Joanna Dobosz

e-mail: joanna.jurczyk@uj.edu.pl
stanowisko: Samodzielny referent administracyjny
pełnione funkcje: Samodzielny referent administracyjny