłoża na obszarze Andrychów –Pilzno".

2006-2009 Grant MNiSW No. 307 025 31/1997.
„Rozwój paleogeńsko-wczesnomioceńskich basenów w strefie szwu orogenicznego Karpat centralnych i zachodnich Karpat zewnętrznych".

2009-2011 Projekt celowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Środowiska nr 95/2009/Wn-06/FG-hg-tx/D z dnia 31.03.2009.

Oszczypko-Clowes, M., Wójcik-Tabol, P. & Ploszaj, M. 2015. Source areas of the Grybów sub-basin: micropaleontological, mineralogical and geochemical provenance analysis (Outer Western Carpathians, Poland).Geologica Carpathica, 66: 515–534.

Oszczypko, N., Ślączka, A., Oszczypko-Clowes, M., 2015. Where was the Magura Ocean?  Acta Geologica Polonica, 65: 319–344.

Oszczypko, N. & Oszczypko-Clowes, M., 2014. Geological structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt to the east of the Dunajec River – a new approach (Western Outer Carpathians, Poland). Geological Quarterly, 58: 737–758.

Oszczypko-Clowes, M. 2012. Reworked nannofossils from the youngest flysch deposits in the Magura Nappe (Outer Western Carpathians, Poland) – A case study. Geologica Carpathica, 63: 407–421.

Oszczypko, N. & Oszczypko-Clowes, M., 2012. Stages of development in the Polish Carpathian Foredeep basin. Central European Journal of Geosciences, 4: 138–162.

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

1. Oszczypko-Clowes M. 1999. The Late Eocene to Early Miocene Nannoplankton Stratigraphy of the Magura Nappe (Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica.  50 (special issue): 59-62.

2. Oszczypko N., Andreyeva-Grigorovich A., Malata E. & Oszczypko-Clowes M. 1999. The Lower Miocene deposits of the Rača Subunit near Nowy Sącz (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). Geologica Carpathica. 50 (6): 419-433.

3. Oszczypko-Clowes M. & Oszczypko N. 2004. The position and age of the youngest deposits in the Mszana Dolna and Szczawa tectonic windows (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland). Acta Geologica Polonica. 54 (3): 339-367. 

4. Oszczypko N., Oszczypko-Clowes M., Golonka J. & Marko F. 2005 Oligocene–Lower Miocene sequences of the Pieniny Klippen Belt and adjacent Magura Nappe between the Jarabina and Orlov - their tectonic position and paleogeographic implications. Geological Quarterly. 49 (4): 379-402. 

5. Oszczypko-Clowes, M. & Slaczka A., 2006. Nannofossil biostratigraphy of the Oligocene deposits in the Grybów tectonic window (Grybów Unit, Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica. 57 (6): 473-482

6. Oszczypko-Clowes M. 2008. The stratigraphy of the Oligocene deposits from the Ropa tectonic window (Grybów Nappe, Western Carpathians, Poland). Geological Quarterly. 52 (2): 127–142.

7. Andreyeva-Grigorovich A.S., Oszczypko N., Ślączka A., Oszczypko-Clowes M., Savitskaya N.A. & Trofimovicz N. 2008. New data on the stratigraphy of the folded Miocene Zone at the front of the Ukrainian Outer Carpathians. Acta Geologica Polonica, 58 (3): 325-353.

8. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2009. Stages in the Magura Basin evolution –a case study of the Polish Sector (Western Carpathians). Geodinamica Acta, 22/1-3: 83-100.

9. Oszczypko-Clowes M., Oszczypko N. & Wójcik A. 2009. New data on the late Badenian–Sarmatian deposits of the Nowy Sacz Basin (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) and their palaeogeographical implications. Geological Quarterly. 53 (3): 273–292.

10. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2010. The Paleogene and Early Neogene stratigraphy of the Beskid Sądecki Range and Lubovnianska Vrchovina (Magura Nappe, Western Carpathians). Acta Geologica Polonica. 60: 317-348.

11. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2011. Stratigraphy and tectonics of the Świątkowa  Wielka Tectonic Window (Magura Nappe, Polis Outer Carpathians). Geologica Carpathica.  62 (2): 139-154.

12. Oszczypko-Clowes M., & Żydek B. 2012. Paleoecology of the Late Eocene Early Oligocene Malcov Basin  based on the calcareous nannofossils – a case study of the Leluchów section (Krynica Zone, Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). Geologica Carpathica.  63 (2),149-164.  

13. Oszczypko-Clowes, M. 2012.  Reworked nannofossils from the youngest flysch deposits in the Magura Nappe (Outer Western Carpathians, Poland) - A case study. Geologica Carpathica. 63 (5), 407-421.

14. Oszczypko-Clowes, M., Lelek, D., Oszczypko, N. 2012. Sarmatian paleoecological environment of the Machów Formation based on the quantitative nannofossil analysis-a case study from the Sokołów area (Polish Carpathian Foredeep). Geologica Carpathica  63 (4), 267-294.

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

1. Oszczypko (Clowes) M. 1996. Calcareous nannoplankton of the Globigerina Marls (Leluchów Marls Member), Magura Nappe, West Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae. vol. 66: 1-15.

2. Oszczypko-Clowes M. 2001. The nannofossil biostratigraphy of the youngest deposits of the Magura Nappe (East of the Skawa river, Polish Flysch Carpathians) and their palaeoenviromental conditions. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 139-188.

3. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2002. The new findings of Lower Miocene deposits in the Nowy Sącza area (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). Geological Quarterly. 46 (2): 15-30.

4. Oszczypko-Clowes M. & Oszczypko N. 2002. The age of the youngest deposits of the Mszana Dolna and Szczawa Tectonic Windows (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica. 50 (special issue, electronic version): 6 stron.

5. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2003. The Aquitanian marine deposits in the basement of Polish Western Carpathians and its palaeogeographical and palaeotectonic implications. Acta Geologica Polonica. 53 (2): 101-123.

6. Oszczypko N., Malata E., Bąk K., Kędzierski M. & Oszczypko-Clowes M. 2005 Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Upper Albian-Lower/Middle Eocene flysch deposits in the Bystrica and Rača subunits of the Magura Nappe; Western Flysch Carpathians (Beskid Wyspowy and Gorce Ranges, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae. 75 (1): 27-69.

7. Oszczypko-Clowes M. 1998. Late Eocene - Early Oligocene calcareous nannoplankton and stable isotopes (d13 C, d18 O) of the Globigerina Marls in the Magura Nappe (West Carpathians). Slovak Geological Magazine. 4 (2): 95-107.

8. Oszczypko N., Malata E. & Oszczypko-Clowes M. 1999. Revised position and age of the Eocene deposits on the northern slope of the Gorce Range (Bystrica Subunit, Magura Nappe, Polish Western Carpathians). Slovak Geological Magazine. 5 (4): 235-254

9. Oszczypko N., Malata E., Oszczypko-Clowes M. & Duńczyk L. 1999. Budowa geologiczna Krynicy (płaszczowina magurska) - wstępne wyniki badań. Przegląd Geologiczny. 47 (6): 549-559.

10. Oszczypko-Clowes M., 2000. Oligocene paleogeography and nannofossil paleoecology of the Magura Nappe (West Carpathians). Slovak Geological Magazine. 6 (2-3): 175-177.

11. Oszczypko N., Oszczypko-Clowes M., Golonka J. & Krobicki M 2005 Position of the Marmarosh Flysch (Eastern Carpathians) and its relation to the Magura Nappe (Western Carpathians). Acta Geologica Hungarica. 48 (3): 259-282.

12. Oszczypko N., Oszczypko-Clowes M. & Salata D., 2006: Egzotyki strefy krynickiej i ich znaczenie paleogeograficzne (płaszczowina magurska). Geologia, 32 (1): 21-45.

13. Krzywiec P, Wysocka A, Oszczypko N, Mastalerz K, Papiernik B, Wróbel G, Oszczypko-Clowes M, Aleksandrowski P, Madej K, Kijewska S. 2008. Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny). Przegląd Geologiczny. 56, 3: 232-245.

14. Oszczypko-Clowes M. 2010. Calcareous nanoplankton  biostratigraphy of the terminal sediments of the Magura Basin-a case study of the Polish sector (Polish Western Carpathians). In: Christofides G., Kantiranis N., Kostopoulos D.S. & Chatzipetros A.(eds). Proceedingss  XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September  2010, Scientific Annales of the School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Sciences, Special Volume 100, 231-240.

15. Kania J., Witczak S., Oszczypko N., Oszczypko-Clowes M., Józefko I. & Bielec  B. 2010. Complex flow system model of the Muszyna Region (Beskid Sądecki Range, Polish Outer Carpathians). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. 441: 63-72.

16. Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M. 2012. Stages of development in the Polish Carpathian Foredeep basin. Central European Journal of Geosciences 4 (1), 138-162.  

Mapy:

1.Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2010. Budowa geologiczna okolic Krynicy-Zdroju i Muszyny (SE części Beskidu Sądeckiego, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie). Mapa Geologiczna SE części Beskidu Sądeckiego w skali 1:25 000, przekroje geologiczne, profile litostratygraficzne, fotografie typowych litofacji wraz z objaśnieniami tekstowymi. P.B.G "Geoprofil", Kraków.

Książki:

1. Górecki W., Szczepański A., Oszczypko N., Hajto M, Oszczypko-Clowes M, Papiernik B., Kępińska B., Czopek B., Haładus A., Kania J., Bana J., Kurzydłowski K., Rożniatowski K., Solarski W., Mazurkiewicz B., Kuźniak T., Machowski G., Michna M., Soboń J., Luboń W., Pełka G., Rajchel L., Sowiżdżał A., Kotyza J., Capik M., E. Hałaj, Harasimiuk M., Bujakowski W., Barbacki A., Hołojuch G., Kasztelewicz A., Pająk L., Tomaszewska B., Chowaniec J., Zuber A., Malata T., Augustyńska J., Operacz T., Freiwald P., Patorski R.,. Witek K., Czerwińska B., Gąsiorek E., Ślimak C., Wartak W., Skupień M., Goryl M., Ciochoń K., Kudrewicz R., Budzisz P.,  Zastrzeżyńska J. & Dowgiałło J. 2011.  Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich-formacje fliszowe oraz utwory mezozoiczno-paleozoiczne podłoża polskich Karpat Zachodnich (Atlas of geothermal waters and energy resources in the Western Carphians-flysch formations and Miocene/Mesozoic/Palaeozoic basement of the Polish Western Carpathians. W. Górecki (Scientific Editor). Goldruk, Kraków, 1- 772.

rozdziały w książkach po angielsku:

1. Svabenicka L., Corič S., Andreyeva-Grigorovich A., Halasova E., Marunteanu M., Nagymarosy A. &  Oszczypko-Clowes M.2003. Central Paratethys Karpatian Calcareous nannofossils. In Brzobohaty R. et al (eds) The Karpatian, a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Masaryk Universtiy. Brno, 360pp.

rozdziały w książkach po polsku:

1. Oszczypko N., Oszczypko-Clowes M. 2006. Ewolucja basenu magurskiego. W: Oszczypko N., Uchman A. & Malata E. (eds), Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych, Inst. Nauk Geol. UJ:133-164. (M+E =40%)

2. Oszczypko, N. & Oszczypko-Clowes, M., 2010. Alpejska tektonika południowej części synklinorium miechowskiego. In: Lisik, R. (ed.)  Wody siarczkowe w rejonie Buska Zdroju, 109-118.

Abstrakty konferencyjne:

1. Oszczypko-Clowes M. 1995. The Eocene/Oligocene boundary in the light of calcareous nannofosil investigation (Western Carpathians, Poland). Abstract supplement No. 1 to TERRA NOVA, vol. 7:262. Strasbourg, 9-13 kwietnia 1995.

