Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Mariusz Rospondek, prof. UJ

dr hab. Mariusz Rospondek, prof. UJ

Stanowisko: Profesor UJ
Pokój: 3.37
Telefon: 12 664 4392
E-mail: m.rospondek@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • substancja organiczna w skałach osadowych, biomarkery,
  • substancja organiczna w złożach metali,
  • organiczne związki siarki, węglowodory aromatyczne (arylowe pochodne PAHs).

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • identyfikacja nowych grup węglowodorów aromatycznych w skałach osadowych (arylowe pochodne PAHs).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktor habilitowany: rok, instytucja 2013 UJ

Doktor nauk o Ziemi: rok, instytucja 1998 UJ
Praca doktorska: tytuł Organiczne związki siarki, pochodne tiofenu, w cechsztyńskim łupku miedzionośnym z monokliny przedsudeckiej

Magister geologii: rok instytucja 1990 ING UJ

Nagrody:
W roku 1999 otrzymałem nagrodę indywidualną, w latach 2003 i 2009/10 nagrodę zespołową drugiego stopnia i w 2008/09 nagrodę zespołową pierwszego stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obecni doktoranci: mgr Bartosz Kluska, mgr Małgorzata Wendorff
Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości:
Promotor 10 prac magisterskich, 8 prac licencjackich.
Członkostwa w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polskiego Towarzystwo Mineralogiczne & European Association of Organic Geochemists;
Organizacja konferencji:
Volcanic systems within the European Permocarboniferous intermontane basins and their basement, Bohemia – Lusatia – Silesia, VENTS4 w 2009; Polski Kongres Geologiczny w 2008;

Doświadczenie zagraniczne:
1993: roczny staż naukowy w zakresie geochemii organicznej (Utrecht University & Delft Technical University, Holandia);
1994: półroczny staż w zakresie geochemii izotopowej w University College Dublin, Irlandia; 1994/5: roczne stypendium NUFIC i udział w projekcje PIONIER (Królewski Holenderski Instytut Badań Morza NIOZ, Holandia);
1997: trzymiesięczny staż z geochemii organicznej na Technische Universität Clausthal-Zellerfeld;
2004: miesięczny staż z zakresu geochemii na uniwersytecie w Salzburgu, Austria.

KBN nr 6 P201 009 07 „Pochodzenie i natura chemiczna substancji organicznej z dolnośląskiego łupku miedzionośnego".

PB 0357/04 "Charakterystyka nowych policyklicznych aromatycznych związków siarki w wybranych dewońskich i permskich skałach osadowych Polski".

Wendorff, M., Rospondek, M.J., Kluska, B., Marynowski, L., 2017. Organic matter maturity and hydrocarbon potential of the Lower Oligocene Menilite facies in the Eastern Flysch Carpathians (Tarcău and Vrancea Nappes), Romania. Applied Geochemistry 78: 295-310.

Kluska, B., Rospondek, M.J., Marynowski, L., Schaeffer, P., 2013. The Werra cyclotheme (Upper Permian, Fore-Sudetic Monocline, Poland): insights into fluctuations of the sedimentary environment from organic geochemical studies. Applied Geochemistry 29, 73-91.

Lewandowska, A., Rospondek, M.J., Nawrocki, J. 2010. Stephanian-Early Permian intermediatwe volcanic rocks from the Nieporaz-Brodla and Sławków grabens near Kraków, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 80, 227-251.

Szczerba, M., Rospondek, M.J. 2010. Controls on distributions of methylphenanthrenes in sedimentary rock extracts: critical evaluation of existing geochemical data from molecular modelling. Organic Geochemistry 41, 1297-1311.

Rospondek, M.J., Marynowski, L., Chachaj, A., Góra, M. 2009. Novel aryl polycyclic aromatic hydrocarbons: Phenylphenanthrene and phenylanthracene identification, occurrence and distribution in sedimentary rocks. Organic Geochemistry 40(9), 986-1004.

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Kluska, B., Rospondek, M.J., Marynowski, L., Schaeffer, P., 2013. The Werra cyclotheme (Upper Permian, Fore-Sudetic Monocline, Poland): insights into fluctuations of the sedimentary environment from organic geochemical studies. Applied Geochemistry 29, 73-91.

