Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka stara się regularnie uzupełniać zbiory o najnowszą literaturę dostępną na polskim i światowym rynku wydawniczym.

Zachęcamy do zapoznania się on-line z zakupionymi przez Bibliotekę ING najnowszymi wydawnictwami z dziedziny geologii, a także do odwiedzenia Wypożyczalni, gdzie stale prezentujemy nowe książki oraz aktualne numery prenumerowanych czasopism.

Czekamy na propozycje zakupu nowych książek oraz wydawnictw kartograficznych. Zgłoś do zakupu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literatura dostępna w Bibliotece od 2020 roku

McSween H.Y.,Jr.
Moersch J.E.
Burr D.M.
Dunne W.M.
Emery J.P.
Kah L.C.
McCanta M.C.

Planetary geoscience

Cambridge University Press, 2019

Wójcik A. (red.)

Atlas osuwisk miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa, 2019

Dzwoniarek-Konieczna M.
Węcławska M. (red.)

Człowiek i kamień: badania geologiczne w perspektywie archeologii
Konferencja naukowo-jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Janusza Skoczylasa

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019

Balon J.

Indyjskie obrazki

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2019

Adams A. E.
MacKenzie W. S.
Guilford C.

Atlas of sedimentary rocks under the microscope

Routledge, 2014

MacKenzie W. S.
Guilford C.

Atlas of rock-forming minerals in thin section

Routledge, 2013

Nemčok M.
Schamel S.
Gayer R.

Thrustbelts: structural architecture, thermal regimes, and petroleum systems

Cambridge University Press, 2009

Martin R.E. (ed.)

Environmental micropaleontology: the application of microfossils to environmental geology
(Topics in Geobiology; v. 15)

Springer Science+Business Media, 2000

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literatura dostępna w Bibliotece od 2019 roku

Mizerski W.

Geologia Europy

Wydawnictwo Naukowe PWN,
2019

Fekete K., Michalík, J., Rehȧkowȧ D. (eds)

XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group: Field Trip Guide and Abstracts Book: June 10–14, 2019 Bratislava, Slovakia

Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences & faculty of Natural Sciences,

Comenius University, 2019

Fagereng Å., Toy V.G., Rowland J.V. (eds)

Geology of the earthquake source: a volume in honour of rick Sibson

(Geological Society Special Publication No. 359)
The Geological Society, 2011

Bojar A.-V., Melinte-Dobrinescu M. C., Smit J. (eds)

Isotopic studies in cretaceous research

(Geological Society Special Publication No. 382)
The Geological Society, 2013

Bosence D.W.J., Gibbons K.A., Le Heron D.P., Morgan W.A., 
Pritchard T., Vining B.A. (eds)

Microbial carbonates in space and time

(Geological Society Special Publication No. 418)
The Geological Society, 2015

Pedley H. M., Rogerson M. (eds)

Tufas and speleothems: unravelling the microbial and physical controls

(Geological Society Special Publication No. 336)
The Geological Society, 2010

Vecoli M., Clėment G., Meyer-Berthaud B. (eds)

The terrestrialization process: modelling complex interactions 
at the biosphere-geosphere interface

(Geological Society Special Publication No. 339)
The Geological Society, 2010

Balme M.R., Bargery A.S., Gallagher C.J., Gupta S. (eds)

Martian Geomorphology

(Geological Society Special Publication No. 356)
The Geological Society, 2011

Wiewiórka J., Poborska-Młynarska K., Zięba K., Flasza M.

W głębi soli i czasu: w kopalni soli Bochnia

(Nauka dla Ciekawych, Nr 9)
Wydawnictwa AGH, 2016 
Z płytą CD i okularami (fotografie dwu- i trójwymiarowe, filmy)

Kopertowska M., Sikorski W.

Funkcje w EXCELU: w praktyce

Wyd. 2.
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Sądowska S. (oprac.)

Jak pisać CV i list motywacyjny

Wydawnictwo Literat, 2010

Barta J., Markiewicz R.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Wyd. 8.
Wolters Kluwer, 2019

Lambor J.

Hydrologia inżynierska

Arkady, 1971

Czyżewski Ł., Sudoł-Procyk M. (red.)

Materiały 52 Sympozjum Speleologicznego, Toruń 11-14.10. 2018

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018

Gawlick H.-J., Sudar M.N., Missoni S., Suzuki H., 
Lein R., Jovanović D.
Triassic-Jurassic geodynamic history of the Dinaridic Ophiolite Belt (Inner Dinarides, SW Serbia)

Field Trip Guidebook: 13th Workshop on Alpine Geological Studies (Zlatibor, Serbia 2017)

(Journal of Alpine Geology; 55, 2017)
Geoaustria, 2017

Aubrecht R.
Paleokarst, neptunian dykes, collapse breccias, mud-mounds and sedimentary unconformities

Field Trip Guide: 29th IAS Meeting of Sedimentology, Schladming, Austria 

(Journal of Alpine Geology; 54, 2012)
Geoaustria, 2012

Rossi A.P., Gasselt S. van (eds)

Planetary geology

(Springer Praxis Books: Astronomy and Planetary Sciences)
Springer, 2018

Kopertowska M.

Grafika menedżerska i prezentacyjna

Wyd. 3 zmienione
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.

Technologia cieczy wiertniczych

Wydawnictwa AGH, 2018

Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.

Projektowanie głębokich otworów wiertniczych

Wydawnictwa AGH, 2017

Cedro A. (red.)

Polska geografia morza: przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich  

Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2019

Dartnell L.

Origins: how the Earth made us

The Bodley Head, 2018

Balon J., Więcław-Michniewska J. (red.)

Mała encyklopedia Karpat: pogranicze polsko-słowackie

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 2018

Dobiński W.

Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych

(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 2850) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011

Knight D.W., Hazlewood C., Lamb R., Samuels P.G.,
Shiono Koji

Practical channel hydraulics: roughness, conveyance and afflux
2nd ed.

CRC Press Taylor & Francis Group, 2018

Georgescu M.D.

Microfossils through time: an introduction: first steps in micropaleontology

Schweizerbart Science Publishers, 2018

Krystek J. (red.)

Ochrona środowiska dla inżynierów

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Mizerski W.

Geologia dynamiczna
Wyd. 4.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Grodzicki J. (red.)

Jaskinie Wyżyny Olkuskiej
T. 1: Jaskinie Dolin Dłubni, Wedonki, Kluczwody, 
Bolechowickiej i Będkowskiej (uzupełnienia)

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2018

Luty I., Polonius A., Grodzicki J. (red.)

Jaskinie Wyżyny Olkuskiej
T. 3: Jaskinie Doliny Szklarki I Doliny Racławki
Państwowy Instytut

Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2018

Kędzierski M., Gradziński M. (red.)

Polska Konferencja Sedymentologiczna: POKOS 7: Materiały konferencyjne

Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego 
z. 148, Unisław

PIG, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego 
z. 149, Siedliska

PIG, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego
z. 150, Polik

PIG, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego 
z. 151, Nieświń

PIG, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego
z. 152, Chełmek

PIG, 2018

Ho K., Lacasse S., Picarelli L. (eds)

Slope safety preparedness for impact of climate change

CRS Press Taylor & Francis Group, 2017

Jackson M.P.A., Hudec M.R.

Salt tectonics: principles and practice

Cambridge University Press, 2017

Yazykowa E. [et al.]

Kiedy miasto było morzem: historia geologiczna Opola

Uniwersytet Opolski, 2017

Franczak P. (red.)

Police: pasmo w cieniu Babiej Góry

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2017

Grigelis A. (red.)

Ignotas Domeika: geologas, mineralogas, kalny inžinierius

Vilniaus Universiteto Leidykla, 2017

Da Silva A.M.F., Yalin M.S. 

Fluvial processes
2nd ed

CRS Press Taylor & Francis Group, 2017

Aberle J., Rennie C.D., Admiraal D.M., Muste M. (eds)

Experimental hydraulics: methods, instrumentation, data processing and 
Management
Vol. 2: Instrumentation and measurement techniques

CRS Press Taylor & Francis Group, 2017

Mikołajków J., Sadurski A. (red.)

Informator PSH: główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2017

Lewandowski W.M., Klugmann-Radziemska E.

Proekologiczne odnawialne źródła energii: kompendium

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Ogg J.G., Ogg G.M., Gradstein F.M.

A concise geologic time scale 2016

Elsevier, 2016

Cwojdziński S., Pacuła J.

Sudety: przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej
Jelenia Góra–Zgorzelec–Bolesławiec–Złotoryja–Strzegom–Legnica

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2015

Engel A.S. (ed.)

Microbial life of cave systems
(Life in Extreme Environments; vol. 3)

Walter de Gruyter, 2015

Ashworth  P.J., Best J.L., Parsons D.R. (eds)

Flufial-tidal sedimentology
(Developments in Sedimentology; vol. 68)

Elsevier, 2015

Culver D.C., White W.B. (eds)

Encyclopedia of caves

Elsevier Academic Press, 2005

Rabiej M.

Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel 

Helion, 2018

Rabiej M.

Statystyka z programem Statistica 

Helion, 2012

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literatura dostępna w Bibliotece od 2018 roku

Knaust Dirk

Atlas of trace fossils in well core: appearance, taxonomy and interpretation

Springer International Publishing, 2017
 

Wyżga Bartłomiej (red.)

Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat
– skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne

Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2017

Kallmeyer Jens (ed.)

Life at vents and seeps

Walter de Gruyter, 2017

Van Buchem F.S.P [et al.] (eds)

Barremian - Aptian stratigraphy and hydrocarbon habitat of eastern Arabian Plate. Vol. 1, 2

Gulf PetroLink, 2010

Tarbuck E.J., Lutgens F.K.

Earth: an introduction to physical geology

Pearson Education International, 2008

Cita Maria Bianca [et al.]

Italian wines and geology

BE-MA editrice, 2004
 

Braithwaite C.J.R., Rizzi G., Darke G. (eds)

The geometry and petrogenesis of dolomite hydrocarbon reservoirs

The Geological Society, 2004

William Cavazza [et al.] (eds)

The TRANSMED Atlas: the Mediterranean region from crust to mantle: geological and geophysical framework of the Mediterranean and the surrounding areas

Springer-Verlag, 2004

Samson I., Anderson A., Marshall D. (eds)

Fluid inclusions: analysis and Interpretation

Mineralogical Association of Canada, 2003

Cidu Rosa (ed.)

Water-rock interaction Vol. 1, 2

A. A. Balkema Publishers, 2001

Viljoen M.J., Reimold W.U.

An introduction to South Africa's geological and mining heritage

Mintek, 1999

Saller A.H. [et al.].

Geologic framework of the Capian Reef

SEPM Society for Sedimentary Geology, 1999

Patton Brian, Robinson Bart

The Canadian Rockies trail guide: a hiker's manual to the national parks

Summerthought, 1994

Press Frank, Siever Raymond

Understanding Earth

W. H. Freeman, 1994

Parnell J., Lianjun Y., Changming C. (eds)

Sediment-hosted mineral deposits

Blackwell Scientific, 1990