Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ

dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ

Stanowisko: Profesor UJ
Funkcja: Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu

Pokój: 2.13
Telefon: 12 664 43 66
E-mail:  mariusz.kedzierski@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

 • nannoplankton wapienny (stratygrafia, paleoekologia, tafonomia)
 • paleoceanografia i klimat późnej kredy;
 • sedymentologia węglanów i ichnologia;
 • cyklostratygrafia;
 • mezozoiczne zlodowacenia;
 • przyczyny i skutki wydarzeń biotycznych w historii Ziemi.

Tematy historyczne badawcze:

 • Paleoceanografia pogranicza kampanu i mastrychtu północnego obrzeżenia basenu skolskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Doktor habilitowany w obszarze nauk przyrodniczych; w dziedzinie nauk o Ziemi i w dyscyplinie geologii: 2013, Uniwersytet Jagielloński
 • Doktor nauk o Ziemi: 2002, Uniwersytet Jagielloński
 • Magister geologii: 1994, Uniwersytet Jagielloński
 • 2004 – obecnie - adiunkt w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska;
 • 1994 – 2004 - asystent w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowiska;
 • 1993 – 1994 - student stażysta w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 4 nagrody JM Rektora UJ
 • Promotor 15 prac magisterskich, 11 prac licencjackich.
 • Przewodniczący Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego – od 2013 r.
 • Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych: Redaktor w Annales Societatis Geologorum Poloniae 2006-2007; Technical Editor – Geoscientific Colloquium: Reports 2006-2008; Managing Editor Versita Open Access Books Project 2012.
 • Organizacja konferencji: Zjazd PTG, 1997; PoKoS 2004; PALEO2013
 • Doświadczenie zagraniczne: Czeska Służba Geologiczna, Praga; University College London; Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania); Uniwersytet w Lublanie (Słowenia); Uniwersytet Babesa-Bolayi'a w Klużu-Napoce (Rumunia).

NCN nr UMO-2014/15/B/ST10/04229, "Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu", dr hab. Mariusz Kędzierski (kierownik), dr hab. Stanisław Leszczyński, prof. UJ (wykonawca), mgr Rafał Damaziak (wykonawca), mgr Lucyna Bobrek (wykonawca) Termin realizacji: 10.08.2015–09.08.2018
Streszczenie

Wierzbicki, A. & Kędzierski, M., 2020. Maastrichtian climate changes – the calcareous nannofossil record from flysch deposits of the Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 90: 447-462. doi:10.14241/asgp.2020.19

Kędzierski, M. & Kruk, P.M., 2018. Similarity and provenance of underpainting chalk grounds based on their nannofossil assemblages cluster analysis. Journal of Cultural Heritage, 34: 13-22. doi:10.1016/j.culher.2018.04.008

Sachs, S., Jagt, J.W.M., Niedźwiedzki, R., Kędzierski, M., Jagt-Yazykova, E.A. & Kear, B.P., 2018. Turonian marine amniotes from the Opole area in southwest Poland. Cretaceous Research, 84: 578-587. doi:10.1016/j.cretres.2017.12.002

Kędzierski, M., Uchman, A., Sawlowicz, Z. & Briguglio, A., 2015. Fossilized bioelectric wire – the trace fossil Trichichnus. Biogeosciences, 12: 2301–2309. doi:10.5194/bg-12-2301-2015

Kędzierski, M. & Leszczyński, S., 2013. A paleoceanographic model for the Late Campanian–Early Maastrichtian sedimentation in the Polish Carpathian Flysch basin based on nannofossils. Marine Micropaleontology, 102: 34–50. doi:10.1016/j.marmicro.2013.06.001

Uchman, A., Rodríguez-Tovar, F. J., Machaniec, E. & Kędzierski, M., 2013. Ichnological characteristics of Late Cretaceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high around the OAE-2 event: A case from the Rybie section, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370: 222–231. doi:10.1016/j.palaeo.2012.12.013

