Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najcenniejsze wydawnictwa Biblioteki ING UJ, m in. unikatowe dzieła rękopiśmienne Ludwika Zejsznera, Atlas Geologiczny Galicyi, mapy Pusch'a, Roemer'a czy Hohenegger'a datuje się na wiek XIX. Niestety wiele cennych zbiorów, głównie kartograficznych, zostało zniszczonych w czasie wojny lub zagubionych podczas przeprowadzki z budynku przy ulicy Św. Anny do siedziby przy ulicy Oleandry 2A.

Biblioteka z 26-tysięcznym księgozbiorem oferuje najnowsze wydania literatury polskiej i światowej z zakresu nauk geologicznych (geologia podstawowa i stosowana) oraz dyscyplin pomocniczych (mineralogia, geochemia, petrografia, geofizyka, geografia, nauki przyrodnicze, ochrona środowiska). Gromadzimy materiały konferencyjne z sympozjów geologicznych odbywających się na terenie Polski i poza jej granicami, a także stale prenumerujemy wiodące tytuły polskich czasopism geologicznych, m. in. Acta Geologica Polonica, Geological Quarterly, Annales Societatis Geologorum Poloniae, Acta Palaeontologica Polonica  oraz publikacje wydawane przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Obecnie księgozbiór liczy ponad 16000 woluminów książek, 1700 arkuszy map (najstarsze litografowane wydane na przełomie XVIII/XIX w.), 300 tytułów czasopism (w tym liczne wydawane za granicą gromadzone od końca XIX w.) oraz ponad 1000 prac dyplomowych absolwentów Instytutu Nauk Geologicznych UJ (pierwsza zachowana praca magisterska pochodzi z 1948 r.). [stan na dzień 1 sierpnia 2017 r.]

Biblioteka ING oferuje studentom dostęp do literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia sylabusów modułu kształcenia (kierunek: Geologia) - ok. 250 tytułów książek autorów polskich i zagranicznych, artykuły z czasopism oraz wydawnictwa kartograficzne.