Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maciej Kania

dr Maciej Kania

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 2.35
Telefon: 12 664 4379
E-mail: maciej.kania@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • tektonika i geologia strukturalna ze szczególnym uwzględnieniem petrotektoniki i mikrotektoniki, oraz analizy dynamicznej i kinematycznej
  • petrografia tzw. skał uskokowych
  • kartografia geologiczna w masywach krystalicznych
  • geologia Tatr

Zainteresowania nie całkiem zawodowe:

  • Geologia planetarna  http://goo.gl/MzucsO
  • Obecnie realizowane tematy badawcze
  • Charakterystyka stref ścinania w Tatrach Zachodnich
  • Analiza mikrostrukturalna skał uskokowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktor nauk o Ziemi: 2012, Uniwerystet Jagielloński

Praca doktorska: Struktura i ewolucja alpejskich stref ścinania w skałach krystalicznych polskiej części Tatr Zachodnich

Magister geologii: 2006, Uniwersytet Jagielloński

Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości: 
Sedymentologia – ćwiczenia (struktury sedymentacyjne) – 2007, 2008; Sedymentologia dla kierunku biologia i geologia – ćwiczenia, 2009; Tektonika – ćwiczenia – od 2009; Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej, 2007; Ochrona przyrody nieożywionej dla kierunku biologia i geologia, 2013; Ćwiczenia terenowe w Tatrach, 2013; Podstawy topografii, kartografii i teledetekcji, 2013

Organizacja konferencji:
Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane 2013 –  współprowadzenie bloku „Tektonika"

Doświadczenie zagraniczne:
miesięczne stypendium CEEPUS, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2007

Stan, D., Stan-Kłeczek, I., Kania, M., 2016. Geophysical approach to the study of a periglacial blockfield in a mountain area (Ztracené kameny, Eastern Sudetes, Czech Republic) Geomorphology, Available online 12 December 2016, In Press, Corrected Proof , doi: 10.1016/j.geomorph.2016.12.004

Kania, M., 2015. Microstructures of shear zones from selected domains of the Western Tatra Mountains Geological Quarterly, 59(4), 679-699.

Kania, M., 2014. Microfabric diversity and grain shape analysis of fault rocks from the selected areas of the Western Tatra Mountains. Geological Quarterly, 58(1), 3-18

Kania, M.; Wolska, A., 2009. Deformation structures in the gneissic exotic pebbles from the area of Wołosate (Cisna sandstone, Dukla tectonic unit, Outer Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 63 – 78.

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

Kania, M.; Wolska, A., 2009. Deformation structures in the gneissic exotic pebbles from the area of Wołosate (Cisna sandstone, Dukla tectonic unit, Outer Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 63 – 78.

Doniesienia konferencyjne:

Kania, M., 2013. Microstructures of the deformed rocks in the crystalline core of the Western Tatra Mts. Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations, Smolenice, 16 – 19 October 2013.

Kania, M., 2013. Kinematics and deformational regime of the selected shear zones in the Western Tatra Mts. crystalline rocks. Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations, Smolenice, 16 – 19 October 2013.

Kania, M., 2011. Alpejskie strefy ścinania kruchego i podatno-kruchego w krystaliniku zachodniego otoczenia doliny Chochołowskiej. W: Rychliński, T.; Jaglarz, P. (red.), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, 13 – 16 października 2011, str. 84.
Kania, M., 2010. Microstructural analysis of the shear zones from the crystalline core of the Western Tatra Mountains. W: Mineralia Slovaca (42) – Geovestnik, Environmental, Structural and Stratigrapical Evolution of the Western Carpathians, Bratislava, 2 – 3. 12.2010. str. 512.

Kania, M., 2010. Analiza mikrostrukturalna skał stref ścinania w krystaliniku Tatr Zachodnich – wstępne wyniki. W: IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek – nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, Zakopane, 14 – 16 października 2010. str. 77.

Kania, M., Wolska, A., 2008. Charakterystyka petrologiczno-mineralogiczna egzotyków gnejsowych z piaskowców ciśniańskich (płaszczowina dukielska). W: Haczewski, G. (red.),  Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26 – 28 czerwca 2008 – Abstrakty. str. 46.

więcej o