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

 • Kędzierski, M. & Kruk, P.M., 2018. Similarity and provenance of underpainting chalk grounds based on their nannofossil assemblages cluster analysis. Journal of Cultural Heritage, 34: 13-22. doi:10.1016/j.culher.2018.04.008
 • Sachs, S., Jagt, J.W.M., Niedźwiedzki, R., Kędzierski, M., Jagt-Yazykova, E.A. & Kear, B.P., 2018. Turonian marine amniotes from the Opole area in southwest Poland. Cretaceous Research, 84: 578-587. doi:10.1016/j.cretres.2017.12.002
 • Kędzierski, M., Uchman, A., Sawlowicz, Z. & Briguglio, A., 2015. Fossilized bioelectric wire - the trace fossil Trichichnus. Biogeosciences, 12: 2301-2309. doi:10.5194/bg-12-2301-2015
 • Kędzierski, M., Gasiński, M.A. & Uchman, A., 2015. Last occurrence of Abathomphalus mayaroensis (Bolli) foraminiferid index of the Cretaceous—Paleogene boundary: the calcareous nannofossil proof. Geologica Carpathica, 66: 181-95. doi:10.1515/geoca-2015-0019
 • Kędzierski, M. & Leszczyński, S., 2013. A paleoceanographic model for the Late Campanian–Early Maastrichtian sedimentation in the Polish Carpathian Flysch basin based on nannofossils. Marine Micropaleontology, 102: 34-50. doi:10.1016/j.marmicro.2013.06.001
 • Uchman, A., Rodríguez-Tovar, F.J., Machaniec, E. & Kędzierski, M., 2013. Ichnological characteristics of Late Cretaceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high around the OAE-2 event: A case from the Rybie section, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370: 222-231. doi:10.1016/j.palaeo.2012.12.013
 • Kędzierski, M. & Ochabska, A., 2012. Calcareous nannofossil biostratigraphy and sedimentary environment of Valanginian-Hauterivian rhythmites (Silesian Nappe, Polish Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 225-237. PDF full text
 • Kędzierski, M., 2012. Calcareous nannofossils from the Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn as palaeoenvironmanetal indicator, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica, 62: 421-437. doi:10.2478/v10263-012-0024-9
 • Gedl, P., Kaim, A., Leonowicz, A., Boczarowski, A., Dudek, T., Kędzierski, M., Rees, J., Smoleń, J., Szczepanik, P., Sztajner, P., Witkowska, M., Ziaja, J., 2012. Palaeoenvironmental reconstruction of Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica, 62: 463-484. doi:10.2478/v10263-012-0026-7
 • Kędzierski, M., Machaniec, E., Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., 2012. Bio-events, foraminiferal and nannofossil biostratigraphy of the Cenomanian/Turonian boundary interval in the Subsilesian Nappe, Rybie section, Polish Carpathians. Cretaceous Research, 35:181-198. doi:10.1016/j.cretres.2011.12.010
 • Kędzierski, M., Rodriguez-Tovar, F.J. & Uchman, A., 2011. Vertical displacement and taphonomic filtering of nannofossils by bioturbation in the Cretaceous-Palaeogene boundary section at Caravaca, SE Spain. Lethaia, 44:321-328. doi:10.1111/j.1502-3931.2010.00244.x
 • Vašiček, Z., Gedl, E., Kędzierski, M. & Uchman, A., 2010. Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropaleontological dating of their sites. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 25-37. PDF full text
 • Kołodziej, B., Szulc, J., Machaniec, E., Kędzierski, M. & Duda, M., 2010. Injection dykes as evidence of Campanian synsedimentary tectonics on the Kraków Swell, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 285-301. PDF full text
 • Bromley, R.G., Kędzierski, M., Kołodziej, B. & Uchman, A., 2009. Large chambered sponge borings on a Late Cretaceous abrasion platform at Cracow, Poland. Cretaceous Research, 30: 149–160, doi:10.1016/j.cretres.2008.07.001
 • Kędzierski, M., 2008. Calcareous nannofossil and inoceramid biostratigraphies of a Middle Turonian to Middle Coniacian section from the Opole Trough of SW Poland. Cretaceous Research, 29: 451-467, doi:10.1016/j.cretres.2007.06.004

