Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literatura obowiązkowa

Sedymentologia: materiał osadowy, procesy sedymentacyjne i ich produkty: treści wykładów kursu sedymentologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. akad. 2019/20

Twórca: Leszczyński Stanisław
Data publikacji: 2019

Publikacja dostępna on-line

 

Środowiska sedymentacyjne i ich osady: treści wykładów dla studentów geologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. akad. 2019/20

Twórca: Leszczyński Stanisław
Data publikacji: 2020
 

Zarys Sedymentologii

Twórcy: Gradziński Ryszard, Kostecka Aleksandra, Radomski Andrzej & Unrug Rafał

Data publikacji: 1986
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy

Twórca: Reading Harold G. (Editor)
Data publikacji: 1996
Wydanie: 3
Wydawca: Blackwell Science

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Budowa geologiczna Polski 
T. 4, Tektonika 
Cz. 3, Karpaty

Twórca: Pożaryski Władysław (Redaktor)
Data publikacji: 1972
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget

Twórca: Einsele Gerhard
Data publikacji: 2000
Wydanie: 2
Wydawca: Springer

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Deep-Sea Sediments

Twórcy: Hüeneke H. & Mulder T. (Editors)
Data publikacji: 2011
Wydawca: Elsevier
Seria: Developments in Sedimentology; Vol. 63

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Budowa geologiczna Polski 
T. 4, Tektonika 
Cz. 3, Karpaty

Twórca: Pożaryski Władysław (Redaktor) 
Data publikacji: 1972
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians; 
Przegląd Geologiczny, Volume 52 (2004), Issue 8/2, s. 780–791

Twórca: Oszczypko Nestor
Data publikacji: 2004
Tytuł czasopisma: Przegląd Geologiczny

Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego;
Przegląd Geologiczny, Volume 54 (2006),
Issue 5, s. 396–403

Twórca: Oszczypko Nestor
Data publikacji: 2006
Tytuł czasopisma: Przegląd Geologiczny

Publikacja dostępna on-line

Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego 

Twórcy: Oszczypko Nestor, Uchman Alfred & Malata Ewa (Redaktorzy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych

Twórcy: Unrug Rafał (Redaktor), Bogacz Kazimierz, Chrząstowski J. & Radomski Andrzej
Data publikacji: 1969
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Przewodnik geologiczny po wschodnich Karpatach fliszowych

Twórcy: Gucik Stefan, Ślączka Andrzej & Żytko Kazimierz (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 1973
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu

Twórcy: Ciężkowski Wojciech, Wojewoda Jurand & Żelaźniewicz Andrzej (Redaktorzy)

Data publikacji: 2003
Wydawca: Wydawnictwo WIND

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

The Variscides of the West Sudetes: geological setting and review of tectonic models; Mineralogia, Special Papers
Volume 32 (2008), s. 21–27

Twórca: Kryza Ryszard
Data publikacji: 2008
Tytuł czasopisma: Mineralogia, Special Papers

Publikacja dostępna on-line

 

Literatura obowiązkowa

Hydrologia ogólna

Twórca: Bajkiewicz-Grabowska Elżbieta
Data publikacji: 2020
Wydanie: 5
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Hydrogeologia ogólna

Twórcy: Pazdro Zdzisław & Kozerski Bohdan
Data publikacji: 1990
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Podstawy hydrogeologii stosowanej

Twórca: Macioszczyk Aleksandra (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Hydrologia inżynierska

Twórca: Lambor Julian
Data publikacji: 1971
Wydawca: „Arkady”

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Zarys geotechniki: podręcznik akademicki

Twórca: Wiłun Zenon
Data publikacji: 2007
Wydanie: 8
Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Laboratoryjne badania gruntów i gleb

Twórca: Myślińska Elżbieta
Data publikacji: 2010
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego: aspekty geotechniczno-budowlane

Twórcy: Zadroga Bohdan & Olańczuk-Neyman Krystyna
Data publikacji: 2001
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Geoinżynieria: metody modyfikacji podłoża gruntowego

Twórca: Pisarczyk Stanisław
Data publikacji: 2005
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym

Twórca: Birkenmajer Krzysztof
Data publikacji: 1979
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne inne wydania

New data on structure of the Flysch Carpathians;
Przegląd Geologiczny, Volume 33 (1985),
Issue 6, s. 313-333

Twórcy: Cieszkowski Marek, Ślączka Andrzej & Wdowiarz Stanisław
Data publikacji: 1985
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Publikacja dostępna on-line

Budowa geologiczna Polski 
T. 4, Tektonika 
Cz. 3, Karpaty

Twórca: Pożaryski Władysław (Redaktor)
Data publikacji: 1972
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Tectonics of the Carpathian Balkan Region: Explanations to the tectonic map of the Carpathian-Balkan Regions and their Foreland

Twórca: Maheľ Michal (Editor)
Data publikacji: 1974
Wydawca: Geological Institute of Dionýz Štúr

The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians; 
Przegląd Geologiczny, Volume 52 (2004), Issue 8/2, s. 780–791

Twórca: Oszczypko Nestor
Data publikacji: 2004
Tytuł czasopisma: Przegląd Geologiczny

Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego;
Przegląd Geologiczny, Volume 54 (2006),
Issue 5, s. 396–403

Twórca: Oszczypko Nestor
Data publikacji: 2006
Tytuł czasopisma: Przegląd Geologiczny

Publikacja dostępna on-line

Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego

Twórcy: Oszczypko Nestor, Uchman Alfred & Malata Ewa (Redaktorzy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Regionalizacja tektoniczna Polski: Karpaty zewnętrzne i zapadlisko przedkarpackie
Przegląd Geologiczny, Volume 56 (2008), Issue 10, s. 927–935

Twórcy: Oszczypko Nestor, Ślączka Andrzej & Żytko Kazimierz
Data publikacji: 2008
Tytuł czasopisma: Przegląd Geologiczny

Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu
LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., materiały konferencyjne

Twórcy: Uchman Alfred & Chowaniec Józef (Redaktorzy)
Data publikacji: 2009
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Jak powstały Tatry

Twórca: Passendorfer Edward
Data publikacji: 1983
Wydanie: 7
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

A Guidebook to Excursions in the Polish Flysch Carpathians

Twórcy: Ślączka Andrzej & Kamiński Michael A.
Data publikacji: 1998
Wydawca: The Grzybowski Foundation

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Karst Hydrogeology and Geomorphology

Twórcy: Ford Derek & Williams Paul W.
Data publikacji: 2007
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Cave Geology

Twórca: Palmer Arthur N.
Data publikacji: 2007
Wydawca: Cave Books

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Different selection, depending on the topic

Literatura obowiązkowa

Badania ekologiczno-gleboznawcze

Twórcy: Bednarek Renata, Dziadowiec Helena, Pokojska Urszula & Prusinkiewicz Zbigniew
Data publikacji: 2004
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Gleboznawstwo

Twórca: Mocek Andrzej (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

Literatura obowiązkowa

Podstawy gospodarki odpadami

Twórcy: Rosik-Dulewska Czesława
Data publikacji: 2012
Wydanie: 5
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Publikacje wskazane przez prowadzącego zajęcia, podręczniki z księgozbioru prowadzącego zajęcia

Literatura obowiązkowa

Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń

Twórca: Piechota Stanisław
Data publikacji: 2008
Wydanie: 2
Wydawca: AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Projektowanie głębokich otworów wiertniczych

Twórcy: Stryczek Stanisław, Gonet Andrzej & Rzyczniak Mirosław
Data publikacji: 2017
Wydawca: Wydawnictwa AGH

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Wiertnictwo

Twórca: Szostak Ludwik
Data publikacji: 1989
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Podstawy górnictwa kopalin stałych

Twórca: Piechota Stanisław
Data publikacji: 1996
Wydawca: Wydawnictwa AGH 

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Zasady projektowania kopalń. Cz. 5.
Projektowanie szybów i szybików

Twórca: Walewski Jan
Data publikacji: 1965
Wydawca: Wydawnictwo „Śląsk”

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Wiertnictwo

Twórca: Cząstka Jan Józef
Data publikacji: 1975
Wydanie: 3
Wydawca: Wydawnictwo „Śląsk”

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Wiertnictwo hydrogeologiczne

Twórcy: Gonet Andrzej & Macuda Jan
Data publikacji: 1995
Wydawca: Wydawnictwa AGH

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Hydrogeologia ogólna

Twórcy: Pazdro Zdzisław & Kozerski Bohdan
Data publikacji: 1990
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Podstawy hydrogeologii stosowanej

Twórca: Macioszczyk Aleksandra (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Słownik hydrogeologiczny

Twórcy: Dowgiałło Jan, Kleczkowski Antoni S., Macioszczyk Tadeusz & Różkowski Andrzej (Redaktorzy naukowi)
Data publikacji: 2002
Wydanie: 2
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych

Twórca: Kulma Ryszard
Data publikacji: 1995
Wydawca: Wydawnictwa AGH

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Hydrologia ogólna

Twórca: Bajkiewicz-Grabowska Elżbieta
Data publikacji: 2011
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Zlewnia: właściwości i procesy

