Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literatura obowiązkowa

Jak pisać CV i list motywacyjny

Twórca: Sądowska Sylwia (Redaktor)
Data publikacji: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Literat

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Kompendium wiedzy na temat poszukiwania pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

http://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja

Literatura dodatkowa

Ustawa „Kodeks Pracy” z dn. 26.06.1974, tekst jednolity:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Literatura obowiązkowa

Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli: (teoria poznania, logika, metafizyka, teoria wartości)

Twórca: Ajdukiewicz Kazimierz
Data publikacji: 2011
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Semper

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka

Twórca: Ajdukiewicz Kazimierz
Data publikacji: 2004
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwo Antyk

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Wprowadzenie do filozofii 

Twórca: Anzenbacher Arno
Data publikacji: 2018
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwo WAM

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Historia filozofii. Tom 1, Filozofia starożytna i średniowieczna

Twórca: Tatarkiewicz Władysław
Data publikacji: 2014
Wydanie: 22 (4 dodruk)
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Historia filozofii. Tom 2, Filozofia nowożytna do roku 1830

Twórca: Tatarkiewicz Władysław
Data publikacji: 2014
Wydanie: 22 (4 dodruk)
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Historia filozofii. Tom 3, Filozofia XIX wieku i współczesna

Twórca: Tatarkiewicz Władysław
Data publikacji: 2014
Wydanie: 19 (5 dodruk)
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Geochemia 

Twórcy: Polański Antoni & Smulikowski Kazimierz
Data publikacji: 1969
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geochemia i surowce mineralne

Twórca: Polański Antoni
Data publikacji: 1988
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Podstawy geochemii

Twórca: Polański Antoni 
Data publikacji: 1988
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geochemistry

Twórca: White Willam M.
Data publikacji: 2013
Wydawca: Willey-Blackwell A John Willey & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Igneous and Metamorphic Petrology 

Twórca: Best Myron G.
Data publikacji: 2003
Wydanie: 2
Wydawca: Blackwell Publishing

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Stable Isotope Geochemistry

Twórca: Hoefs Jochen
Data publikacji: 1997
Wydanie: 4
Wydawca: Springer-Verlag

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

Radiogenic Isotope Geology

Twórca: Dickin Alan P. 
Data publikacji: 2000
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Inorganic Geochemistry

Twórca: Henderson Paul
Data publikacji: 1992
Wydawca: Pergamon Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geochemistry: Pathways and Processes

Twórcy: Richardson Steven M. & McSween HarryY., Jr.
Data publikacji: 1989
Wydawca: Prentice Hal

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation

Twórca: Rollinson Hugh R.
Data publikacji: 1993
Wydawca: Longman Scientific & Technical; John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geochemia organiczna 

Twórca: Waleńczak Zygmunt
Data publikacji: 1987
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

An Introduction to the Earth-Life System

Twórca: Cockell Charles (Redaktor)
Data publikacji: 2008
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Dzieje życia na Ziemi: wprowadzenie do paleobiologii

Twórca: Dzik Jerzy
Data publikacji: 2011
Wydanie: 4 zmienione
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

Dzieje życia na Ziemi

Twórca: Gould Stephen Jay 
Data publikacji: 2007
Wydawca: Świat Książki

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geologia historyczna

Twórca: Makowski Henryk (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 1977
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geologia historyczna

Twórcy: Mizerski Włodzimierz & Orłowski Stanisław
Data publikacji: 2017
Wydanie: 3
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

Geologia historyczna. Cz. 1

Twórcy: Orłowski Stanisław & Szulczewski Michał
Data publikacji: 1990
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej 

Twórca: Orłowski Stanisław (Redaktor)
Data publikacji: 1986
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Kolebka życia: o narodzinach
i najstarszych śladach życia na Ziemi

Twórca: Schopf J. William
Data publikacji: 2006
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

Historia Ziemi

Twórca: Stanley Steven M.
Data publikacji: 2002
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Nowe spojrzenie na starą planetę: zmienne oblicze Ziemi