Szczerba M., Rospondek M. J., 2010. Controls on distributions of methylphenanthrenes in sedimentary rock extracts: Critical evaluation of existing geochemical data from molecular modelling. Organic Geochemistry 41, 1297–1311.

Lewandowska A., Rospondek M.J., Nawrocki J., 2010. Stephanian-Early Permian intermediatwe volcanic rocks from the Nieporaz-Brodła and Sławków grabens near Kraków, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 80, 227-251.

Rospondek M. J., Marynowski L., Chachaj A., Góra M., 2009. Novel aryl polycyclic aromatic hydrocarbons: Phenylphenanthrene and phenylanthracene identification, occurrence and distribution in sedimentary rocks. Organic Geochemistry 40, 986–1004.

Rospondek M. J., Szczerba M., Małek K., Góra M., Marynowski L., 2008. Comparison of phenyldibenzothiophene distributions predicted by molecular modelling with relevant experimental and geological data. Organic Geochemistry 39, 1800–1815.

Rospondek M. J., Marynowski L., Góra M., 2007. Novel arylated polyaromatic thiophenes: phenylnaphtho[b]thiophenes and naphthylbenzo[b]thiophenes as markers of organic matter diagenesis buffered by oxidising solutions. Organic Geochemistry 38(10), 1729-1756.

Marynowski J., Rospondek M.J., Meyer zu Reckendorf R., Simoneit B.R.T., 2002. Phenyldibenzofurans and phenyldibenzothiophenes in marine sedimentary rocks and hydrothermal petroleum. Organic Geochemistry 33, 701-714.

Köster J., Rospondek M., Schouten S., Kotarba M., Zubrzycki A., Sinninghe Damsté J.S., 1998. Biomarker geochemistry of a foreland basin: the Oligocene Menilite Formation in the Flysch Carpathians of Southeast Poland. Organic Geochemistry 29(1-3), 649-669.

Rospondek M. J., Köster J., and Sinninghe Damsté J. S., 1997. Novel C26 highly branched isoprenoid thiophenes and alkane from the Menilite Formation, Outer Carpathians, SE Poland. Organic Geochemistry 26(5/6), 295-304.

Rospondek M.J., de Leeuw J.W., Bass M., van Bergen F.P., Leereveld H., 1994. The Role of Organically Bound Sulphur in Stratiform Ore Sulphide Deposits. Organic Geochemistry 21, 1181﷓1191.

Rospondek M.J., Fijałkowska A., Lewandowska A., 1993. The Origin of Organic Matter in the Lower Silesian Copper﷓Bearing Shales. Annales Societatis Geologorum Poloniae 63, 85﷓99.

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

Lewandowska A., Rospondek M., Marynowski L., 2005. Organic matter in the contact metamorphism processes of the Devonian dolomites from Dębnik Anticline, Southern Poland. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne 25, 142-145.

Rospondek M., Marynowski L., Góra M., 2005. A novel series of phenyl polyaromatic sulphur compounds as a tool for assesment of geosynthesis process extent. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne 25, 188-191.

Rospondek, M.J., Marynowski, L. 2004. Phenyl-polyaromatic compounds and terphenyls in the Polish Carpathian sedimentary rocks. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne 24, 341-344.

Lewandowska A., Lebedev V., Rospondek M., 2004. Anisotropy of garnets from the Khovu-Aksy Co-Ni ore formation (Tuva Republik, Russia), Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne 24, 267-270.

Rospondek M., Lewandowska A., Chocyk-Jamińska M., Finger F., 2004. Residual glass of high-K basaltic andesites from the Nieporaz-Brodła Graben. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne 24, 337-340.

Lewandowska A., Rospondek M., 2003. Geochemistry of Volcanics of the Zalas Area near Kraków, South Poland. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne 23, 119-121.

Lewandowska A., Rospondek M., 2002. Thaumasite - A rare mineral containing Si(OH)62- groups from Dubie (the Dębnik anticline, South Poland). Mineralogia Polonica 33(1), 25-35.

Rospondek M., Lewandowska A., 2002. Comparative FT-IR spectral studies of thaumasite Ca3Si(OH)6(CO3) (SO4)×12H2O. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne 20, 187-191.

Lewandowska A., Rospondek M., 2000. Grossular from metamorphosed Devonian carbonate rocks of the Dębnik anticline. Mineralogia Polonica 31(2), 35-46.

Rospondek M., Lewandowska A. Koszowska E., Wolska A., 2000. Volcanic Rock Pebbles from the Będkowska Valley Conglomerates (Southern Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne 17, 72-74.

Lewandowska A., Winchester J., Garbe-Schoenberg D., Arpe T., Rospondek M., 2000. Endocontact alterations of the rhyodacite of the Dębnik anticline. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne 17, 47-50.

Gradziński M., Rospondek M., Szulc J., 1997. Paleoenvironmental controls and microfacies varability of the flowstone cover from the Zvoniva Cave in Slovak Krast. Slovak Geological Magazine 3, 299-313.

Mapy, książki, rozdziały w książkach:

Karwowski Ł., Marynowski L., Rospondek M., 2002. Organic matter from inclusions of sphalerite and marcasite from the Silesian-Cracow lead-zinc deposits. In: Piestrzyński A. et al. (Eds.), Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century, pp. 51-54. A.A. Bakema, Swets & Zeitlinger Publishers.

Rospondek M. J., Köster J., Sinninghe Damsté J. S., 2000. Organic molecular fossils of diatoms. In: Witkowski, A., Siemińska J. A. (Eds.), The origin and early evolution of diatoms: Fossil, Molecular and Biogeographical Approaches. pp. 123-135. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Rospondek M. J., Köster J., Sinninghe Damsté J. S., 2000. Novel diatom molecular fossils? In: Witkowski, A., Siemińska J. A. (Eds.), The origin and early evolution of diatoms: Fossil, Molecular and Biogeographical Approaches, pp. 145-147. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Sawłowicz Z., Gize A.P., Rospondek M., 2000. The organic matter form Zechstein copper deposits (Kupferschiefer) in Poland. In: Glikson, M., Mastalerz M. (Eds.), Organic Matter and Mineralisation: Thermal Alteration, Hydrocarbon Generation and Role in Metallogenesis, pp. 220-242. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Rospondek M. J., Köster J., Sinninghe Damsté J. S., de Leeuw J. W., 1998. Origin of Reduced Sulphur in Sediment-Hosted Stratiform Sulphide Deposits, Fore-Sudetic Monocline, Poland. In: Hagni, R.D. (Ed.), Proceedings of the Ninth Quadrennial IAGOD Symposium, Beijing, The International Association on the Genesis of Ore Deposits. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, Germany, 399-408.

Köster J., Rospondek M., Zubrzycki A., Kotarba M., de Leeuw J.W., Sinninghe Damste J.S., 1995. A molecular organic geochemical study of black shales associated with diatomites from the Oligocene Menilite Shale (Flysch Carpathians, SE Poland). In: Grimalt J.O., Dorronsoro C. (Eds.), Organic Geochemistry, Developments and Applications to Energy, Climate, Environment and Human History; Selected Papers from the 17th Internat. Meeting on Organic Geochemistry, 4-8th September 1995, Donostia-San Sebastian, Spain. pp. 87-90.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych:

Rospondek M.J., Lewandowska A., Marynowski L., 2009. Fate of organic matter during contact metamorphism induced by Permian magmatic activity in the Dębnik Anticline, Southern Poland. In: Lewandowska A., Rospondek M.J. (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers 34, pp. 22-23, VENTS4 Kraków.

Lewandowska A., Rospondek M.J., Nawrocki A., 2009. The geochemistry of volcaniclastic rocks associated with basaltic trachyandesites in the Nieporaz-Brodła graben near Kraków (Southern Poland). In: Lewandowska A., Rospondek M.J. (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers 34, pp. 15-16, VENTS4 Kraków.

Lewandowska A., Rospondek M.J., 2009. Regulice-Czarna Góra abandoned quarry. In: Lewandowska A., Rospondek M.J.(Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers 34, pp. 53-55, VENTS4 Kraków.

Doniesienia konferencyjne:

Wendorff, M., Kowalski, A., Rospondek, M. 2013. Biomarkers as a proxy for understanding the final stages of ore forming processes in the Kraków-Silesian Mississippi Valley Type lead-zinc deposits, Southern Poland. In: Efendiyeva et al. G.M.(Eds.), Fundamental and applied geological science through the eyes of young scientists: achievements, prospects, problems and ways of their solutions, 5th International Scientific Conference of young scientists and students, Baku, Azerbaijan.

Wendorff, M., Kowalski, A., Rospondek, M. 2013. Biomarkers from internal sediments of karst cavities in Zn-Pb sulphide hosting carbonates as a proxy for understanding the final stages of ore forming processes in the Krakow-Silesian Mississippi Valley Type lead-zinc deposits, Southern Poland. 30th IAS Meeting of Sedimentology, 2nd-5th September, Manchester, U.K.

Rospondek M.J., Marynowski L., Chachaj A., Góra M., 2009. Identification of phenylphenanthrene and phenylanthracene isomers in sedimentary rocks. 24th International Meeting on Organic Geochemistry IMOG, 7-11th September 2009. Bremen, Germany. No. 8250.

Chachaj A., Góra M., Marynowski L., Rospondek M.J., 2009. Policyclic Aromatic Sulfur Heterocycles as Molecular Markers of Sedimentary Organic Matter Diagenetic Conditions - Benzobisbenzothiophenes Occurrence, Detection in Geological Samples and Synthesis of Chromatographical Standards. In: Góra M. (Ed.), The Second International Environmental Best Practices Conference, Kraków.

Chachaj A., Góra M., Marynowski L., Rospondek M.J., 2009. Simple and Selective Synthesis of Some Isomers of Benzobisbenzothiophenes for Geochemical Studies. XII Ogólnopolskim Sympozjum - Postępy w Chemii Połączeń Heteroorganicznych, Łódz.

Góra M., Chachaj A., Rospondek M., Łuczyński M., Tejs, S., 2009. Sulfur analogues of Polycyclic Aromatic Compounds. Sources of contamination, detection in environment and health risk assessment, Malesia. pp. 354-355.

Paszkowski M., Rospondek M.J., Kędzior A., Lewandowska A., 2009. Revealing Evolution of the Natural Gases and Source Rocks of the Dismembered Coal-Bearing Variscan Fore-Deep Developed on Avalonian Brno-Upper Silesia-Moesia-Istanbul-Zonguldak Superterrane. Symposium on the Geology of the Black Sea Region. Mineral Research and Exploration General Directorate. 5-9th October 5-9, 2009 Ankara, Turkey.

Paszkowski M., Matyasik I., Kędzior A., Gmur D., Porębski S.J., Poprawa P., Rospondek M.J., 2009. Hidden Pennsylvanian Coals as Potential Source for Natural Gas in Central European Basin in Poland. In: American Association of Petroleum GeologistsAnnual Convention & Exhibition, Theme II: Petroleum Systems — Source Rocks II, Colorado Convention Center, 7-10th June 2009, Denver, Colorado, U.S.A.

Lewandowska A., Rospondek M.J., Finger F., Schulz B., 2008. The oldest well preserved terrestrial interstitial volcanic glass. In: 61 Türkiye Jeoloji Kurultayi Bildirileri, 24-28 Mart 2008. pp. 212, Ankara, Turkey. pp. 212.

Paszkowski M., Matyasik I., Rospondek M., 2008. Comparison of gases and source rocks from two tectonically dismembered segments of Pennsylvanian coal basin. In: 61 Türkiye Jeoloji Kurultayi Bildirileri, 24-28 Mart 2008 Ankara, Turkey. pp. 71.

Lewandowska A., Rospondek M.J., Finger F., Schulz B., Nawrocki J., 2008. Modelowanie frakcjonalnej krystalizacji bazaltowych trachyandezytów rejonu krakowskiego. In: Haczewski G. (Ed.), I-wszy Polski Kongres Geologiczny. Polskie Towarzytwo Geologiczne, 25-28 czerwiec 2008, Kraków.

Rospondek M.J., Marynowski L., Góra M., 2008. Identyfikacja nieznanej grupy organicznych związków siarki w skałach osadowych i ropach naftowych. In: Haczewski G. (Ed.), I-wszy Polski Kongres Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne. 25-28 czerwiec 2008, Kraków.

Lewandowska A., Rospondek M.J., Finger F., Schulz B., Nawrocki J., 2008. Petrogenesis of Late Carboniferous/Early Permian basaltic trachyandesites from the Kraków area, Southern Poland. In: Breitkreuz, C., Haffmann, U., Renno A. D., Stanek K. (Eds.), 3ed VENTS field workshop, Volcanic systems within the European Permocarboniferous intermontane basins and their basement, Bohemia - Lusatia – Silesia. Institute for Geology and Institute for Mineralogy, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Germany. pp. 10-11.

Chachaj A., Góra M., Rospondek M., Łuczyński M.K., 2008. Elbs and McMurry Reactions as a route to geochemical biomarkers? 51 Zjazd PTChem. i SITPChem., Poster S01-PS-14FM, Opole.

Góra M., Chachaj A., Rospondek M., Łuczyński M.K., 2008. Cyclisation of 2-(arylthio)ethanones in strong acids. 51 Zjazd PTChem. i SITPChem., Komunikat sekcyjny S01-KS-12, Opole.

Szczerba M., Rospondek M.J., Małek K., Góra M., Marynowski L., 2008. Theoretical studies of phenyldobenzothiophenes in the course of maturation. Methods in Molecular Simulation Summer School, 6-15th July 2008. University of Sheffield, England, U.K.

Rospondek M.J., Marynowski L., Góra M., 2007. Diagenetic Controls On Distribution Of Methyl- vs. Phenyl- Derivatives Of Polycyclic Aromatic Compounds. 23ed International Meeting on Organic Geochemistry, Torquay, Devon, United Kingdom. P358-TH. pp. 773-775.

Rospondek M.J., Szczerba M., Malek K., Marynowski L., 2007. Comparison of computed equlibrium mixture distriution of phenyldibenzothiophenes with relevant geological data. 23ed International Meeting on Organic Geochemistry, Torquay, Devon, United Kingdom. pp. 879-880. P361-TH.

Lewandowska A., Rospondek M.J., 2007. Late Carboniferous-early Permian magmatic rocks of the Kraków area, southern Poland (Svrchnokarbonské-spodnopermské magmatické horniny oblasti Krakova, jižní Polsko). In: Rapprich, V., Øídkošil T. (Eds.), VENTS 2007 Turnov – Sedmihorky, Abstracts and excursion guide, Muzeum Èeského ráje v Turnovì, 2007, Turnov – Sedmihorky.pp. 15. (Czeska wersja językowa pp. 34).

Góra M., Łuczyński M. K., Rospondek M., Marynowski L., 2006. Cyclisation of 2-aryl-1-(atythio)ethanones in strong acids. Synthesis of aryl substituted thiaatenes. 1st European Chemistry Congress, 27-31 August 2006, Budapest, Hungary, 323.

Rospondek M.J., Marynowski L., Góra M., 2005. Novel phenyl derivatives of aromatic sulphur compounds in sedymentary rocks from the Holy Cross Mountains (Devonian) and Fore-Sudetic Monocline, Poland. 22nd International Meeting on Organic Geochemistry, 740-741.

Marynowski L., Rospondek M.J., Góra M., 2005. Phenyl derivatives of polyaromatic compounds and terphenyls as indicators of organic matter oxidatiion in Intra Mountain Podhale Basin, Poland. 22nd International Meeting on Organic Geochemistry, Sevilla 2005, Spain, 732-733.

Lewandowska A., Rospondek M.J., Marynowski L., 2005. Organic matter fate in externally and internally buffered contact metamorphism processes in the Dębnik Anticline, South Poland. 22nd International Meeting on Organic Geochemistry. Sevilla 2005, Spain, 959-960.

Marynowski L., Rospondek M.J., Karwowski Ł., 2003. Biomarkers in sphalerite and marcasite from the Silesia-Cracow lead-zinc deposits, Poland. In: 21st International Meeting on Organic Geochemistry, Organic Geochemistry: Challenges for the 21st Century, 12 September 2003, PB1-12, pp. 356-357, Kraków, Poland.

Lewandowska A., Rospondek M., 2003. Pierwsze stanowisko występowania thaumasitu Ca3Si(OH)6CO3 SO4×12H2O w Polsce - Antyklina Dędnika. Spr. Pos. Komisji Nauk PAN 46/1, 159-162.

Köster J., Rospondek M., Schouten S., Kotarba M., Zubrzycki A., de Leeuw J. W., Sinninghe Damsté J. S., 1998. Biomarker geochemistry of a foreland basin: the Oligocene Menilite Formation in SE Poland. Organic Geochemistry, Selected Papers from the 18th International Conference on Organic Geochemistry, Mastricht.

Rospondek M.J., Köster J., Fenner J., Sinninghe Damsté J. S., 1998. Molecular palaeontological record of diatom contribution to sedimentary organic matter in the Menilite Formation, the Outer Carpathians, SE Poland. Carpathian-Balkan Geol. Ass. XVI Congress. Abstracts, 523.

Lewandowska A., Rospondek M., 1998. Temperatura metamorfizmu kontaktowego a zmiana barwy dolomitów ze Zbrzy. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, XI Sesja Sekcji Petrologii, pp. 133-135.

Gradziński, M., Rospondek, M., Szulc, J., 1998. Mikrofacje nacieków jaskiniowych narzędziem rekonstrukcji paleośrodowiska. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 61: 116–119.

Gradziński, M., Rospondek, M., Szulc, J., 1997. Sedimentation of the annually varved calcite spelethemes. In: 18th IAS Regional European Meeting of the Sedimentology, Heildelberg, Abstracts. Institute of geology and Palaentology Ruprecht-Karls-University, Heildelberg, pp. 146-147.

Gradziński, M., Rospondek, M., Szulc, J., 1997. Environmental controls of origin of the annually varved calcite speleothems. In: Jeannin, P.-Y. (Ed.), Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, vol. 1. International Union of Speleology, Basel, pp. 81–84.

Rospondek M., Köster J., Sinninghe Damste J.S., Fenner J., 1997. Highly branched isoprenoids (HBIs) as diatom specific biomarkers. 3rd IFAA Regional Symposium & IGCP 380 International Meeting, Guidebook & Abstracts. 25.08.97 1997, Kraków. pp. 84-85.

Gradziński M., Rospondek M., Szulc J., 1996. Microfacies types of calcite speleothem: Hydrodynamical and chemical controls of their origin. Karst Waters Institute Special Publication 2. Climate Change: The Karst Record. 1-4.08.1996, University of Bergen, Norway.

Lewandowska A., Harańczyk C., Rospondek M.J., Olbrych S., 1996. New Types of Decorative Stones from the Historic Quarries in the Dębnik Area near Kraków, Poland. Mineralogy and Museums, 3ed International Conference Abstracts, Budapest 1996, 69.

Köster J., Rospondek M., Kotarba M., Zubrzycki A., de Leeuw J.W., Sinninghe Damste J.S., 1996. Biological Markers and Stable Carbon Isotope Ratios as Tools in Palaeoenvironmental Reconstructions: Examples from the Menilite Formation (Oligocene) of the Flysch Carpathians. Seminarium Naukowe: Potencjał Węglowodorowy i Geneza Gazu Ziemnego Akumulowanego w Utworach Miocenu Polskiej i Ukraińskiej Części Zapadliska Przedkarpackiego, 22-14.11.1996, Kraków. pp. 45-47.

Köster J., Rospondek M., Zubrzycki A., Kotarba M., de Leeuw J.W., Sinninghe Damste J.S., 1996. Biological Markers and stable carbon isotope ratios as tools in palaeoenvironmental reconstruction: Examples from the Menilite Formation (Oligocene) of the Flysch Carpathians of SE Poland. SEDIMENT'96, 11 Sedimentologentreffen, 9-15.05.96 Universitat Vien, Austria, pp. 83.

Rospondek M.J., Lewandowska A., 1994. The Chemical Nature of Kerogen Occurring in the Zechstein Ag,Cu﷓Bearing Shales, the Lower Silesian Copper Deposits, Poland. In: The 9th Symposium of International Association on the Genesis of Ore Deposits, Abstracts 2. August 12-18, 1994, Beijing, China. pp. 737-740.

Rospondek M.J., Fijałkowska A., 1993. Palynological and organic geochemical investigation of organic matter from the Lower Zechstein copper-bearing shales, Fore Sudetic Monocline, Poland. Kwartal. Geol., Posiedz. Nauk PIG 49(1), 75﷓76.

więcej o