Artykuły recenzowane w innych czasopismach:

 • Oszczypko, N., Malata, E., Bąk, K., Kędzierski, M. & Oszczypko-Clowes, M., 2005. Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Upper Albian - Lower/Middle Eocene flysch deposits in the Bystrica and Rača subunits of the Magura Nappe (Beskid Wyspowy and Gorce Ranges; Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75(1): 27-69. PDF full text
 • Kędzierski, M., 2005. Paleogeografia wschodniej części basenu wokółsudeckiego w cenomanie, turonie i koniaku. W: Skoczylas J. (ed.), Referaty. Tom XIV. Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział w Poznaniu. s. 49-58. [in Polish]
 • Kędzierski, M., 2003. Nannoplankton wapienny z czarnych iłów jurajskich: przykład z Marianowa koło Małogoszcza. Tomy Jurajskie 1: 13-17. [in Polish] PDF full text
 • Gedl, P., Kaim, A., Boczarowski, A., Kędzierski, M., Smoleń, J., Szczepanik, P., Witkowska, M., Ziaja, J., 2003. Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych Gnaszyna (Częstochowa) – wyniki wstępne. Tomy Jurajskie 1: 19-27. [in Polish] PDF full text
 • Kędzierski, M. & Uchman, A., 2001. Ichnofabrics of the Upper Cretaceous marlstones in the Opole region, southern Poland. Acta Geologica Polonica, 51(1): 81-91.
 • Kędzierski, M. & Uchman, A., 1997. Age and palaeoenvironment of the Koscieliska Formation (Lower Cretaceous) in the Tatra Mountains, Poland: Preliminary results. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67: 237-247. PDF full text
 • Leszczyński, S. & Kędzierski, M., 1996. Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty) - odpowiedź (English summ.). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 230-242. PDF full text
 • Leszczyński, S., Malik, K. & Kędzierski, M. 1995. Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty) (English summ.). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 65: 43-62. PDF full text
 • Kędzierski, M., 1995. Biostratygrafia turonu i koniaku okolic Opola na podstawie nannoplanktonu wapiennego (English summ.). Przegląd Geologiczny, 43(5): 406-408.

Inne artykuły:

 • Kędzierski, M. & Skiba, M., 2017. Historia nauk geologicznych na UJ. Alma Mater, 196: 44-50.

Mapy, książki, rozdziały w książkach:

 • Kędzierski, M., 2019. Analysis of the Assemblages of Calcareous Nannoplankton from the Ground Layers of Icons from the Collection of the National Museum in Krakow. In: Kruk, M.P. (Ed.), Icons from the 14th–16th Centuries in the National Museum in Krakow. Volume II. Technological Tests. National Museum in Kraków. ISBN 978-83-7581-295-4 
 • Yazykowa, E. oraz Bodzioch, A., Cierkosz, P., Gruntmejer, K., Janecki, P., Janowski, R., Kardynał, K., Kędzierski, M., Konietzko-Meier, D., Mazurek, D., Niedźwiedzki, R. & Teschner, E., 2017. Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola. Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole. 217 pp. + CD. ISBN 978-83-7395-777-0

Przewodniki konferencyjne:

 • Kędzierski, M. & Uchman, A., 2018. Sesja terenowa D. Epikratoniczne osady kredy opolskiej - przykład basenu sedymentacyjnego w warunkach klimatu supercieplarnianego. W: M. Kędzierski & M. Gradziński (eds.), Materiały konferencyjne. Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 7, Góra św. Anny 4-7 czerwca 2018 r. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków. p. 51-59. ISBN 978-83-942304-6-3
 • Kędzierski, M. & Uchman, A., 2015. Bedded chalk marls in the Opole Trough: epicratonic deposits of the Late Cretaceous super-greenhouse episode. W: Haczewski, G. (ed.), Guidebook for field trips accompanying 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Kraków on 22nd-25th of June 2015, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków. pp. 145-158. [PDF link]
 • Kędzierski, M., Kołodziej, B., Hoffmann, M., Machaniec, E., Stworzewicz, E. & Szulc, J., 2013. Sesja terenowa B - Budowa geologiczna i paleontologia regionu krakowskiego: dolny perm, środkowa i górna jura, górna kreda. W: Kędzierski, M. & Kołodziej, B. (eds). XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego "Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii", Tyniec, 27-30 września 2013 r. Materiały konferencyjne. Sesje terenowe. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków. pp. 88-100. [PDF text]
 • Bromley, R.G., Kędzierski, M., Kołodziej, B. & Uchman, A., 2008. Stop 1. Kraków-Bonarka – bioerosion on a Late Cretaceous abrasion platform. In: Uchman, A. (ed), The Second International Congress on Ichnology, Kraków, September 1-5, 2008, Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook, pp.135–144.
 • Matyja, B.A., Wierzbowski, A., Gedl, P., Boczarowski, A., Kaim, A., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Smoleń, J., Szczepanik, P. & Witkowska, M., 2006. Stop B1.5 - Sowa's and Gliński's clay pits (uppermost Bajocian-lowermost Bathonian). In: Wierzbowski et al. (eds.), Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, 6-18 September 2006, Kraków, Poland. p. 149-152.
 • Matyja, B.A., Wierzbowski, A., Gedl, P., Boczarowski, A., Kaim, A., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Smoleń, J., Szczepanik, P. & Witkowska, M., 2006. Stop B1.6 - Leszczyński's clay pit (Lower Bathonian). In: Wierzbowski et al. (eds.), Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, 6-18 September 2006, Kraków, Poland. p. 152-154.
 • Matyja, B.A., Wierzbowski, A., Gedl, P., Boczarowski, A., Dudek, T., Kaim, A., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Smoleń, J., Szczepanik, P. & Witkowska, M., Ziaja, J., Barski, M., Ostrowski, S., 2006. Stop B1.5 - Gnaszyn clay pit (Middle Bathonian-lowermost Upper Bathonian). In: Wierzbowski et al. (eds.), Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, 6-18 September 2006, Kraków, Poland. p. 154-157.
 • Kędzierski, M. & Uchman, A., 2004, Sesja terenowa B. Środowiska depozycyjne utworów jury i kredy jednostki kriżniańskiej Tatr Zachodnich (Polana Huciska – Dolina Kryta – Huciański Klin – Dolina Lejowa). Punkt B – Polana Huciska. Utwory formacji margli z Kościeliskiej (kreda dolna). W: Kędzierski, M., Leszczyński, S., Uchman, A., (Eds), Geologia Tatr: ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Polska Konferencja Sedymentologiczna. Materiały konferencyjne. s. 35-36.
 • Uchman, A., Machaniec, E. & Kędzierski, M. 1997. A-2. Stratygrafia i sedymentologia dolnej jury serii choczańskiej: budowa geologiczna Doliny Miętusiej. W: J. Lefeld & A. Gaździcki (red.), Przewodnik LXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zakopane, 2-4 października 1997. Pol. Tow. Geol., Warszawa, pp. 93-100.

Doniesienia konferencyjne:

 • Wierzbicki, A. & Kędzierski, M., 2019. Mid-Maastrichtian Inoceramid Acme Event in NE Tethys margin: geochemical and paleontological evidence from Ropianka Formation (Skole Unit, Polish Carpathians). European Geosciences Union Meeting, 3-8 May 2019, Wien, Abstract Book. pp. 5586

 • Wierzbicki, A. & Kędzierski, M., 2019. High-resolution environmental archive for the mid-Maastrichtian Inoceramid Acme Event (IAE) – the geochemical proxies in sclerochronology of Inoceramus (Platyceramus) salisburgensis. STRATI 2019 2-5 June, Abstract Book, Societa Geologica Italiana,  Milano. pp. 298

 • Wójcik-Tabol., P., Kędzierski, M., Leszczyński, S., Kosakowski, P. & Wierzbicki, A., 2018. Sedimentation in Skole Basin (NE Tethys) during the Campanian -Maastrichtian boundary event: geochemical proxies. 11th ESSEWECA Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, 29-30 November 2018., Comenius University in Bratislava. p. 132-133.

 • Wierzbicki, A. & Kędzierski, M., 2018. The last inoceram” – shell synopsis of Inoceramus (Platyceramus) salisburgensis from Inoceramid Beds (Skole Unit, Eastern Carpathians, Poland). European Geosciences Union Meeting, 8-13 April 2018, Wien, Abstract Book. pp. 14281.

 • Leszczyński, S. & Kędzierski, M., 2017. A record of deep-sea sedimentation controlled by eustasy, climate and tectonics: case study from the Campanian-Maastrichtian of the Polish Carpathians. 33rd Meeting on Sedimentology Asbtract Book, Toulouse 10-12 October 2017, pp. 507

 • Kędzierski, M. & Leszczyński, 2017. Sedimentation on the northern Tethys margin during the Campanian–Maastrichtian Boundary Event: case study from the Skole Nappe of the Polish Carpathians. Berichte der Geologischen Bundesanstalt (ISSN 107-8880), Band 120, Wien 2017 10th Int. Symp. Cretaceous – ABSTRACTS, pp. 139.

 • Kędzierski, M. & Kruk, M., 2017. Provenance of the chalk grounds of the medieval icons from the National Museum in Kraków on the basis of their calcareous nannoplankton assemblages. Berichte der Geologischen Bundesanstalt (ISSN 107-8880), Band 120, Wien 2017 10th Int. Symp. Cretaceous – ABSTRACTS, pp. 138
 • Kędzierski, M., Uchman, A., Sawłowicz, Z. & Briguglio, A., 2016. Czy Trichichnus isp. to (bio) geobateria? W: Pawłowska, K. & Pawłowski, D. (eds), XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Abstrakty. Poznań, 21—23 września 2016. pp. 59.
 • Wierzbicki, A. & Kędzierski, M., 2016. Analiza zespołów nannoplanktonu wapiennego pogranicza kredy i paleogenu w profilu Bąkowiec, jednostka skolska. W: Pawłowska, K. & Pawłowski, D. (eds), XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Abstrakty. Poznań, 21—23 września 2016. pp. 119.
 • Kędzierski, M. & Leszczyński, S., 2016. Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy pogranicza kampanu i mastrychtu na podstawie sukcesji margli fukoidowych z Kropiwnika (jednostka skolska, Karpaty Zewnętrzne). W: Olszewska-Nejbert, D., Filipek, A., Bąbel, M. & Wysocka, A. (eds.), VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6, Granice Sedymentologii. Materiały konferencyjne. Przewodnik sesji terenowych. Streszczenia referatów i posterów. Materiały do warsztatów. 28.06.2016-01.07.2016 Chęciny-Rzepka, pp. 104-105.
 • Sachs, S., Niedźwiedzki, R., Kędzierski, M., Kear, B.P., Jagt-Yazykova, E. & Jagt, J.W.M., 2016. Overview of marine reptiles from the Turonian of the Opole area, southwest Poland. W: Spiekman, S., Trapman, T., Miedema, F., Bijl, S., Smeets, M., Kaskes, P., Rietbergen, T. & Lubeek, J. (eds.), XIV Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, 6-10 July 2016, Haarlem, The Netherlands. Programme and Abstract Book, pp. 80.
 • Sachs, S., Niedźwiedzki, R., Kędzierski, M., Kear, B.P., Jagt-Yazykova, E. & Jagt, J.W.M., 2016. A reassessment of historical Plesiosaurian specimens from the Turonian (Lower Upper Cretaceous) of the Opole area, southwest Poland. W: Kear, B.K., Lindgren, J. & Sachs, S. (eds), 5th Triennial Mosasaur Meeting, A global perspective on Mesozoic marine amniotes. Programm and Abstracts. May 16-20, 2016. Museum of Evolution, Uppsala University, Uppsala, Sweden. pp. 40-42.
 • Kędzierski, M., Uchman, A., Sawłowicz, Z. & Briguglio, A., 2016. Is Trichichnus isp. a fossilized bioelectric cable? W: The 34th National and the 2nd International Geosciences Congress of Geological Survey of Iran, Tehran, February 22-24, 2016. CD-ROM abstract.
