Kontakt

 

 

 

 

Instytut Nauk Geologicznych Wydział Geografii i Geologii
Uniwersytet Jagielloński

Sekretariat ds. studenckich

Adres
Instytut Nauk Geologicznych UJ
Gronostajowa 3a, pokój: 1.08; 30-387 Kraków
Telefon
12 664-43-55
Fax
12 664-43-03

Zastępca Dyrektora ING UJ ds. dydaktycznych

dr. Anna Lewandowska 

Pokój: 1.04

Godziny przyjęć studentów: wtorek 10.00 - 11.00, środa 14.30 - 15.30

Podania do Z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ

ds. studenckich należy składać w sekretariacie ds. studenckich, pok 1.08
 
 

Sekretariat ds. studenckich, pok. 1.08

Kierunek Geologia

mgr Ewa Kwiatkowska

e-mail:

studia.ing@uj.edu.pl

tel. +48  12 664-43-55
tel. wew. 4355
godziny przyjęć studentów:

poniedziałek - czwartek: 10.00 - 13.00

piątek: nieczynne

 

W sekretariacie ds. studenckich obowiązuje system kolejkowy z użyciem biletomatu

Szczegółowa instrukcja korzystania z biletomatu do pobrania poniżej

kliknij aby pobrać

Portiernia

Telefon: 12-664-4050

Pracownicy

Pracownicy naukowi

Pracownicy administracyjni