Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważna informacja dla kandydatów na studia I-go i II-go stopnia na kierunku geologia

Niniejszym informujemy, że w najbliższych dniach mija termin rejestracji oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych.
Studia I-go stopnia:

  • Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB) – 03.07.2019 r.
  • Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB  – 07.07.2019 r.

Studia II-go stopnia09.07.2019 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i wszystkich terminów dostępne na stronie:

Studia I-go stopnia: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/4668/1/s
Studia II-go stopnia: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/4697/1/s

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NEWSY Z OSTATNIEJ CHWILI

STUDUJESZ GEOLOGIĘ NA UJ? SPODZIEWAJ SIĘ LEPSZYCH ZAROBKÓW!

Według najnowszego zestawienia Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) bazującego na danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę MNiSW absolwenci kierunku geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim mogą liczyć na wysokie zarobki. W rankingu zarobków absolwenci naszego kierunku plasują się w pierwszej piątce najlepiej zarabiających z pośród absolwentów kończących nauki przyrodnicze. W porównaniu wzięto pod uwagę względny wskaźnik zarobków, określający relację średnich zarobków absolwentów danego kierunku do średnich zarobków w powiatach ich zamieszkania.

Źródło: interia.pl

Cały artykuł do przeczytania na stronie: https://praca.interia.pl/zarobki/news-po-tych-uczelniach-i-kierunkach-zarobisz-najwiecej-nawet-2-5,nId,3080109  

 

RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU O STYPENDIA DYREKTORA ING UJ!

W roku akademickim 2019/20 Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ przyznaje 2 stypendia.

  1. Stypendium przeznaczone jest na realizację projektu badawczo/naukowego lub pokrycie kosztów konferencji naukowej/warsztatów/wyjazdu badawczego. Stypendium pzeznaczone jest dla studentów studiów I i II stopnia. Kwota stypendium – do 3000 zł
  2. Stypendium przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce przeznaczone jest wyłacznie dla studentów studiów II stopnia. Oceniane są m.in. wysoka średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2018/19, udział w projektach badawczych i popularyzatorskich, autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych, uczestnictwo w stażach. Kwota stypendium – 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy roku akaademickiego 2019/20).

Stypendia przydzielane są wyłącznie na wniosek studenta studiów I stopnia i II stopnia kierunku geologia. Szczegóły znaleźć można w regulaminie przydzielania stypendium poniżej. 

Kompletne wnioski należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich. Wnioski należy sformułować samodzielnie - wzory nie będą dostępne na stronach www ING UJ.

W przypadku ubiegania się o stypendium na realizację projektu lub wyjazdu badawczego należy dokładnie wskazać cel, na który wydane zostanie stypendium i szacowane koszty. Celem może być np. udział w workshopie, konferencji, wyjazd na badania terenowe, wydatki na laboratoryjne lub dofinansowanie wyjazdu w ramach wymiany studentów ERASMUS czy CEEPUS.

Każda forma geologicznej aktywności zawodowej studenta może być finansowana w ramach stypendium, jednak musi być dobrze uzasadniona i poparta przez promotora/opiekuna naukowego lub opiekuna naukowego projektu o którego finansowanie się wnioskuje! Zatem do wniosku trzeba dołączyć rekomendację podpisaną przez swojego opiekuna naukowego.

WSKAZÓWKA

 

Podanie o stypendium powinno zawierać:

  1. Jasno sformułowane przeznaczenie stypendium wraz z uzasadnieniem (max. 2 strony, 500 słów)

  2. Planowany budżet (max. ½ strony, 125 słów)

  3. Curriculum Vitae (max. 1 strona, 250 słów)

  4. Rekomendację opiekuna naukowego/promotora lub opiekuna naukowego projektu

W przypadku planowanego wyjazdu na konferencję, workshop itp. - do podania powinny zostać dołączone załączniki z informacjami organizatorów o miejscu, czasie, opłatach itp.

 

UWAGA: Termin składania wniosków o stypendium i nagrody upływa z dniem 31 października 2019 r.

Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie ds. studenckich.

Szczególy i regulamin konkursu dostępny na stronie: www.ing.uj.edu.pl/stypendiumdyrektora

Geologia UJ liderem rankingu Perspektyw 2019!

Miło nam poinformować, że kierunek geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim został liderem w swojej kategorii w rankingu Perspektyw 2019!

Pełne zestawienie dostępne na stronie internetowej:

http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/tables/RKS/show.php?subject=geologia

Serdecznie zapraszamy do studiowania z nami geologii!!