Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ĆWICZENIA TERENOWE W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Literatura obowiązkowa

Geologia regionalna Polski

Twórca: Stupnicka Ewa
Data publikacji: 1997
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
Zalecany rozdział 6, s. 118–166
UWAGA: dostępne różne wydania

Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich,
LXXVII (77) Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego,
Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., materiały konferencyjne

Twórcy: Skompski Stanisław & Żylińska Anna (Redaktorzy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego;
Przegląd Geologiczny, Volume 54 (2006),
Issue 5, s. 396–403

Twórca: Oszczypko Nestor
Data publikacji: 2006
Tytuł czasopisma: Przegląd Geologiczny

Publikacja dostępna on-line

 

Literatura dodatkowa

10th Baltic Stratigraphic Conference,
Chęciny 12-14 September 2017,
Abstracts and Field Guide

Twórca: Żylińska Anna (Redaktor)
Data publikacji: 2017
Wydawca: Faculty of Geology, University of Warsaw

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
Zalecane zapoznanie się z treścią "Field Guide"

 

METODY POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ

Literatura obowiązkowa

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin stałych

Twórca: Gałkiewicz Tadeusz
Data publikacji: 1976
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Metodyka poszukiwań złóż kopalin stałych

Twórca: Gruszczyk Hubert
Data publikacji: 1986
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Prospecting and Exploration of Mineral Deposits

Twórcy: Kužvart Miloš & Böhmer Miloslav
Data publikacji: 1978
Wydawca: Academia

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Conceptual Models in Exploration Geochemistry

Twórca: Bradshaw P. M. D. (Editor)
Data publikacji: 1975
Wydawca: Elsevier Scientific Publishing Company
Serie: Developments in Economic Geology, 13;
Association of Exploration Geochemists, Special Publication, 8

Exploration and mining geology

Twórca: Peters William C.
Data publikacji: 1978
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geochemistry in Mineral Exploration

Twórcy: Rose Arthur W., Hawkes Herbert E. & Webb John S.
Data publikacji: 1979
Wydawca: Academic Press
Wydanie: 2

 

PRACOWNIA MAGISTERSKA

Literatura uzależniona od tematu realizowanej pracy magisterskiej

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Literatura obowiązkowa

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych 

Twórcy: Weiner January & Weiner 3 January
Data publikacji: 2018
Wydanie: 5
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

Literatura dodatkowa

Przygotowanie artykułów do druku w Annales Societatis Geologorum Poloniae: uwagi dla autorów;
ASGP, Volume 55 (1985), Issue 3-4, s. 509-533

Twórca: Haczewski Grzegorz
Data publikacji: 1985
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne
Tytuł czasopisma: Annales Societatis Geologorum Poloniae (Rocznik PTG)

Publikacja w formacie PDF dostępna dla studentów UJ poprzez stronę internetową:
https://extranet.uj.edu.pl

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PETROLOGII

Istotnym składnikiem literatury są materiały udostępnione przez wykładowcę oraz wskazane artykuły dostępne w cyfrowej bazie danych. Literatura uzupełniająca poniżej (pozycje niedostępne w Bibliotece mogą być udostępnione przez wykładowcę).

Literatura obowiązkowa

Geochemistry: an introduction

Twórca: Albarède Francis
Data publikacji: 2003
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Igneous rocks

Twórca: Barker Daniel S.
Data publikacji: 1983
Wydawca: Prentice-Hal

Igneous and metamorphic petrology

Twórca: Best Myron G.
Data publikacji: 2003
Wydanie: 2
Wydawca: Blackwell Publishing
 

The interpretation of igneous rocks

Twórcy: Cox K. G., Bell J. D. & Pankhurst R. J.
Data publikacji: 1995
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Orogenesis: The Making of Mountains

Twórcy: Johnson Michael R. W. & Harley Simon L.
Data publikacji: 2012
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Petrology of the Metamorphic Rocks

Twórca: Mason Roger
Data publikacji: 1990
Wydanie: 2
Wydawca: Unwin Hyman

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Principles of Igneous and Metamorphic Petrology

Twórcy: Philpotts Anthony R. & Ague Jay J.
Data publikacji: 2012
Wydanie: 2
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Igneous petrogenesis

Twórca: Wilson Marjorie
Data publikacji: 1994
Wydanie: 1, 3rd reprint
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

An Introduction to Metamorphic Petrology

Twórca: Yardley Bruce W. D.
Data publikacji: 1993
Wydanie: Reprint 1993
Wydawca: Longman Scientific & Technical

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

ZAGADNIENIA PRAWNE W GEOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Literatura obowiązkowa

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U.11.163.981 z późn. zmian.) wraz z wybranymi rozporządzeniami wykonawczymi

Dostęp online

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U.10.220.1447, tekst jednolity z późn. zmian.)

Dostęp online

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (wybrane działy)
(Dz.U.64.16.93, z późn. zmian.)

Dostęp online

Ustawa z dnia 14.06.1960.KPA (wybrane działy) 
(Tekst jedn. Dz.U.13.00.267) wg stanu na 10.01.2013 r.

Dostęp online

 

Literatura dodatkowa

Ustawa o udostępnianiu informacji
o środowisku (wybrane zagadnienia)
(Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.)

Dostęp online

Ustawa Prawo ochrony środowiska (wybrane zagadnienia)
(Dz.U.08.25.150, tekst jedn. z późn. zm.)

Dostęp online

Ustawa Prawo wodne (wybrane zagadnienia)
(Dz.U.12.00.145, tekst jedn. z późn. zm.)

Dostęp online

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.10.213.1397)

Dostęp online