2. Oszczypko-Clowes M. 1997. The first results of calcareous nannoplankton and isotope research of Globigerina Marls and their equivalents (Magura Nappe, West Carpathians). ESSE WECACA Conference, Bratislava, 11-12 grudzień 1997.

3. Oszczypko-Clowes M. 1998. Late Eocene-Early Oligocene deposits of the Magura Nappe (West Carpathians, Poland). Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress. Abstracts: 447. Wiedeń, 30 sierpnia - 2 września 1998.

4. Bąk K., Haczewski G., Garecka M. Oszczypko-Clowes M. & Gedl P. 1998. Age of the youngest strata in the Silesian Unit in the SE part of the Polish Carpathians". Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress. Abstracts: 52. Wiedeń, 30 sierpnia - 2 września 1998.

5. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M 2001. The Early Miocene paleogeography of the Carpathian Foreland Basin (Outer Western Carpathians). In: U. G. Wortmann & H. Funk (Eds): Abstract & Programme of  IAS 2001, 21st Meeting, Davos-Switzerland (3-5 September), p. 91-92.

6. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2001. The Early Miocene Carpathian Foreland Basin (Western Carpathians, Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396, p. 115-116.

7. Oszczypko-Clowes M. & Oszczypko N. 2002. The Late Oligocene to Early Burdigalian paleogeography of the Carpathian Foreland Basin (Southern Poland). ESSWECA , Bratislava 2002, Abstract Book, 65-66.

8. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2003. The origin and evolution of the Eocene-Early Oligocene  Magura Sandstone deep-sea fan (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland). In: I. Vlahovic (Ed): Abstract Book of  IAS 2003, 22nd Meeting, Opatija - Croatia (17-19 September), p. 144.

9. Oszczypko-Clowes M. 2003. The Rupelian paleogeography of the Magura Basin (Polish Outer Carpathians) – traces of Paratethys.  In: I. Vlahovic (Ed): Abstract Book of  IAS 2003, 22nd Meeting, Opatija - Croatia (17-19 September), p. 145

10. Oszczypko N., Oszczypko-Clowes M. & Salata D. 2003. Origin and position of Magura Basin source areas (Western Carpathians, Poland). The Fourth Stephan Muller Conference of the European Geosciences Union: Geodynamic and tectonic evolution of the Carpathian Arc and its foreland, Southern Carpathians, Romania, Abstract book: 96-97.

11. Oszczypko-Clowes M. 2004. Nanoplankton wapienny najmłodszych utworów serii okiennych płaszczowiny magurskiej w Polsce. In 5 Paleontologicka Konferencia - Zbornik abstraktov. Bratyslava  jun 2004. 83-84.

12. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2004. The Magura accretionary wedge-stages development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland). In 32nd International Geological Congress – abstracts part 2. Florence Italy p. 1241.

13. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2004. Position of the Marmarosh Flysch (Eastern Carpathians) and its relation to Magura Nappe (Western Carpathians). Geolines, 17: 75-76.

14. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. & Salata, D., 2004. Egzotyki strefy krynickiej i ich paleogeograficzne znaczenie (płaszczowiny magurska). W: Krobicki M. (ed.) Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium Kraków 13 grudnia 2004: 59-60.

15 Oszczypko-Clowes M., 2005 – Calcareous nannofossil of the youngest deposits from the Magura nappe tectonic windows (Outer Western Carpathians, Poland). Mineralia Slovaca 37: 257-259.

16. Oszczypko, N. & Oszczypko-Clowes, M., 2005. The Early Miocene olistostromes and „Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians. Geolines, 19: 92-93.

17. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2005. The Early Miocene palaeogeography of  the Polish Western Carpathians and their foreland. In: L. Rundic et al. (eds), The first International Workshop "Neogene of Central and Southern Europe", Fruska Gora, May 25-27, Novi Sad, 2005, Serbia, Serbian Geological Society, Book of Abstracts: 36.

18. Oszczypko-Clowes M., 2006 – The Oligocene biostratigraphy and nannofossil paleoecology of The  Grybów Unit, Polish Outer Carpathians. In. M. Sudar, M. Ercegovac & A. Grubic (eds.) Proceedings XVIII the Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association September 3-6, 2006 Belgrade, Serbia, 426-428.

19. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M., 2006. The Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians). Proceedings of the International Scientific Conference "Problems of geology and oil-gas potential of the Carpathian Mts., Lviv-Ukraine September 26-28, 2006, 275-276.

20. Oszczypko-Clowes M. & Oszczypko N., 2006. Oligocene-Lower Miocene deposits of the Krynica Zone (Magura Nappe, Poland and Slovakia). Scripta Fac.Sci.Nat.Univ. Masaryk. Brunensis., 33-34 (2003-2004), Geology, 58-59, Brno.

21. Oszczypko-Clowes M. & Oszczypko N. 2007. The Paleogene-Early Miocene paleogeography of the Magura basin (Western Outer Carpathians). Abstract Volume of the 8th Workshop on Alpine Geological Studies, Davos/Switzerland, 10-12.October 2007: 60-61.

22. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2008. Stages in the Magura Basin development. In: Nemeth, Z. and Plasenka, D.(eds). Proceedings and Excursion Guide, SlovTec 08: 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia 23-26 April 2008:96-97. State Geological Institute of Dionyz Štur, Bratislava

23. Oszczypko N., Golonka J., & Oszczypko-Clowes M. 2008. On the relationship between the Magura Basin and Central Carpathians Basins. In: Nemeth, Z. and Plasenka, D.(eds). Proceedings and Excursion Guide, SlovTec 08: 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia 23-26 April 2008:98-99. State Geological Institute of Dionyz Štur, Bratislava

24. Krzywiec P., Oszczypko N., Aleksandrowski P., Sieniawska I., Bukowski K., Oszczypko-Clowes M., Kijewska S., Wybraniec S., Wróbel G., Florek R.& Siupik J. 2008, New tectonic model of the Carpathian front (Pilzno - Andrychów area) based on integrated analysis of geological and geophysical data. In: Németh Z. & Plašienka D. (Eds): Proceedings and Excursion Guide, SlovTec 08: 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia 23-26 April 2008: 75-77. State Geological Institute of Dionyz Štur, Bratislava.

25. Krzywiec P., Aleksandrowski P., Oszczypko N., Sieniawska I., Oszczypko-Clowes M., Kijewska S., Wróbel G., Bukowski K., Siupik J., Florek R., 2008, Structure, Miocene evolution and hydrocarbon potential of the frontal Polish Carpathians (Pilzno – Andrychow) – new model based on integrated analysis of geological and geophysical data. Abstract Book, Fold-Thrust Belt Conference, 14-16.05, Geological Society, London, 39.

26. Oszczypko, N. & Oszczypko-Clowes, M. 2008. Kredowo-wczesnomioceńska ewolucja basenu magurskiego. I Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06, Kraków, Abstrakty: 86.

27. Oszczypko-Clowes M., Oszczypko N. & Wójcik A. 2008. Nowe dane o stratygrafii i ewolucji tektonicznej Kotliny Sądeckiej. I Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06, Kraków, Abstrakty: 86-87.

28. Krzywiec P., Wysocka A., Oszczypko N., Mastalerz K., Papiernik B., Wróbel G., Oszczypko-Clowes M., Aleksandrowski P., Madej K., Kijewska S. 2008, Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D "Sokołów – Smolarzyny") – wyniki kompleksowej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych. I Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06, Kraków, 61.

29. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M., 2009. Preorogenic position of the Magura Basin. Abstract book of the 10 th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists. Banska Bystrica 13- 15 October, 2009.

30. Oszczypko-Clowes M. 2010. Calcareous nannoplankton biostratigraphy of the terminal sediments of the Magura basin-a case study of the Polish Sector (Outer Western Carpathians). In: A. Chatzipetros, V. Melfos, P. Marchev & I. Lakova (eds),. XIX Congress of the Carpathia-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Grece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica, 39, 1-2, 279-280.