 • Kędzierski, M. & Leszczyński, S., 2013. Model paleogeograficzny basenu skolskiego pogranicza kampanu i mastrychtu na podstawie zmian w zespołach nannoskamieniałości. W: Kędzierski, M. & Kołodziej, B. (eds). XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego "Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii", Tyniec, 27-30 września 2013 r. Materiały konferencyjne. Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków. pp. 25-26. [PDF link]
 • Kędzierski, M., Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., 2011: Vertical displacement and taphonomic filtering of nannofossils by bioturbation in the Cretaceous-Paleogene boundary section at Caravaca, SE Spain [poster], W: Bornemann, A., Brachert, T.C., Ehrmann, W., (Eds.), Sediments: Archives of the Earth System. Sediment 2011, Leipzig, June 23-26, 2011, Abstracts. s.43
 • Kołodziej, B., Szulc, J., Machaniec, E., Kędzierski, M. & Duda, M., 2010. Dajki iniekcyjne w zrębie Zakrzówka jako przejaw kampańskiej tektoniki progu krakowskiego. W: Rotnicka, J., Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J. (red.) Teraźniejszość kluczem do przeszłości: współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS'4, Smołdzino 21-26.06.2010., streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek. s.81
 • Bromley, R.G., Kędzierski, M., Kołodziej, B. & Uchman, A., 2008. Late Cretaceous, large, single-chambered sponge borings, Bonarka, Cracow. In: The Second International Congress on Ichnology, Kraków, September 1–5, 2008, Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook, Kraków, pp. 21–22.
 • Sobczak, Ł. & Kędzierski, M., 2006. Variability of the nannoplankton assemblages as a record of palaeoenvironmental changes. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds.), Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, Zwierzyniec, 20-23.06.2006, II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, p. 161.
 • Kędzierski, M., 2004, Nannoplankton assemblages as an indicator of the palaeoenvironmental changes in the Bathonian black shales (Czestochowa, central Poland) (POSTER). Journal of Nannoplankton Research, 26 (2): 66.
 • Gedl, P., Kaim A., Boczarowsk,i A., Dudek, T., Kędzierski, M., Leonowicz, P., Sawłowicz, Z., Smoleń, J., Szczepanik, P., Witkowska, M., Ziaja, J., 2004. Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych Gnaszyna (Częstochowa). Tomy Jurajskie, 2: 166.
 • Kędzierski, M., 2004, Zespoły nannoplanktonu wapiennego jako wskaźnik zmian środowiska sedymentacji na przykładzie czarnych łupków batonu. W: Kędzierski, M., Leszczyński, S., Uchman, A., (Eds), Geologia Tatr: ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Polska Konferencja Sedymentologiczna. Materiały konferencyjne. s. 97.
 • Jach, R., Kędzierski, M., Tyszka, J., 2003. Wiek i środowisko depozycji osadów dysoksyczno-anoksycznych dolnej jury z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie). Przegląd Geologiczny 51 (3): 261-262.
 • Jach, R., Kędzierski, M. & Tyszka, J., 2002. The lower jurassic dysoxic-anoxic deposits of the Krizna Unit, Tatra Mts., Western Carpathians, Poland. In: Martire, L. (ed.), 6th International symposium on the jurassic system. Mondello, September 16-19, 2002. Abstracts and program. Palermo 12-22 september 2002, p. 95.
 • Tyszka, J., Jach, R. & Kędzierski, M., 2002. Wiek i środowisko depozycji osadów
 • dysoksyczno – anoksycznych dolnej jury z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie). XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, PTG. Morfogeneza i implikacje orodowiskowe, Paleontologiczne podstaw rekonstrukcji geograficznych. Poznań, 26-28. 29. 2002, s. 58-59.
