Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego w ING UJ nadzór sprawuje Rada Programowa kierunku Geologia.

 

Przewodniczący:

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ – Kierownik studiów na kierunku geologia

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Marek Michalik

Prof. dr hab. Stanisław Leszczyński

Dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ

Dr hab. Mariusz Rospondek, prof. UJ

Dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ

Dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ

Dr Dorota Salata

Dr Anna Lewandowska

 

Głos doradczy:

Dr inż. Ewa Malata

 

Sekretarz:

Mgr Ewa Kwiatkowska