31. Lelek D., Oszczypko-Clowes M. & Oszczypko N. 2010. Some remarks on the biostratigraphy of the Middle Miocne Machów Formation (Carpathian Foredeep, Poland). In: A. Chatzipetros, V. Melfos, P. Marchev & I. Lakova (eds),. XIX Congress of the Carpathia-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Grece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica, 39, 1-2, 228-229.

32. Nescieruk P., Oszczypko-Clowes M., Wójcik A. & Oszczypko N. 2010. On the relatioship between the Paleogene Magura Basin and Pieniny Klippen Belt sedimentary area-the Leluchów sections, a New approches (Polish Outer Carpathians). In: A. Chatzipetros, V. Melfos, P. Marchev & I. Lakova (eds),. XIX Congress of the Carpathia-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Grece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica39, 1-2, 272-273.

33. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2011. The boundary zone between the Magura Nappe and Grajcarek thrust-sheets east of Szczawnica (Outer Carpathians, Poland). In. D. Rehakova  D. & Jozsa Š. (eds.) - Conference of Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, 2-3.12.2010. Geovestnik ESECECA. Fac. Nat. Sc., Comenius University, Bratislava, XXX.

34. Oszczypko-Clowes M. & Oszczypko N. 2011. The new data on the relationship between the Bystrica and Krynica zones in the Krynica-Tylicz area (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland). In. D. Rehakova  D. & Jozsa Š. (eds.) - Conference of Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, 2-3.12.2010. Geovestnik ESECECA. Fac. Nat. Sc., Comenius University, Bratislava

35. Oszczypko-Clowes M. 2011. Calcareous nanoplankton biostratigraphy of the youngest sediments of the Magura Basin-the problem of recycling(Outer Carpathians). In: M. Bąk, M.A. Kaminski & A. Waśkowska (eds). Integrated microfossil records from the Oceans and Epicontinental Seas. The Grzybowski foundation, Grzybowski Foundation Special Publications, 17, 119—120. Kraków.

36. Oszczypko, N. Markowicz, U. & Oszczypko-Clowes M., 2011. The position of the Magura Sandstones at Klimkówka near Gorlice (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). In: M. Bąk, M.A. Kaminski &A. Waśkowska (eds). Integrated microfossil records from the Oceans and Epicontinental Seas. The Grzybowski foundation, Grzybowski Foundation Special Publications, 17, 118—119. Kraków.

37. Lelek  D., Oszczypko-Clowes M. & Oszczypko N. 2011. Middle Miocene biosttratigraphy and paleocology  (calcareous nannoplankton) of the Machów Formation (Carpathians Foredeep, Poland). In: M. Bąk, M.A. Kaminski & A. Waśkowska (eds). Integrated microfossil records from the Oceans and Epicontinental Seas. The Grzybowski foundation, Grzybowski Foundation Special Publications, 17, 106. Kraków.

38. Oszczypko N. & Oszczypko-Clowes M. 2011. Stages of the Polish Carpathian Foredeep development-a new approach. Abstract book of the The 4th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe. Banska Bystrica 12 – 16, 2011.

39. Oszczypko, N. & Oszczypko-Clowes, M. 2011. Stages of the Polish Carpathian Foredeep development-a new approach. Abstract book of the The 4th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe. Banska Bystrica 12 – 16, 2011

40. Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko-Clowes, M. 2012. The Oligocene anoxia recorded in deposits of the Ropa and Grybów Tectonic Windows (Grybów Nappe, Western Carpathians, Poland) - nannoplankton and geochemical studies. Józsa Š., Reháková D. & Vojtko R. (Eds.): Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. 8th Conference 2012, Abstract Book, December, Bratislava: 56.

41. Wójcik-Tabol, P. & Oszczypko-Clowes, M. 2012. Nannoplankton and geochemical studies of the Oligocene deposits from the Ropa tectonic window (Grybów Nappe, Western Carpathians, Poland). Kotarba, M.J. & Wróbel, M. (Eds.): 2nd International Conference "Alpine-Petrol 2012". Book of Programme and Abstracts, Kraków: 99–100.

więcej o