Twórca: Pociask-Karteczka Joanna (Redaktor)
Data publikacji: 2003
Wydawca: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Radiogenic Isotope Geology

Twórca: Dickin Alan P.
Data publikacji: 2000
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Historia Ziemi

Twórca: Stanley Steven M.
Data publikacji: 2002
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Principles of Isotope Geology

Twórca: Faure Gunter
Data publikacji: 1986
Wydanie: 2
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Izotopy w geologii

Twórca: Polański Antoni
Data publikacji: 1979
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Wstęp do archeologii

Twórca: Ławecka Dorota
Data publikacji: 2003
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: różne wydania

Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia

Twórca: Lindner Leszek (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 1992
Wydawca: Wydawnictwo PAE

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Palaeobiology II

Twórcy: Briggs Derek E. G. & Crowther Peter R. (Editors)
Data publikacji: 2003
Wydawca: Blackwell Publishing

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Dzieje życia na Ziemi: wprowadzenie do paleobiologii

Twórca: Dzik Jerzy
Data publikacji: 2011
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Podstawy paleontologii

Twórcy: Raup David M. & Stanley Steven M.
Data publikacji: 1984
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Introduction to paleobiology and the fossil record

Twórcy: Benton Michael J. & Harper David A. T.
Data publikacji: 2009
Wydawca: Wiley-Blackwell

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Invertebrate Palaeontology and Evolution

Twórca: Clarkson Euan N. K.
Data publikacji: 1996
Wydanie: 3
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Bezkręgowce kopalne

Twórcy: Lehmann Ulrich & Hillmer Gero
Data publikacji: 1991
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Życie i ewolucja biosfery: podręcznik ekologii ogólnej

Twórca: Weiner January
Data publikacji: 2012
Wydanie: 2, 6 dodruk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

Literatura obowiązkowa

The Biomarker Guide 
Volume 1, Biomarkers and Isotopes in the Environment and Human History

Twórcy: Peters Kenneth E., Walters Clifford C. & Moldowan J. Michael
Data publikacji: 2007
Wydanie: 2
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

The Biomarker Guide
Volume 2, Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History

Twórcy: Peters Kenneth E., Walters Clifford C. & Moldowan J. Michael
Data publikacji: 2007
Wydanie: 2
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Petroleum Formation and Occurrence

Twórcy: Tissot Bernard P. & Welte Dietrich H.
Data publikacji: 1984
Wydanie: 2
Wydawca: Springer Verlag

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Python: instrukcje dla programisty

Twórca: Matthes Eric
Data publikacji: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Helion

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Pilgrim, M., Zanurkuj w Pythonie

 

Literatura dodatkowa

QGIS project, PyQGIS Developer Cookbook
Dostęp online:

 

Literatura obowiązkowa

Mineralogia ogólna

Twórcy: Bolewski Andrzej, Kubisz Jan, Manecki Andrzej & Żabiński Witold
Data publikacji: 1990
Wydanie: 3
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Metody badań minerałów i skał

Twórcy: Bolewski Andrzej & Żabiński Witold (Redaktorzy)
Data publikacji: 1988
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

An Introduction to the Rock-Forming Minerals

Twórcy: Deer W. A., Howie R. A. & Zussman J.
Data publikacji: 1993
Wydanie: 2
Wydawca: Longman Scientific & Technical

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Introduction to Mineralogy

Twórca: Nesse William D.
Data publikacji: 2000
Wydawca: Oxford University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Minerały skałotwórcze

Twórcy: Borkowska Maria & Smulikowski Kazimierz
Data publikacji: 1973
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

X-Ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals

Twórca: Moore Duane M. & Reynolds Robert C., Jr.
Data publikacji: 1997
Wydanie: 2
Wydawca: Oxford University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Zarys Sedymentologii 

Twórcy: Gradziński Ryszard, Kostecka Aleksandra, Radomski Andrzej & Unrug Rafał
Data publikacji: 1986
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
Zalecany rozdział 12 - Środowiska sedymentacyjne - środowisko hemipelagiczne, s. 515–534

Earth Surface Processes,
Landforms and Sediment Deposits

Twórcy: Bridge John & Demicco Robert
Data publikacji: 2008
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget

Twórca: Einsele Gerhard
Data publikacji: 2000
Wydanie: 2
Wydawca: Springer

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy

Twórca: Reading H. G. (Editor)
Data publikacji: 1996
Wydanie: 3
Wydawca: Blackwell Science

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Mikropaleontologia: protozoa

Twórca: Łuczkowska Ewa
Data publikacji: 1993
Wydawca: Wydawnictwa AGH
Seria: Skrypty Uczelniane – AGH, 1331

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym