Kontakt

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sekretariat ds. studenckich

Adres
Instytut Nauk Geologicznych UJ
Gronostajowa 3a, pokój: 1.09.0; 30-387 Kraków
Telefon
12 664-43-55
Fax
12 664-43-03

Zastępca Dyrektora ING UJ ds. dydaktycznych

dr. Anna Lewandowska 

godziny przyjęć studentów: wtorek 9.30 - 11.00, środa 10.00 - 12.00

Podania do Z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ

ds. studenckich należy składać w sekretariacie ds. studenckich, pok 1.09.0
 
 

Sekretariat ds. studenckich, pok. 1.0.9.0

mgr Ewa Kwiatkowska

e-mail:

studia.ing@uj.edu.pl

tel. +48  12 664-43-55
tel. wew. 4355
godziny przyjęć studentów:

poniedziałek, środa, piątek 11.00 - 14.00

wtorek, czwartek 9.00 - 12.00

Portiernia

Telefon:

Pracownicy

Pracownicy naukowi

Pracownicy administracyjni