dr hab. Mariusz Rospondek

Zakład: Mineralogii, Petrologii i Geochemii
Stanowisko: adiunkt w Zakładzie Mineralogii, Petrologii i Geochemii ING UJ

Pokój: 3.37
Telefon: 12 664 4392
E-mail: m.rospondek@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze

 • substancja organiczna w skałach osadowych, biomarkery,
 • substancja organiczna w złożach metali,
 • organiczne związki siarki, węglowodory aromatyczne (arylowe pochodne PAHs).

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • identyfikacja nowych grup węglowodorów aromatycznych w skałach osadowych (arylowe pochodne PAHs).

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Kierownictwo projektów badawczych 

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Wendorff, M., Rospondek, M.J., Kluska, B., Marynowski, L., 2017. Organic matter maturity and hydrocarbon potential of the Lower Oligocene Menilite facies in the Eastern Flysch Carpathians (Tarcău and Vrancea Nappes), Romania. Applied Geochemistry 78: 295-310.

Kluska, B., Rospondek, M.J., Marynowski, L., Schaeffer, P., 2013. The Werra cyclotheme (Upper Permian, Fore-Sudetic Monocline, Poland): insights into fluctuations of the sedimentary environment from organic geochemical studies. Applied Geochemistry 29, 73-91.

Lewandowska, A., Rospondek, M.J., Nawrocki, J. 2010. Stephanian-Early Permian intermediatwe volcanic rocks from the Nieporaz-Brodla and Sławków grabens near Kraków, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 80, 227-251.

Szczerba, M., Rospondek, M.J. 2010. Controls on distributions of methylphenanthrenes in sedimentary rock extracts: critical evaluation of existing geochemical data from molecular modelling. Organic Geochemistry 41, 1297-1311.

Rospondek, M.J., Marynowski, L., Chachaj, A., Góra, M. 2009. Novel aryl polycyclic aromatic hydrocarbons: Phenylphenanthrene and phenylanthracene identification, occurrence and distribution in sedimentary rocks. Organic Geochemistry 40(9), 986-1004.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady:
  Wstęp do geochemii kaustobiolitów WB.ING-93
  Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej WB.ING-94
  Geologia WB.IG-0105-DL
 • Ćwiczenia:
  Wstęp do geochemii kaustobiolitów WB.ING-93
  Geochemia organiczna z elementami paleontologii molekularnej WB.ING-94
  Petrologia WB.ING-B04
  Petrologia WB.ING-15
  Petrologia - praktikum WB.ING-55
  Repetytorium z mineralogii i petrografii WB.ING-54
 • Kursy terenowe:
  Ćwiczenia terenowe z geologii złóż - złoża Zn-Pb WB.ING-79
  Wprowadzenie do badań terenowych WB.ING-7

Zobacz również

Zainteresowania:
fotografia, historia i współczesność Bliskiego Wschodu i Azji.