prof. dr hab. Marek Michalik

Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii
Stanowisko: Profesor
Pełnione funkcje:
Członek Komitetu Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk (2005-2006; 2007-2010; 2011-2014);
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (2009-2010; 2011-2012; 2013-2014;
Członek Executive Committee of Elements
Pełnione funkcje w minionych latach:
Prodziekan Wydziału Biologii I Nauk o Ziemi (2005-2007; 2007-2011);
Prezes Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (2005-2006; 2007-2008);
Przedstawiciel w International Mineralogical Association (2009-2010; 2011-2012) i European Mineralogical Union (2009-2010; 2011-2012);
Członek Komitetu Planeta Ziemia Polskiej Akademii Nauk (2007-2009)
Pokój: 3.13
Telefon: +48 604 147 828
E-mail: marek.michalik@uj.edu.pl lub mjmichalik@post.pl

Terminy konsultacji

Problematyka badawcza:

  • Mineralogia i geochemia procesów niskotemperaturowych
  • Petrologia skał magmowych
  • Mineralogia, geochemia i wpływ na środowisko produktów spalania biomasy i węgla
  • Aerozole, ich pochodzenie i źródła
  • Utylizacja popiołów i żużli

 

Obecne kierunki badań:

  • Źródła aerozoli w Krakowie
  • Żużle ze spalania odpadów

Doświadczenie zawodowe

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Kajdas B., Michalik M.J., Migoń P., 2016. Mechanisms of granite alteration into grus, Karkonosze granite, SW Poland. Catena, 150, 230-245.


Jerzykowska, I., Majzlan, J., Michalik, M., Göttlicher, J., Steininger, R., Blachowski, A. & Ruebenbauer, K., 2014. Mineralogy and speciation of Zn and As in Fe-oxide-clay aggregates in the mining waste at the MVT Zn-Pb deposits near Olkusz, Poland. Chemie der Erde/Geochemistry, 74: 393–406.


Wilczyńska-Michalik,  W., Moryl,  R., Sobczyk, J. & Michalik, M., 2014. Composition of coal combustion by-products: the importance of combustion technology.  Fuel Processing Technology, 124: 35–43.


Uzarowicz, Ł., Segvic B., Michalik, M. & Bylina, P., 2012. The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations in the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland). Clay Minerals, 47: 401–417.


Chmielarz, L., Wojciechowska, M., Rutkowska, M., Adamski, A., Węgrzyn, A., Kowalczyk, A., Dudek, B., Boron, P., Michalik, M. & Matusiewicz, A., 2012. Acid-activated vermiculites as catalysts of the DeNO(x) process. Catalysis Today, 191: 25–31.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji