Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literatura obowiązkowa

Tektonika

Twórcy: Dadlez Ryszard & Jaroszewski Wojciech
Data publikacji: 1994
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Structural Geology

Twórca: Fossen Haakon
Data publikacji: 2013
Wydanie: 4
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Podstawy geologii strukturalnej: struktury fałdowe

Twórca: Kuzak Ryszard & Żaba Jerzy
Data publikacji: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej

Twórca: Labus Małgorzata & Labus Krzysztof
Data publikacji: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Structural Geology of Rocks and Regions 

Twórca: Davis George H.
Data publikacji: 1984
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym 

UWAGA: dostępne różne wydania

Tektonika a formy krajobrazu

Twórca: Ollier Cliff
Data publikacji: 1987
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Microtectonics

Twórca: Passchier Cess W. & Trouw Rudolph A. J.
Data publikacji: 1996
Wydawca: Springer

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Fundamentals of Structural Geology 

Twórca: Pollard David D. & Fletcher Raymond C.
Data publikacji: 2010
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Structural Geology: An introduction to Geometrical Techniques

Twórca: Ragan Donal M.
Data publikacji: 1985
Wydanie: 3
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

The Techniques of Modern Structural Geology 
Volume 1, Strain Analysis 

Twórca: Ramsay John G. & Huber Martin I.
Data publikacji: 1989
Wydanie: 4th printing
Wydawca: Academic Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym 

UWAGA: dostępne różne wydania

The Techniques of Modern Structural Geology
Volume 2, Folds and Fractures 

Twórca: Ramsay John G. & Huber Martin I.
Data publikacji: 1989
Wydanie: 3rd printing
Wydawca: Academic Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym 

UWAGA: dostępne różne wydania

Structural Geology

Twórca: Twiss Robert J. & Moores Eldridge E. M.
Data publikacji: 1992
Wydawca: W. H. Freeman and Company

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

 

Literatura obowiązkowa

Atlas do ćwiczeń z kartografii geologicznej

Twórca: Alexandrowicz Stefan
Data publikacji: 1959
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym 

Geology in the field

Twórca: Compton Robert R.
Data publikacji: 1985
Wydanie: 2
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geologiczna kartografia wgłębna

Twórca: Kotański Zbigniew
Data publikacji: 1987
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne 

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geologia kopalniana

Twórca: Nieć Marek
Data publikacji: 1990
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Introduction to geological maps and structures

Twórca: Roberts John L.
Data publikacji: 1982
Wydawca: Pergamon Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Interpretacja zdjęć lotniczych

Twórcy: Ciołkosz Andrzej, Miszalski Jerzy & Olędzki Jan R.
Data publikacji: 1986
Wydanie: 2
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Remote sensing: principles and interpretation

Twórca: Sabins Floyd F.
Data publikacji: 1997
Wydanie: 3
Wydawca: W. H. Freeman and Company

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

 

Literatura obowiązkowa

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000 
Arkusz Mszana Dolna

Twórca: Burtan Jadwiga (Opracowanie)
Data publikacji: 1977
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne 

Sprawdź dostępność mapy w katalogu komputerowym

Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50000
Arkusz Mszana Dolna

Twórca: Burtan Jadwiga 
Data publikacji: 1978
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne 

Sprawdź dostępność w katalogu komputerowym

Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin;
Geologica Carpathica, Volume 43 (1992), 
Issue 6, s. 333-338

Twórcy: Oszczypko Nestor
Data publikacji: 1992
Wydawca: Slovak Academic Press
Tytuł czasopisma: Geologica Carpathica

Czasopismo naukowe dostępne na miejscu w Bibliotece ING UJ

Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Koninki 17-19 września 1992

Twórca: Zuchiewicz Witold & Oszczypko Nestor (Redaktorzy)
Data publikacji: 1992
Wydawca: Wydawnictwo ING PAN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

 

Literatura obowiązkowa

GIS - Teoria i praktyka

Twórca: Longley Paul A., Goodchild Michael F., Maguire David J. & Rhind David W.; Magnuszewski Artur (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
 

 

Literatura obowiązkowa

Minerals: their constitution and origin

Twórca: Wenk Hans-Rudolf & Bulakh Andrei
Data publikacji: 2012
Wydanie: 6th printing
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Introduction to Mineralogy

Twórca: Nesse William D.
Data publikacji: 2000
Wydawca: Oxford University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Czasopisma naukowe dostępne w sieci przez bibliotekę:

American Mineralogist

Reviews in Mineralogy and Geochemistry

Clays and Clay Minerals (Springer)

X-Ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals

Twórca: Moore Duane M. & Reynolds Robert C., Jr.
Data publikacji: 1997
Wydanie: 2
Wydawca: Oxford University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Prawo własności intelektualnej

Twórcy: Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Rutkowska-Sowa Magdalena, Nowikowska Monika & Zawadzka Zofia (Redaktorzy)
Data publikacji: 2018
Wydanie: Stan prawny na 31 marca 2018 r.
Wydawca: Wolters Kluwer Polska

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Twórcy: Barta Janusz & Markiewicz Ryszard
Data publikacji: 2019
Wydanie: 8, Stan prawny na 25 lutego 2019 r.
Wydawca: Wolters Kluwer Polska

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Prawa własności przemysłowej: przedmiot, treść i naruszenie

Twórcy: Nowińska Ewa, Promińska Urszula & Szczepanowska-Kozłowska Krystyna
Data publikacji: 2021
Wydanie: Stan prawny na 25 stycznia 2021 r.
Wydawca: Wolters Kluwer

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Ilustrowane prawo autorskie

Twórca: Markiewicz Ryszard
Data publikacji: 2018
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2018 r.
Wydawca: Wolters Kluwer Polska

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Zabawy z prawem autorskim

Twórca: Markiewicz Ryszard
Data publikacji: 2015
Wydawca: Wolters Kluwer Polska

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Igneous and metamorphic petrology

Twórca: Best Myron G.
Data publikacji: 2003
Wydanie: 2
Wydawca: Blackwell Publishing

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Petrografia

Twórca: Bolewski Andrzej & Parachoniak Włodzimierz
Data publikacji: 1982
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

The interpretation of igneous rocks

Twórca: Cox K. G., Bell J. D. & Pankhurst R. J.
Data publikacji: 1979
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Zarys sedymentologii

Twórcy: Gradziński Ryszard, Kostecka Aleksandra, Radomski Andrzej & Unrug Rafał
Data publikacji: 1986
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Słownik petrograficzny

Twórcy: Ryka Wacław & Maliszewska Anna
Data publikacji: 1991
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Igneous petrogenesis

Twórca: Wilson Marjorie
Data publikacji: 1994
Wydanie: 1,  3rd reprint
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

An introduction to metamorphic petrology 

Twórca: Yardley Bruce W. D.
Data publikacji: 1993
Wydawca: Longman Scientific & Technical

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

Petrology of the metamorphic rocks

Twórca: Mason Roger
Data publikacji: 1990
Wydanie: 2
Wydawca: Unwin Hyman

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Principles of igneous and metamorphic petrology

Twórca: Philpotts Anthony R. & Ague Jay J.
Data publikacji: 2012
Wydanie: 2
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

UWAGA: dostępne różne wydania

Sand and sandstone 

Twórca: Pettijohn F. J., Potter P. E. & Siever R.
Data publikacji: 1987
Wydanie: 2
Wydawca: Springer-Verlag

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Igneous petrology  

Twórca: Hall Anthony
Data publikacji: 1993
Wydawca: Longman Scientific &Technical

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Przewodnik do petrografii 

Twórca: Manecki Andrzej & Muszyński Marek (Redaktorzy)
Data publikacji: 2008
Wydawca: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Petrologia skał magmowych

Twórca: Majerowicz Alfred & Wierzchołowski Bogumił
Data publikacji: 1990
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Sedimentology and Stratigraphy

Twórca: Nichols Gary
Data publikacji: 2009
Wydanie: 2
Wydawca: Wiley-Blackwell

Zarys sedymentologii

Twórcy: Gradziński Ryszard, Kostecka Aleksandra, Radomski Andrzej & Unrug Rafał
Data publikacji: 1986
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Origin of Carbonate Sedimentary Rocks

Twórcy: James Noel P. & Jones Brian
Data publikacji: 2016
Wydawca: Wiley

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Sedimentary Rocks in the Field: A Practical Guide

Twórca: Tucker Maurice E.
Data publikacji: 2011
Wydanie: 4
Wydawca: Wiley-Blackwell

Earth Surface Processes,
Landforms and Sediment Deposits

Twórcy: Bridge John & Demicco Robert
Data publikacji: 2008
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi

Twórca: Allen Philip A.
Data publikacji: 2000
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget

Twórca: Einsele Gerhard
Data publikacji: 2000
Wydanie: 2
Wydawca: Springer

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Sedimentology and Sedimentary Basins: From Turbulence to Tectonics

Twórca: Leeder Mike

Data publikacji: 1999 
Wydawca: Blackwell Science

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Carbonate Sedimentology

Twórcy: Tucker M. E. & Wright V. P.
Data publikacji: 1990
Wydanie: 2
Wydawca: Blackwell Scientific Publications

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Atlas and glossary of primary sedimentary structures

Twórca: Pettijohn F. J. &  Potter Paul Edwin
Data publikacji: 1964
Wydawca: Springer-Verlag

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym