dr hab. Mariusz Kędzierski

Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska
Stanowisko: Adiunkt
Funkcja: Dyrektor Instytutu

Pokój: 2.13
Telefon: 12 664 43 66
Godziny konsultacji: poniedziałek 12:00-14:00
E-mail: mariusz.kedzierski@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze:

  • nannoplankton wapienny (stratygrafia, paleoekologia, tafonomia)
  • paleoceanografia i klimat późnej kredy;
  • sedymentologia węglanów i ichnologia;
  • cyklostratygrafia;
  • mezozoiczne zlodowacenia;
  • przyczyny i skutki wydarzeń biotycznych w historii Ziemi.

 

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • Paleoceanografia pogranicza kampanu i mastrychtu północnego obrzeżenia basenu skolskiego

 

Doświadczenie zawodowe

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Kędzierski, M., Uchman, A., Sawlowicz, Z. & Briguglio, A., 2015. Fossilized bioelectric wire – the trace fossil Trichichnus. Biogeosciences, 12: 2301–2309. doi:10.5194/bg-12-2301-2015

Kędzierski, M. & Leszczyński, S., 2013. A paleoceanographic model for the Late Campanian–Early Maastrichtian sedimentation in the Polish Carpathian Flysch basin based on nannofossils. Marine Micropaleontology, 102: 34–50. doi:10.1016/j.marmicro.2013.06.001

Uchman, A., Rodríguez-Tovar, F. J., Machaniec, E. & Kędzierski, M., 2013. Ichnological characteristics of Late Cretaceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high around the OAE-2 event: A case from the Rybie section, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370: 222–231. doi:10.1016/j.palaeo.2012.12.013

Kędzierski, M. & Ochabska, A., 2012. Calcareous nannofossil biostratigraphy and sedimentary environment of Valanginian–Hauterivian rhythmites (Silesian Nappe, Polish Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 225–237.

Kędzierski, M., 2012. Calcareous nannofossils from the Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn as palaeoenvironmanetal indicator, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica, 62: 421–437. doi:10.2478/v10263-012-0024-9

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Dydaktyka:

- [WB.ING-nC01-L] Geologia historyczna (wyk., ćw.);
- [WB.IB.M-OP-021] Historia geologiczna Ziemi (wyk.);
- [WB.ING-107] Wstęp do stratygrafii (wyk., ćw.);
- [WB.ING-97] Zdobywanie informacji naukowej - infobroker (wyk., ćw.);
- [WB.IB.M-OP-U17] Zapis procesów geologicznych w krajobrazie (wyk., ćw. terenowe);
- [WB.ING-57] Ćwiczenia terenowe w regionie świętokrzyskim;
- [WB.ING-41] Mikropaleontologia ogólna (wyk., ćw.);
- [WB.ING-40] Preparatyka w mikropaleontologii.

Naturalnie - blog historii naturalnej: kalcyt.blogspot.com

Facebook: facebook.com/BlogNaturalnie