 • Kędzierski, M., 2001. Nanoplankton wapienny z dolnego oksfordu okolic Krakowa. Materiały konferencyjne z II spotkania Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego "Jurassica", Starachowice 27-29.09.2001, s.17.
 • Kędzierski, M., 2000. Nanoplankton wapienny dolnych warstw idzikowskich, rów Nysy, niecka śródsudecka. W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis palaeontologiczny", XVII Konf. Palaeontologów, 21-23 IX 2000, Kraków, p. 44.
 • Kędzierski, M., 2000. The Turonian-Coniacian nannofossils from the eastern part of the circum-Sudetic area. 8th Int. Nannoplankton Assoc.Conf., 11-15th Sept. 2000, Univ. of Bremen, Germany.
 • Kędzierski, M., 2000. Występowanie Petrarhabdus copulatus (Deflandre)Wind & Wise w kredzie poludniowej Polski. W: B. Zapałowicz-Bilan, I. Czepiec & M. Krobicki (red.), "Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny", XVII Konf. Paleontologów, 21-23 IX 2000, Kraków, p. 45.
 • Duczmal-Czernikiewicz, A., Kędzierski, M., Muszyński, A., 1999. Biogenic age indexes of volcanogenic deep-sea sediments around Reunion Island (Western Indian Ocean). In: Stankowski, W. (ed.), The dating of Quaternary marine and land sediments, June 21st – 25th 1999, Poznań, Abstracts of papers, posters and explanations to field trip.
 • Kędzierski, M., 1996. The environmental factors controlling sedimentation of the Upper Cretaceous deposits - examples from the Opole Trough (SW Poland). Abstract Volume, Fifth International Cretaceous Symposium and Second Workshop on Inoceramids, Freiberg/ Saxony, Germany - September 16-24, 1996 Freiberg Univ. Mining and Technology, p. 38.
 • Kędzierski, M., 1996. Wykorzystanie nannoplanktonu wapiennego do analizy basenów. V Krajowe Spotkanie Sedymentologów "Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia", Warszawa - Góry Świętokrzyskie - Ponidzie - Mazowsze, 17-21 czerwca 1996, Inst. Geol. Podst. UW, Sekcja Sedyment. PTG. Warszawa. p. 17-R.
 • Kędzierski M., 1995. Czynniki kontrolujące sedymentację osadow górnej kredy Niecki Opolskiej. In: Doktor, M., Głuszek, A., Gmur, D., & Słomka, T., (eds), IV Krajowe Spotkanie Sedymentologów "Tradycja a nowoczesność w interpretacjach sedymentologicznych", Kraków, 26-28 czerwca 1995, Sekcja Sedyment. PTG. Kraków, pp.84-85.
 • Kędzierski, M., 1995. High-resolution stratigraphy of the Turonian/Coniacian boundary in SW Poland. Abstract Volume, Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries, Brussels, 8-16 September 1995, p. 64.
 • Kędzierski, M., 1995. New data aiming at high-resolution event stratigraphy from the Cretaceous deposits in the Opole Trough (SW Poland). Abstract suppl. 1, Terra Nova, 7: 262.
 • Kędzierski, M. & Kozdra, T., 1994. Turonian-Coniacian biostratigraphy (nannofossils, Foraminifera) and palaeoenvironments of the Opole area (SW Poland). Abstract Book in the IGCP 362 Project Annual Meeting. Smolenice. p. 95.
więcej o

- [WB.ING-nC01-L] Geologia historyczna (wyk., Ćw.);
- [WB.IB.M-OP-021] Historia geologiczna Ziemi (wyk.);
- [WB.ING-107] Wstęp do stratgrafii (wyk., Ćw.);
- [WB.ING-97] Zdobywanie informacji naukowej - infobroker (wyk., Ćw.);
- [WB.IB.M-OP-U17] Zapis realizowanych geologicznych w krajobrazie (wyk., Ćw. Terenowe);
- [WB.ING-57] Ćwiczenia terenowe w innym świętokrzyskim;
- [WB.ING-41] Mikropaleontologia ogólna (wyk., Ćw.);
- [WB.ING-40] Preparatyka w mikropaleontologii.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naturalnie - blog historii naturalnej: kalcyt.blogspot.com

Facebook: facebook.com/BlogNaturalnie