Twórca: Van Andel Tjeerd H.
Data publikacji: 2001
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

 

Literatura dodatkowa

Wielki początek: 14 miliardów lat kosmicznej ewolucji

Twórcy: Tyson Neil deGrasse & Goldsmith Donald
Data publikacji: 2007
Wydawca: Prószyński i S-ka

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Encyklopedia ewolucji: Ziemia i jej fascynująca historia

Twórcy: Dixon Dougal, Jenkins Ian, Moody Richard & Zhuravlev Andrey
Data publikacji: 2005
Wydawca: Wydawnictwo Debit

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Znikąd donikąd

Twórca: Kunicki-Goldfinger Władysław J. H.
Data publikacji: 1993
Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Ziemia i życie: rozważania o ewolucji i ekologii

Twórca: Ryszkiewicz Marcin
Data publikacji: 1996
Wydawca: Prószyński i S-ka

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Budowa Geologiczna Polski 
T. 1, Stratygrafia 
Cz. 1, Prekambr i paleozoik

Twórca: Sokołowski Stanisław (Redaktor)
Data publikacji: 1968
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Budowa Geologiczna Polski
T. 1, Stratygrafia 
Cz. 2, Mezozoik

Twórca: Sokołowski Stanisław (Redaktor)
Data publikacji: 1973
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Budowa Geologiczna Polski 
T. 1, Stratygrafia 
Cz. 3a, Kenozoik, paleogen, neogen

Twórca: Peryt Tadeusz & Piwocki Marcin (Redaktorzy)
Data publikacji: 2004
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Budowa Geologiczna Polski 
T. 1, Stratygrafia 
Cz. 3b, Kenozoik: czwartorzęd

Twórca: Sokołowski Stanisław (Redaktor)
Data publikacji: 1984
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geology of Poland 
Volume 4, Tectonics

Twórca: Pożaryski Władysław (Redaktor)
Data publikacji: 1977
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Geologia Polski

Twórca: Mizerski Włodzimierz
Data publikacji: 2020
Wydanie: 6
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geologia Polski dla geografów

Twórca: Mizerski Włodzimierz
Data publikacji: 2005
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geologia regionalna Polski

Twórcy: Stupnicka Ewa & Stempień-Sałek Marzena
Data publikacji: 2016
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geologia regionalna Polski

Twórca: Stupnicka Ewa
Data publikacji: 2007
Wydanie: 3
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Ore deposit geology and its influence on mineral exploration 

Twórcy: Edwards Richard & Atkinson Keith
Data publikacji: 1986
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

An Introduction to Ore Geology

Twórca: Evans Anthony M.
Data publikacji: 1987
Wydanie: 2
Wydawca: Blackwell Scientific Publications
 

The Geology of Ore Deposits

Twórcy: Guilbert John M. & Park Charles F., Jr.
Data publikacji: 1986
Wydawca: W. H. Freeman & Company

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Introduction to ore-forming processes

Twórca: Robb Laurence
Data publikacji: 2005
Wydawca: Blackwell Publishing

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics

Twórca: Sawkins Frederick J.
Data publikacji: 1984
Wydawca: Springer-Verlag

Książka dostępna on-line
 

Exploration and mining geology

Twórca: Peters William C.
Data publikacji: 1978
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura uzależniona od tematyki realizowanej pracy licencjackiej

Literatura obowiązkowa

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych 

Twórca: Weiner January, Weiner 3 January
Data publikacji: 2018
Wydanie: 5
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

 

Literatura dodatkowa

Przygotowanie artykułów do druku
w Annales Societatis Geologorum Poloniae: uwagi dla autorów; 
ASGP, Volume 55 (1985), Issue 3-4, s. 509-533

Twórca: Haczewski Grzegorz
Data publikacji: 1985
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne
Tytuł czasopisma: Annales Societatis Geologorum Poloniae (Rocznik PTG)

Publikacja w formacie PDF dostępna dla studentów UJ poprzez stronę internetową: https://extranet.uj.edu.pl